Safír – Anděl vysokých ideálů a víry

andel safir2

Po diamantu patří safír spolu s rubínem k nejtvrdším drahokamům vůbec. Zatímco rubín získává svou jedinečnou červeň díky chrómu, má safír díky různým jiným příměsím také různé barvy, které prezentují celé barevné spektrum od bílé přes oranžovou, žlutou, zelenou, růžovou, modrou až k fialové. Jako safír jsou ovšem označovány jen kameny modré. U všech jinak barevných safírů vždy jmenujeme také barvu, takže potom mluvíme o zeleném safíru nebo o žlutém safíru. Všechny v sobě nesou základní vibraci safíru a přinášejí ji zejména do toho energetického centra, které na odpovídající barvu reaguje dominantním způsobem. Např. zelený safír působí zvláště prostřednictvím centra srdce, žlutý safír prostřednictvím centra solárního plexu apod.

V této kapitole se budeme věnovat safíru modrému, který je podle prastaré tradice označován jednoduše jako safír. Když mluvíme o safíru, míníme tím také dneska stále ještě safír modrý a ne jeho jinak barevné varianty.

Dokonce i modrý safír se vyskytuje v různých odstínech této barvy – od světle modré přes barvu chrpy a kobaltově modrou až k temně zářící tmavě modré, ba dokonce až k barvě černomodré – barvě opakního, neprůsvitného safíru. Otevřeme se světu zářivých, průhledných modrých safírů broušených do faset, které nás spojí s anděly vysokých ideálů a víry. Ti se starají o to, aby naše cesta životem plynula podle úkolů, které duše dostala, a s velkou, hlubokou vírou a entuziasmem. Rozvíjejí naši schopnost nadchnout se pro něco neobvyklého, ale také určitou disciplínu a výdrž v nás, abychom dosáhli vysokého cíle, který nás posune blíž k dokonalosti. Navíc andělé safíru dozírají na to, abychom nesešli z cesty, kterou si naše duše vytyčila v tomto pozemském životě, aby rozvinula své duševní potenciály, a také nás chrání před rušivými setkáními a vlivy jak z jemnohmotného, duchovního světa, tak také z pozemské roviny. Do našeho života se tak dostane také určitá upřímnost a přísnost.

 

Oválný safír

Prostřednictvím oválného safíru broušeného do faset k nám přichází nadřezený anděl s aurou ve tvaru vejce, která září – plná světla modrou barvou kamene. Prostřednictvím faset tohoto kamene přichází ještě celý zástup andělů stejně nádherné modré barvy, aby pomáhali tomuto velkému andělu, který svou aurou ve tvaru vejce určuje formu energie. Svou oválnou podobou se nás dotýkají a naplňují zejména naše tělo, tělesné pochody a auru našeho těla.

Tito andělé nám pomáhají uvědomovat si své tělo, což podporuje tělesné funkce a ulevuje jim. Ať už je to tím, že zjistíme, jaká strava nám v určitou dobu dělá dobře a jaká ne a tento poznatek budeme respektovat při sestavování našeho jídelníčku, nebo ať už je to tím, že se seznámíme s jednou nebo s více možnostmi, jak dostat své tělo do pohybu a také aby se začalo pravidelně hýbat, abychom tělo – jako povoz, jako nádobu naší duše udržovali ohebné a v dobré kondici, například plaváním, tancem, kondičním během, jógou, tai-chi, bioenergetikou nebo jinými energetickými cviky.

Tito andělé budou také podporovat naši vytrvalost a trpělivost, protože i když naše tělo na léčení reaguje jen pomalu, přece jen nás tím utvrzuje v tom, že když budeme jeho signály respektovat, bude to mít odpovídající účinek, a také že zdravotní stav našeho těla můžeme ovlivňovat našim chováním a naším postojem k němu. To nás natrvalo motivuje naslouchat hlasu našeho těla, zříci se škodlivých návyků a tím se také naučit vymanit se z inklinace k instinktům.

