NALÉHAVÁ VÝZVA PRO JEDEN MILION MEDITUJÍCÍCH 4. - 5. 4. 2020!!!

Naléhavá výzva pro jeden milion meditujících 4. 4. 2020 v 10.45pm ADT, kdy se otevře nebeská brána. Vzhledem k  časovým pásmům spadá meditace v České republice až na 5. 4. 2020 v 4.45 hod.

4. dubna 2020 se otevře ohromný astrologický portál, jehož prostřednictvím se lidstvo musí spojit jako jedna mysl, jako jedno vědomí a tím učinit velké kroky při obnovení naší nezávislosti od zotročujícího systému finančního dluhu, který byl zaveden před 700 lety, a rozpustit struktury starého světa, vymazat koronavirus a strach, který jej obklopuje, a ukončit 5G síť a její smrtelné záření (pravděpodobně hlavní faktor v tom, co se stalo ve Wuhanu, v Číně).

Síla, kterou budeme mít k dispozici 4. dubna, je skutečně astro-nomická v tom nejzákladnějším smyslu, když se planety Jupiter a Pluto toho dne spojí na obloze! Musíme využít této mocné astrologické konjunkce a vytvořit masivní posun pro lidstvo v co nejpozitivnějším a nejvíce harmonickém směru, ale bude to vyžadovat MASOVOU ÚČAST a spojení srdcí a myslí s jedinečným záměrem na úrovni, která dosud nebyla dosáhnuta na planetě Zemi!!!

Vzhledem k tomu, že kolem nás víří tento globální chaos, je naprosto nezbytné, abychom se my praví nositelé světla setkali v globální meditaci 4. dubna a s hlubokou upřímnou láskou se sjednotili jako jeden milion světelných bodů, které ukotví energie míru, harmonie, hojnosti, svobody, uzdravení a nejpozitivnější časovou osu vzestupu, jakou si lze představit!

Není pochyb o tom, že všichni, kteří čtou tento dopis, již věří a podporují sílu meditace jako nástroje duchovního růstu, uzdravení a projevu a to je chvályhodné.

Nyní jste vyzváni, abyste toto rozšířili oslovením všech, kteří sledují vaše stránky, sociální média a čtou vaše knihy nebo blogy a sdíleli, že MASOVÉ MEDITACE v globálním měřítku se musí stát nejvyšší prioritou…  počínaje silným portálem astrologického vzestupu, který se otevře 4. dubna 2020, kdy naši planetu zaplaví nebývalá vlna světla (5D gama vlny). Existují legie světelných bytostí, které v tuto chvíli vstoupily do naší galaxie, aby nám pomohly v našem vzestupu a pomohly nasměrovat toto světlo naším směrem v tento významný den.

Ať už je váš osobní názor nebo víra o vzestupu / evoluci v tomto bodě jakýkoliv, můžeme se všichni shodnout, že je na čase, abychom se posunuli v našem vědomí jako kolektiv pro povznesení a uzdravení všech bytostí na Zemi. Nejlepším možným způsobem je MASOVÁ MEDITACE! Čím víc meditujících, tím lepší výsledky!!

Musíme společně využít naši sílu a spojovat se v mnohem větším počtu, abychom meditovali častěji a zejména na klíčová strategická data a časy s jedinečným zaměřením. Toto je jediný způsob, jak se budeme vyvíjet nebo vystupovat jako společnost a ukončíme toto šílenství!

GLOBÁLNÍ MASOVÉ MEDITACE JSOU KLÍČEM K NAŠEMU OSVOBOZENÍ A KVANTOVÉMU SKOKU V LIDSKÉM UVĚDOMĚNÍ, VE KTERÝ VŠICHNI DOUFÁME! Je čas použít magický klíč!!!

Abychom byli v tomto úsilí úspěšní, musíme odložit naše rozdílné vnímání, názory, hlediska, odsuzování druhých nebo to, co se nám může nebo nemusí líbit ohledně jejich osobností, a zejména nedovolit, aby v nás určitá slova nebo fráze „nastartovaly“ negativním způsobem a bránily nám v tom, abychom se stýkali, protože tyto typy separací a rozdělení jsou to, co nás drželo zpět tak dlouho jako planetu!

Od této chvíle se zbavme osob a osobností, jmen a štítků, eg a osobních agend. Spojme se a zaměřme se pouze na konečný cíl - UKONČENÍ UTRPENÍ.

