Čakry - základní pojmy

ascension

 

 

1. Čakra: Múladhára

První čakra je někde mezi řití a pohlavními orgány. Je spojena s kostrči a otvírá se směrem dolů.

Ovládaný smysl: čich

Počet okvětních lístků: Čtyři okvětní lístky

Barva okvětních lístků: červená jako krev, jako život sám

Element: Země.

Základní princip: tělesná vůle být (jako protipól duchovní vůle být v sedmé čakře).

Části těla: všechno pevné, tj. páteř, kosti, zuby, nehty; dále řiť, tlusté střevo, konečník, prostata, tvorba krve a stavba buněk.

Žláza: nadledvinky. Nadledvinky produkují adrenalin a noradrenalin, které mají za úkol přizpůsobovat krevní oběh momentální potřebě. Tak je tělo vždy připravené k akci a může okamžitě reagovat požadovaným způsobem. Nadledvinky mají i rozhodující vliv na vyrovnávání teploty v těle.

Astrologie:

Skopec/Mars: Nový začátek, životní praenergie, síla prosadit se, chuť útočit.

Býk: Spojenectví se Zemí, výdrž, vlastnictví, smyslový požitek.

Štír/Pluto: Nevědomé fixace, sexuální síla, proměna a obnovování.

Kozoroh/Saturn: Struktura, pevnost. V Ayurvédě je přiřazováno této čakře také Slunce jako původní dárce života.

 

Úkol a funkce první čakry:

První - základní - čakra nás spojuje s fyzickým světem. Převádí kosmické energie na tělesně-pozemskou rovinu, zároveň proudí touto čakrou energie Země do celého našeho systému energií. Tudy máme kontakt s „duchem Matky Země", zažíváme elementární sílu Země, její lásku a trpělivost.

Do působnosti této čakry patří všechny základní individuální i všeobecné požadavky života jako takového pro přežití na této planetě. Mezi dary otevřené první čakry patří pozitivní „ano" k životu na Zemi, k fyzické existenci, a připravenost působit v harmonii se silami Země a učit se od nich. Proto je základní čakra přiřazena prvku země, její barva je červená, barva energie a aktivity, barva vnitřního jádra naší planety. Poskytuje nám zemitou pevnost a, „pevnou půdu“' pod nohama, na které si můžeme vystavět náš život, zásobuje nás zároveň nutnou energií pro tvořivou činnost ve světě. Dává nám sílu prosadit se a vytrvat.

Do oblasti působení první čakry patří také budování existence, materiální zabezpečení a zachování vlastního druhu založením rodiny, stejně jako sexualita coby tělesná funkce a prostředek k plození dětí. První čakra tvoří životně důležitý základ a pramen vitální síly pro vyšší čakry. Tudy jsme napojeni na nevyčerpatelný reservoár sil energie kundaliní. Zde začínají také tři hlavní kanály energie - Sušumna, Ida a Pingala. Podobně jako naše srdce ve fyzickém těle je základní čakra centrem našeho oběhového systému energií. Navíc je první čakra sídlem kolektivního podvědomí, jehož nahromaděné vědění nám zpřístupňuje. První čakra by měla být v rovnováze se sedmou čakrou, abychom si udrželi svou vnitřní stabilitu.


 

2. čakra: Svádhišthána

Ovládaný smysl: chuť

Počet okvětních lístků: Šest okvětních lístků lotosu

Barva okvětních lístků: oranžová

Element: voda.

Základní princip: tvořivé rozmnožování bytí.

Části těla: hýždě, rozmnožovací orgány, ledviny, močový měchýř, vše tekuté jako krev, míza, trávicí šťávy, sperma.

Žlázy: varlata, vaječníky, prostata. Funkcí pohlavních žláz je vytváření mužských a ženských pohlavních znaků, u žen i regulace cyklu.

Astrologie:

Rak/Měsíc: Bohatost citu, citlivost, plodnost.

Váhy/Venuše: Nasměrovanost na „ty", partnerské vztahy, smyslnost, umělecké cítění.

