Akvamarín - Anděl balzámu pro duši

 

andel akvamarin

Prostřednictvím akvamarínů broušených do faset, přicházejí andělé zářivě modré barvy, která sahá od jemné, světlé modré až k intenzivní, zářivé světle modré barvě – podle barvy kamene. Jsou to andělé, kteří nás spojují s nekonečnou velikostí nebes a tajuplnou hloubkou moře, to znamená k naší duši. Andělé akvamarínu přinášejí tak říkajíc „balzám pro duši“, dávají nám útěchu a mají uklidňující vliv na naše nervy. Vstoupí tak do nás mír a tichá, čistá radost a také moudrost. Pokud je na to náš duševní vývoj připraven, budou tito andělé podporovat naše „přání“ stát se léčivým kanálem boží lásky. Čím inzenzivnějí modrou barvu akvamarín má, tím intenzivnější je jeho působení.

 

Oválný akvamarín

Nadřazený anděl akvamarínu broušeného do faset, do tvaru oválu, má auru vejčitého tvaru jasné, zářivé modré barvy, stejné jako je barva kamene. Spolu s anděly přicházejícími prostřednictvím faset má na starosti zklidnění našeho těla a nechává naším tělem proudit léčivou boží modř, která přináší klid zejména disharmonicky vibrujícím, a tedy nemocným tělesným buňkám, a tím vytváří léčivou vibraci.

 

Oktaedrický akvamarín

Andělé akvamarínu broušeného do tvaru oktaedru (osmihranu) vnášejí do našich materiálních záležitostí, do našeho rodinného života i do našeho povolání určitý klid a mír, osvobozený od veškerého konkurenčního boje a agresivity. Pomocí světle modré barvy nadřezeného anděla s aurou ve tvaru oktaedru a pomocí andělů, kteří přicházejí pristřednictvím faset a pomáhají mu, zakusí celý náš pozemsky manifestovaný a viditelný svět určitý klid, který se bude odpovídajícím způsobem odrážet také na nás. Naše činy budou ovlivňovány vnitřní jistotou, že existuje jemnohmotný svět a jemnohmotéí bytosti, a že jsme – inspirováni Duchem božím, naším Stvořitelem – vytvořili nesmrtelné, stále se vyvíjející duševní vědomí. Tito andělé nám také pomáhají osvobodit se od těch struktur v nás, které nás k něčemu nutí, a tak do všech našich rozhodnutí, do veškerého našeho jednání a působení vnášejí svobodné smýšlení a způsob jednání, který je provázán se Stvořitelem.

 

Kulatý akvamarín

Prostřednictvím kulatého akvamarínu přicházejí andělé, kteří inspirují svět našich myšlenek, osvobozují naše myšlení od starých vzorců a zpřístupňují ho novým myšlenkám. Nadřazený anděl mající zářivou modrou barvu a kulatou auru je doprovázen celou řadu andělů, přicházejících prostřednictvím faset. Svou světlemodrou barvou zaplavují zejména naše duchovní potenciály, struktury a blokády až po nejhustší vibrace myšlenek. Pomáhají nám, s veškerou svou mírností, aby také naše myšlenky došly klidu, zbavují nás myšlenek, které nás blokují a brzdí a dávají více prostoru novým dojmům. Osvobozují nás od tlaku velkého množství myšlenek, které se k nám vracejí a pomáhají našemu kosmickému světovému názoru, aby se rozšířil a stal otevřenějším. Potom se už nebudeme muset rozhořčovat nad tolika věcmi, nebudeme se muset chovat odmítavě nebo o něco bojovat nebo se přít. Místo toho nastane klid a mír. Energie, která byla předtím vázána na potenciál strachu, se osvobodí a bude použita pro bedlivé naslouchání vnitřnímu hlasu. Tito andělá rovněž podporují rostoucí tendenci „naslouchat“ božímu hlasu a schopnost umět se svěřit do rukou jeho pokynů a poslání – vnímání a realizace boží vůle.

