Čakry a každodenní rutina

kazdodenni rutina2


Každodenní rutina vám pomáhá zůstat vyrovnanými a brání novému blokování kundalini proudící tělem. Také vám dává pocit, že něco děláte a máte svou činnost pod kontrolou. Rutina také pomáhá stabilizovat všechno neobvyklé.

Nejlepší je, když si vytvoříte svou vlastní rutinu, která bude vyhovovat vašim osobním potřebám. Uvádíme tu některé rady; pozměňte je podle toho, jak považujete za vhodné.

Můžete se chtít ukáznit, abyste dodržovali svůj denní program, nicméně kázeň vám vnucuje formu a strukturu. To je v přímém rozporu s kundalini, která chce volně proudit a která přináší motivaci: děláte něco, protože to dělat chcete, nikoli proto, že to dělat musíte. V takovém případě je vaše rutina mnohem prospěšnější, neboť energie proudí volně, místo aby byla nucena. Necítíte-li se motivovaní, můžete si představovat, že provádíte cvičení nebo jiné součásti své rutiny. To naplní vaše tělo energií, která si hledá nějaký způsob projevu a automaticky vás motivuje.

 

Cvičení

Během procesu uvolňování kundalini musíte vyvíjet nějakou tělesnou činnost. Musíte udržovat energii v pohybu, aby nedocházelo k novému blokování a koncentraci, které způsobují krvácení, bolesti a další tělesné potíže. Každý by se měl rozhodnout individuálně, jaké cvičení mu nejvíce pomáhá. Já jsem zjistila, že mi nejvíc prospívá pomalé, elegantní cvičení, kombinované s hlubokým, klidným dýcháním. Hodně mi pomáhá také tanec.

 

Volný tanec

Při volném tanci tělo pomáhá při vyjadřování pocitů, myšlenek a tělesných vjemů. Každý má svůj vlastní způsob, neboť každý má svou energii. Jestliže se stydíte tančit, můžete se zavřít v ložnici nebo můžete počkat, až budete doma sami. Mnoho lidí (zejména mužů) nerado tančí; ti mohou cvičit Tai-či, staré čínské pohybové cvičení, která je neuvěřitelně účinné při uvolňování energie. Někteří lidé mohou zjistit, že tanec uvolňuje příliš mnoho energie příliš rychle, a musejí tančení omezovat.

Při volném tanci se obvykle hodně pohybuje pažemi, což způsobuje intenzivní uvolňování energie a velké tělesné změny. Stahováním a hrbením ramen kontrolujete energii, kterou pohyb paží automaticky uvolňuje.

Zpočátku je příjemné jen pohybování horní částí těla, ale nezapomeňte pohybovat také dolní polovinou. Mnoho lidí má pocit, že je tělo svazuje a omezuje, a nejraději by se těla zbavili. Tito lidé zapomínají, že si svá omezení vytvářejí sami, ať už omezováním pohybu nebo stahováním svalstva v důsledku strachu, přílišných starostí nebo přepracovanosti. Když se je naučíme ovládat, tělo nám umožňuje prožívat velkou volnost.

Vybírejte si různé druhy hudby; každá hudba působí jinak. Nemáte-li žádnou hudbu, můžete tančit podle svých vnitřních pocitů. Přitom dělejte jakékoli zvuky, jaké vás napadnou. Tančete v imaginárním rytmu.

Můžete také tančit vsedě, protahovat se nebo ležet a o tanci snít, než začnete skutečně tančit.

 

Variace

1. Soustřeďte se na povrchní oblast pod kůží po celém těle. Neustálé soustředění uvolní energii a ovlivní tanec. To podporuje krevní oběh.

2. Představujte si, že žijete v jiné historické době a že nosíte dobový oblek. Můžete také poslouchat dobovou hudbu. Při tanci vás mohou napadat různé obrazy a vzpomínky. Můžete dokonce uvolnit zablokovanou energii z té doby; zablokovaná energie někdy pochází z dřívějšího života.

3. Tanec s partnerem nebo několika partnery může urychlit uvolňování energie.

 

Energetická cvičení

Některý systematický druh cvičení pohybu energie, pravidelně opakovaný, nám pomáhá uvědomovat si energii a řídit její pohyb. Když následujícími cvičeními uvolníte příliš energie, zpomalte nebo přestaňte, dokud se vaše tělo nepřizpůsobí změnám.

Základní sušumna (hlavní „nadis“ v páteři). Soustřeďte svou pozornost na sušumnu uvnitř vaší páteře. Představujte si, že je otevřená a uvolněná. Nadechujte klidně a zhluboka do sušumny a kolem ní a představujte si, jak ji zalévá světlo).

