Působení vůní

vune

Všechny rostliny, zvířata a lidé mají svoji nezaměnitelnou vůni (pach), i když často vnímatelnou a rozlišitelnou jen velmi „jemným nosem". Je jí vyjádřena jejich osobitost, specifické zvláštnosti, i stav jejich zdraví (nemoc). Příjemná vůně byla vždy spojována se spokojeností, harmonií a vitalitou. Zdravé novorozeně vyzařuje velmi jemnou nádhernou sladkou vůni, připomínající zralé broskve. Něco podobného můžeme zaznamenat i u lidí, kteří svoje tělo dokonale vyčistili opakovaným půstem, zdravou výživou a meditací.

Jakmile nám nějaká příjemná vůně stoupne do nosu, dýcháme automaticky hlouběji, nasáváme zplna do svých plic voňavý vzduch a cítíme se osvěženi a povzbuzeni. Při zápachu naopak podvědomě zadržujeme dech. Cítíme, že bychom vpouštěli do našeho těla něco nezdravého a nepříjemného, něco, co je životu v nás nežádoucí. Co považujeme za příjemné nebo nepříjemné závisí však také na našem vývoji a způsobu našeho života. Tak např. může kuřák považovat kouř cigarety za velmi příjemný, i když mu následně škodí.

V dřívějších dobách byli králové, vládci a kněží stále obklopeni příjemnými vůněmi. I posvátná místa byla plná příjemných vůní. Vykuřování, vlastně nejranější forma aroma-terapie, se užívalo jako prevence např. při moru nebo jiných nemocech. Aromatické vůně se používaly k zahánění zlých duchů, k přivolávání bohů a k naladění lidí na nebeské sféry. Řekové, Egypťané, Babyloňané, Indové, Číňané a mnozí další užívali aromatické esence ke korigování nerovnováhy v člověku a k harmonizaci energií, k uzdravování nebo ochraně před nemocemi, k očistě, povzbuzení a uvolnění.

Stejně jako jiné přírodní metody uzdravování, byla i aromaterapie v naší době znovuobjevena přírodním lékařstvím.

Rostliny, z nichž každá má svoje vlastní poselství, čekají na to, aby mohly sloužit člověku svými barvami, látkami a vůněmi, a tím přispět k jeho harmonii, lepšímu zdraví, radosti ze života a sebe-vědomí. Tím, že rostliny vysílají své kořeny do země a své listy a květy natáčejí ke světlu, přijímají nebeské i pozemské energie, žijí z nich, nechají z nich vzniknout krásu, barvu a vůni a předávají je dále nám. Ve svých aromatických esencích přechovávají rostliny svoji nejvnitřnější podstatu v její ryzí čistotě, aby ji pak v daný okamžik dobrovolně vyzařovaly. Jejich „voňavá duše" se spojuje s naší duší a vyvolává v nás procesy proměny.

Možná jsi už někdy zažil, jak se změní atmosféra v místnosti, když se v ní rozšíří vůně hořící voňavé tyčinky nebo ohřívaného vonného oleje. V tomto změněném „klimatu" se cítíme lehčeji a uvolněněji, náš duch je jasnější a naše vnímání bystřejší. Jako by si jemná lehká éterická substance naší duše vzpomněla, že má také křídla, že těžkopádnost a temnota skličujících problémů nepatří k její vlastní podstatě, že je svobodná a dokáže se povznést nad hranice času a prostoru. Tak se můžeme působením vonných esencí vymanit z běžných událostí, popř. je vidět jasněji a ve správné perspektivě. Může nás prostoupit lehký jasný pocit radosti, naše vnímání se otevře nezvyklým dimenzím prožívání a rozšířeného vědomí času.