Štír/Pluto: Smyslová žádost, transformace osobnosti vzdáním se, já" v sexuálním spojem.

 

Úkol a funkce druhé čakry

Druhá čakra je centrum původních, nefiltrovaných emocí, sexuální energie a tvořivých sil. Je přiřazena elementu vody, ze kterého povstává vše živé a který v astrologii odpovídá emocím. Voda oplodňuje a nechává vznikat stále nový život. Prostřednictvím této čakry máme přístup k oplodňujícím a vstřícným energiím, které pronikají celou přírodou. Zažíváme sami sebe jako část neutuchajícího tvořivého procesu, který se v nás a skrze nás projevuje ve formě pocitů a tvořivého jednání.

Tato čakra je často považována za sídlo Šaktí, ženského aspektu Boha, ve formě tvořivé rodicí síly. U muže zahrnuje její působnost oblast pohlavních orgánů, které v sobě nesou impuls ke stvoření nového života. U ženy ovlivňuje druhá čakra ty oblasti, kde je takový oplodňující impuls přijímán a kde povstává nový život, kde je posléze rostoucí bytost chráněna, vyživována a zásobena vším potřebným. Avšak voda také očišťuje. Uvolňuje a odplavuje vše, co tuhne a staví se jejímu životadárnému proudu do cesty. To se projevuje v tělesné oblasti vyměšující a detoxikační činností ledvin a močového měchýře. Na úrovni duše to prožíváme jako uvolnění a „odplavování" pocitů, což nám umožňuje prožívat život stále opravdověji a nově.

Rozhodujícím způsobem však ovlivňuje druhá čakra naše mezilidské vztahy, obzvlášť k druhému pohlaví. Do její působnosti patří rozmanité hry erotiky stejně jako vzdávání se ohraničeného ega a zážitek větší jednoty v sexuálním spojení.


 

3. čakra: Manipúra

Třetí čakra je přibližně dva prsty nad pupkem. Otevírá se směrem dopředu.

Ovládaný smysl: zrak

Počet okvětních lístků: Deset okvětních lístků

Barva: žlutá až zlatožlutá.

Element: oheň.

Základní princip: utváření bytí.

Části těla: spodní část zad, dutina břišní, trávicí systém, žaludek, játra, slezina, žlučník, vegetativní nervový systém.

Žláza: slinivka břišní (játra). Slinivka hraje rozhodující roli při zpracovávám a trávení potravy. Vylučuje hormon insulin, který má klíčový význam pro rovnováhu cukru v krvi a látkovou výměnu uhlohydrátů. Slinivkou vylučované enzymy jsou důležité pro látkovou výměnu tuků a proteinů.

Astrologie:

Lev/Slunce: Teplo, síla, plnost, snaha po uznám, moci a společenském postavení.

Střelec/Jupiter: Pozitivní poměr k životu, růst a rozšiřování, syntéza, moudrost, celistvost.

Panna/Merkur: Plánování, analýza, přizpůsobivost, oddaná služba.

Mars: Energie, aktivita, ochota k jednání, prosazování vlastní osobnosti.

 

Úkol a funkce třetí čakry

Třetí čakra má v literatuře různá označení. Také její umístění je podle toho udáváno různě. Jedná se však o jednu hlavní čakru a větší počet vedlejších čaker, majících natolik podobné funkce, že mohou být všechny k hlavní čakře přiřazeny. Třetí čakra má proto komplexnější rozsah úkolů. Je přiřazena elementu ohně - oheň znamená světlo, teplo, energii, aktivitu, v duchovní rovině také očištění.

Čakra solar-plexu představuje naše slunce, naše centrum síly. Tudy přijímáme sluneční energii, která kromě jiného vyživuje éterické vibrační pole a tím dodává vitalitu také tělu fyzickému a udržuje ho. Třetí čakrou vstupujeme do aktivního vztahu ke světským věcem a k ostatním lidem. Je to oblast, ze které vychází z našeho těla emoční energie. Odtud jsou řízeny naše mezilidské vztahy, sympatie a antipatie, stejně jako schopnost trvalých citových vazeb.

