Krystalický Palác Uvnitř a Otevření Síní Amenti

Thoth

Tom Kenyon a Bytosti Hathor 

Poznámka: Tato zpráva od Bytostí Hathor obsahuje pokyny pro silnou energetickou meditaci zvanou Krystalický Palác Uvnitř a Otevření Síní Amenti. Můžete využít tuto meditaci kdykoliv si přejete a mít z ní velký osobní prospěch. Avšak pokyny pro tento energetický proces jsou uvolněny v tento čas pro ty, kteří se rozhodnou zúčastnit Světové aktivační meditace Hathor, která proběhne 31. října 2010 23 hod.SEČ. V této době se shromáždí skupina v Seattle, stát Washington, aby se zapojila do této meditace. Tato informace je pro ty, kteří se nemohou zúčastnit celého semináře, ale rádi by se zúčastnili meditace s ostatními z celého světa.

Prostřednictvím meditace, kterou se chystáme poskytnout, můžete dosáhnout vyšší úrovně tvořivosti vrozené ve vás a získat přístup k tomu, na co odkazujeme jako na vaši Vyšší Mysl - což je prostě stránka vašeho vědomí, která se rozpíná za hranice omezení vašeho uvědomění, jak ho nyní zažíváte v přepážkách času a prostoru. Tato Vyšší Mysl - tato interdimenzionální stránka vašeho vědomí - je možný zdroj nesmírné inspirace, moudrosti, vhledu a tvořivosti.

Krystalický Palác Uvnitř odkazuje na epifýzu (šišinka), protože část jejího složení je svou povahou krystalická. Tyto malé kalcitové krystaly mají piezoelektrické vlastnosti, které dokáží reagovat na vyšší říše světla. Aktivací těchto krystalických možností ve vaší epifýze otevřete bránu k vaší Vyšší Mysli, což může přinést vám a lidstvu příliv tvořivosti, vhledu a řešení osobních a kolektivních problémů.

 

První fáze meditace

První fáze zahrnuje aktivaci srdeční čakry a vstup do srdečního souznění se Zemí. Toto spojení přes vaše srdce vás spojí s moudrostí Země a procesem vzestupu, přes který se vaše planeta vyvíjí. Toto se děje prostřednictvím vaší cítící přirozenosti, zejména prostřednictvím vysílání uznání nebo vděčnosti Zemi samotné.

Toto je velmi důležitá část této konkrétní meditace, protože energie Země je rozsáhlejší než vaše. Může vám to pomoci se ustálit v tomto procesu a napájí vás to na posloupnost vzestupu, kterým vaše planeta prochází.

V této fázi meditace umístěte ohnisko své pozornosti na svou srdeční čakru, která se nachází ve středu vaší hrudi a prociťujte uznání a vděčnost Zemi za samotný život. V závislosti na úrovni vašeho vývoje budou někteří z vás prostě spočívat v tomto pocitu uznání a díků ke Zemi.

Další z vás mohou skutečně cítit tyto energie proudící z vás do Země.

Jiné osoby s pokročilými interdimenzionálními schopnostmi se mohou ocitnout jak se vznášejí v prostoru, přičemž vysílají své uznání a vděčnost Zemi z tohoto postavení a / nebo z vysoce rozšířeného stavu bytí. Takže je nesmírně mnoho způsobů jak to prožívat.

Tato fáze je také energetická proměna kolektivní myšlenkové formy udržované lidstvem. Tato myšlenková forma je přesvědčení, že Zemi může lidstvo využívat, ba až zneužívat pro vlastní účely bez ohledu na důsledky na jiné životní formy.

Tato myšlenková forma musí být odstraněna a přeměněna pokud má lidstvo přežít přechod, kterým nyní procházíte, a tak, když podniknete tento jednoduchý čin vysílání uznání a vděčnosti Zemi, spojujete se se vzestupem Země a zároveň přispíváte k přeměně této vysoce ničivé myšlenkové formy: že vy máte vládu a moc nad Zemí.

Na Nové Zemi bude hlavním principem správcovství spolu s pochopením provázanosti všeho života a úcta k Zemi samotné.

 


Druhá Fáze meditace

Poté, co zůstáváte v tomto vibračním poli uznání a vděčnosti Zemi alespoň pět minut, přesuňte svou pozornost z vašeho srdečního centra do vaší šišinky ve středu vaší hlavy a naslouchejte Ladění Šišinky.

Tato konkrétní zvuková meditace trvá něco přes pět minut a byla vytvořena právě k tomu, aby vám pomohla aktivovat nevyužité možnosti v krystalickém složení vaší vlastní šišinky.

Zvuky, které uslyšíte jsou analogie výkyvů ve světelných říších. Jemně ladí vnímavost a jemné schopnosti vnímání této žlázy. Je to velmi podobné zapnutí antény a naladění se na vyšší říše světla a na to, na co jsme dříve odkazovali jako na vaši Vyšší Mysl.

