Čakry a přístup k vývoji z hlediska sedmi těl

sedm tel3


Existuje sedm základních vibrací (těl), kterých užíváme, abychom pokročili od základní formy energie až na vysoce vyvinuté nadlidské úrovně. Tato těla se vzájemně prostupují, vyšší z nich dosahují dále. Jsou ještě vyšší úrovně než těchto sedm, ale těmi se v této knize nebudeme zabývat, neboť jich mohou užívat jen ti nejpokročilejší.

Nejhustší a jediné viditelné tělo je tělo materiální. Těla citová, duševní, intuitivní, atmická (atma znamená velké já), monadická (monada je jednotka) a božská mají vyšší vibrace. Člověk však není těmito sedmi těly; každý je čistým vědomím, které může přebývat v kterémkoli z těchto těl nebo v jejich různých kombinacích. V dnešní době je jen velmi málo lidí, kteří mají tak vyvinuté vědomí a tak vyrovnané a zdravé tělo, že mohou fungovat ve všech tělech najednou; tento stav je nicméně konečným cílem pozemského vývoje. Člověk fungující ve všech tělech najednou – v souladu se svým vědomím – žije tak dokonalým životem, jak je to na zemi možné.

Většina lidí reaguje na druhé a na svět pouze prostřednictvím svých několika těl. Člověk může být převážně tělesně/citový nebo tělesně/duševní nebo duševně/duchovní. Energie věku Vodnáře urychluje vývoj k rovnováze a syntéze všech těl. Nezávisle na tom, zda se zajímáte o kundalini, musíte spolupracovat se svými různými těly nebo úrovněmi vědomí.

sedm tel

Našich sedm úrovní vědomí (těl) sahá daleko za hranice našeho materiálního těla.

 

TŘI TĚLA OSOBNOSTI


Materiální tělo

Materiální tělo je živý stroj, jehož prostřednictvím se projevují naše vyšší těla. Blokováním svého materiálního těla, blokujete projevy svého vyššího já. Můžete sice hodně cítit a přemýšlet, ale když potlačujete svou materiální činnost a projevy, budete nespokojení a budete mít problémy. Problémy, které se projevují ve vašem materiálním těle ve formě bolesti a nemocí, jsou důsledkem zablokované energie, která brání vyjádření vyšších těl.

Materiální tělo se skládá z buněk, které se vyznačují svou vlastní individualitou. Tyto buňky bychom neměli vědomě ovládat, měli bychom je milovat. Považujeme-li materiální tělo za samostatný vesmír, pak je každý z nás Bohem svého vlastního vesmíru. Materiální tělo se skládá z dvou částí – husté a éterické. Eterická část je velmi úzce spojena s naší nervovou soustavou.

 

Čištění materiálního těla

Na materiální úrovni lze kundalini použít k ozdravení těla. Když se naučíme techniky řízení kundalini, můžeme přenášet energii do různých částí těla za účelem omlazení, léčení a posilování. Praxe nás naučí, kolik energie a kam přenášet. „Proudění kundalini a čištění čaker“ na straně 73 nám ukáže, jak energii řídit.

Nechat kundalini mírně proudit (ve formě tekutého hedvábí) do místa, které vyžaduje léčení, je velmi uklidňující. Nemocné místo koupejte v této energii. Pak energii rozptylte do celého těla. Několik cvičení týdně vám zlepší cirkulaci, pomůže uvolnit zablokovanou energii a bude udržovat vaše tělo v mladistvé kondici.

Máte-li před sebou namáhavou tělesnou práci, naplňte své tělo energií kundalini; nadechujte ji do celého těla, nechte ji proudit a pak se dejte do práce. Učte se tuto energii užívat a ovládat.

Trpíte-li bolestmi způsobenými uvolňováním kundalini, podporujte uvolňování hlubokým a klidným dechem a pak postižené místo masírujte. Dovolte myšlenkám a pocitům, aby vstoupily do vašeho vědomí. Taková otevřená meditace velmi pomáhá. Nemůžete-li z nějakého důvodu postižené místo masírovat (například je-li příliš bolestivé), soustřeďte na ně svou pozornost a energii. Často se bolest za krátkou dobu zmírní a vy si uvědomíte, co se stalo.