Níže jsou uvedeny odkazy a pokyny, jak se připojit k meditaci, ale žádáme vás, abyste si přečetli zbytek tohoto dopisu, abyste viděli, proč je tato globální meditace tak důležitá. Musíme vysvětlit význam a skutečný úmysl za použitými slovy, aby nikdo neinterpretoval informace nesprávně a v důsledku toho se nezúčastnil. Potřebujeme každého z vás, kteří se účastní, abychom zajistili, že budeme mít 4. dubna 1 MILION AKTIVNÍCH MEDITUJÍCÍCH!!!

Přepošlete prosím tento dopis všem vašim známým, aby se to rychle rozšířilo po celém světě! Tyto informace musí být rychle rozšířeny, aby si skupiny a jednotlivci mohli udělat čas, se podílet.

Hromadná meditace zvaná „Meditace vzestupné časové osy“ je organizována 4. dubna 2020 v přesně 22:45 EDT (východní denní čas USA) po dobu 20 minut a potřebujeme, abyste nám pomohli mobilizovat největší armádu meditujících, jakou kdy svět viděl!

Společně vytvoříme zázraky spojením se jako jedna mysl, jedno srdce v přesný okamžik konjunkce Jupiter / Pluto, což je 4.45 pm EDT 4. dubna (New York, Spojené státy), pro ukotvení v těchto vysokých vibračních energiích a nasměrování je na osvobození a uzdravení lidstva pomocí našeho laserově zaměřeného skupinového plánu!

To odpovídá 21:45 hodin CDT v Chicagu, 20:45 hodin MDT v Denveru a 19:45 hodin PDT v Los Angeles. Evropa a Asie budou mít již 5. dubna v okamžiku aktivace, což bude 3:45 ráno BST v Londýně, 4:45 ráno CEST v Paříži, Praze, 4:45 ráno EET v Káhiře, 10:45 ráno CST v Taipei a Peking, 11:45 hodin JST v Tokiu a 12:45 hodin AEST v Sydney.

 

Zde můžete zkontrolovat čas meditace pro vaše časové pásmo:

Tabulka převodu času

 

Aby naše vizualizace a záměry byly soudržné, budou během meditace všichni meditující používat následující pokyny (na tomto blogu je také velké množství informací o skutečné historii lidstva a o tom, co se děje na galaktické úrovni, aby pomohlo lidstvu):

INFORMACE K ČASOVÉ OSE MEDITACE VZESTUPU

AUDIO PRŮVODCE  PRO MEDITACI 4.4.2020

AUDIO PRŮVODCE V 30 JAZYCÍCH, V ČEŠTINĚ: https://www.youtube.com/watch?v=gYKn4xZRf0M

VIDEO K MEDITACI VZESTUPU ČASOVÉ OSY

Povzbuďte prosím všechny své známé, aby si tyto pokyny vytiskli, zapsali nebo zkopírovali a uložili je do počítačového dokumentu v předstihu, kdyby nemohli získat přístup k audiu / videu s průvodcem nebo ztratili připojení k internetu, mohou se ještě včas zúčastnit jako jeden celek.

Udělejme to bez ohledu na to, v jaké denní době bude meditace ve vaší časové zóně. Celý osud naší planety může změnit jen 20 MINUT!

Síla pro radikální změnu a posun na časové ose leží v nás, ale musí být vykonána jako kolektivní!!!

Zde je to, co se momentálně děje na světové scéně… 

Za předpokladu „hrozby“ koronaviru jsou města, provincie a nyní celé země uzavřeny, hranice jsou uzavřeny, cestování je omezeno nebo zakázáno, školy a univerzity byly zavřeny, kulturní akce byly zrušeny a turistické atrakce dočasně uzavřeny a Národní garda byla nasazena do oblasti severně od Manhattanu (New York), kde byly zakázány i návštěvy starších rodinných příslušníků v domovech s pečovatelskou službou a v USA se mluví o tom, že v USA bude brzy vynucováno stanné právo. Letecké společnosti již předpovídají, že letos ztratí 1,5 miliardy dolarů kvůli globálním obavám a omezením cestování.

Tyto události jsou bezprecedentní a je čas podniknout MASIVNÍ OPATŘENÍ k obnovení pořádku v našem světě a obnovení naší svobody!

Dobrou zprávou je, že síly Světla, které v současné době pomáhají lidstvu, již zahájily protokoly, které zmírňují a nakonec eliminují tyto hrozby, ale pro urychlení procesu potřebují naši pomoc.

2020 je energeticky nabitý astrologický rok, který nás dovede do tolik očekávaného věku Vodnáře. Astrologové na celém světě předpovídali, že rok 2020 bude „určujícím rokem osudu lidstva“, „bodem zlomu“ a „velkým přerozdělováním moci“.

