Na této stránce naleznete několik ověřených konstelací a vzorů výkladů. Zbytek už je na každém z vás a záleží, na co hledáte odpověď a který model výkladu by se vám k tomu zdál vhodný.

Můžete si od nás nechat udělat Tarotový rozbor osobnosti.

Nebo si můžete vytvořit svůj vlastní výklad. Někdy stačí i jedna karta. Fantazii se meze nekladou.

 
 

Sebeúcta

   sebeucta  Výklad, který vám odhalí stav vaší sebeúcty.
 

Sebeúcta má tři složky :lásku k sobě samému,sebedůvěru a schopnost vážit si sebe sama.

Úroveň sebeúcty podporuje šest schopností,jež popisují jednotlivé karty sestavené ve svislém sloupci. Tyto schopnosti rovněž podmiňují úspěch. 1) naučit se ve všem postupovat krok za krokem, což znamená přijmout disciplínu; 2) naučit se otevřenosti, přizpůsobivosti a houževnatosti; 3) nebát se následovat hlas svého srdce a to, v čem cítíte hluboký smysl; 4) držet se své vnitřní pravdy a zůstat sám sebou; 5) komunikace, ve které je obsah sdělení v dokonalé harmonii s načasováním; 6) vyvážená energie, jejíž přísun je plynulý, by měla naplňovat všechny tvůrčí kroky a vztahy, namísti abychom se z energie vydali najednou.
Míchání karet:
Soustřeďte se na hladinu své sebeúcty a současně míchejte karty. Rozložte je dle toho jak jste zvyklí a při výběru se soustřeďte na význam jednotlivých karet
Význam karet:
1.schopnosti vymezit si hranice a vlastní meze
2.otevřenost a přizpůsobivost
3.schopnost lásku dávat a přijímat;odvaha následovat hlas svého srdce
4.odvaha zůstat sám sebou
5.umění komunikace
6.respekt a úcta k sobě samému
 
 
 

 


Výklad vztahů 1.

Výklad slouží k objasnění vztahu, který máte se svým partnerem, přáteli, rodinou, kolegy, nebo pokud vás budou zajímat vaše hluboké citové vztahy. Můžete ho použít i ktomu, aby vám pomohl najít vztah k sobě samému, ale stejně tak i tvůrčímu projektu, k práci či kariéře. Výklad je velice podrobný, protože posuzuje vztah, na který se ptáte, z hlediska mentální, citové ale i fyzické roviny.
    vztahy_2
 
Výkladu se mohou zůčastnit dvě osoby.Je ale lepší pokud má každý svůj balíček karet.
 
Míchání karet:
Při míchání karet se soustřeďujte na dotazovanyý vztah.      A snažte se ropomenout na věci a detaily co se dotyčných vztahů týká.(Co jste spolu prožili,emoce.....) Poté sejměte karty na čtyři hromádky, a určete si v duchu, která hromádka představuje vaše 1) mentální představy, 2) citové naplnění 3) duchovní energii, 4) fyzické projevy.
Poté zamíchjte hromádku zastupující mentální představy.soustřeďte se přitom na své pozitivní i negativní myšlenky týkající se vztahu. Poté utvořte vějíř a vyberte karty 1 a 2 pro osoby A a  B. Potom zamíchejte hromádku  ztělesňující citové naplnění a při míchání se soustřeďte na kladné i záporné pocity které vás ve spojitosti se vztahem napadají. Rozevřete karty do vějíře a vyberte karty 3 a 4. Další hromádka, kterou zamícháte představuje duchovní energii. Při míchání se soustřeďte na duchovní zkoušky a výzvy, které vám zatím vztah přinesl. Z vějíře opět vyberte karty do pozic 5 a 6. Postup opakujte při míchání hromádky zosobňující fyzické projevy; při míchání se zaměřte na své chování vůči druhému a na fyzickou stránku vztahu. Karty umístněte na pozice 7a 8.
 
Význam karet:
Levý sloupec osoba A, pravý sloupec osoba B
1+2: představy a myšlenky týkající se vztahu
3+4: pocity a citové reakce ve vztahu
5+6: duchovní růst a příležitosti
7+8: fyzické projevy chování

 Po kliknutí na obrázek si výklad můžete vyzkoušet se čtyřmi různými sadami karet.