Konečný cíl

Materiální tělo očištěné energií kundalini vypadá mladistvé a energické. Zřídkakdy je nemocné (a když onemocní, nemoc je krátká), má velkou sílu a paranormální schopnosti.

 

Citové tělo

Naše pocity vycházejí z citového těla. Tam cítíme zlost nebo zklamání, nejsou-li naše potřeby uspokojeny. Naše citové tělo nás učí vyjadřovat lásku a péči a uspokojuje naši potřebu komunikovat s ostatními. Citové tělo je velmi náročné; nedosáhne-li uspokojení přímo, hledá naplnění různými skrytými způsoby. Je-li vyčerpané a neschopné projevu, hledá uspokojení a rovnováhu v kouření, v různých jídlech, v iracionálním chování atd. Jsme-li v přímém spojení se svými emocemi, můžeme je lépe ovládat.

 

Čištění citového těla

Když kundalini čistí citové tělo, naše emoce někdy neodpovídají situaci. Zdánlivě bezdůvodně můžeme trpět sebelítostí nebo procházet jinými emocionálními stavy; kundalini prostě odstraňuje zablokovanou energii. Obvykle se snažíme uvolněnou energii znovu zablokovat; je však mnohem lepší meditovat, nechat své myšlenky a pocity vyjít na povrch a zablokovanou energii uvolnit. Zablokovaná energie může být spojena s pocity z minulého života nebo s dřívější zkušeností z tohoto života. Může také představovat nějaký současný problém. Občas je spojena s něčím, co se ještě nestalo, ale právě se začíná projevovat.

 

Ovládání emocí

Emoce a pocity jsou vibrace; změníme-li jejich frekvenci, můžeme změnit emoce a pocity. Jako cvičení vnímejte svůj smutek, tak hluboce, jak můžete. Nyní změňte smutek v radost a všimněte si změny vibrace. Udělejte totéž se strachem – změňte jej ve víru a odvahu. Vnímejte žárlivost; změňte ji v pochopení svých vlastních potřeb. Změňte pýchu ve vděčnost. Soustřeďte se na jakoukoli nepříjemnou emoci a přemýšlejte o jejím opaku.

Naučte se cítit tak, abyste se ve svých emocích neutápěli. Vyrovnávejte energii ve svém těle a udržujte si správný pohled na situaci. Energie, která se hromadí v břišní krajině, nás nutí věnovat nezaslouženou pozornost emocím. Masírujte si břišní krajinu a ptejte se, co je třeba znovu posoudit; pak energii přeneste do celého těla, asimilujte ji nebo ji odstraňte.

 

Konečný cíl

Až očistíte své citové tělo, přestanete se utápět ve svých emocích, budete prožívat život, aniž budete posilovat karmu a blokovat energii, a budete nezaujatě milovat. Vaše citové tělo pak poskytne bohatství a hloubku všemu, co budete dělat.

 

Duševní tělo

Naše duševní tělo obsahuje látku, jejíž vibrace má podobnou frekvenci jako tvůrčí síla vesmíru. Tady začínáme myslit, poznávat a tvořit. Prostřednictvím duševního těla získáváme poznání; prostřednictvím rozumu a logiky toto poznání uplatňujeme. Prostřednictvím tohoto těla však také vytváříme rigidní postoje a struktury ve svém materiálním těle. Právě tady se tvoří předsudky. Čím rigidnější je látka našeho duševního těla, tím obtížněji se přizpůsobujeme novým způsobům života a získáváme nové myšlenky.

 

Čištění duševního těla

Zatímco kundalini čistí duševní tělo, můžeme objevit silné, dosud neznámé předsudky a postoje, které už dlouho ovlivňují naše reakce a činnost.

