Silové místo

Pampa Hermosa 2, Peru

 

rok 1999

 

Texty

 

Během této promluvy se poprvé v tomto místě síly náhle asi 500m nad PCH a jeho skupinou objevily planoucí světelné koule, přopomínající plazmatické útvary.

 

Jediné opravdové války, které jsou v kosmu vedeny, jsou filosofické války. Existují světy nadřazené těm hmotným. Hmotné kosmické systémy jsou druhotně odvozené z vyšších druhů reality. Vaše energetická centra jsou jako vstupní brány do fyzické reality. Ale existují i kolektivní obří energetická centra, brány mezi světy, skrze které jsou fyzické reality generovány z jemné torsionové pěny naplňující vyšší úrovně. Vesmír je něco, co je navrženo a udržováno v realitě torsionovým superpočítačem, který udržuje v chodu i vaše energetická centra – a vy udržujete v chodu zpětně tento superpočítač... Zní to možná podivně, ale právě tak tomu je... Realita je věc DUCHA. Z určité hladiny vypadá tenro vesmír jako virtuální pseudosvět. Trojrozměrných vesmírů lze vyrobit neskutečné spousty. Nač jsou vesmíry vyráběny? Zkoušejí se v nich v praxi dopady různých filosofií a postojů Vědomí. Myšlení jedinou závaznou realitou. Jako takzvané duše se ocitáte v pseudosvětech s lineárně plynoucím časem, ale pocházíte ze zcela jiného druhu Reality. Fyzické systémy jsou výjimečné, svojí rafinovanou stavbou úmyslně zbržďují pozorovatelné účinky myšlení, takže se jejich obyvatelům může mylně zdát, že podoba reality nezávisí na druhu myšlení. Všude jinde jsou účinky myšlenek okamžitě patrné… Fyzické vesmíry jsou trenažery Ducha. Představují úžasný vynález. Existuje ale více kosmických přístupů k využívání hmotných systémů. Z fyzické existence můžete vytěžit to nejlepší i to nejhorší. V zásadě je to ale skvělá možnost. Bez ní by bylo vaše vědomí ochuzeno. Pocházíte ze světů, ve kterých jsou myšlenky jedinou hmotou, jediným prostorem a jediným časem. A současně jsou zde ale i něčím nesrovnatelně skutečnějším.