 

 

Bláznova hra

Bláznova hra odráží v jednoduché řadě karet chronologický průběh nějaké záležitosti. Současně ukazuje, kde tazatel stojí, co už má za sebou a co ještě před sebou. Proto se hodí lépe než ostatní výklady ke sledování dlouhodobých trendů. protože však neexistují žádné instrukce k výkladu jednotlivých míst a každá karta vychází z předchozí, je výklad někdy dost složitý. Kromě toho výklad může prozrazovat i dlouhodobé trendy, přičemž se však každá karta může vztahovat k jinému období. Ale největší problém spočívá v utkvělé představě, že má lidský život lineární průběh.Nicméně bláznova hra ukazuje protichůdné trendy, zmatky a okliky.

 

blaznova-hraPo kliknutí na obrázek si výklad můžete vyzkoušet se čtyřmi různými sadami karet.

Míchání karet:
Nejprve vyndejte z balíčku kartu Blázen. Ostatní karty zamíchejte a soustřeďte se na záležitost nebo na průběh svého života, situaci....Karty rozložte a vyberte 12 karet. Do nich přimíchejte Blázna. Rozložte karty vedle sebe a určete si z které strany začnete. To bude minulost.
Význam karet:
Blázen vždy stojí na místě současnosti.Tak ukazují minulost všechny karty stojící pře ním, budoucnost pak ty za ním. Na prvním místě Blázen znamená že tazatel je na začátku nějakého období. Na posledním místě Blazen značí konec události, nebo přinejmenším konec jednoho úseku.
 

 

 

Skryté místo

    skryte-misto  
Tento výklad slouží pro cestu sebepoznání
 Při tomto výkladu se vždy jedná o poznávání sebe sama.Proto při míchání karet myslete na otázku "Kdo jsem?" nebo "Jak si právě teď stojím?"
 
Význam karet:
1. Jednoznačná identita  - Jak se vnímame my sami i ostatní nás.
2. Slepé místo - způsoby chování, které u nás pozorují druzí - avšak my si je v takové míře neuvědomujeme
3. Stín, co je skryté - Stránky naší bytosti, které námjsou známi, které si však - ať už z jakýchkoli důvodů - necháváme pro sebe.
4. Velké neznámo - Nevědomé procesy a nevědomé hnací síly, které na nás působí, aniž by nám či druhým byly známy.
Roviny:
1-2: co vědí druzí o tazateli
3-4: co druzí o tazateli nevědí
1-3: co o sobě tazatel ví
2-4: co o sobě tazatel neví
 
 
 
 
 
 
 
 
Keltský kříž
    keltsky_kriz Tento výklad zachycuje nynější stav vašeho vědomí:

Ukazuje převažující citový, mentální, materiální i duchovní proud myšlení; umí odhalit velké tvůrčí příležitosti a talenty; ale i možné zkoušky, kterými budete muset projít, a překážky, které budete muset překonat, abyste se naučili tomu, čeho je vám třeba. Měl by se využívat jednou za rok, případně tehdy, odkud chceme zrevidovat nějaké důležité období svého života.

Po kliknutí na obrázek se dostanete na výklad on-line se čtyřmi sadami karet.

 
Jak míchat karty
1. Míchejte balíček se všemi kartami a soustřeďte se při tom na aktuální otázku. Zaměřte se na své "já", aby do karet proudilo co nejvíce vaší energie.
2. 3x za sebou z toho balíčku sejměte, aby vznikly 3 hromádky. Určete si, která hromádka představuje vaše tělo, která vaši mysl a která je obrazem vašeho ducha. Pečlivě zamíchejte balíček, který představuje vaše tělo, a vizualizujte si, jak vámi proudí krev, představte si své kosti, všechny orgány a buňky celého těla. Potom zamíchejte karty, které představuji vaši mysl, a soustřeďte se na všechny své záležitosti, úvahy, tvůrčí projekty a své vztahy. A konečně zamíchejte balíček zosobňující vašeho ducha a soustřeďte se na kvality a energii, jež z vás vytvářejí jedinečnou bytost, kterou jste.
3. Poté co jste všechny 3 hromádky odděleně zamíchali, vyberte 2, které jsou přibližně stejně velké, a zamíchejte je dohromady. Do této spojené hromádky zamíchejte i tu zbývající.
4. Z tohot balíčku sejměte 10 vrchních karet a položte je do odpovídající pozice podle schématu.
 
