Kaňon Elquí

(Chile)

 

rok 2001

  Texty

 

Kontaktérská promluva

(Kontakt s klastrem blízce kooperujících Bytostí – pokročilých „duší“. Někdy označují samy sebe pojmem „Centrální životní forma“ - jejich stanoviště jsou blízká energeticko-mentálnímu Centru našeho megasystému světů, jednomu ze stupňů „Absolutna“.)

Začneme tím nejdůležitějším:

Jste nesmrtelní. Nesmrtelnost nemusíte získávat. Nemůžete být víc nesmrtelní, než jste.

Co se týče vaší organické nesmrtelnosti – té musí být teprve dosaženo, a to jedině působením vaší vůle. Máte kdykoliv – i teď - mnohem více síly, než biologická hmota, která vás pouze zdánlivě ovládá.

Jste nesmrtelní. Ale ve své většině nejste dosud nesmrtelní vědomě. A právě  o to nám jde: učinit vás nesmrtelnými vědomě. Můžete se stát vědomě nesmrtelnými více způsoby. Relativně snadné je pro vás stát se nesmrtelnými mentálně. To znamená, že se dál budete rodit a umírat – ovšem s tím, že si tuto hru vědomě užijete. Smrt nad vámi nebude mít emocionální moc. Mentální nesmrtelnost znamená, že vaše paměť zůstane neporušená a vy budete vstupovat do nových embryonálních těl se zcela jasnou  představou  o své identitě. To je jeden ze způsobů… To je jedna z možných perspektiv vaší evoluce.

Můžete se ovšem rozhodnout smrt zcela zničit jako pojem i jako jev – a to úplným ovládnutím své organické hmoty. Ten, kdo neovládl svojí myslí něco tak jednoduchého jako je Program Tělo, neovládl především svoji mysl. Spoléhat se na autopilota, na vnější, na nás nezávislý program – je dočasně výhodné. Ale vás čeká úplné ovládnutí Programu Tělo.

Program, který ZA VÁS dělá těla – a také vás do nich umisťuje – nad vámi získal obrovskou moc. Pokud nejsme schopni tento program po dlouhou dobu kontrolovat, ZAPOMENEME, jak vše funguje…

Není zvlášť rozumné, ani bezpečné, nechat se ovládnout onou kosmickou mašinou, lisující na běžícím pásu automaticky těla. Dokud budete líní se vědomě starat o své subatomární částice, budete něčím, co je manipulováno. Dokud se sami nezačnete inkarnovat, budou „vás inkarnovat“ JINÍ.

Pokud se chcete jako Vědomí zhmotňovat v takzvaných tělesných formách, je rozhodně lepší, když si tyto formy budete tvořit záměrně a sami.


Existuje posmrtný život ?

Posmrtný život je realita. Ale zapomeňte na duchovno. Vše má kvantovou povahu a vše má prosté fyzikální vysvětlení. Po smrti biologické hmoty dál žijete jako organizovaná energie. Ve stavu, kdy opouštíte mrtvé tělo, je vaše mysl ovšem často dezorientovaná – a tedy snadno manipulovatelná.

Pokud mimo tělo nebdíte a neuvědomujete si jasně, kdo jste a kde jste, může vás v tomto stavu uchvátit leckterá silná a dravá myšlenková forma – a poté si s vámi – k vašemu neprospěchu – pohraje jako kočka s myší. Můžete se ocitat v subjektivních „rájích“ nebo „peklech“.


Jak se máme stát nesmrtelnými ?

Znovu opakujeme: nesmrtelní již dávno jste. Musíte se stát nesmrtelnými pouze vědomě. K tomu, abyste se stali nesmrtelnými, bohatě postačí, když začnete JASNĚ myslet. Zatím se opravdově myslet bojíte.

Hrajete si dnes na tvory, kteří „neumí pochopit“ základní a pro vás klíčové věci. Vy ale pochopit umíte. Jste vlastně velice vychytralé bytosti – a to především ve vztahu k sobě! Máte úžasnou schopnost přesvědčit sebe samé o čemkoliv – v pozitivním i negativním smyslu.

Dokonalou autohypnózou jste sami sebe dokázali přesvědčit, že jakoby „nemáte na to“, abyste se sebou něco radikálního provedli. Abyste uskutečnili v kosmickém smyslu významnou proměnu sebe sama. Myslíte si, že  „to neumíte“. Dokonce jeden druhého navzájem a sami sebe přesvědčujete o tom, že to ani „není možné“.

NIC nepotřebujete k tomu, abyste sebe samé tvůrčím způsobem zcela změnili. Vaše skutečné vnitřní osobnosti mohou během zlomku sekundy zastavit kteroukoliv chorobu – VČETNĚ onoho údajně přirozeného stárnutí, která probíhá ve vašem těle.

Vaše Mysl je zcela nadřazena vaší hmotě. Částí sebe to stále víte, ale jiná část vás na to zbaběle nechce ani pomyslet… Jen proto ovšem trpíte a svádíte stále vinu za to na jiné, na okolí. Stěžujete si na svět, na biologii, na tělo, na své okolí, na nezdravé geny, na vesmír, boha, zlé mimozemšťany… Poslyšte: tito všichni jsou jen poslíčkové vaší vlastní vůle.

Kdybyste CHTĚLI, vyléčíte sebe sama tělesně i psychicky ze všech neduhů během okamžiku.  Stačí formulovat ve své mysli zcela jasný záměr – a dovolit sobě   samému    v něj stoprocentně, bezvýhradně uvěřit. Prožíváte vždy jen to, co ve své mysli toužíte prožívat – vědomě, nebo nevědomě. Jste většinou podvědomí masochisti. Vytváříte si lidské životy, plné absurdního utrpení a nikdo – ani my, ani jakákoliv jiná síla ve vesmíru – vám v tom nemůže zabránit. Na to jste příliš mocní. A právě proto, že jste tak mocní, si můžete hrát i na ty největší chudáky.


Jaký je smysl bytí?

Chcete skutečně vědět, O CO tu jde? O VÁS – o co jiného? Stále jde jenom o vás. Nemusíte to samozřejmě brát přehnaně osobně… CO jste? Jste MYSL.

Jde tady o MYSL. Mysl – to je Vše, naprosto Vše, co je.