Určitým způsobem s tím ruku v ruce kráčí „sebe“ovládání, díky němuž se osvobozujeme od svých pudů, stáváme se stále více nezávislejší a učíme se následovat nás vnitřní hlas, který odpovídá našemu vnitřnímu, vyššímu, božímu vedení, „Vyššímu já“. K ovládnutí naší tělesné roviny – nejhustší, hrubohmotné vibrace – budeme potřebovat tu nejsilnější a nejvytrvalejší energii. Teprve pak poznáme a pocítíme změnu, například vyléčení nějaké nemoci v našem těle. Tak se v nás vytvoří vlastnosti, které jsou k tomu potřebné, to znamená naše kvality a naše energie. Pak budeme mít v jemnohmotné rovině k dispozici očištěný energetický potenciál, který bude působit také ve „vyšší“ rovině – např. v duševním a/nebo duchovním těle. Tam to vyvolá mnohem příměji než v hrubohmotném těle reakci, kterou ovšem nemůžeme zaznamenat „vnějším“ zrakem, citem, myšlením nebo nasloucháním, nýbrž ji můžeme zažít jen vnitřně. To ovšem vyžaduje více víry – protože nevidíme nebo necítíme, že se něco děje. Na druhé straně nám tato víra a důvěra v účinnost našeho konání s sebou přinese zvýšení citlivosti pro možnosti našeho vnímání, které posílí naši senzitivitu, takže se budeme moci stále více a více účastnit událostí odehrávajících se v jemnohmotných sférách a zažít, že se tam díky našemu chování něco děje – i když to nemůžeme vidět našima vnějšíma očima, přeje jen to v našem pozemském hrubohmotném těle cítíme.

Andělé oválného safíru podporují tento proces osvobozování se od vynucených, naše tělo zatěžujících zvyklostí tím, že nás naučí respektovat skutečné potřeby našeho těla a naší duše. Zvýší také naše sebevědomí tím, že posílí naši citlivost pro vnitřní poselství a pokyny od „Vyššího já“ stejně jako pro vědomé poznání jemnohmotných dějů.

 

Oktaedrický safír

S osmihrannými, do faset broušenými safíry k nám přichází nadřazení andělé s podélnou aurou mající zářivou modrou barvu daného safíru – doprovázeni mnoha anděly, kteří k nim náleží prostřednictvím jednotlivých faset. Také tito andělé mají auru, která odpovídá tvaru fasety a barvě kamene. Přinášejí do našeho na materii vztaženého života vysoké a ideální cíle a dávají nám stále znova a znova k dispozici hlubokou víru potřebnou k motivaci i realizaci. Kromě toho dbají na to, abychom se v našem životě rozhodovali správně a aby tato rozhodnutí byla v souladu s potřebami naší duše rozvíjet se.

To se projeví např. ve volbě našeho partnera, v tom, zda a kolik dětí vznikne ze vztahu s naším partnerem, ve volbě našeho povolání a v utváření a vývoji naší profesní cesty, ve výběru a budování našeho domova, ať už je to dům nebo byt. Vždy přitom hraje velkou roli nějaký vysoký vnitřní cíl, energie, která nás žene vpřed, potřeba realizovat vše co možná nejlépe – ať už pro jednotlivce v určitých životních oblastech a situacích znamená cokoli. Pokud budeme nosit oktaedrický broušený safír, bude naš každodenní život dalekosáhle určován vypořádáním se s vysokými, materiální život přesahujícími, duševními, morálními, etickými a nábožensky orientovanými životními obsahy a cíli. Rozhodnutí, pocity naplnění a radost jsou utvářeny vysokým nárokem na nás samotné i na jiné. Abychom dosáhli těchto cílů, je třeba také určitá přísnost a disciplína. Tito andělé nám pomáhají v naší snaze dostat se k „vyšším sférám“ tím, že v hloubce naší duše oživí a do našeho vědomí vnesou neotřesitelnou víru. Víru, která nám zprostředkuje poznání, že to, co děláme, je správné, že cíl, o který usilujeme, stojí za to, že jsme vedeni zevnitř – ať už Bohem, vnuknutím, andělem strážným, nějakou vyšší mocí nebo moudrostí. V každém případě to pociťujeme jako něco, co přesahuje lidskou pozemskou existenci a co vnáší do našeho života vztaženého na materii vyšší dimenzi, pro kterou se vyplatí napínat všechny síly, abychom uskutečnili své ideály a představy.