Během celého trvání této zvukové meditace, tohoto naladění, je vaše vědomí jednoduše ve středu vaší hlavy, v oblasti vaší šišinky. Není třeba dělat nic jiného než udržovat vaše vědomí v této oblasti. Když vaše mysl putuje, přiveďte ji zpátky k šišince.

Nechte zvuky rezonovat a aktivovat tuto oblast vašeho mozku. Znovu, v závislosti na úrovni vašeho vědomí mohou někteří z vás prostě zažívat nepatrné, nedefinované posuny v této oblasti. Jiní mohou zažívat spletité geometrie světla. Jiní se mohou zažívat mimo sebe jak pozorují výkyvy energie v šišince. Existuje také mnoho dalších možností vnímání.

Důležité v této fázi je "nesnažit se" aby se cokoliv dělo. Jen to nechte běžet. Po skončení této fáze meditace přejděte ke třetí a poslední fázi meditace, na kterou odkazujeme jako na Otevření Síní Amenti.

 

Třetí Fáze meditace

Používáme výraz Síně Amenti dvěma způsoby. První odkazuje na éterickou úschovnu informací, která leží pod Sfingou v Káhiře v Egyptě. Druhý význam výrazu znamená vstoupit do vyššího vibračního stavu mysli prostřednictvím, kterého uskutečníte spojení s vaší vlastní Vyšší Myslí. Tohoto druhého hlediska je třeba se držet během vstupu do této meditace.

Tato fáze meditace vám dá přímý přístup k vaší Vyšší Mysli a jejím nesmírným možnostem. Na rozdíl od prvních dvou fází meditace, je v této fázi vaše uvědomění na různých místech současně.

Uvedeme je postupně. Některé osoby budou schopny udržet pouze jeden bod v libovolném daném okamžiku. Jiní dokáží udržet více než jeden bod vědomí současně. Jednoduše udržujte tak mnoho bodů jakou máte kapacitu. Když budete déle používat tuto metodu, nakonec si vyvinete schopnost udržet více bodů uvědomění současně, a tato schopnost (udržet více hledisek ve stejném čase) je mocná výcviková metoda pro vývoj interdimenzionálneho uvědomění.

První a základní bod soustředění je oblast na kterou odkazujeme jako na bod BA. Toto není místo kde se nachází vaše Nebeská Duše nebo Vyšší Já; toto je prostě energetický vstupní bod. BA odkazuje na vaši Nebeskou Duši, nebo při některých způsobech pohledu, vaše Vyšší Já. Kdybyste fyzicky zvedli ruce nad svou hlavu, tak tam, kde se dotýkají vaše prsty, je váš bod BA. (Prosím vás v této meditaci nedržíte opravdu své ruce nad hlavou. Toto je jen pomůcka.)

V této poslední fázi meditace je vaše uvědomění v bodě BA a vy vysíláte uznání nebo poděkování této stránce sebe, která je mimo čas a prostor. Konkrétně posíláte uznání nebo poděkování za příliv moudrosti, vhledu, tvořivosti a inspirace, a také možné řešení problémů, kterým čelíte.

Toto je velmi důležitá část této fáze. Harmonická - vibrační signatura - uznání nebo vděčnosti aktivuje BA, vaši Nebeskou Duši nebo Vyšší Já. Tímto činem otevíráte bránu ke své Vyšší Mysli a také ukončíte další omezující negativní myšlenkovou formu, která po věky moří lidstvo.

Tato myšlenková forma není nic menšího než přesvědčení, že jste oddělení od své vlastní božskosti - že jste nějak méněcenní nebo že si nezasloužíte dostávat dary vašeho vlastního božství.

Tato myšlenková forma byla zavedena prostřednictvím vašich náboženství, k vašemu ovládání. Je to vysoce omezující a ničivá myšlenková forma, protože vám zamezuje přístup k vaší vyšší moudrosti, vašemu duchovnímu zrání, vaší schopnosti rozlišovat pravdu od lží a vaší schopnosti měnit vaši realitu podle toho jak si přejete.

Nemůžeme dostatečně zdůraznit, jak zákeřná je tato myšlenková forma a nemůžeme dost zdůraznit ani jak je pro vás podstatné udržovat tuto novou myšlenkovou formu (že není žádná Oddělenost od vás a od vaší vlastní Duše, Vyššího Já nebo Božskosti), zatímco vysíláte své uznání a vděčnost ke vašemu BA.

Nežádáte, neprosíte, nežebroníte svou Nebeskou Duši, své Vyšší Já nebo Boha. Jednoduše otevřete kanál k jiné části své vlastní bytosti. Jak pokračujete v této fázi, pocítíte odpověď od vaší Nebeské Duše - pohyb od bodu BA do šišinky.

