Tarotový výklad

Tarot icon
Tarot icon
Tarot icon
Tarot icon
Tarot icon
Tarot icon
Tarot icon
Tarot icon
Tarot icon
Tarot icon
Tarot icon
Tarot icon
Tarot icon
Tarot icon
Tarot icon
Tarot icon
Tarot icon
Tarot icon
Tarot icon
Ankh
Ankh

Výklad tarotových karet

Zvol si typ výkladu a sadu karet a klikni na Výklad!
0
Optimalizováno pro Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari, Operu a Microsoft Internet Explorer 8 a vyšší.

Výklad tarotových karet

Zvol si typ výkladu a sadu karet a klikni na Výklad!
Optimalizováno pro Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari, Operu a Microsoft Internet Explorer 8 a vyšší.

Karta dne

Tarot card

Skryté místo

Tarot card
Tarot card
Tarot card
Tarot card
Red arrow
Red arrow
Red arrow
Tarot card
Tarot card
Red arrow
Tarot card
Tarot card
Význam karet:
1 – jednoznačná identita - jak se vnímame my sami i ostatní nás
2 – skryté místo - způsoby chování, které u nás pozorují druzí - avšak my si je v takové míře neuvědomujeme
3 – stín, co je skryté - stránky naší bytosti, které námjsou známi, které si však - ať už z jakýchkoli důvodů - necháváme pro sebe
4 – velké neznámo - nevědomé procesy a nevědomé hnací síly, které na nás působí, aniž by nám či druhým byly známy
 
 Roviny:
 1-2 – co vědí druzí o tazateli
 3-4 – co druzí o tazateli nevědí
 1-3 – co o sobě tazatel ví
 2-4 – co o sobě tazatel neví

Diamant

Tarot card
Tarot card
Tarot card
Tarot card
Tarot card
Tarot card
Tarot card
Tarot card
Tarot card
Tarot card
Význam karet:
1 – otázka
2 – vnitřní vliv, který nevidíš
3 – vnější vliv, který si uvědomuješ
4 – co je potřeba k vyjasnění otázky
5 – řešení: co máš pochopit

Klíč

Tarot card
Tarot card
Tarot card
Tarot card
Tarot card
Blank card
Tarot card
Tarot card
Tarot card
Tarot card
Tarot card
Tarot card
Tarot card
Tarot card
Blank card
Tarot card
Tarot card
Tarot card
Význam karet:
1 – otázka, co chceme vědět
2 – jin, ženská stránka Tvého života
3 – jang, mužská stránka Tvého života
4 – meditace, na co se zaměřit
5 – tělo, materiální stránka Tvého života
6 – duše, spirituální stránka Tvého života
7 – postoj celé bytosti
8 – řešení, odpověď na otázku

Sebeúcta

Tarot card
Tarot card
Tarot card
Tarot card
Tarot card
Tarot card
Tarot card
Tarot card
Tarot card
Tarot card
Tarot card
Tarot card
Význam karet:
1 – schopnosti vymezit si hranice a vlastní meze
2 – otevřenost a přizpůsobivost
3 – schopnost lásku dávat a přijímat, odvaha následovat hlas svého srdce
4 – odvaha zůstat sám sebou
5 – umění komunikace
6 – respekt a úcta k sobě samému

Výklad vztahů

Tarot card
Blank card
Tarot card
Tarot card
Blank card
Tarot card
Tarot card
Blank card
Tarot card
Tarot card
Blank card
Tarot card
Tarot card
Blank card
Tarot card
Tarot card
Blank card
Tarot card
Tarot card
Blank card
Tarot card
Tarot card
Blank card
Tarot card
Význam karet:
Levý sloupec osoba A
Pravý sloupec osoba B
1+2 - představy a myšlenky týkající se vztahu
3+4 - pocity a citové reakce ve vztahu
5+6 - duchovní růst a příležitosti
7+8 - fyzické projevy chování

Rozhodnutí

Tarot card
Tarot card
Tarot card
Tarot card
Tarot card
Tarot card
Tarot card
Tarot card
Tarot card
Tarot card
Tarot card
Tarot card
Tarot card
Tarot card
Tarot card
Tarot card
Tarot card
Tarot card
Tarot card
Tarot card
Význam karet:
1,3,5 – karty ukazují v tomto pořadí (3-1-5) chronologicky, co se stane, učiníte-li X
2,4,6 – karty ukazují v tomto pořadí (4-2-6) chronologicky, co se stane, neučiníte-li X
7 – signifikátor - znázorňuje pozadí otázky, problému nebo jak se tazatel staví k rozhodnutí

