Kdo jsou bytosti Hathor ? 

Hathor2

Oni sami říkají, že jsou určitou skupinou interdimenzionálních a intergalaktických Bytostí napojených na starý Egypt skrze Chrámy bohyně Hathor, jakož i další pre-historické kultury. V těžkých letech 1980 jsem byl jimi, během jedné meditace, kontaktován a oni mě začali učit o vibračním charakteru kosmu, o využití posvátné geometrie jakožto prostředku stimulace intelektuální výkonnosti a také o použití zvuků k aktivaci psycho-spirituálních zkušeností. 

V knize „Materiál Hathor“, kterou jsem napsal společně s Virginií Essene se sami představili takto: 

Jsme Hathoři. Přicházíme v Lásce a s rezonancemi zvuků snové reality pro vaši Zemi. Pokud jste připravení k budování Nového Světa, pak vás zveme, abyste se k nám připojili na cestu Ducha a Srdce. Jsme vaši starší bratři a sestry. Doprovázeli jsme vás během dlouhé periody vaší evoluce na této planetě. 

Jsme s vámi celé eony času – dokonce i v zapomenutých časech, předtím, než jakákoliv zmínka o nás byla známá ve vaší psané historii. Naše vlastní podstata, charakteristika, je energetická a interdimenzionální. Přicházíme z jiného Vesmíru přes Sirius, který je portálem do vašeho Vesmíru a ze Síria jsme přešli do vašeho Slunečního systému a do éterického království Venuše. 

V hluboké minulosti jsme pracovali specificky skrze staroegyptskou Bohyni plodnosti Hathor. Vešli jsme do kontaktu s tibetskými lámy v období formování tibetského budhismu. 

Jsme to, co byste nazvali vzestoupenou civilizací – skupina Bytostí existujících ve specifickém vibračním poli, stejně jako vy disponujete energetickým podpisem. Jednoduše my vibrujeme na vyšší, rychlejší vibrační úrovni než vy. Nicméně, jsme všichni části mystéria, částí Lásky, která drží a spojuje celé Univerzum. 

Vyvíjeli jsme se stejně jako vy, vzestupem ke Zdroji Všeho Co Je. Vyvíjeli jsme se v radosti i v zármutku, zcela jako vy. Jsme, z hlediska rozsáhlosti poněkud výš na spirále probuzení a uvědomění, než vy. Tudíž vám můžeme nabídnout to, co jsme se naučili. Můžeme vám to nabídnout jako přátelé, mentoři a spolucestující na cestě, která vede zpět k paměti Všeho Co Je. 

Zdroj : https://tomkenyon.com/who-are-the-hathors

Zkrácený překlad do češtiny LM