Význam karet:
1. Srdce v minulosti; vše, čím jste se v citové oblasti zabývali v minulosti
2. Srdce v přítomnosti; vše, čím se v citové oblasti zabýváte nyní
3. Vědomá mysl; vše, nad čím přemýšlíte, vaše naděje, jednotlivé záležitosti, touhy a uvědomění
4. Podvědomá mysl; vše, co se v ní odehrává; naděje/touhy; vše, co chybí na úrovni vědomí
5. Práce/tvořivost; příležitosti/překážky; schopnost přitahovat k sobě nové příležitosti
6. Schopnost činit rozhodnutí; odvaha jednat a odvaha přijmout zodpovědnost
7. Jak se projevuje vaše práce a tvořivost; může jejich prostřednictvím nastat nějaký průlom?
8. Vztahy; přátele/rodina; kolegiální vztahy, hluboké citové vztahy
9. Naděje a úzkosti
10. Přirozený projev, případně to, čeho byste se rádi ve svém přirozeném projevu zbavili

 

 

 

Keltský kříž - rozšířený

keltsky_kriz_extraJe nejznámější a možná i jedna z nejstarších výkladových metod. Je vynikající pro všechny typy otázek. Naznačuje průběh trendů, osvětluje pozadí, slouží jako pohled do budoucna i ke zkoumání předchozích příčin.

Význam karet:
1. Tato karta představuje tazatele 
2. Nápomocné síly v okolí tazatele
3. Okolní protichůdné, oponující síly
4. Současné dění nebo stav mysli
5. Podvědomé pocity tazatele
6. Minulé vlivy na otázku
7. Možná blízká budoucnost
8. Strachy a postoje tazatele
9. Vliv a názory rodiny a přátel
10. Výsledek činů a myšlenek tazatele
11. Konečný výsledek v přítomnosti
12. a 13. Další upřesnění karty 11

 


 

 
Tajemství velekněžky

Podobně jako Keltský kříž je tato metoda vhodná pro zjištění tendence dalšího vývoje. Obzvláštní přitažlivost tohoto výkladu všakspočívá v tom, že nejen naznačuje průběh, který lze očekávat, nýbrž že vám eventuálně zjeví jisté tajemství - totiž odpověď na skrytou otázku "proč". Třikráte trojitá bohyně hovoří skrze devět karet. Zaujímající pozice podle symbolů, které velekněžku obklopují.

Postup při výkladu
Začněte se dvěma hlavními podněty na prvním a druhém místě. Pak interpretujte vlivy v chronologické posloupnosti. 5, 3, 4. Pak zhodnoťte podíl vědomí (7), než se přes nevědomí (6) dostanete ke kartě vyhlídek (8). Shrňte budoucí možnosti z karet. 4 (budoucí vlivy), 6 (zatím nevědomé, které se však možná časem promění ve vědomé) a 8 (další vyhlídky), než obrátíte a vyložíte poslední kartu.
tajemstvi_veleknezky
Význam karet:
1. + 2. Kříž na hrudi prozrazuje téma, o něž se jedná, ve formě dvou podnětů, které na sebe vzájemně působí buďto podpůrně nebo rušivě.
3., 4., 5. Odpovídají třem měsíčním fázím na velekněžčině koruně a znázorňují vlivy působící na téma otázky.
3. Úplněk představuje současný hlavní vliv.
4. Přibývající měsíc představuje vliv, který získává na intenzitě.
5. Ubývající měsíc znázorňuje energie, jejichž vliv se snižuje.
Sloupy po stranách znázorňují následující aspekty:
6. Co se skrývá v temnotě. Co zde existuje, avšak co si neuvědomujeme, ale možná již tušíme, nebo se toho obáváme. Síla, kterou jsme nevědomky popoháněni.
7. Co je na světle. Co si jasně uvědomujeme, očekáváme a většinou si toho taky ceníme.
U nohou jí leží měsíční bárka, která znázorňuje:
8. Kam nás povede cesta, jaký bude nejbližší vývoj dané záležitosti.
9. Kniha tajného vědění: ve velekněžčině klíně, zůstává při výkladu zakryta. Odkryje se až po výkladu všech karet. Je-li to trumfová karta, prozrazuje nám velekněžka své tajemství a proto ji otevřeně vyložíme. Tato karta naznačuje něco o hlubokých pohnutkách - tedy proč a k čemu. Není-li to trumfová karta, opět se zakryje. Protože v tomto případě si nechává velekněžka své tajemství pro sebe. Devátá karta pak nemá žádný smysl, ale platnost výpovědi ostatních karet se nemění.