 

Kulatý safír

Prostřednictvím kulatého, do faset broušeného safíru k nám přichází nadřazený anděl s kruhovitou, popř. kulivotu aurou (když ji vidíme trojrozměrně). Modrý odstín, který tento kámen vyzařuje, se sametově leskne a následují ho andělé, kteří se cítí být přitahováni fasetami kamene. Tito andělé obracejí naše myšlenky k vysokým ideálům a víře, dodávají sílu naší intuici a inspiraci. Díky nádherným modrým odstínům andělů safíru se naše myšlenky stávají ušlechtilými a zaměřují se jak logicko-analyticky, tak intuitivně pracujícím rozumem na mimozemské jevy a fenomény. S touto inklinací ke kosmickým dějům a k pátrání po věčných zákonitostech života a po jejich vlivu na náš osobní život a život vůbec, se náš vnitřní postoj a náš světový názor mění. Naše myšlenky kroužící okolo smyslu života se už nebudou omezovat na existenciální, materiální zvládnutí našeho života na Zemi, nýbrž se vydají na duševní cestu poznání. Budeme přemýslet o našem původu a budoucnosti, o roli a úloze člověka ke Stvoření. Abychom získali z pozemské sféry pomoc a podněty k vývoji duševních potenciálů, zavedou nás andělé safíru při našem hledání a pátrání po duševních poznatcích ke spirituálním učitelům, mistrům a osvícencům. Jsou to lidé, kteří se už více či méně seznámili s vědomým používáním kosmických energií, disponují duševním energetickým potenciálem a věděním, kterého rovněž můžeme dosáhnout, a jsou schopni zpřístupnit ho těm, kteří se cítí být přitahováni jejich vibrací. Andělé safíru nás chrání a starají se o to, abychom přesně v pravý čas a na pravém místě nalezli toho pravého duchovního učitele. V souladu s evolucí duše nám umožní poznat přesně to, co k našemu dalšímu rozvoji můžeme potřebovat, s čím se můžeme vyrovnat a co můžeme zaintegrovat do našeho vědomí nic víc a nic míň. Na zralosti a na charakteru naší duše závisí, ke kterým naukám a ke kterým učitelům se dostaneme a co od nich můžeme přijmout.

 

Kapkovitý safír

Když se cítíme být přitahováni ke kapkovitému do faset broušenému safíru, znamená to, že toužíme po tom, aby naše duše dostala instrukce ve věci jejich citových nedostatků. Duše ví, jaké úkoly si v této inkarnaci předsevzala, o jaké cíle usiluje, co chce zvládnout a jaké potenciály chce rozvíjet. Na Zemi, ve svém lidském životě je konfrontována s rozmanitými pokušeními a silami, které tomu stojí v cestě. Přesto se stále znovu snaží dostát svým vnitřním požadavkům a ukáznit své city, aby se dostala ze stavu, kdy je ovládána. To je vyjádřeno také v textu bible: „Podmaňte si Zemi.“ Stále znova a znova se rodíme zde na Zemi, abychom osvobodili duši z jejího nevědomí, tedy z temnoty. Tím, že poznáme duchovní zákony života a naučíme se je používat, se budeme postupně osvobozovat z pout nevědomí. Tím, že ovládneme svůj citový svět a uvolníme duševní síly, které nám pak budou k dispozici při uskutečňování našich „ideálů“, takže v sobě budeme rostoucí měrou zažívat pocit, že svůj život žijeme více v souladu s potřebami naší duše a že pouzemská pokušení, která tomu všemu stojí v cestě, nás už nemohou odvrátit. Nadřazený anděl s aurou ve tvaru kapky k nám přichází – zcela obklopen modrým světlem safíru – a dotýká se hloubek naší duše, z nichž můžeme čerpat důvěru v Boha a víru, že najdeme cestu ven z pozemských omezení a ze závislostí našeho citového života. Všichni andělé, kteří ho doprovázejí prostřednictvím faset tohoto kamene, nám pomáhají, abychom v obrovském labyrintu našeho citového světa stále znovu a znovu nacházeli úkoly a cíle, které si vytyčila naše duše, a abychom se zbavili toho, co nás právě váže a omezuje. Andělé safíru nám pomáhají vést duševně naplněný život a cítit se dobře a bezpečně s onou energií naší duše, kterou jsme poznali a osvobodili. Tak k nám zavítá také hluboký klid.

