Měsíční kámen – Anděl tajemství duše

andel mesicnik2

Existují brevné měsíční kameny, mající světle žlutou, zelenou, růžovou jakož i lesknoucí se hnědou, šedou a černou barvu, ale také průhledné až mléčně bílé měsíční kameny s více či méně silným různobarevným leskem. Pokud jsou tyto měsíční kameny vybroušené do tvaru muggle, jsou spojeny s anděly, kteří mají na starosti naši obětavost, vlídnost, intuici, senzibilitu a senzitivitu a zejména pak přijímání poselství z duchovního světa. Tito andělé v nás aktivují především ženské principy, které ale současně orientují určitým směrem, totiž k rozvoji spirituální ženskosti a k připravení cesty pro naše uplatnění se jako médium, což vyžaduje určitou schopnost oddat se duchovnímu světu, otevřít se mu a nevměšovat se do něj. Prostřednictvím kontaktů a vjemů z duchovního světa nás andělé měsíčního kamene svým tajemně se lesknoucím světlem seznamují s „tajemstvími života“. Jsou to totiž „andělé tajemství duše“.

 

Oválný měsíční kámen

Spolu s oválným měsíčním kamenem k nám přichází anděl, který díky své oválné auře nalezne přístup k auře našeho těla a naplní ji svou lesknoucí se, jemnou modrou barvou. Tato vibrace podporuje naši ženskou stránku. V každém člověku proudí ženská a mužská energie. Pravá strana našeho těla a levá mozková hemisféra jsou utvářeny mužskými aspekty a nosí v sobě aktivitu, naléhavost a dávání. Levá strana našeho těla a pravá mozková hemisféra v sobě nosí ženské principy jako pasivitu, vyčkávání a přijímání, které proudí našim energetickým polem. Naše tělo pozná díky této mléčně se lesknoucí modři anděla měsíčního kamene svou pružnost a svou moc, která se touží projevit a realizovat nejen snahou o dominanci, ale také schopností přizpůsobit se. Abychom se mohli přizpůsobit, potřebujeme něco, čím se budeme cítit přitahováni nebo někoho, kým se budeme cítit být akceptováni. Díky vlivům měsíčního kamene začně naše tělo inklinovat k ženským energiím – aniž by při tom vyvinulo konkurenční boj nebo boj o moc se svou mužskou stránkou. Objevíme v sobě ženské energie jako doplněk k energiím mužským. Když jsou plně vyvinuty, budou se obě navzájem podporovat. Tělo se pomocí tohoto anděla blíže seznamuje se svými tělesnými emocemi a rozvíji svou pohyblivost, pružnost a potřebu něžnosti. Také to mu poskytne kus svobody, vymanění se z identifikačních a energetických vzorců, které mu byly vštípeny výchovou, které jsou vázány na tradici a které v nás vytvořily naši rodiče, naše vzory, společenské normy a očekávání. Blokády energie v našem těle, které s tím souvisí se uvolní a najdou si novou orientaci, která bude záviset na tom, co nám duše prozradí, jakou informaci zprostředkuje našemu tělu, jak dobře se v našem těle cítí a jestli se v něm cítí jako doma.

 

Kulatý měsíční kámen

Prostřednictvím měsíčního kamene vybroušeného do tvaru kruhu jsme spojeni s andělem, který má kulatou auru zařící modrou barvou svého kamene. Naplňuje auru naší hlavy a zvláště tu její část, která se cítí být jeho energií přitahována, totiž naši pravou hemisféru, stranu orientovanou intuitivně a citově. Tento anděl v nás aktivuje potenciály, které nám dosud nebyly přístupné. Pocítíme novou inspiraci. Ačkoliv to nebudeme schopni pochopit a probádat naším logicko-analyticky pracujícím mozkem, který odpovídá mužské stránce a levé hemisféře, zjistíme, že v nás existuje něco, co je schopné řešit požadavky, problémy, a těžkosti jiným způsobem, než „přemýšlením“. Všimneme si, že máme jakési „vnitřní antény“, které se dokáží navodit na přijímání jemnohmotných energií a poselství z duchovního světa. Tak získáme fascinující, nevyčerpatelné a bezedné možnosti, jak s našimi intuitivními schopnostmi probádat duševní svět a přijít na kloub tajemstvím života.

 

Kapkovitý měsíční kámen

Anděl, který k nám přichází prostřednictvím kapkovitého měsíčního kamene, se svou modře se lesknoucí aurou ve tvaru kapky se dotýká aury naší duše se všemi jejími pocity a darem intuice. Citový svět sám o sobě je spojován s ženskou stránkou, v protikladu ke světu myšlenek, který je pokládán za svět mužský, i když má, přesně vzato, žensky i mužsky utvářené energie a schopnosti. Tak je také citový svět, když si ho lépe prohlédneme, spojen s energiemi, které je možné rozdělit na mužské a ženské. Zatímco mužské pocity nám zprostředkovávají sílu, dominanci, schopnost prosadit se atd., dávají nám ženské pocity schopnost vcítit se, soucítit, být citliví, něžný atd. Zásluhou tohoto nděla v nás docházi k asimilaci těchto dvou citových potenciálů, takže se pak budou vzájemně doplňovat a podporovat. Najdeme tak východisko z extrémů v našem jednání, díky nimž jsme byli přiliš tvrdí a panovační či příliš měkcí, poddajní a senzibilní – jak k nám samotným, tak také k jiným lidem. Anděl kapkovitého měsíčního kamene se dokýtá ale také těch potenciálů naší duše, které jsou nám stále ještě tajuplné a které čekají na to, aby byly odhaleny ještě v této inkarnaci a aby se s námi znovu spojili. Je to „objevitelská cesta“ duše, naplněná dětským úžasem i pochopením ještě neznámých souvislostí mezi duševním a materiálním světem. Při tom se ale dostane na světlo také hluboká bolest duše, a to tak, že nám dá duše poznat, jak velmi jsme ji zraňovali potlačováním citů. Tak se v nás probudí jakýsi mateřský cit, který zaměříme na nás samotné a pomocí kterého poskytneme „plačící duši“ láskyplnou podporu, stejně jako matka s láskou utěšuje své plačící dítě. Naučíme se zacházet s našimi pocity, ale také s vnitřními potřebami naší duše láskyplně, protože ji nemůžeme ještě dodatečně způsobovat bolest, když víme, o jejích hlubokých ranách, neboť to by odporovalo našemu ženskému naturelu.

 

Pokud budeme nosit měsíční kámen na krku, budeme ve spojení zejména s inzenzivní stránkou našeho myšlení a získáme tak přístup k duševnímu světu. Pomoci se dostane ale také blokádám našeho hlasu a nemocem hlasivek. V tělesné, mylenkové a citové rovině se projeví více „propustností“.

Pokud budeme nosit měsíční kámen na srdci, bude podporovat zejména naši schopnost vcítit se a náš soucit s duševní bolestí. Prostřednictvím citového světa dojde k odhalení tajemství duše, což povede k rostoucí senzibilizaci duševních pochodů, jak u nás samotných, tak také u jiných lidí.

Pokud budeme nosit měsíční kámen na ruce jako prsten, budeme se cítit jakoby naplněni vnitřním úkolem předávat dále vlastní poznatky a zkušenosti s prací se ztracenými silami duše, pomáhat jiným lidem v osvobozování jejich bolestných pocitů a jejich duševnich útrap a odhalovat ještě s jinými jejich další tajemství duše.

Podívejte se do našeho e-shopu, jaké měsíční kameny je možné si u nás momentálně zakoupit.