Brána přechodu

(Peru, Andy)

rok 2000

 Texty

 
Kontaktérská promluva

(Kontakt se skupinou (klastrem) Bytostí „Centrální životní formy“ za asistence šamana v bráně přechodu .)

Máme stále pocit, že jsme ve vesmíru sami. Můžete nám pomoci ten pocit změnit?

Ano, proto s vámi teď komunikujeme. Ve skutečnosti je vaše Země nepřetržitě bombardována posly odjinud.

Kde jsou?

Jste to VY.

My?

Jistě. Vy sami jste mimozemské bytosti, protože jste Duše. Většina z vás „o sobě“ v pravém slova smyslu neví, ale stále zůstáváte posly odjinud, vy všichni, bez výjimky! Někteří z vás si něco z doby před lidským životem pamatují a právě ti patří do řady individualizovaných vědomí, která populaci na Zemi ve skutečnosti dnes přišla léčit z oné masové amnézie, v níž se nalézá. Jsou mezi vámi budiči. Někdy se snaží svoji roli z pohodlnosti popřít, ale nemá to smysl. Není to možné. Svoji roli si ale často uvědomíte až po letech nebo po více životech. Ne, nejste samozřejmě sami, ale hledejte pomoc především v sobě. Jste mocní. VY jste svoji vlastní spasitelé.

Připadá mi, že na Zemi jsme až příliš omezeni těly. Je to tak?

Omezeni? Jste jimi spíše vymezeni. Lidské tělo je jen malý kus mysli. To, že se cítíme být omezeni nějakými „těly“ není nikdy dáno „těly“, ale NÁMI SAMOTNÝMI. Tělo je jen drobný oblak energie, zvláštně účelově zkroucený do podoby podivného holého polozvířete s klouby.

Tělo vás nevězní! To VY se v něm vězníte. Typ vámi právě používaného těla je sice zastaralý, ale to vám nemůže vadit, pokud jsme zaměřeni jako tvorové sami na sebe.

Nejste ani doopravdy v těle – stále jste větší částí sebe spíše mimo něj, nebo jakoby kolem něj. To vy svíráte toto tělo svým neviditelným stiskem. Stačí tento stisk povolit – a už odplouváte zpět domů, zpět do Prvotních Nebes…

Opravdu existují nějaká Nebesa?

Naštěstí ANO. A naštěstí se vůbec nepodobají vašim ztřeštěným představám o nich! Jsou to dimenze, v nichž individuální já jednoduše žijí neomezena těžkými a bolestivými konkrétními představami. I hmota je představa. Dokonce i „těla“ jsou jen poněkud těžké biologické představy. Jejich zdrojem je vědomí. Skutečnými vnitřními kostrami těl jsou silné hypnotické kódy. Vypněte tyto kódy – a těla se rázem rozpadnou na třpytící se částečky NIČEHO…

Kódy? Jak tomu máme rozumět?

Pro sebe i pro jiné jste – jako bytostná jádra - vždy tím, co si myslíte, že jste. Můžete na sebe vzít tedy každou podobu. Jste schopni si v SOBĚ jako pole vědomí vytvořit takovou podobu, kterou chcete mít. Vše je založeno na síle sugescí. Říkáme li VŠE, myslíme to doslovně. I veškeré vesmíry drží pohromadě pouze síla sugescí! Uvědomte si to! Když na to vědomí přijde, je schopno cokoliv měnit. Všechna omezení jsou jen pocity, které si mysl v sobě vytváří.

Chceme vám dodat odvahu. Od jakéhokoliv těla je možné se vždy vědomě odpoutat. Od těla jakékoliv konstrukce lze odplout na „bezpečnou vzdálenost“, kdy nepodléháte jeho energii, jeho zvláštní gravitaci. Jde pouze o jediné – naučit se soustřeďovat na sebe – na nadhmotný organismus, nepodléhající smrti.

Co je to Duše?

Duše je Bytostné Jádro. Je tekutá a průhledná – a přitom je milionkrát pevnější, než jakékoliv tělo, které kdy pokusně oblékla… Duše je doopravdy ocelově pevná, myslící Základní Nicota. DUŠE jste vy! Je vaším úkolem na to konečně přijít.