Je to z velké části kvůli nebývalým astrologickým sladěním, včetně extrémně silné konjunkce Jupiter / Pluto, počínaje 4. dubna, a následné trojnásobné konjunkce Saturn-Pluto-Jupiter, ke které došlo naposledy před 700 lety, když templáři vytvořili prosperující finanční a bankovní systém založený na dluhu, který vedl k největšímu zotročení lidstva a nevýslovnému utrpení. Je čas obrátit všechna poškození a obnovit hojnost všem našim spoluobčanům!

Zkorumpovaná elita a temné síly nikdy nepřestanou podporovat své temné agendy, což dokládá nedávný globální strašák koronaviru, který maskuje jejich zbraně 5G a pokouší se nařídit biočikové vakcíny a další zotročení a vyhlazení lidstva.

Musíme být velmi ostražití v našem strategickém úsilí zcela čelit jejich nepřetržitým útokům proti lidskosti šířením zprávy o této klíčové globální meditaci 4. dubna a konečně se osvobodit od jejich falešného 3D matrixu a začít vytvářet svět 5. dimenze poháněný zlatým věkem, kde vládne láska, svoboda, hojnost, mír a dokonalé zdraví.

TOTO MŮŽEME DOKÁZAT, POKUD JEDEN MILION MYSLÍ PROJEVÍ ZÁMĚR PLÁNU V JEDNOM OKAMŽIKU A STANOU SE MISTRY NAŠÍ REALITY!!!

Myšlenky jsou balíčky energie, a když jsou poháněny emocemi, v tomto případě LÁSKOU, mají moc projevit a vytvořit cokoli, co si přejí. Když meditujeme jako velká skupina tisíců, stovek tisíců nebo milionů, vytváříme energii jako laserový paprsek, který v pouhých okamžicích dokáže proříznout a rozpustit nepoddajné struktury (jako zkorumpované bankovní a podnikové systémy), které tu byly po stovky nebo tisíce let!!!

Ano, doopravdy můžeme zhroutit časové konstrukce a změnit budoucnost, pokud bude dost z nás meditovat přesně ve stejnou chvíli! Síla, kterou společně máme, je nepochopitelná!! Minimum pro dosažení kritické hmoty, změny a účinku na planetě je 144 000 meditujících v jednom okamžiku se zaměřením na stejný výsledek.

Ale k tomu, čeho chceme dosáhnout, potřebujeme mnohem více, než to.  Což je důvodem, proč 4. dubna usilujeme o alespoň jeden milión meditujících! Aby se to stalo, spoléháme na každého z vás!

Někteří z vás možná vědí, že v roce 1987 došlo k harmonické konvergenci, kde bylo cílem shromáždit velké skupiny po celém světě na posvátných místech včetně Mt. Shasta, Stonehenge a egyptských pyramidách k dosažení celkem 144 000 meditujících. Tato událost měla velký dopad na lidské vědomí.

Ale to bylo před více než 30 lety. Světová situace degenerovala mnohem hůř, než si kdokoli z nás dokázal představit. Nyní je potřeba mnohem větší úsilí. Pojďme překonat tento rekord a setkáme se 4. dubna jako JEDEN MILION SVĚTELNÝCH BODŮ a učiňme kvantový skok na nejlepší časovou osu, jakou si můžeme představit pro celé lidstvo!

Nový rok začne oficiálně na rovnodennost 19. března v souladu s přirozenými cykly času a energie budou narůstat až do 4. dubna, kdy se otevře větší energetický portál. Vyjadřujeme upřímnou vděčnost za vaši ochotu připojit se k nám a šířit zprávu o této globální meditaci 4. dubna široko daleko. Závisí na tom naše budoucnost!

Budeme vás informovat o nadcházejících globálních meditacích, které se budou konat v průběhu dalších klíčových dat v průběhu roku. Můžete si také uložit tento web do záložek a připojit se k jejich mail listu pro mnoho dalších hromadných meditací, které se konají, včetně jedné na jarní rovnodennost 19. března 2020:

NEJVÝKONNĚJŠÍ NÁSTROJ, KTERÝ MÁME PRO OSVOBOZENÍ, VZESTUP, LÉČBU LIDSTVA A VEŠKERÉHO ŽIVOTA NA TÉTO PLANETĚ, JE SKUPINOVÝ ZÁMĚR ZACÍLENÝ PROSTŘEDNICTVÍM MASOVÉ MEDITACE.

Nechť to využijeme naplno.

Podepsaný,

Hlas za osvobození a vzestup lidstva na Zemi 5D

Zdroj: https://thevoice5d.blogspot.com/2020/03/urgent-call-for-one-million-meditators.html?fbclid=IwAR293--J5xyF_EaqdKeYxqCVAorobC8CynPa2897ABkZ3mviUzDSkbxYVHQ