 

Kapkovitý akvamarín

Prostřednictvím akavamarínu broušeného do tvaru kapky k nám přicházejí andělé, kteří jsou obzvláštním „balzámem pro duši“. Nadřazený anděl s aurou ve tvaru kapky zařící nádhernou modrou barvou, spolu se všemi anděly přicházejícími prostřednictvím faset, vniká přímo do našeho duševního těla a teprve pak vnáší do naší mysli plné pocitů uklidňující a harmonickou vibraci, která se odvrací od všeho pudového. Budeme se cítit velmi dobře, bezpeční a uvědomíme si, že jsme život přijali takový, jaký je. Takém tady pocítíme léčivou sílu boží lásky, která na naše city a projevy citů působí světlem naplněným modrou barvou. Vyzařuje mírnost, náhled a samozřejmý klid.

Také naše „posvátné“ city, ryzí boží láska, pevná sama o sobě, začíná prostřednictvím světle modré barvy vibrovat a tím se v našem vědomí posílí. Nenaplněná láska, bolestná milostná spojení v partnerstvích, pocity touhy po lásce, která je více než jen sexualitou, to vše se nás dotýká rovněž prostřednictvím andělů akvamarínu broušeného do tvaru kapky. Pomáhají nám řešit potíže s objevováním a prožíváním všeobjímající lásky, avšak ne prostřednictvím partnera. Tak se naučíme, že nemáme jednu část naší schopnosti milovat nahradit nějakou jinou částí a nemáme ji prožívat ve „vnějším světě“, nýbrž máme vědomým spojením se svým „Vyšším já“, božím jádrem naší bytosti, dosáhnout všeobjímající, chápající a akceptující lásky. Tak se ještě neutišená touha naší duše pozvedne do nové dimenze s novými možnostmi řešení. Na jedné straně dojde mezi partnery k tomu, že se budou rostoucí měrou osvobozovat od jednostranně pudových vztahů, které je zatěžují, na druhé straně budou rozvíjet nový druh milostného vztahu s Bohem, který nám přinese dosud nepoznané naplnění. To naše duše pociťuje jako balzám pro svou neutišenou touhu být milována taková, jaká je – bez jakýchkoliv požadavků a očekávání. Zároveň se tato láska dotýká naší duše tak moc, že touží po něčem větším. Pokud jsme došli do tohoto vývojového stadia, poroste naše ptořeba čerpat i nadále energii ze spojení s našim „Vyšším Já“, které je naplněno láskou, čistotou, boží krásou a moudrostí.

 

Pokud budeme nosit akvamarín na krku, bude náš hlas klidný a přeci jasný, z našeho hrdla budou vycházet slova naplněná čistotou a mající blahodárný zvuk. Aktivuje se tu zejména centrum krku, protože potřebuje světle modrou barvu jak pro svou činnost, tak ke svému plnému rozvoji. V tělesné rovině zásobuje tento „balzám“ dýchací ústrojí, sliznice, průdušky, plíce a hlasivky, stejně jako přílišná pnutí a zranění v oblasti krku, šíje a ramen.

Pokud budeme nosit akvamarín na srdci, budeme se starat o rozbolavělé srdce naší „duše“. Náš citový svět získá vnitřní klid, mír a vyrovnanost. Tak se duše zbaví svého zármutku a tělesné srdce mnohých druhů křečí a bolestí, které jsou výsledkem citů, které nás omezují a jsou vázané na fixní ideje.

Pokud budeme nosit akvamarín v prstenu na ruce, naplní nás pokojem, čistotou a nadějí, z čehož ostatní vyrozumí, že energii čerpáme z vnitřního energetického zdroje. Naše chování a naše jednání se tak budou rostoucí měrou osvobozovat a očišťovat ke své plné vnitřní kráse, což se bude stále více projevovat také v každodenním životě.

Podívejte se do našeho e-shopu, jaké akvamaríny je možné si u nás momentálně zakoupit.