Smaragd – Anděl všeobjímající lásky

andel smaragd

Smaragdy broušené do tvaru faset nás svou sytě zářící, jedinečnou zelení spojují s anděly všeobjímající lásky. Učí nás odstranit rozdíly mezi já a ty. Přesto, že je každý člověk individualitou, existuje jedna společná rovina, rovina světla, to znamená určitý stupeň jemnohmnotné sféry, kde neexistuje žádná diferenciace. Na jednom ještě vyšším stupni neexistuje dokonce už ani lidské vymezení ostatního stvořeného světa. Tam jsme si všichni rovni, všechny bytosti jsou spojeny světlem spolu navzájem. Je to dokonalý stav jednoty, po kterém všichni toužíme. Andělé smaragdu nás doprovázejí na této cestě a dovolí nám přiblížit se tomuto dokonalému stavu bytí, který je naplněn všeobjímající láskou. Velmi přímo přitom dospějeme k poznání, že všechno, co činíme, co cítíme, a na co myslíme, má vliv na celé Stvoření a vůbec nezůstává omezeno jen na naši vlastní bytost popř. na jinou lidskou bytost. Díky tomu v nás pak roste soucit a sebedůvěra a láska ke všemu a ke všem. „Miluj bližného svého jako sebe sama“ - jedno z deseti přikázání křesťanské víry – to vyjadřuje stejně dobře jako lidové přísloví: “Co nechceš, aby jiní činili tobě, nečiň ty jim.“ Obojí nám připomíná, že vše, co činíme, má vliv na vše, co bylo stvořeno, a tím také na Stvořitele.

 

Oválný smaragd

Nadřazený anděl zařící smaragdově zelenou barvou a aurou ve tvaru vejce k nám přichází prostřednictvím smaragdu broušeného do tvaru oválu. Je přitom doprovázen mnoha anděly stejného barevného vyzařování, kteří mu spěchají na pomoc prostřednictvím faset. Tito andělé osvěžují naše tělo, posilují naše srdce, umožňují nám vnímat krásy a síly přírody a vážit si jich a dodávají nám životní pocit plný intenzity. Podivuhodná zeleň těchto andělů působí velmi harmonicky na všechny buňky našeho těla, na které má ale současně také osvěžující vliv. Tito andělé zdokonalují rovněž náš smysl pro krásu, a to jak ve vztahu k našemu tělu, tak ke všemu, co našlo svou hmotnou podobu v hrubohmotném světě – např. každá květina, každý strom, každý kámen, každé zvíře, každý člověk. Umožní nám dívat se kolem sebe bedlivěji a objevovat krásu ve všem kolem nás. Stějně působí také na náš zrak, který dostává blahodárné podněty, takže se naše oči otevřou vší té kráse – místo abychom se kvůli naši slabozrakosti nebo zrakovému postižení před vším stáhli, popř. se chránili před tím, co nechceme zrovna vidět. Pokud nám ale bude umožněno naučit se vidět krásu, naše oči se otevřou a budou se moci zbavit svých blokád.

 

Oktaedrický smaragd

Prostřednictvím smaragdu broušeného do tvaru osmihranu k nám přicházejí andělé, kteří podporují růst naší lásky k povolání, k domovu, k rodině, zároveň nás ale také učí, abychom na tom všem příliš nelpěli. Nadřazený anděl v nádherně smaragdově zeleném rouchu zahrnuje svým do oktaedru tvarovaným vyzařováním vše, co už vlastníme. Společně s anděly, kteří k nám přicházejí prostřednictvím faset, se k nám dostává energie, která nám umožní osvobodit se od závilosti, kterou s sebou vlastnictví přináší. To neznamená, že bychom neměli mít žádný majetek, ale že by nám měl utkvět v paměti zdroj, ze kterého toto bohatství ve smyslu pozemském i duchovním přitéká – ta boží všeobjímající láska – bez které se nic nebude dít. Z pozice naši lidské, pozemské existence nemůžeme učinit nic. Ale s boží pomocí budeme spojeni s univerzálním energetickým proudem všeobjímající lásky, pro který neexistuje žádná hranice, když se něco děje ve smyslu Stvoření. Pomocí andělů smaragdu si uvědomíme tyto souvislosti, které nás nakonec ochrání před nesmyslným hromaděním majetku a zištností, a kteří nedopustí, abychom ve smyslu celého Stvoření jednali sobecky.