Pro obyčejného člověka je třetí čakra sídlem osobnosti. Je místem, kde nachází svoji společenskou identifikaci a hledá její potvrzení svojí silou, vůlí k výkonu, snahou pomoci nebo i přizpůsobením se společenským normám. Důležitým úkolem této čakry je také očišťovat tendence a přání dvou spodních čaker, vědomě řídit a využívat jejich tvořivé energie, manifestovat duchovní kvalitu vyšších čaker v materiálním světě a dosahovat tak na všech úrovních co největšího naplnění v životě.

Čakra solar-plexu je také v přímém spojem s astrálním vibračním polem, nazývaným také polem přání nebo žádosti, které je nositelem našich emocí. Vitální hnací síly, přání a pocity nižších čaker jsou zde analyzovány, „stráveny" a transformovány do vyšších energií, aby pak byly s energiemi vyšších čaker použity k vědomému formování našeho života.

Odpovídající funkci nalezneme na tělesné úrovni u jater. Játra ve spolupráci s trávicím systémem analyzují přijatou potravu, nepoužitelné oddělují a z použitelného získávají užitečné látky, které pak posílají na příslušná místa do těla. Kladný postoj k životu a smysluplná integrace pocitů, přání i našich životních zkušeností vedou k tomu, že se třetí čakra uvolní a náš svět.

Naše celkové naladění je velmi závislé na tom, kolik je v nás světla. Když je naše třetí čakra otevřena, cítíme se svěže, radostně a vnitřně naplněni. Naproti tomu je-li tato čakra zablokována nebo narušena, je naše nálada nevyrovnaná a pochmurná. Tento pocit promítáme pokaždé také do okolního světa, takže celý náš život se zdá být buď jasný nebo temný. Množství světla v nás určuje také jasnost našeho nahlížení a kvalitu naší práce. S přibývající integrací a vnitřní zralostí se postupně proměňuje žluté světlo intelektuálního porozumění ve třetí čakře ve zlaté světlo moudrosti a hloubky.

Čakrou solar-plexu vnímáme také přímo vibrace ostatních lidí a odpovídajícím způsobem na ně reagujeme. Jsme-li konfrontováni s negativními vibracemi, cítíme v místě třetí čakry hrozící nebezpečí - čakra se bezděčně stáhne, což je její přechodný obranný mechanismus. Nenastává to však v případě, že světlo v nás je tak silné, že svým vyzařováním vytváří kolem našeho těla ochranný obal.


 

4. čakra: Anáhata

Čtvrtá čakra je uprostřed prsou ve výši srdce. Otvírá se směrem dopředu.

Ovládaný smysl: hmat, dotek

Počet okvětních lístků: Dvanáct okvětních lístků

Barva: zelená, také růžová a zlatá.

Element: vzduch.

Základní princip: odevzdanost.

Části těla: srdce, horní část zad s hrudníkem a hrudní dutinou, spodní část plic, krev a krevní oběh, kůže.

Žláza: brzlík. Brzlík reguluje růst a řídí mízní systém v těle. Povzbuzuje a posiluje imunitní systém.

Astrologie:

Lev/Slunce: Vroucnost pocitů, srdečnost, velkorysost.

Váhy/Venuše: Kontakt, láska, snaha po harmonii, doplnění v „ty".

Saturn: Překonání individuálního ega, čímž se teprve umožní nesobecká láska.

 

Úkol a funkce čtvrté čakry

Čakra srdce vytváří střed systému čaker. V ní se spojují tři spodní fyzicko-emoční centra se třemi horními duchovními. Jejím symbolem je šestiúhelník, který velmi názorně ukazuje, jak se energie tří horních i tří spodních čaker navzájem pronikají. Souvisejícím elementem je vzduch a smyslem hmat. To naznačuje nestálost srdce, kontakt, dojetí, přijímání dotyků, bytí v dotyku s věcmi. Nacházíme zde schopnost vciťovat se, soucítit, naladit se na druhé, prožívat je. Tudy vnímáme také krásu přírody, i harmonii v hudbě, výtvarném umění a poezii. Zde jsou obrazy, slova a tóny přeměňovány na pocity.