 

Pokud budeme safír nosit na krku, budou našimi slovy promlouvat důvěra v Boha a Duch boží. Naučíme se vyjadřovat slovy duševní otázky a poznatky novým způsobem, a tak o nich rozmlouvat také s jinými lidmi.

Pokud budeme přikládat safír při meditaci na naše centrum čela – nad kořen nosu, mezi obočí, podpoří safír zvláště naši intuci a inspiraci. Ale i když budeme nosit safír na krku, dostane se jeho vibrace přes centrum krku do centra čela a ještě dále do centra hlavy.

Pokud budeme safír nosit na srdci, splní se naše nejvnitřnější přání vycházející ze sdrce – často ale jinak, než jsme si to představovali. Vibrace safíru v nás budou probouzet stále větší ideály a cíle a zajistí, aby se jejich splnění stalo naším přáním, vycházejícím ze srdce. Bude podporovat naše úsilí a naši touhu po duševním poznání a zdokonalení.

Pokud budeme safír nosit jako prsten na ruce, budeme se s energií safíru cítit obzvlástě silně spojeni. Stane se přímo spojencem naši duše, aby dostál jejím velkým úkolům a požadavkům.

Pro člověka, který se dává k dispozici léčivé boží energii jako kanál, a tak se pro rozvoj samoléčení stává transformátorem a prostředníkem pro duševní sily, má prsten se safírem zvláštní význam. Chrání ho před duchovními bytostmi a energiemi, které neodpovídají ideální představě jeho duše a pokud je činný jako léčitel, bude díky němu vystupovat pevně, nesobecky a prostě. Jeho ego už nepřijde se svévolnými představami a energiemi, takže se po léčení nebude cítit ani „vysán“, ani zatížen, nýbrž nabit nevyčerpatelným zdrojem energie boží lásky, kterou sebou nechal proudit.

 

S energií zcela mimořádného druhu nás kontaktují asterické safíry. I když se tu nejedná o zcela průhledné safíry, a nejsou také broušené do faset, nýbrž do tvaru kabošonu, jsou tyto safíry spojeny se světelnými energiemi andělské kvality. Obsahují nejjemnější jehličky rutilu, které se krásně lesknou a jsou uloženy do tří směrů, takže v safíru vzniká šesticípá hvězda, která je obzvlástě dobře viditelná, pokud kamenem pohybujeme. Při pohybu totiž jehličky začínají zářit a lesknout se.

Tento drahý kámen nám umožní spojení s ušlechtilými energiemi nějaké jiné planety, nějaké zářící hvězdy. Pokud ho budeme nosit jako prsten, podpoří tyto světelné energie náš duševní postoj toužící po vyšších sférách a povzbudí nás k tomu, abychom byli činnorodými a šířili boží energii.

Podívejte se do našeho e-shopu, jaké safíry je možné si u nás momentálně zakoupit.