Jako Duše VÍTE, že čas a prostor – a jakákoliv forma – jsou jen dočasné, v podstatě i trochu směšné kosmické rekvizity. Ano, vesmíry, planety, těla – to vše jsou pouhé rekvizity Vědomí neboli Ducha... Duch se bez nich obejde – to ONY se naopak naprosto neobejdou bez něj! Doporučujeme vám: překonejte takzvaného člověka. Vše, co vytváří dohromady současného „člověka“ - rození, jezení, pudy, smrt - jsou pouhé kódy, které smažete stejně, jako byste mokrou houbou smazali slova, napsaná křídou na tabuli vašeho podvědomí. Teprve PAK budete svobodní a začnete se opravdu učit.

Teprve PAK, ve STAVU DUŠE začnou opravdové lekce svobody, lekce umění jak existovat blaženým a rozlehlým způsobem.

Pochopte konečně: nejste žádní muži nebo ženy. Nejste starci a děti. Nejste černoši a bílí. Nejste Američani a Číňani. JSTE DUŠE! Dokud si o sobě budete myslet COKOLIV jiného, budete velmi strádat. Jste Duše – NADhmotné, NADrasové i NADpohlavní. A jako duše máte moc všechny zdánlivě mocné programy, které vám ukazují, že jste něco jiného, zcela rozebrat a ovládnout.

Dnes už si nemůžete dovolit jen nejasně tušit, že někde snad máte nějakou duši. Je vaší evoluční povinností vědět, že duše – jste VY. Jste Duše, používající dočasně tělo. Nejste žádné „lidstvo“, nejste „příslušníci národů“. Jste POUZE smečka Duší, pádící vesele napříč vesmíry.

Slovo duše nám připomíná duchovno, které vy ale zavrhujete. Jak tomu máme rozumět?

Ano – DUŠE je jen slovo. Jste kvantové organismy vyššího řádu, chcete-li. Jste Bytostná Jádra. Jste Entity z vyššího kosmu. Označte si svoji nesmrtelnou podstatu jakkoliv – ale hlavně si ji začněte uvědomovat!

Proč jsme vůbec na Zemi?

Země byla vašemu Nesmrtelnému kvantovému Vědomí nabídnuta jako jedno z konkrétních výcvikových středisek.

Je pro nás opravdu tak klíčové pochopit, že jsme duše?

ANO, bezesporu. Pochopit, že JSTE DUŠE – a NE lidé – má pro vás především dnes naprosto klíčový význam. Kdybyste se k sobě navzájem chovali jako Duše v lidském těle, nacházeli byste se v RÁJI.

Inkarnujeme se i do zvířat?

Ne, tato představa neodpovídá skutečnosti. Vaše lidská těla jsou navržena tak, aby odpovídala potřebám vašich Duší. A očekává se, že se v těchto humanoidních tělech budete jako Duše chovat. Pokud to tak bude, nemáte se už čeho bát. Nebudete víc trpět. Je pro vás naopak zjevně zhoubné, když jsou skrze vaši lidskou formu, opatřenou vyspělým mozkem a rukama, realizovány jen zvířecí programy. Vede to rychle k likvidaci biosféry celé vám svěřené planety a pak k likvidaci vás samých. Obsah musí odpovídat formě. Pozor! Vy nejste inkarnovaná zvířata. Opakujeme – VY jste DUŠE.

Ale buddhismus tvrdí, že se do zvířat inkarnujeme.

Ve skutečnosti to netvrdí, aspoň ve své čisté formě. Ale pokud by to tvrdil, bude to tvrzení nesprávné. Jste Bytostná Jádra a vaše lidská těla jsou speciální skafandry šité přesně, tak říkajíc na míru – pro vás. Na zvířecí formy je pro vás velmi těžké se napojit způsobem, kterému říkáte inkarnace. Existují výjimky, jako vždy. Ale ty jsou vzácné. Inkarnace jsou řízený, inteligentní a složivý proces. Ve zvířecích formách jsou rozvíjeny odlišné druhy vědomí. V humanoidních tělech se rozvíjejí individuality zvláštního druhu, což jste VY – BYTOSTNÁ JÁDRA.