Meditace s bytostmi Hathor

hathorhair
 
 
Cvičení 1
 
V prvním cvičení viz obrázek jsou dvě fáze. Nejdříve vdechujete nahoru skrz vaši pránickou trubici, nasávajíc zemskou energii ze Země, poté se uvolněte a nechte vyjít s povzdechem. S druhým nádechem vdechujete z oblasti nad vaší hlavou, nasávajíc nebeskou energii dolů do vaší pránické trubice a poté znovu vydechnete s povzdechem. Toto dělejte několikrát za sebou, dokud neucítíte tok jemnohmotné energie do vaší pránické trubice.
 
Vše co děláte v prvním cvičení je, abyste začali cítit tok jemnohmotné energie do vaší pránické trubice. Může to být lehčí, pokud si pustíte nějakou relaxační hudbu vzhledem k tomu, že hodně lidí vnímá hudbu jako podporu jejich schopnosti relaxovat a obrátit se dovnitř. Můžete to dělat i bez hudby, obzvláště silné to je tehdy, když se to provádí venku v přírodě. 
 
meditace1
 
 
Cvičení 2
 
Další krok ve cvičení je vtahovat pránu do vaší pránické trubice a poté ji cirkulovat skrze fyzické tělo. 
 
Krok1: Tak jak před tím, vtahujte pránu ze Země do své pránickké tubice při nádechu, na chvíli zadržte dech a vydechněte s povzdechem. Soustřeďte svou pozorost na pránickou trubici. 
 
Krok 2: Nasávejte pránu při nádechu z oblasti nad vaší hlavou. Zadržte na chvíli dech, zatímco se soutředíte na svou pránickou trubici. Vydechněte s povzdechem a přeneste své vědomí do celého fyzického těla. Prána poté bude proudit z pránické trubice do vašeho těla. Toto dělejte do té doby, dokud neucítíte tok energie z vaší pránické trubice do fyzického těla. 
 
meditace2
 
 
Cvičení 3
 
Tato posledné fáze cvičení zvyšuje ciltivost k účinkům emocionálně nabité prány. Teď se to může zdát být jednoduché, však přidání tohoto kroku má veliký vliv a výrazně zvýší zvládnutí vaší energie. 
 
Krok 1: Umístěte své vědomí do srdeční čakry uprostřed hrudi. Vzpomeňte si na pocit bezpodmínečné lásky a přijetí. Ujistěte se, že to opravdu cítíte. To, že o tom budete myslet, to vám nepomůže, musíte to cítit. 
 
Krok 2: S vědomím ve vašem srdečním centru a udržujíce stav cítění bezpodmínečné lásky a přijetí se nadechněte a vtahujte pránu ze Země do vaší srdeční čakry. Na chvíli zadržte dech při soustředění na vaši srdeční čakru ,stále udržujíc pocit bezpodmínečné lásky a přijetí. Při výdechu, posuňte svě vědomí ze srdce do vašeho fyzického těla a dovolte nyní vaší zkvalitněné práně se volně pohybovat z vaší srdeční čakry do celého těla. 
 
Krok 3: Vraťte své vědomí do svého srdečního centra udržujíc znovu pocit bezpodmínečné lásky a přijetí. Nadechněte se a stahujte pránu z oblasti nad vaší hlavou do vaší srdeční čakry. Zadržte na chvíli dech a soustřeďte se na vaší srdeční čakru, udržujíc pocit bezpodmínečné lásky a přijetí.  Když vydechnete, posuňte vaše vědomí ze srdeční čakry do fyzického těla a dovolte nyní vaší zkvalitněné práně se volně pohybovat z vaší srdeční čakry do celého těla. 
 
meditace3
 
 
Cvičení 4
 
Posuňte své vědomí do srdeční čakry a současně nadechujte zemskou pránu ze Země do vašeho srdečního centa a zároveň vtahujte nebeskou pránu z místa nad vaší hlavou. Dovolte těmto dvoum proudům cirkulovat skrze vaše srdeční centrum při výdechu.  Představte si a prociťte nebeské a pozemské energie, jak prostupují vaše srdce s každým nádechem. Pociťujte a představujte si vaši srdeční čakru, jak se otevírá a je větší a větší, až je velká jako vaše hruď. Dovolte okrajům vaší srdeční čakry otevírat se stále dál - až tak daleko, jak je to pro vás příjemné. Poté se zastavte a odpočiňte si, soustředíc se na tuto otevřenou květinu vaší srdeční čakry po několik minut. Dovolte si pocítit pocity a emoce, které ve vás vznikají. 
 
meditace4
 
 
 
Zdroj: Tom Kenyon - Moudrost Hathorů