Archanděl Anael

Anael

kosmický oheň, odvaha, pokrok, energie, připustit zlost a agresi, aby zase mohl přijít mír, transformace nižších pudů, osvobození od kolektivních traumat, prosazení ve světě, křest ohněm, rozhodné jednání, sexualita, vláda, Boží spravedlnost, zničení pro nový začátek

Anael (nebo Haniel, Aniel, hebrejsky הניאל „Boží radost“ nebo חניאל „Boží milost“), je podle některých okultních autorů jeden ze sedmi archandělů.
 
Angelologie rozeznává sedm základních (arch)andělů. Podle Emila Páleše a antroposofa Rudolfa Steinera je Anaelovi přisuzována planetaVenuše. Z rostlin mu odpovídá růže, ze stromů bříza, z kovů měď. Ze znamení zodiaku jsou to Váhy a Býk, z orgánů ledviny. Anael je patronem lásky a vztahů. Z historického období Anael ovlivňuje romantismus.
 
Energie archanděla Anaela
 
Archanděl Anael má silný vztah k elementu ohně. Jeho příkazům, jeho vládě podléhá pozemský a kosmický oheň.

Energie archanděla Anaela může otřást pevně zavedenými strukturami a starými představami o hodnotách až k základům a spálit všestravujícím ohněm odpad minulosti.

Na Zemi došlo k mnoha a mnoha válkám, které zviditelňují ničivou sílu člověka a jeho nesprávně chápané přání získat moc. Mnoho lidí sebou stále vleče zlost, strach, agresi a zoufalství z děsů války a z potenciálu násilí, který se na Zemi vrství. To platí nejen pro ty, kteří skutečně válku zažili.

Proudy potenciálního strachu a agrese se vinou rodinami od generace ke generaci, jelikož jsme všichni napojeni na kolektivní vědomí Země. Každý z nás sebou nosí v paměti svého podvědomí dědictví nějakého děje, čímž se dají také částečně vysvětlit fobie a strachy.

Archanděl Anael by chtěl rozpustit kolektivní šoky a traumata, jež se nashromáždily v našem vědomí, aby nás propustil z koloběhu agrese, strachu a násilí. Rozpouští karmu v kořenové čakře, ve druhé čakře a také ve sluneční pleteni.

Strach se přemění na základní energii jednání a život obrátí do nového směru. To, co se muselo stát, se stalo.

V novém věku už nebude nutné vést války, protože duchovní cesty očisty činí válečné dění přebytečným. Životní energie potom může být směřována konstruktivními směry a ve spojení s moudrostí vytvářet formy, vylepšující život.

Archanděl Anael směruje lidské vědomí na jeho pudy a vášně a objasňuje, co s námi může dělat naše životní energie, když se nám nepodaří nasměrovat konstruktivním směrem. Jakmile jsme si dokázali, že máme vůli překonat naši nižší přirozenost, transformovat staré vzory víry a převést naše vědomí na vyšší úroveň, setkáváme se na této cestě s archandělem Anaelem jako iniciátorem, který provede velký křest ohněm. Potom dojde v naší Duši k boji, v němž představují naše vlastní pocity nepřátelství, blokády, intolerance a odporující si aspekty osobnosti soupeře, jenž neustoupí.

Kosmickým ohněm archanděla Anaela se přemění nižší lidská přirozenost. Kde byly dříve zlost a podrážděnost, nastupuje na místo uvězněné osobnosti duševní rovnováha, upřímnost a přijetí. Jiným výrazem pro kosmický oheň Anaela je energie Kundalini, která se jeho vlivem probudí a vystoupá podle páteře vzhůru.

 

Hovoří archanděl Anael

"Slyš, já jsem Anael. Já jsem Boží oštěp a štít. Vtahuji nižší lidské pudy do světelných úrovní bytí. Agrese ustoupí jemnosti a pýcha ustoupí pokoře. Až vzejde slunce tvého srdce, potečou k tobě odvaha a rozhodné jednání. Tvé vědomí je barometrem Světla. Moje energie tě zasáhne takovou měrou, jak velkou potřebu ukáže stupnice tvého vývojového stupně.

Přináším mír těm, kteří neodporují mé energii. Přijmout křest ohněm vyžaduje odvahu očištěného vědomí. Přirozenost tvého ega mi není cizí, je pouze bouří na povrchu rozpínajícího se slunce.

Přináším vyrovnání a spravedlnost. Není možné překročit nebeský práh, pokud odmítnu přístup. Světelný paprsek, který je skrze mně řízen, tvoří nové planety a umožňuje zrod hvězd.

A tak to je. Anael."