Úloha čakry srdce je sjednocování skrze lásku. Každá touha po vroucím kontaktu, po splynutí, harmonii a lásce se projevuje prostřednictvím čakry srdce, i tehdy, když nás potká v „zakleté" podobě - smutku, bolesti, strachu z odloučení, ze ztráty lásky apod.

Ve své očištěné a dokonale otevřené formě je čakra srdce centrem opravdové ničím nepodmíněné lásky, lásky, která je zde jen kvůli sobě samé, kterou není možné „mít" nebo „ztratit". Ve spojení s horními čakrami se stává tato láska Bhakti, tj. láskou boží, a vede k poznání boží přítomnosti v celém stvoření, ke splynutí s nejvnitřnějším jádrem, srdcem všeho v Universu. Cesta srdce k tomuto cíli vede přes láskyplné a rozumějící „ano" vůči nám samým jako předpoklad velkého „ano" vůči ostatním a celému životu.

Jestliže jsme došli prostřednictvím třetí čakry k poznání, že všechny životní zkušenosti, přání a pocity mají hlubší smysl a že nás mají přes s nimi spojené „úkoly" přivést zpět k všezahrnujícímu řádu, zjistíme ve čtvrté čakře, přímo srdcem, že všechny pocity a životní projevy vycházejí z touhy po lásce a sjednocení, a jsou tedy vlastně projevem lásky.

Každým záporem vytváříme oddělenost a negativitu. Pozitivní láskyplné „ano" naproti tomu tvoří vibrace, ve kterých se negativní formy projevu a negativní pocity nemohou udržet a mizí. Možná už jsi někdy zažil, jak se neutralizoval tvůj intenzivní pocit smutku, vzteku nebo zoufalství, když jsi mu věnoval laskavou a výlučnou pozornost bez jakýchkoli předsudků. Ne-li, vyzkoušej to někdy!

Trpíme-li nějakou bolestí nebo nemocí, můžeme pozorovat, že láskyplnou pozorností k nemocnému orgánu nebo části těla se může uzdravení značně urychlit. Tak disponujeme prostřednictvím čakry srdce velkým potenciálem transformace a uzdravování - pro nás samotné i pro ostatní.

Láska k sobě samým, pochopení a přijetí celé naší podstaty z hloubi srdce, nás může od základů proměnit a uzdravit. Je předpokladem k naplňující lásce k ostatním lidem, pro soucitem, porozumění a hlubokou radost ze života.

Čakra srdce je centrum, jehož síla vyzařuje velmi silně. Otevřená, čakra srdce má na ostatní spontánně uzdravující a proměňující účinek. (Při vědomém uzdravování spolupůsobí však také čakra čela.) Čakra srdce vyzařuje v zelené, růžové a někdy také zlaté barvě. Zelenaje barva uzdravení, také harmonie a sympatie. Když člověk vidící auru spatří u někoho v oblasti čakry srdce čistou jasnou zelenou barvu, je to pro něj důkaz výrazných léčitelských schopností dotyčného člověka. Zlatá prorůžovělá aura označuje člověka, který žije v čisté, oddané lásce k božství.

Čakra srdce je často nazývána branou do duše, protože není jen sídlem nejhlubších a nejživotnějších pocitů lásky; jí se můžeme spojit také s univerzální částí naší duše, božskou jiskrou v nás. Třetí čakra hraje rozhodující roli i při zjemňování vnímání, které souvisí s otevřením čakry čela, tzv. třetího oka, protože je to odevzdanost, která nám umožňuje vnímat subtilnější oblasti Stvoření. To znamená, že se s rozvojem čakry srdce současně rozvíjejí i vyšší schopnosti čakry čela.


 

5. čakra: Višuddha

Pátá čakra je mezi krční jamkou a ohryzkem. Je spojena s krční páteří a otvírá se směrem dopředu.

