Petr Chobot - Bytosti v oblasti Plejád
 
 
Je možné spatřit 3D lidským okem hvězdu/planetu, na které žijí vysoko-vibrační bytosti v oblasti Plejád nebo Síria? Nebo je to tak, že hvězda je viditelná, ale bytosti z vyšších dimenzí, které ji obývají, pouhým okem spatřit nelze?
Vesmír je nesmírně složitý a vícevrstevný živý organismus. Začněme Plejádami. Na úrovni, která odpovídá naší současné vibraci, vnímáme Plejády jako hvězdokupu, která sestává z přibližně 1500 hvězd. Plejády jsou hvězdný útvar, který se nachází poměrně blízko od planety Země, přibližně nějakých 400 světelných roků. Plejády jsou velice mladý hvězdný systém a před nějakými 50 milióny lety ještě hvězdy v Plejádách neexistovaly.
Na fyzické úrovni jde o velice dynamický hvězdný útvar, který sestává z obřích hvězd a tak zvaných hnědých trpaliků - maličkých hvězd, ne větších než je náš Jupiter. Některé z hvězd v Plejádách vyzařují silné rentgenové záření. Prostor mezi těmito hvězdami je naplněn mračny horkých prachových částic. Na fyzické úrovni neexistuje v oblasti Plejád nic, co by připomínalo planety typu Země. To neznamená, že tento velice mladý hvězdný systém není naplněn životem. Když opustíte biologické tělo a pohybujete se jako duše otevřeným vesmírem, můžete se přibližovat k obřím hvězdám, z nichž daleko do prostoru tryskají proudy žhavé plazmy, nebo z nichž vychází silné rentgenové záření a nic se vám nestane.
Zkušené duše dokonce zjištují, že mohou takováto silně dynamická místa ve vesmíru využít jako zvláštní zdroje energie. Mnohokrát jsem se pohyboval skrze Plejády, protože tato hvězdokupa je jako nejjasnější hvězdný útvar na obloze považována amazonskými šamany za něco mimořádného. Jsou zde obrovské hvězdy - mnohem větší než Slunce, které vydávají spíše namodralou záři. Kolem těchto hvězd jsem mohl vnímat složité jemnohmotné systémy, skládající se z mnoha vibračních vrstev. Staly se domovem bytostí, které opustily prostředí terrestrických planet hmotného typu a přestaly být vázány na život spočívající na uhlíkové bázi. Takovéto jemnohmotné systémy existují kolem megahvězdy Alcyone, Pleyone, Maya, Electra nebo Atlas. V této oblasti existují také jakási "výcviková střediska" pro duše, které se zde učí tvořit své vlastní první hvězdy a planety. Plejády jsou pokusné území, kde přibližně v prostoru širokém 12 parseců se jemnohmotné bytosti intenzivně učí pracovat s primární hmotou a regulovat kosmické energetické procesy.
Přicházejí sem mimo jiné i duše z pozemského astrálu během meziinkarnačních period. Teď nemluvím o všech duších - dostanou se sem jen ty, které v zemském astrále obývají mezi inkarnacemi nejvyšší vibrační vrstvy. Plejády jsou z hlediska vzdáleností, jak je chápou jemnohmotní tvorové, takřka součástí planety Země. Vzdálenost 400 parseců překoná duše stejně snadno jako chodec na Zemi vzdálenost několika desítek metrů. V oblasti Plejád byla vybudována řada učebních center, ve kterých duše rozvíjejí své schopnosti. Na hmotné úrovni se zde v žádném případě s organickým životem nesetkáte - rentgenové hvězdy, kterých je zde spousta, by spolehlivě zabily vše živé, i kdyby zde nějaké planety podobné Zemi byly. Ty zde ovšem vůbec nejsou, protože planety potřebují ke svému vzniku nejméně několik miliard let, a my si musíme uvědomit, že ještě v době dinosaurů žádné Plejády neexistovaly.
Na Plejádách se hrají různé "kosmické hry" - duše zde mezi sebou soutěží ve vytváření zárodečných planet, nebo si navzájem "kradou" hvězdný materiál tak, že ovlivňují trajektorie hvězd, kdy si hvězdy navzájem odsávají svoji energii. Přitom některé hvězdy svoji hmotu znásobí a jiné zaniknou, nebo se mění v kolabující trpaslíky. Duše takové hry nesmírně baví, protože se takto dostávají do těsného kontaktu s nejtěžším stavebním materiálem ve vesmíru - s fyzickou hmotou. A veškeré manipulace s fyzickou hmotou - včetně našich zrození, jsou pro každou duši velká výzva. Plejády jsou tedy domovem bytostí, které existují ovšem na úrovni páté a šesté prostorové hustoty. Je to významné středisko výměny informací, které navštěvují bytosti ze vzdálených galaxií a také bytosti, které neobývají hmotný vesmír a jejich existence není vázána na stelární a planetární stanoviště. Energie, přicházející z Plejád, mohou sehrát významnou roli během nacházejícho vzestupu vibrací lidstva. Když po vymístění z těla plujete k Plejádám, cítíte odtud podporu a hřejivé teplo. Plejády jsou velmi krásné - připomínají shluk zářících klenotů zahalených do modrých reflexních mlhovin. Když se na ně během meditace nalaďujete, získáváte velkou sílu a zvyšujete vibrace. Sídlí zde bytosti, které nám mohou skutečně pomoci. Těmto bytostem můžeme říkat mimozemšťané nebo andělé nebo dobré duše. Mezi těmito kategoriemi neexistují žádné pevné hranice.