Čakry a vývoj čtyř mozků

vyvoj ctyr mozku4

Transformace mozků je jednou z nejvýraznějších změn způsobených očišťováním kundalini. Genialita, která se vyznačuje mimořádnými tvůrčími schopnostmi, morální a duchovní pravdou, je nejvyšším stavem očištěného mozku. Mozky génia přijímají a užívají informací z univerzální a kosmické úrovně.

Díky našemu nesprávnému způsobu myšlení a přístupu k životu je však očišťování těchto čtyř mozků mnohem obtížnější než očišťování všech ostatních částí těla. Někteří lidé s přílišnou energií kundalini, která ještě není použitelná, končí v psychiatrických ústavech; jejich problémům nikdo nerozumí.

Vaše lebka se během vývoje mozků zvětšuje. V průběhu tohoto procesu se její tvar může několikrát změnit, což způsobuje nesnesitelné bolesti hlavy. Masáže lebečních švů napomáhají zvětšování lebky. Vyzařování přebytečné energie kundalini z hlavy přináší úlevu. Masírujte zejména bolavá místa, abyste tuto energii uvolnili. Dejte své mysli volnost a uvědomujte si své myšlenky a postoje, které zvětšování zabraňují. Určité napětí můžete zmírnit tím, že si budete říkat, že mít „velkou hlavu“ je docela v pořádku.

Dr. Paul McClean dospěl k mnoha úžasným závěrům se svou teorií trojjediného mozku, kterou lze aplikovat na sedm těl.

vyvoj ctyr mozku

Horní část lebky – nepravidelné křivky ukazují, kde se lebeční kosti spojují. Masírování těchto míst uvolňuje napětí.

 
vyvoj ctyr mozku2

Tři úrovně mozku– (1) Reptilní-tělesná; (2) Limbický systém – emoční; (3) Novější savčí – duševní.

 


Reptilní neboli první mozek

První mozek, který je v přímém spojení s materiálním tělem, se zabývá teritorialismem a sebezáchovou. Všichni se musíme cítit dobře ve svém teritoriu a prostoru, zejména během uvolňování kundalini, kdy reagujeme na energii druhých mnohem citlivěji a kdy ve světě příliš dobře nefungujeme.

Máte-li špatný pud sebezáchovy, všimnete si, že se neustále zabýváte kontrolováním bezpečnosti míst a situací. Neustále pozorujete druhé jako možné ohrožení nebo pomoc. Děláte si přehnané starosti s tím, jak se „zařadit“ do společnosti.

 

Limbický systém neboli druhý mozek

Druhý mozek, který řídí naše emoce a motivace, je spojen s naším citovým tělem. Člověk s nedokonale vyvinutým limbickým systémem nemá dobrou motivaci, není samostatný a příliš se zabývá svými pocity.

 

Třetí mozek (novější savčí)

Třetí mozek zahrnuje obě mozkové hemisféry. Je spojen s duševním tělem a zabývá se myšlením, logikou a tvořivostí; funguje podobně jako počítač, neboť zpracovává informace, které přijímá prostřednictvím zkušeností a učení. Vývoj tohoto mozku částečně závisí na zdravém vývoji prvního a druhého mozku. Člověk s
nevyvinutým třetím mozkem obtížně chápe složité situace. Jeho hledisko je často omezené a on podléhá předsudkům.

Často se říká, že používáme přibližně deset procent své duševní kapacity. To může být důsledkem nevyvinutého prvního a druhého mozku, nedostatečné stimulace a pohodlnosti. Lidé pak mají pocit, že nejsou ve spojení se všemi svými duševními schopnostmi, že něco omezuje jejich mozkovou sílu.

Jsou-li první dva mozky dobře vyvinuté, zatímco třetí je nevyvinutý, člověk se příliš zabývá svými vlastními pocity a tím trpí jeho interakce s druhými. V takovém stavu se sice můžeme stýkat s druhými, ale nevěnujeme jim dostatečnou pozornost. Ke stejným problémům ovšem dochází, máme-li nedostatečně vyvinuté své první dva mozky.

Lidé s příliš vyvinutými duševními schopnostmi mohou trpět nedostatkem „selského rozumu“, takže se divíme, „jak může být někdo tak inteligentní tak neuvěřitelně hloupý“. Každý mozek má své vlastní vědomí, inteligenci a program, každý má své pojetí světa a svůj vlastní vztah k němu. Každý mozek může fungovat jednak nezávisle, jednak ve spolupráci s ostatními. Očišťování kundalini nejen vyvíjí tyto mozky, ale také podporuje jejich součinnost.