Ovládaný smysl: sluch

Počet okvětních lístků: Šestnáct okvětních lístků lotosu

Barva: světle modrá, také stříbrná a zelenavě modrá.

Element: éter.

Základní princip: rezonance s Bytím.

Části těla: oblast krku (šíje), týlu a spodní čelistí, uši, ústrojí hlasu, hrtan, horní část plic, průdušky, hltan, paže.

Žláza: štítná žláza. Štítná žláza hraje významnou roli při růstu kostry a vnitřních orgánů. Stará se o vyváženost mezi tělesným a duchovním růstem a reguluje látkovou výměnu, a tím také způsob a rychlost, jak přeměňujeme výživu v energii a jak tuto energii spotřebováváme. Reguluje výměnu jódu a hospodaření s vápníkem v krvi a tkáních.

Astrologie:

Blíženci/Merkur: Komunikace, vzájemná výměna vědem a zkušeností.

Mars: Aktivní sebevyjádření.

Býk/Venuše: Citlivost pro prostor a formu.

Vodnář/Uran: božská inspirace, zprostředkování vyšší moudrosti a poznání, nezávislost.

 

Úloha a funkce páté čakry

V krční čakře se nachází centrum lidských vyjadřovacích schopností, komunikace a inspirace. Je spojeno s menší vedlejší čakrou týlu, která má sídlo ve vazu a otvírá se dozadu. Také tyto dvě čakry bývají považovány za jedinou. Svojí funkcí je čakra týlu tak úzce spojena s krční čakrou, že ji lze opravdu ve výkladu připojit k páté čakře.

Pátá čakra vytváří také důležité spojení spodních čaker s čakrami hlavy. Slouží jako most mezi naším myšlením a cítěním, mezi našimi impulsy a reakcemi na ně, propojuje zároveň obsahy všech čaker s vnějším světem. Přes krční čakru vyjadřujeme všechno, co v nás žije - náš smích, pláč, naše pocity radosti i lásky stejně jako strachu a vzteku, naše úmysly, přání, myšlenky a názory, a naše vnímání vnitrního světa.

Element, který patří ke krční čakře, je éter. V učení jógy je éter základní látkou, ze které se, "zhuštěním" vytvářejí ostatní elementy - země, voda, oheň a vzduch. Éter je ale také nositelem zvuku, mluveného i tvořícího slova. Je to zprostředkovatel informací na všech úrovních.

Komunikace našeho vnitřního života s vnějškem se odehrává převážně mluveným slovem, ale i gesty, mimikou a uměleckými projevy (hudba, malířství, výtvarné umění, tanec ap.). Kreativita, která má sídlo ve druhé čakře, se spojuje v krční čakře s energiemi ostatních čaker, kde jí formující síla éteru dává určitý výraz, který pak předáváme do vnějšího světa.

Můžeme však vyjádřit pouze to, co v sobě máme. Tak dostáváme přes pátou čakru především schopnost sebereflexe. Předpokladem k sebereflexi je však určitý vnitřní odstup. S vývojem krční čakry si uvědomujeme stále více naše mentální vibrační pole a jsme schopni jeho projevy odlišit od projevů emočního a éterického pole i fyzického těla. To znamená, že naše myšlenky už nejsou obrazem našich pocitů a fyzických stavů, čímž je umožněno objektivní poznání. Éter je pojímán také jako prostor (Akáša), ve kterém „hustší" elementy rozvíjejí svoji působnost. Nejhlubší poznám nám bude umožněno jen tehdy, když budeme otevření jako nekonečný prostor, jako širé nebe, jehož svědě modrá barva je barvou krční čakry, když ztichneme a budeme naslouchat uvnitř i vně. Páté čakře ze smyslů přísluší sluch.Tudy nasloucháme zjevným i skrytým hlasům Stvoření.