Nová bádání ukazují, že pachy a vůně mají nejsilnější účinky ze všech smyslových vjemů a že působí bezprostředně na náš psychický stav. Žádná jiná smyslová funkce není tak silně spojena s informacemi uloženými v podvědomí jako čich. Určitější už zažil, jak se vynoří dlouho zapomenuté vzpomínky a dokonale ožijí dávné obrazy, pocity a celková nálada určitého okamžiku, setkáš-li se s vůní, která tehdejší situaci provázela. Obvykle jsou to spíše hezké zážitky, které se tímto způsobem vybavují. Tak působí tyto prchavé substance na velmi hluboké základní rovině našeho bytí, v oblasti, která leží za našimi blokádami a nezpracovanými zážitky, v místě duše, kde jsme velmi blízko čistému Bytí, tak jako ve chvílích bezprostřední radosti z bytí, které se nám právě prostřednictvím vůně často znovu vybaví. Éterické oleje mají schopnost nás vést do těchto úrovní blaženosti a přitom uvolňovat blokády, které případně stojí v cestě.

Jemné éterické síly rostlin se dotýkají vibračních polí člověka (v kterých jsou umístěny i čakry) a působí tam svým uzdravujícím a harmonizujícím účinkem.

Při aromaterapii čaker bys měl používat jen čisté rostlinné esence. Všem uměle vyrobeným vonným látkám chybí životní síla rostlin, stejně jako komplexní paleta vzájemně na sebe působících látek, která může vzniknout jen v zahradách „Matky Přírody''. Tento svět přírodních sil vůní zůstává konzumentům moderních syntetických parfémů uzavřen.

Protože jsou esence rostlin přírodními organickými látkami, je jejich účinek v souladu s potřebami těla i duše. Proto mají často normativní efekt, tj. schopnost navozovat celkově zdravý a přirozený stav. Vonné látky jsou především čichány, tak mohou uplatnit nejlépe svoje účinné síly. Tyto síly nejsou ovšem zjevně přenášeny pouze nadechnutými molekulami vůně. Vonné látky vysílají navíc vibrace, které působí přímo, bez zprostředkování nosem. Tak bylo např. pozorováno, jak samička babočky paví oko nalákala tucty samečků na kilometry vzdálených, ačkoliv byli zcela proti větru a žádná vůně je nemohla zasáhnout. Fenomén vibrací může mimo jiné vysvětlit, proč vonné látky působí také skrze pokožku.

Při aktivaci čaker éterickými oleji se uplatní obě formy přenosu. Používej pro každou čakru jinou esenci. Účinek jednotlivých olejů a jejich příslušnost k čakrám můžeš najít níže. Naše informace ber však jen jako doporučení, nikoli dogma. Např. všechny sladce vonící květinové oleje mají harmonizující účinek na druhou čakru, i když doporučujeme jejich použití částečně i pro ostatní čakry. Levandule se hodí i ke zklidnění šesté čakry, rozmarýna působí povzbudivě i na první čakru atd. Při výběru věř, kromě našeho doporučení, také svému nosu a intuici.

Aromaterapie je zvlášť vhodná pro spojení s barevnými vizualizacemi, různými způsoby zvukové terapie i s terapií drahokamy. Její nejlepší doplnění je ale dále v knížce popisovaná terapie dechem. Dech zprostředkuje výměnu energií mezi vonnými esencemi a čakrami, a dopravuje jejich vibrace hluboko do tebe.

Chceš-li éterické oleje nanášet přímo na pokožku, používej je v desetiprocentním roztoku v rostlinném oleji (jojoba, mandlový, sezamový), nebo ukápni dvě kapky čisté esence na kousek vaty, kterou pak položíš na odpovídající čakru. Je nejlepší si všechny kousky vaty připravit vedle sebe a pak je postupně přikládat. I v tomto případě začni základní čakrou. Přikládej další esenci vždy teprve tehdy, když po několika minutách svým vědomím přejdeš k další čakře. Používáš-li jiný druh působení na čakry, bez spojení s aromaterapií, můžeš k doplnění použít vonné tyčinky nebo vůni nahřívaných olejů. Vyber si vůni podle svých pocitů.

Incense-Sticks

 

1. čakra

Cedr: Trpká vůně cedrového oleje tě spojuje se zemitými silami a podstatou přírody. Pomáhá ti shromažďovat energii, dodává klid a pocit bezpečí v klíně „Matky Země".

Hřebíček: Olej hřebíčku pomáhá při uvolňování nahromaděné energie v základní čakře. Podporuje schopnost uvolňovat a rozpouštět všechny staré úzkostné struktury, které vznikly z potřeby obrany a bezpečnosti, a otevřít se tak novým čerstvým energiím. Spolehneš-li se na poselství jeho vibrací, přinese ti změnu a oživení.