 

 


 

Minulý život, současný vliv

 minulyzivot_soucasnyvliv   Často se stává, že problémy se kterými se potýkáme v tomto životě, mají kořeny v jiných životech. Pokud jste udělali vše, co bylo ve vašich silách, aby se věci zlepšily, ale nepomohlo to vůbec nebo jen částečně, pak musíte jít hlouběji do své minulosti a najít příčinu. Běžně se tomu říká karma, což je termín, který se bohužel většinou používá a chápe v jeho negativním smyslu. Ve skutečnosti je karma pozitivní i negativní. Nevytváříme pouze negativní karmu, ale také pozitivní karmu, která nám může přinést prospěch.
 Přestože vám tento výklad nepoví do detailu, ve kterém životě nebo kde jste si vytvořili karmu, která vás momentálně ovlivňuje, může vám pomoci pochopit skryté kořeny vašich současných problémů.

Po kliknutí na obrázek si výklad můžete vyzkoušet se čtyřmi různými sadami karet.

Význam karet:
1. Tvář, kterou tazatel v současnosti ukazuje světu.
2. Minulý fyzický stav, který má vliv na otázku.
3. Současný fyzický stav.
4. Minulý mentální stav, který má vliv na otázku.
5. Současný mentální stav.
6. Minulý duchovní stav, který má vliv na otázku.
7. Současný duchovní stav.
8. Minulý emocionální stav, který má vliv na otázku.
9. Současný emocionální stav.
Tento výklad vyžaduje velkou dávku upřímnosti. Srovnáváte zde rysy nebo podmínky ve svých minulých životech s těmi ze současného života, ve snaze najít zaseknuté bloky. Traumata z minulých životů nepřestávají ovlivňovat naše současné podvědomí a často nás nutí jednat nebo reagovat způsobem, který jako by nezapadal do naší povahy. Pokud by například na pozici 4 bylo Sedm mečů a na pozici 5 Dva poháry, je možné, že podvědomě rozbíjíte úzké vztahy či přátelství tím, že usilujete o ovládnutí vašich partnerů. Karta na pozici 4 odhaluje rys z minulých životů, který vás nutí bezohledně omezovat druhé ve vztazích, tedy rys, který může sabotovat vaši současnou touhu po úzkém, smysluplném vztahu, ať přátelském nebo partnerském. Tím, že si uvědomíte tento podvědomý vliv z minulosti, se také můžete dozvědět, jakým způsobem přerušit tento destruktivní model chování.
 

 


 
Ankh

  ankh  Tato vykládací metoda se zakládá na starém symbolu egyptského kříže s kruhem, znamením života, zvaným ankh. V souladu s významem kruhu odhalují zde ležící karty duchovní pozadí a hluboko skryté příčiny, zatímco karty na kříži ukazují, jak se potíž konkrétně projevuje a s jakými vyhlídkami se dá počítat.
 