 

Kulatý smaragd

Andělé, kteří jsou spojeni se smaragdem broušeným do tvaru kruhu, nám věnují dar celistvého myšlení. Nadřazený, smaragdově zářící anděl s aurou ve tvaru kruhu se zmocní se všemi anděly faset, kteří mu stojí po boku, našeho egocentrického myšlení. Zaplaví naše duchovní tělo, které v sobě nosí všechny naše myšlenky a myšlenkové vzory, zářivou a jasnou smaragdovou zelení. Tak dostanou naše myšlenky „podněty“ k tomu, aby se zabývaly všeobjímající láskou a aby vyvinuly nové koncepty, nové myšlenkové vzory, které se budou stále více a více přiklánět k obecným zájmům.

To neznamená, že bychom si neměli vážit naší individuality a jedinečnosti nebo se jich dokonce měli vzdát. Jen díky těmto andělům poznáme protiklad k tomu všemu - totiž, že my všichni tvoříme také jednotu, že jsme vším propojeni. Tím, že budeme znát obojí – naši individualitu, to znamená stav, kdy jsme omezováni a zároveň naši jednotu se vším kolem nás, to znamená stav, kdy jsme nedílnou součástí celku – objevíme v sobě duševní zákonitosti, které nám pomohou, aby náš lidský život a náš boží život žili tak, abychom obnovili původní jednotu. Obojí je v nás a obojí bychom si měli v našem rozvoji uvědomovat.

 

Kapkovitý smaragd

Pokud je zářivý smaragd vybroušen do tvaru kapky, dostaneme se jeho prostřednictvím do kontaktu s anděly, kteří nám odhalí krásu duše. Nadřazený anděl s aurou ve tvaru obrovské kapky naplní naše duševní tělo celým světem pocitů, celou svou schopností pociťovat lásku ke všem fasetám života. To velké množství smaragdově zelených andělů, kteří k nám přicházejí prostřednictvím faset, nám ukazuje mnohovrstevnost a bohatství duše. Otevírají brány do naší duše a ukazují nevědomé, co ještě stále leží v temnotě.

Nahlédneme do oblastí, které chtějí být spaseny láskou a chtějí rozkvést do krásy. Vše, co nás dnes ještě zatěžuje a překáží nám, vše, co vlastně odmítáme a potlačujeme, chce na sebe upozornit a ukázat nám, co se za tím vším nachází. Láska plná pochopení zalije pomocí anděla kapkovitého smaragdu naši mysl a spojí nás s lidskými nedostatky. Tyto nedostatky se promění v krásu, když se jim nebudeme bránit, nýbrž když v sobě rozvineme ochotu uznat je jako výzvu pro naši duši. Krása, která je skrývá ve všeobjímající lásce, si žádá, abychom si ji uvědomovali ve všech rovinách našeho bytí. Tento proces uvědomění je nejintenzivnější, když musíme změnit něco podstatného – ať už je to v nakládání s našimi pocity, s naším tělem nebo našimi myšlenkami. Andělé smaragdu se svou všeobjímající láskou provázejí tyto přeměny.

Také smaragd na nás působí zejména, nosíme-li ho na srdci, na místě lásky. Posiluje naši srdeční činnost, upevňuje pouto lásky mezi dvěma lidmi, poskytuje našemu citovému světu vnitřní čistotu.

Pokud budeme smaragd nosit jako prsten, bude manifestovat spojení na základě bezpodmínečné lísky, které se blíží uvědomění si všeho.

Pokud budeme smaragd nosit na krku, bude nás chránit před tím, aby se naše ego přílíš nerozvinulo a obrátí naše touhy a snahy na růst v božské pokoře a kráse a lásce.

Podívejte se do našeho e-shopu, jaké smaragdy je možné si u nás momentálně zakoupit.