Tudy vnímáme také naše vnitní hlasy, navazujeme kontakt s naším uvnitř sídlícím duchem a přijímáme jeho inspiraci. Tvoříme si neotřesitelnou důvěru v naše osobní vyšší vědení. Ozřejmí se nám náš vlastní úkol v životě, naše dharma. Poznáme, že naše vnitřní světy i vibrační úrovně života jsou právě tak skutečné jako vnější fyzický svět a budeme schopni přijímat a dále předávat informace z těchto oblastí. Tato božská inspirace se stane nosným prvkem našeho sebevyjádření. Tak nalezneme v páté čakře svůj individuální výraz dokonalosti na všech úrovních.


 

6. čakra: Ádžňa

Šestá čakra - „ třetí oko " - je uprostřed čela jeden prst nad kořenem nosu. Otvírá se dopředu.

Ovládaný smysl: Dva okvětní lístky projevují projev mysli ve dvou světech reality projevené a neprojevené, ale také v hypofýze a epifýze a v idě a pingale, které se v tomto bodě spojují.

Barva: indigově modrá, také žlutá a fialová.

Symbol: Lotos s 96 okvětmmi lístky (2 x 48).

Základní princip: poznání bytí.

Části těla: obličej, oči, uši, nos, dutiny, malý mozek, centrální nervový systém.

Žláza: podvěsek mozkový (hypofýza). Hypofýza svojí činností ovládá funkci všech ostatních žláz. Jako dirigent zajišťuje harmonickou souhru všech žláz v těle.

Astrologie:

Merkur: Intelektuální poznání, racionální myšlení.

Střelec/Jupiter: Komplexní myšlení, poznání vnitřních souvislostí.

Vodnář/Uran: Božstvím inspirované myšlení, vyšší vhled, náhlá poznání.

Ryby/Neptun: Síla představivosti, intuice, přístup k vnitřním pravdám odevzdaností.

 

Úkol a funkce šesté čakry

Šestou čakrou se dovršuje vědomé vnímání bytí. Je to sídlo vyšších duchovních sil, intelektuálních schopností rozlišování, paměti a vůle, na tělesné úrovni nejvyšší řídicí centrum centrálního nervového systému. Vlastní barva šesté čakry je jasná indigově modrá, dají se však rozeznat také žluté a fialové barevné tóny. Tyto barvy poukazují na její rozdílné funkce na různých úrovních vědomí. Racionální nebo intelektuální myšlení může způsobit žluté záření. Jasná tmavě modrá poukazuje na intuici a ucelenost poznávacího procesu. Nadsmyslové vnímání se projevuje fialovým barevným tónem.

Každé realizaci v našem životě předcházejí myšlenky a představy, které mohou vycházet buď z podvědomých emočních vzorů, nebo může být jejich zdrojem poznání skutečnosti. „Třetím okem" jsme silou myšlenek propojeni s průběhem projevu. Všechno vědení, které se ve Stvoření projevuje, je v čistém bytí přítomno v neprojevené formě, podobně jako jsou v semenu obsaženy všechny informace potřebné k tomu, aby z něho jednou vyrostla rostlina.

Proces tvorem začíná, když si samo v sobě spočívající Bytí uvědomí svoji vlastní existenci. Tím vznikne první vztah subjekt - objekt, a tím první dualita. Bytí bez tvaru přijme svůj první projevenou vibrační podobu. Na základě těchto pra-vibrací vznikají dalšími uvědomovacími procesy další a další různé vibrační podoby. V nás, lidech, jsou obsaženy všechny úrovně Stvoření, od čistého Bytí až k tuhé hmotě, a jsou reprezentovány různými úrovněmi jednotlivých čaker. Tak probíhá proces projevovaní se také v nás a skrze nás.

Protože je šestá čakra sídlem všech uvědomovacích procesů, máme zde schopnost k projevem (manifestaci), až po materializaci nebo dematerializaci. Můžeme tak i vytvářet nové reality na fyzické úrovni a staré rušit. Obvykle však probíhá tento proces automaticky, bez naší vědomé součinnosti. Většina myšlenek, které určují náš život, je ovládána našimi zafixovanými emočními reakcemi a je programována našimi i cizími soudy a předsudky. A tak je často náš duch ne mistrem, nýbrž sluhou emocemi nabitých myšlenek, které nás částečně mohou ovládat.