Minulý život, současný vliv

Tarot card
Tarot card
Blank card
Blank card
Tarot card
Tarot card
Tarot card
Tarot card
Tarot card
Blank card
Blank card
Tarot card
Tarot card
Tarot card
Tarot card
Blank card
Blank card
Tarot card
Tarot card
Tarot card
Tarot card
Tarot card
Blank card
Blank card
Tarot card
Tarot card
Význam karet:
1 – tvář, kterou tazatel v současnosti ukazuje světu
2 – minulý fyzický stav, který má vliv na otázku
3 – současný fyzický stav
4 – minulý mentální stav, který má vliv na otázku
5 – současný mentální stav
6 – minulý duchovní stav, který má vliv na otázku
7 – současný duchovní stav
8 – minulý emocionální stav, který má vliv na otázku
9 – současný emocionální stav

Ankh

Tarot card
Tarot card
Tarot card
Tarot card
Tarot card
Tarot card
Tarot card
Tarot card
Tarot card
Tarot card
Tarot card
Tarot card
Tarot card
Tarot card
Tarot card
Tarot card
Tarot card
Tarot card
Význam karet:
1+2 – dva současné podněty, energie nebo postoje, které se ochromují (to samozřejmě platí jen, když se prostřednictvím této metody - jak to zpravidla bývá - ptáme na po příčině krize; když se ptáme na okolnosti nějaké radostné události, prozrazují obě karty, co se harmonicky doplňuje)
3 – dřívější příčiny
4 – příčiny, které tento stav vyvolaly
5 – vyšší poznání
6 – nutný důsledek
 
Za předpokladu, že se došlo k poznání (5) a byly vyvozeny důsledky (6), se pokračuje následovně:
 
7 – další krok
8 – překvapivá zkušenost
9 – výsledek

Tajemství velekněžky

Tarot card
Tarot card
Tarot card
Tarot card
Tarot card
Tarot card
Tarot card
Tarot card
Tarot card
Tarot card
Tarot card
Tarot card
Tarot card
Tarot card
Tarot card
Tarot card
Význam karet:
1+2 – téma, o něž se jedná, ve formě dvou podnětů, které na sebe vzájemně působí buďto podpůrně nebo rušivě
3 – současný hlavní vliv
4 – vliv, který získává na intenzitě
5 – energie, jejichž vliv se snižuje
6 – co se skrývá v temnotě; co zde existuje, avšak co si neuvědomujeme, ale možná již tušíme, nebo se toho obáváme; Síla, kterou jsme nevědomky popoháněni
7 – co je na světle; co si jasně uvědomujeme, očekáváme a většinou si toho taky ceníme
8 – kam nás povede cesta, jaký bude nejbližší vývoj dané záležitosti
9 – tajemnství velekněžky, odkrývá se pouze je-li z Velké arkány, tedy trumfová

Keltský kříž

Tarot card
Tarot card
Tarot card
Tarot card
Tarot card
Tarot card
Tarot card
Tarot card
Tarot card
Tarot card
Tarot card
Tarot cards
Tarot card
Tarot card
Tarot card
Tarot card
Tarot card
Tarot card
Význam karet:
1 – srdce v minulosti; vše, čím jste se v citové oblasti zabývali v minulosti
2 – srdce v přítomnosti; vše, čím se v citové oblasti zabýváte nyní
3 – vědomá mysl; vše, nad čím přemýšlíte, vaše naděje, jednotlivé záležitosti, touhy a uvědomění
4 – podvědomá mysl; vše, co se v ní odehrává; naděje/touhy; vše, co chybí na úrovni vědomí
5 – práce/tvořivost; příležitosti/překážky; schopnost přitahovat k sobě nové příležitosti
6 – schopnost činit rozhodnutí; odvaha jednat a odvaha přijmout zodpovědnost
7 – jak se projevuje vaše práce a tvořivost; může jejich prostřednictvím nastat nějaký průlom?
8 – vztahy; přátele/rodina; kolegiální vztahy, hluboké citové vztahy
9 – naděje a úzkosti
10 – přirozený projev, případně to, čeho byste se rádi ve svém přirozeném projevu zbavili

Bláznova hra

Tarot card
Tarot card
Tarot card
Tarot card
Tarot card
Blank card
Blank card
Blank card
Tarot card
Blank card
Blank card
Tarot card
Tarot card
Blank card
Blank card
Tarot card
Tarot card
Tarot card
Tarot card
Tarot card
Tarot card
Tarot card
Tarot card
Tarot card
Tarot card
Blank card
Blank card
Blank card
Tarot card
Blank card
Blank card
Tarot card
Tarot card
Blank card
Blank card
Tarot card
Tarot card
Tarot card
Tarot card
Tarot card
Způsob výkladu:
Nejprve je z balíčku vytažena karta Blázen, ostatní karty jsou zamíchány, pak je do nich opět přimíchána karta Blázen.
Před odhalováním karet si zvolte z které strany začnete, jestli od čísla 1 nebo čísla 13, tím určíte, kde je minulost. Blázen vždy stojí na místě současnosti. Tak ukazují minulost všechny karty stojící před ním, budoucnost pak ty za ním.
Na prvním místě Blázen znamená že tazatel je na začátku nějakého období. Na posledním místě Blázen značí konec události, nebo přinejmenším konec jednoho úseku.