 

Čištění mozku

Soustřeďte se na dýchám nosem do hlavy. Podívejte se do své hlavy, jako byste se dívali do nebe a pozorovali hvězdy na obloze. Jaké barvy, jaké struktury energie vidíte?

 

Pravda

Zhluboka a klidně dýchejte a soustřeďte se na střed svého čela; představte si v tom místě slovo „pravda“. Nadechujte a vnímejte, jak pravda vstupuje do vašeho těla a zaplavuje každou buňku. Udržujte ji ve svém těle alespoň dvě minuty, zatímco zhluboka a klidně dýcháte.

Během očišťování kundalini je obzvlášť snadné, aby nepravda a omyl (které blokují růst) vstoupily do vašich myšlenek. Máte-li nějakou duševní práci a vaše energie neproudí, zkuste tančit. Tanec je výborný způsob, jak rozproudit kundalini; podporuje také myšlenkové a intuitivní procesy. Jelikož duševní práci obvykle děláte způsobem, který nepodporuje proudění kundalini – sedíte nad stolem se shrbenými zády a hlavou skloněnou – snažte se zlepšit držení svého těla a dělejte si přestávky, během kterých můžete tančit, procházet se nebo cvičit.

Proudění kundalini do mozku se zpomaluje, máte-li citové problémy (běžné v naší době). Víra, že „i tohle pomine“, a správný pohled na situaci však podporují proudění energie do mozku.

 

Konečný cíl

Budete myslet a tvořit novými způsoby a pracovat s vyššími dimenzemi. Získáte velké duševní schopnosti.

 

 

ČTYŘI DUCHOVNÍ TĚLA

Intuiční/soucitné tělo

Toto je první ze čtyř těl našeho duchovního já. Jeho funkcí je udržovat rovnováhu mezi těly osobnosti a těly duchovními. Jeho prostřednictvím jsme spojeni s univerzálním duchem; toto tělo nám přináší poznání a porozumění. Je zdrojem abstraktního myšlení na rozdíl od konkrétního myšlení duševního těla. Intuiční/soucitné tělo je spojeno s porozuměním (což je v podstatě synonymum pro soucit). Někdy se mu říká buddhické tělo, což je odvozeno od soucitného Buddhy.


Během vývoje tohoto těla se naše intuice může zesilovat a zeslabovat. Občas je obtížné zjistit přesnost informací, ale udržování intuiční energie v těle nám pomůže rozhodnout. Rezonuje-li tato energie v hlubinách našeho já, má obvykle pravdu. Buďte trpěliví, zatímco se ji učíte užívat.

Čištění intuičního/soucitného těla

Proudění kundalini tímto tělem může mít za následek přílišný soucit. Člověk může podlehnout lásce k druhým a ke světu. Negativní energie se může projevovat jako sebelítost. V každém případě jsou tyto pocity přehnané. Chcete-li uvolnit tuto přebytečnou energii, dovolte svému tělu, aby se cítilo lehké. Lehněte si; naplňte se světlemodrou barvou a udržujte pocit lehkosti po dobu třiceti minut. To vám pomůže obnovit rovnováhu energie.


I tohle pomine

Pochopte, že to, co se děje, je také přechodné a že vaše očišťování má smysl. Uvědomujte si hloubku svého zoufalství, zklamání, deprese a všeho, co cítíte. Vnímejte své pocity tak hluboce, až najdete pozitivní stránku celé situace, anebo dosáhnete klidu a radosti.

 

Utrpení je druhou stránkou radosti

Utrpení rozšiřuje naše porozumění a dává nám novou energii. Naplňte své tělo karamelovou barvou. Odvážně a svědomitě vnímejte své pocity utrpení, dokud vás nenaplní radost a klid.


Duchovní dýchání

Nadechujte do horní části plic; vnímejte, jak se vám plíce rozšiřují. Posilte se touto krásnou energií. To vám pomůže aktivovat a očistit duchovní centra a odstraní to přebytečnou energii z citových a duševních oblastí.


