Archanděl Chamuel

chamuel

důvěra, naděje, radost, vztahy, láska, vnitřní dítě, kreativita, bezpečí, význam překážek a bytí,jiného druhu, mít radost ze života, chtít být skutečně tady

 

 
Jméno Chamuel znamená "ten, který vidí Boha" nebo "ten, který hledá Boha". Chamuel je obvykle na seznamu sedmi hlavních archandělů a je pokládán za mocného vůdce v hierarchii andělů, známých jako "mocnosti". Mocnosti jsou andělé, kteří dohlížejí na ochranu světa před hrůzou vzbuzujícími nízkými energiemi. Odrážejí každého, kdo se pokouší zmocnit se světa negativním způsobem. Máte-li strach ze světových událostí, přivolejte Chamuela, aby vás utěšil, chránil a přimlouval se za vás. 
Chamuel rovněž chrání náš osobní svět. Pomáhá nám vyhledat důležité součásti našeho života, jako milostné vztahy, přátele, úspěchy, ztracené předměty a smysl života jako takového. Chamuel v nás vytváří silné základy pro naše vztahy a životní dráhu, aby byly dlouhodobé, smysluplné a zdravé.
 
 
 
 
 
 
 
Energie archanděla Chamuela

Důsledkem působení této energie je čistá radost a blaženost. Kdo přijde do styku s energií archanděla Chamuela, tomu se chce smát a tancovat a objímat celý svět.

Život může být užíván plnými doušky, protože je opět objeveno a oživeno dítě v nás.

Archanděl Chamuel podpůrně působí všude tam, kde se ztratila radost z pozemského života a má být opět objevena. Otevírá vědomí všemu, co činí radost, kráse, něze, harmonii a všemu, co vyjadřuje na Zemi Boží dokonalost.

Opět se obnoví tok tvůrčí síly a je vyjadřován hudbou, herectvím, malováním, psaním a jinými uměními.

Archanděl Chamuel umí vyzvednout na povrch kreativní vlohy, které jsou skryty v každém člověku. Tím se stává život bohatším a plnějším. Je také jemně podporován vývoj duše. Z tvůrčích činností se mohou zrodit hluboké poznatky.

Vztahy získávají vlivem energie archanděla Chamuela jiný význam. Milostné vztahy nabývají na hloubce a intenzitě. S partnerem naší duše je možné zažít Boží lásku, v přátelství se odráží hluboké spojení duší, důvěra a bezpečí. Archanděl Chamuel přivádí duši k její rodině.

Jeho energie je také cítit v kontaktu s dětmi, zvláště s takzvaně postiženými dětmi. Jsou často naplňovány láskyplnou energií archanděla Chamuela a přinášejí na Zemi jeho záření.

Ve významu jeho jména "Bůh je mým cílem" je cílem míněna láska, protože Bůh je čistá láska. A tato čistá láska zahrnuje každou "jinakost", která stejně existuje pouze z lidského hlediska.
 

 

Hovoří archanděl Chamuel

Přivádím vaše pohledy k srdci duše a ke skutečné myšlence, ve které sídlí Bůh. Můj oheň lásky tryská Z centra BoŽího plamene.

Zahřívám vás zevnitř a zaplavuji vás růžovým Světlem. Posiluji vaši víru v lásku BoŽí, dávám vám naději a důvěru v Život.

Moje energie je hravá a přesto se soustředí na to podstatné. Vede k pravdě. Jste-li opravdoví ve své mluvě a činech, jste skutečně v lásce BoŽí. Stojím při vás v obdobích starostí a tehdy, kdyŽ vaše srdce ztěžkne ztrátou. Buďte si vědomi BoŽí péče skrze mne. Chamuel, bratr ve Světle.