Toto je sestup energie z vaší Vyšší mysli spolu s vhledy a povzbuzením do té stránky vaší bytosti, kterou znáte jako vaše tělo a mysl. Tato povzbuzení jsou ve formě vzorů duchovního světla, které si můžete nebo nemusíte vědomě uvědomovat.

Když dovolíte, aby sestup energie od BA pokračoval, váš druhý bod soustředění zahrne šišinku, čímž umožní pohyb energie dolů od Nebeské Duše do krystalického složení samotné šišinky.

Pokud jste toho schopni, současně přeneste do svého uvědomění třetí bod, vaši srdeční čakru ve středu vaší hrudi, tak, aby se proud pohyboval z Nebeské Duše do šišinky a do vašeho centra srdce. V tomto okamžiku pošlete uznání nebo poděkování vaší Nebeské Duši, vašemu BA, za odhalení vaší vlastní Vyšší mysli.

Nakonec pro ty z vás, kteří jsou pokročilejší, umístěte své vědomí na čtvrtý bod, který je v samotném středu Země, tak aby proud vaší Vyšší mysli proudil od Nebeské Duše do vaší šišinky, do vaší srdeční čakry a dolů do středu Země.

Nedělejte si starosti s tím kolik bodů dokážete udržet; udržování prvního bodu, což je bod BA, je pro začátek dostačující.

Jak jsme řekli dříve, pokud pokračujete s touto meditací, nakonec budete schopni udržet více bodů uvědomění současně. Účelem této meditace je aktivovat nevyužité možnosti a schopnosti ve vaší interdimenzionální podstatě. Dát vám přístup k vaší Vyšší Mysli, který pak můžete využít na to, abyste do svého života vlili více vhledů, nové pochopení, nové formy inspirace, a nová tvůrčí řešení problémů, kterým můžete čelit (ať už individuálně nebo kolektivně).

Díky skutečnosti, že jste spojení se vším životem, když se otevřete možnostem vaší vlastní Vyšší mysli, pomáháte toto uskutečnit rovněž svým lidským druhům.

 

Shrnutí

Celkově tato meditace, kterou nazýváme Krystalický Palác Uvnitř a Otevření Síní Amenti trvá přibližně 15 minut. Prvním pět minut strávíte posíláním uznání nebo vděčnosti Zemi s pochopením, že také zesilujete myšlenkovou formu a přidáváte ji do planetární mřížky - protiklad k ničivé myšlenkové formě, že lidstvo má vládu a moc nad Zemí. Nahradíte tuto zákeřnou myšlenkovou formu novou - lidstvo je spolutvůrcem se Zemí a správcem života.

Poté, co strávíte alespoň pět minut v tomto vibračním poli uznání nebo vděčnosti k Zemi přejdete do druhé fáze, která trvá něco přes pět minut. V ní posloucháte Ladění Šišinky, dovolíte, aby pro vás zvuk pracoval, Jednoduše udržujete své uvědomění ve středu své hlavy.

Ve třetí fázi, která trvá pět minut se vaše vědomí přesune do bodu BA nad hlavu. Během této fáze posíláte uznání nebo poděkování své Nebeské Duši, vašemu vyššímu Já, čímž otevřete kanál ke své Vyšší Mysli, s pochopením, že tímto činem nejen že otevíráte spojení ke vyššímu aspektu sebe, ale také současně transformujeme negativní myšlenkovou formu udržovanou lidstvem.

Touto myšlenkovou formou je, že jste méně než vaše vlastní božstvo, a že si nezasloužíte přímý přístup, ale že potřebujete nějakého prostředníka. Z našeho pohledu nepotřebujete osobu, objekt ani organizaci na to, aby byla prostředníkem mezi vámi a vaším vlastním Vyšším Já, vašim vlastním Božstvím, vaší vlastní Božskostí.

Během této fáze dovolte proudu energie pohybovat se dolů z vaší Vyšší mysli, ke které přistupujete přes svou Nebeskou Duši, vaše Vyšší Já, do šišinky. Pokud dokážete udržet soustředění na více bodů, dovolte aby se tento proud pohyboval do vaší srdeční čakry ve středu vaší hrudi a nakonec do středu Země.

Načasování této meditace je příznivé a také hrozivé. Jste v kritickém úseku vzestupu Země. Nejste bezmocní uprostřed rostoucího zmatku který je okolo vás - kdepak. Máte v sobě síly a schopnosti, které čekají na váš povel.


Bytosti Hathor

Baja Mexiko

29. Srpen 2010


Zdroj : tomkenyon.com/the-crystal-palace-within-and-opening-the-halls-of-amenti

Překlad do slovenštiny: Sir

Do češtiny upravil LM