Konečný cíl

Budete žít prostřednictvím intuice, vědomí a poznání. Budete milovat a chápat, aniž se zapletete do problémů druhých. Dosáhnete krásné rovnováhy mezi lidskými a duchovními aspekty života. Porozumíte Bohu a vesmíru.

 

Atmické tělo (volní/duchovní úroveň)

Kundalini se cítí dobře v atmickém těle. Kundalini musí proudit a toto tělo je tělem proudění, pohybu a činnosti. Je nesmírně snadné nechat se tímto prouděním unést. Nesprávným užíváním volní/duchovní úrovně těla vytváříme mnohem více karmy než užíváním všech ostatních těl; jeho energie je mnohem silnější a je třeba ji řídit. Pozitivní stránkou je skutečnost, že nám dává více osobního magnetismu a podporuje stavy blaženosti a extáze.


Čištění volní/duchovní úrovně těla

Během očišťování na volní/duchovní úrovni se můžete stát egocentrickými; můžete se domnívat, že máte neomezenou osobní moc a odpovědi na všechny otázky. Tento egocentris-mus je známkou přehnaného já a přílišného užívání vůle.

 

Změny osobnosti

Udržování plynulého proudu energie na atmické úrovni je nesmírně obtížné. I lidé s poněkud slabou nebo klidnou osobností se v důsledku očišťování kundalini mohou radikálně změnit; v jednom okamžiku mohou být okouzlující a v druhém démoničtí.


Připoutanost

Kundalini všechno urychluje. Nezaplétejte se příliš do toho, co se děje. Ulpívání na určité činnosti, myšlenkách, pocitech viny nebo pýchy může blokovat energii a způsobovat její plýtvání. Uvolněte ramena, boky a relaxujte celé tělo. Užíváte své volní/duchovní úrovně těla dobře, nebo byste to mohli dělat lépe?


Tvá vůle, nikoli vůle má

Zamyslete se nad tím, kolikrát jste za posledních několik dní užili své vůle k tomu, abyste něčeho dosáhli. Bylo to rozumné? Modlete se. Ptejte se Boha, co s vámi zamýšlí. Neodporujte Boží vůli, ale spolupracujte s ní.

 

Konečný cíl

Ve vašem volním/duchovním těle, kde sídlí sex, jsou odděleny vaše mužské a ženské (pozitivní a negativní) polarity. (Tyto polarity jsou spojeny na duchovní úrovni.) Na nejvyšší energetické úrovni, kde jsou tyto polarity vyváženy, jich lze velmi dobře využít. Rovnováha nás zapojí do evoluce a spojí nás s Boží vůlí. Získáme tak velké schopnosti, radost a blaženost.

 

Monadické tělo (úroveň duše)

Monad je řecky „jednotka“. Monadické tělo vyjadřuje jednotu polarit a dovoluje duši, aby se projevila v materiálním těle.

 

Čištění monadického těla

V důsledku očišťování kundalini jsme občas ve spojení s duší a cítíme se čistí a posvátní. Jindy o duši nemáme nej-menší ponětí. Naše pocity se pohybují mezi pocitem jednoty a pocitem izolace. Monadické tělo se očišťuje nejobtížněji, neboť se dotýká naší podstaty, našeho způsobu bytí.

Nedostatečné proudění energie na monadické úrovni v nás vyvolává pochybnosti o našem právu na existenci; to nás často vede k tomu, že se omlouváme za to, co se děje druhým, jako bychom byli příčinou jejich problémů. Právě na monadické úrovni, která do značné míry určuje smysl našeho života (spolu s dalšími karmickými silami působícími na ostatních úrovních), nacházíme své pravé poslání. Na této úrovni se slučuje karmická energie z našich minulých životů.

 

Univerzální cvičení

Vstupte do meditačního stavu a představujte si svou duši jako buňku v Božím těle. Pět až deset minut takto meditujte; naslouchejte všem poselstvím, která mohou přijít.


Tento okamžik věčnosti

Vstupte do meditačního stavu, uvědomujíce si svou duši v tomto okamžiku věčnosti. Pět až deset minut meditujte; to vám přinese pocit klidu, spojení a univerzality.