I tyto myšlenky se ale uskutečňují v našem životě, neboť co kolem sebe vnímáme a prožíváme, je koneckonců vždycky projevem naší subjektivní reality. Vývojem našeho vědomí a postupným otvíráním šesté čakry můžeme tento proces stále více vědomě ovládat. Síla naší představivosti vytváří nyní energii k naplnění určité ideje nebo přání. Ve spojem s otevřenou čakrou srdce můžeme také vysílat léčivé energie a uzdravovat na dálku. Zároveň získáváme přístup ke všem úrovním Stvoření, které leží za fyzickou realitou. Potřebné vědění k nám přichází intuicí, jasno-viděním, -slyšením nebo -cítěním. Co jsme dříve možná jen nejasně tušili, stává se jasným a zřetelným.


 

7. čakra - Sahasrára

Sedmá čakra je nejvýše, nahoře uprostřed nad temenem naši hlavy. Otvírá se nahoru.

Barva: fialová, také bílá a zlatá.

Symbol: lotos s tisíci okvětními lístky.

Základní princip: čiré Bytí.

Části těla: velký mozek.

Žláza: šišinka mozková (epifýza). Vlivy šišinky mozkové nejsou jednoznačně vědecky objasněny. S největší pravděpodobností působí na celý organismus. Při přerušení funkce této žlázy dochází k předčasné pohlavní zralostí.

Astrologie:

Skopec/Saturn: Vnitřní zření, koncentrace na podstatné, proniknutí hmoty božským světem.

Ryby/Neptun: Rozplynutí hranic, odevzdanost, sjednocení.

 

Úloha a funkce sedmé čakry

Sedmá čakra je sídlem nejvyšší dokonalosti v člověku. V některých dochovaných spisech je zobrazována, jak se vznáší nad hlavou. Třpytí se všemi barvami duhy, převládající barvou je však fialová. Vnější květ čakry má 960 lístků. V jeho nitru je druhý květ s dvanácti okvětními lístky, které září bílým zlatě třpytivým světlem.

Podobně jako jsou v bílém světle obsaženy všechny barvy spektra, obsahuje nejvyšší čakra všechny energie nižších center. Sedmá čakra je pramenem a výchozím bodem pro projevy energií všech ostatních čaker. Zde jsme spojeni s božským Bytím bez vlastností a tvaru, které v sobě však všechny tvary a vlastnosti neprojevené obsahuje.

Je to místo, kde jsme „doma". Odtud začala naše cesta životem a sem se zase vrátíme na konci našeho vývoje. Zde žijeme a prožíváme sebe v Bohu, ztotožňujeme se s Boží podstatou, ze které jsme vzešli. Naše osobní pole energií splývá s polem energií Universa. Co jsme zprvu chápali jen intelektem a později intuicí, je nám nyní zcela jasné. Poznání, které se nám dostává prostřednictvím sedmé (korunní) čakry, jde ještě dál než vědění umožněné šestou čakrou, neboť zde už nejsme odděleni od objektu vnímání. Zažíváme různé formy projevu Stvoření, ke kterým patří kromě jiného i naše tělo, jako hru božského vědomí, se kterým jedno jsme.

Cestu k rozvoji nejvyšší čakry označuje fialové záření. Fialová je barvou meditace a odevzdaností. Zatímco na aktivování předchozích šesti center energie jsme mohli sami konkrétně působit, zde, u sedmé čakry, se můžeme jen otevřít a stát se „nádobou". Rozvíjením sedmé čakry se uvolňují také poslední blokády v ostatních čakrách a jejich energie začínají kmitat na nejvyšších pro ně možných frekvencích. Každá čakra se stává zrcadlem božského Bytí na svojí speciální úrovni a projevuje tak nejvyšší jí přístupný potenciál. Jakmile je korunní čakra dokonale probuzena, je její úkol přijímat kosmické energie ukončen. Sama nyní vyzařuje energie. Její „květ" se vyklene ven a vytvoří korunu čistého světla nad hlavou.