Postup při výkladu:

Nejprve byste si měli ujasnit konflikt nebo rozpor mezi kartami 1 a 2. Zde se nachází největší obtíž této metody výkladu. Není snadné rozpoznat, v čem je problém, zejména znázorňují-li obě karty spíše sympatická témata. Bez tohoto poznání však celý výklad zůstane jen neuspokojivou slátaninou. Objasněte si poté karty 3 a 4, z nichž tu první je často možné pojmout jen vágně. Těžiště výkladu by se mělo nacházet v kartách 5 a 6, neboť pouze kroky, které jsou s nimi spojené, nám umožňují dospět k východisku. Nakonec interpretujeme karty na pozicích 7 až 9, naznačující další perspektivu.

Po kliknutí na obrázek si výklad můžete vyzkoušet se čtyřmi různými sadami karet.

Význam karet: 
1. + 2. Dva současné podněty, energie nebo postoje, které se ochromují (to samozřejmě platí jen, když se prostřednictvím této metody - jak to zpravidla bývá - ptáme na po příčině krize. Když se ptáme na okolnosti nějaké radostné události, prozrazují obě karty, co se harmonicky doplňuje)
3. Dřívější příčiny.
4. Příčiny, které tento stav vyvolaly.
5. Vyšší poznání.
6. Nutný důsledek. Za předpokladu, že se došlo k poznání (5) a byly vyvozeny důsledky (6), se pokračuje následovně: 
7. Další krok.
8. Překvapivá zkušenost. 
9. Výsledek.
 

 

 

 
Rozhodnutí
 
Karty nás nemohou zbavit rozhodování, ale osvětlí pozadí této situace. Samozřejmě se nám nedostane jednoznačné odpovědi ANO nebo NE. Protože však karty naznačují důsledky nějakého rozhodnutí, mohou nám ho značně ulehčit.
   rozhodnuti  
Typické otázky:
Jak se mám rozhodnout? Co se stane, když udělám X a co se stane, když neudělám X?
 
Postup při výkladu:
Nenechte se mást zvláštním pořadím karet. Jeho důvod spočívá  ve vzniku této výkladové metody, nijak však neovlivňuje způsob interpretace. Začněte na pozici 7, která vám naznačí, co vás vedlo k otázce, nač je třeba brát ohled při volbě nebo jakým způsobem byste se měli rozhodovat. Poté přejděte k interpretaci jednotlivých horních karet v chronologickém pořadí (tedy 3, 1 a 5) a následně si objasněte význam dolních karet (4, 2 a 6). Nakonec byste měli uvážit, která z obou cest je pro vás příznivější. Nezapomínejte přitom, že vždy první karta v obou řadách (3 a 4) naznačuje, jak se záležitost započne, karta následující (1 a 2) ukazuje další vývoj události a poslední (5 a 6) znázorňuje, k čemu vývoj směřuje.  Karty 5 a 6 jsou tedy nejdůležitější, neboť představují dlouhodobější vyhlídky.
 
 
Význam karet:
7. Signifikátor. Znázorňuje pozadí otázky, problému nebo jak se tazatel staví k rozhodnutí.
3., 1., 5. Karty ukazují v tomto pořadí (3-1-5) chronologicky, co se stane, učiníte-li X. 
4., 2., 6. Karty ukazují v tomto pořadí (4-2-6) chronologicky, co se stane, neučiníte-li X.
 
Signální karty:

U tohoto způsobu výkladu jsou důležité takzvané signální karty, jež naznačují, které alternativy Tarot upřednostňuje. Jestliže se jedna z následně uvedených karet nachází na jedné z cest, znamená to jednoznačné doporučení dát se tímto směrem. Pokud se takové karty objeví na obou cestách, je třeba si ověřit, zda je možné jít oběma najednou, nebo zda mají následovat po sobě. Na pozici 7 nemají tyto karty žádný zvláštní význam.

Milenci (VI): znamenají, že jste se již zřejmě podvědomě rozhodli pro cestu, na níž se karta nachází.
Kolo osudu (X): naznačuje, že tazatel nemá svobodnou volbu, nýbrž že se bude muset - alespoň zpočátku - dát cestou, na níž se  karta nachází.
Hvězda (VII): ukazuje cestu budoucnosti.
Soud (XX): naznačuje, kde se nachází řešení či vysvobození, kde je možno učinit nejhlubší zkušenost nebo kde "naleznete poklad."
Svět (XXI): představuje to pravé místo, kam tazatel skutečně náleží.