Bez dobře vyvinutého prvního mozku se děti dobře neučí, mají sklony k agresivitě a bojovnosti, nebo se stahují do sebe. Dětí, které nemají dobrý pud sebezáchovy, trpí nedostatkem sebeúcty. Nedostatečně vyvinutý limbický systém je příčinou jejich špatných studijních návyků; takové děti se mohou přehnaně zabývat svými vztahy k druhým.

 

Čtvrtý mozek

Žijeme v době velkého rozšiřování mysli, která zahrnuje nejen rozvíjení právě zmírněných tří mozků, ale také rozvíjení mozku čtvrtého. Tento nový mozek je ještě v éterickém (energetickém) stadiu; ještě se neprojevil na materiální úrovni.

vyvoj ctyr mozku3

Každý mozek překrývá mozek předcházející (viz ilustrace na str. 68). Čtvrtý mozek je pod vrcholnou čakrou na temeni hlavy nad oběma hemisférami třetího mozku. Je sdružen s intuiční/soucitnou úrovní neboli čtvrtým tělem a má duchovní vědomí. Ačkoli se ještě neprojevil v těle materiálním, přesto je použitelný. Zatímco myšlení je hlavní vlastností třetího neboli duševního mozku, je hlavní vlastností čtvrtého mozku uvědomování; vyvinutý čtvrtý mozek nám umožňuje přijímat nové, dosud neznáme informace. Protože čerpá z univerzální mysli, má neomezený potenciál přijímat nové informace.

Existují éterické formy pátého, šestého a sedmého mozku, ale jejich rozvinutí je mnohem vzdálenější. Tyto mozky odpovídají svým tělům.

 

Cvičení

První mozek (reptilní)

Meditujte o tom, jak na vás působí vaše teritorium; jak je můžete změnit, aby se stalo podpůrnějším? Meditujte o svém přežití; do jaké míry vám působí problémy. Co ohrožuje nebo podporuje váš pud sebezáchovy?

Symbolismus. Sežeňte si obrázek svého oblíbeného hada. Během svých meditací si občas představujte, že jste s ním ve spojení.

 

Limbický systém

Meditujte o příjemném prožívání svých pocitů. Kolik různých pocitů si dokážete uvědomovat najednou? Dovolte příjemným pocitům, aby obklopily celé vaše tělo; opravdu se z nich radujte.

Symbolismus. Barva symbolizuje pocity. Chcete-li posílit a rozvinout své emoce, uveďte do svého života dostatek barev.

 

Třetí mozek (novější savčí)

Meditujte o levé mozkové hemisféře, naplňte ji energií a pak tuto energii přeneste do pravé hemisféry. Nyní proces obraťte a energii přeneste do levé hemisféry. Několikrát opakujte. Vnímejte, jak se energie vyrovnává a jak se corpus colloum (most mezi oběma hemisférami) otvírá činnosti.

Každý den se na něco pozorně soustřeďte; co nového si uvědomujete nebo vidíte? Takové soustředění rozvíjí vaše vnímání. Každý den se snažte užívat svých tvůrčích schopností. Čtěte časopisy nebo knihy o námětech, které vás příliš nezajímají. To urychluje krevní oběh a pomáhá otvírat nové cesty v mozku; také to rozšiřuje vaše schopnosti vnímat a myslet.

 

Čtvrtý mozek

Soustřeďte se na oblast pod svou vrcholnou čakrou na temeni hlavy pod kůží. Přeneste tam energii a představujte si, jak se tato oblast rozšiřuje a otvírá.

Stále soustředěni na svůj čtvrtý mozek, ptejte se na různé věci a nechte přicházet odpovědi. Nespěchejte; formování odpovědí a představ může trvat dlouho. Meditujte o tom, jak použít informací, které vám toto vědomí poskytuje.

Lázeň kundalini. Představujte si energii kundalini jako zlaté světlo (duševní); ať vám omývá všechny mozky uvnitř vaší hlavy. Nyní si energii představujte jako stříbrné světlo (duchovní). Můžete cítit teplo uvnitř hlavy; to pomáhá vaší transformaci; pokud je však přílišné, způsobuje bolesti hlavy. Pro zmírnění bolestí vyrovnávejte
energii v hlavě, nebo ji přenášejte ven vrcholnou čakrou, aby se spojila s boží energií nad vaší hlavou a padala jako déšť na celé vaše  tělo.