Konečný cíl

Je-li vaše monadické tělo vyvinuto, uvědomujete si svou duši tak silně, že vaše já splývá s Božskou podstatou a se vším bytím. Vyzařuje z vás vnitřní klid a chápete smysl své existence. Z vašich očí vyzařuje podstata vaší duše.

 

Boží tělo

Kundalini v našem Božím těle nám umožňuje cítit jednotu s Bohem a vesmírem, být ve spojení s Božím vědomím a cítit Boží energii a lásku v životě. Zatímco karmické tělo slučuje naši individuální karmickou energii, boží tělo slučuje tuto energii s univerzální karmickou energií, která prostupuje vším. Ať už si to uvědomujeme nebo ne, tato energie nás silně ovlivňuje.


Čištění Božího těla

Na Boží úrovni se naše pojetí Boha a vesmíru mění mnohem radikálněji než na všech ostatních úrovních. Mnoho lidí prochází „temnou nocí duše“, pochybuje o Bohu, existenci a smyslu života. Čištění na této úrovni je nejtraumatičtější, ale zároveň nejprospěšnější. Pro ty, kdo mají silnou víru v Boha, je celý proces mnohem snazší; ve chvílích pochybností jim pomáhá jejich víra.

 

Čelte démonům

Démonům je nutno čelit. Občas můžete být naprosto proti duchovní stránce života, ať už proto, že se cítíte izolováni od Boha, nebo proto, že vás sužují démoni, které je třeba transformovat. Člověk, který se očišťuje, si velmi dobře uvědomuje tuto démonickou stránku, která se může projevovat pocity hořké nenávisti, sexuální perverzí, sadismem a dalšími nepřijatelnými tendencemi. Když se pokoušíte čelit svým démonům, modlete se k
Bohu, aby vám dal sílu a aby vás vedl. Naplňte se světlou levandulovou barvou; dýchejte klidně a zhluboka. Dovolte, aby se vaše buňky pročistily, transformovaly a naplnily duchovní energií. Tím se zachráníte před negativními silami ve svém nitru. Jedině transformací démonické energie zničíme démony. V tomto ohledu dávají někteří lidé přednost odborné pomoci.

 

Prázdná místa

Soustřeďte se na určitou část svého těla. Představujte si, že obsahuje pouze duchovní energii; pak si představujte, že celé vaše  tělo je prázdnota, která čeká na to, aby ji naplnila duchovní energie. Mnoho lidí má takovou hrůzu z prázdnoty, že ji naplní čímkoli a tím si komplikují život.


Boží přítomnost

Vnímejte Boží přítomnost ve všem kolem sebe. Uvědomte si, že Bůh vše prostupuje. Už samo toto uvědomění dovoluje této Boží přítomnosti vstoupit.


Konečný cíl

Vyvinete-li své Boží tělo, poznáte, co s vámi Bůh zamýšlí, a otevřete svou mysl kosmickému nebo Kristovu vědomí. Tuto kosmickou energii můžeme využít v každodenním životě. Umožňuje nám žít v neustálé jednotě s Bohem.

 

Sjednocování těl

Každé tělo má svou funkci a svou důležitost. Každé musí být s to fungovat samo o sobě i spolu s ostatními za vedení z Boží úrovně. Jsou-li jednotlivá těla v rovnováze, kundalini proudí mnohem snadněji a je mnohem lépe asimilována.


Kontrolní cvičení

Začínajíce od materiálního těla, požádejte o spojení se všemi těly. Zeptejte se každého těla, o kterém těle si myslí, že má příliš velký vliv. Zeptejte se každého těla, jak se cítí ve své roli v sedmi tělech. Zapište si všechno, co byste měli změnit.

Lehněte si a představujte si, že se vznášíte. Uvědomujte si své Boží tělo. Požádejte je, aby se naplnilo Boží přítomností. Dovolte této energii sestoupit na úroveň duše a pokračujte ke všem ostatním tělům až po tělo materiální. Několik minut takto meditujte.