 

2. čakra

Ylang Ylang: Jemný olej získávaný z květů stromu Ylang Ylang je jedno z nejznámějších afrodisiak. Uvolňuje a otvírá tě zároveň jemnějšímu smyslovému vnímání. Jeho sladká vůně ti dává pocit bezpečí, díky kterému se svěříš proudu svých pocitů. Zadržované a nahromaděné emoce se uvolní a rozplynou.

Santal: Santalové dřevo se užívá v Orientu často ke zvýšení sexuální energie a k povznesení sexuálního spojení s milovaným partnerem na úroveň duchovního zážitku. Také povzbuzuje fantazii a probouzí radost z tvořivé činnosti. Vibrace santalového oleje způsobují integraci duchovních energií do všech úrovní našeho myšlení, cítění i jednání.

 

3. čakra

Levandule: Levandulový olej uklidňuje a uvolňuje hyperaktivní třetí čakru. Jeho měkké teplé vibrace pomáhají při uvolňování a zpracovávám nahromaděných emocí.

Rozmarýn: Trpce kořenný rozmarýnový olej je obzvlášť vhodný při nedostatečné funkci třetí čakry. Oživuje a povzbuzuje, pomáhá překonávat lenost a podporuje připravenost k jednám.

Bergamot: Vibrace tohoto oleje, připravovaného z plodů stromu bergamot, v sobě mají mnoho světla. Jeho čerstvá, citronu podobná vůně posiluje naše životní energie. Dává sebedůvěru a sebejistotu.

 

4. čakra

Růžový olej: Žádná jiná vůně nepůsobí tak harmonizujícím způsobem na celou naši bytost jako vzácný růžový olej. Jeho něžné, láskyplné vibrace hojí rány našeho srdce. Vzbuzují vnímavost pro projevy lásky, krásy a harmonie v celém Stvoření. V srdci se zabydlí hluboká radost a ochota k odevzdanosti. Růžový olej povzbuzuje a zjemňuje smyslové radosti a podporuje zároveň jejich transformaci k nadosobní lásce.

 

5. čakra

Šalvěj: Čerstvá trpká vůně šalvěje vysílá léčivé vlny do oblasti řeči. Uvolňuje zatuhliny v krční čakře, aby naše slova zněla harmonicky a zvučně a mohla zprostředkovávat úmysl naší duše co nejlépe.

Eukalyptus: Čerstvá vůně eukalyptového oleje dodává jasnost a šířku. Jeho vlny nás otevřou pro vnitřní inspiraci a dodávají našemu výrazu původnost a kreativitu.

 

6. čakra

Máta peprná: Osvěžující vůně máty uvolňuje blokády v oblastí šesté čakry a pomáhá při odstraňování starých omezujících myšlenkových struktur. Obdarovává našeho ducha jasností a živostí a podporuje sílu koncentrace.

Jasmín: Jemnou květinovou vůní jasmínu se otvírá náš duch obrazům a vizím, které v sobě nesou poselství hlubších pravd. Vibrace jasmínové vůně zjemňují vnímání a spojují energie šesté čakry s energiemi čakry srdce.

 

7. čakra

Kadidlo: Ne náhodou je kadidlo, získávané z pryskyřice kadidlovníku (Olibanum), klasickým vykuřovacím prostředkem při náboženských obřadech. Jeho vůně povznáší ducha i duši a čistí schopnost víry a vyzvedává duši na úroveň, kde se může stát nádobou na boží světlo.

Lotos: Lotosový květ je na Východě symbolem krásy a duchovní dokonalosti. Koření v bahně a zvedá se svým květem vysoko vzhůru. Právě tak dokonalý člověk žije ve světě, jeho pravá podstata však zůstává světem nedotčena a je v jednotě s Bohem. Vyzařují z něj světlo a harmonie šířící do světa lásku, radost a poznání. Vůně lotosu nese v sobě toto poselství. Vede vnímavou a připravenou duši na cestu k jednotě s Bohem.