 

Variace

a) Představujte si stříbrné světlo (duchovní) a jindy zlaté světlo (duševní); to rozvíjí obě energie a udržuje je v rovnováze.

b) Užijte duhově zbarvených světel, jedno po druhém, abyste se naučili měnit frekvence energie. To zvyšuje vaši pružnost a schopnost měnit rychlost podle potřeby. Mnoho lidí v tomto rychle se měnícím světě není dost pružných, aby se uměli přizpůsobit změnám. Toto cvičení vás chrání před nervozitou.

c) Při tanci se soustřeďte na zablokovaná nebo ztuhlá místa. Tuto zablokovanou energii můžete přenést do celého těla, což vám přinese pocit lehkosti a uvolnění.

d) Vsedě nebo vleže přeneste energii ze sušumny do všech buněk a naplňte je světlem.

e) Po dobu celého cvičení se modlete a recitujte mantry.

f) Zatímco si představujete energii v sušumně a po celém těle, představujte si, co budete dělat příští den. To vás činí vyrovnanějšími a účinnějšími.

g) Zatímco si představujete energii v sušumně a po celém těle, zvedněte hruď a zhluboka a klidně dýchejte; to pomáhá čistit vaše tělo. Také si uvědomujte proudění a záření ve svých čakrách.

h) Přemýšlejte o páteři, která je nejdůležitějším kanálem kundalini v těle. Soustřeďte se na nervy, aby mohly vykonávat svou komunikační práci. Žíly v této oblasti také užívají této infrastruktury. Celý tělesný systém funguje lépe, je-li páteř v „dobré kondici“.

i) Cvičení těchto variací venku na čerstvém vzduchu otevře vaši mysl novému uvědomění přírody a udržuje vás v rytmu života.

j) Postavte se venku a představujte si, jak zlatá a stříbrná energie vyzařuje z vaší sušumny. Představujte si, jak tato energie proniká hluboko do země a do nebe a zvyšuje váš pocit spojení s věčností, zatímco žijete v přítomném okamžiku.

k) Zatímco cvičíte (d), vyrovnávejte celkový vývoj střídavým soustředěním pozornosti na své materiální, citové, duševní a duchovní tělo.

l) Zatímco cvičíte (d), uvědomujte si svou levou a pravou stranu včetně levé a pravé strany mozku a vnímejte jejich vyváženost. Představujte si velmi otevřené corpus colossum (most mezi levou a pravou stranou mozku); vnímejte, jak světlo v sušumně vyrovnává a sjednocuje energii z levé a pravé strany těla. To posiluje tvořivost a vyrovnanost.

m) Představujte si, jak se světlo ze sušumny rozšiřuje do celého vašeho těla a jak se všechny nadis otvírají a září; sou jich tisíce a dohromady tvoří éterický nervový systém, který má schopnost oživit celé vaše tělo a všechny čakry.

n) Několikrát denně cvičte (d) jako koncentrační meditaci, která vám přinese vnitřní silu a energii odpovídající denní činosti.

kazdodenni rutinaVariace J. – nechte svou energii pronikat do nebe a země.

 

Vyrovnaný život

Pokud možno udržujte svou každodenní rutinu v rovnováze; věnujte Čas následujícím bodům:

1) BYTÍ – každý den se na chvíli od všeho uvolněte a prostě buďte. Nemusíte nic vysvětlovat ani se  ospravedlňovat; jste, co jste. Je dobré BYT na chvíli tím, kým jste (i když si nejste jistí, kým opravdu jste).

2) DĚLÁNÍ – ať už je to cvičení, vynášení odpadků, plánování velkého obchodu nebo návštěva přátel, DĚLEJTE něco. Všichni potřebujeme mít pocit, že jsme něčeho dosáhli. DĚLÁNI také trénuje naši energii, aby byla použitelná.

3) UČENÍ – ať už to má pro váš život nějaký význam nebo vás to ani nezajímá, něco se UČTE; rozšiřujte schopnosti a užitečnost svého mozku. V dobře fungujícím těle proudí energie dobře také mozkem.

4) POVZBUZOVÁNÍ – nechte ducha proudit každým vaším dnem, ať už skrze lásku, radost, spojení s Bohem, tvůrčí činnost nebo blaženost. Duchovní povzbuzení je důležitou výživou našeho těla; zejména tvořivost je velmi důležitým projevem nově uvolněné kundalini; psaní deníku, kreslení, malování, fotografování nebo sbírání různých předmětů, to vše jsou výborné způsoby vyjádření energie.

 

Sebeuznání

Než jdete večer spát, připomeňte si něco dobrého, co jste toho dne vykonali, i kdyby to bylo jen přežití dne. Jedině vy sami víte, jak tvrdě pracujete, jakým procházíte stresem a jaké překážky musíte překonávat; sebeuznání je velmi důležité, neboť jsou dny, kdy se žádného jiného uznání nedočkáte.