Povzbuzení bodů světelných impulsů na špičkách prstů

 

Tři světelné dráhy s energií jin proudí od země vzhůru do krajiny hrudníku a rozlévají se do třech následujících světelných drah, končících ve špičkách prstů. Na špičkách prstů se nacházejí vždy po straně nehtového lůžka světelným drahám, které přenášejí energii jang až k nohám.

svetelne drahy

S pomocí takového jemného dotýkání a kroužení na špičkách prstů je celý energetický systém, zvláště trávicí a oběhový, zaplaven novou energií. Práce světelných drah rozvíjí i zde, v ošetřování sebe sama, svou úžasnou léčivou sílu.

Nyní se chceme podrobně podívat, k čemu dochází při stimulaci těchto bodů. Pokud si znovu představíme strom, mohou být naše prsty srovnány s větvovím a listy tohoto stromu. Zde dochází k výměně od nohou plynoucí energie jin a přeměně na ohřívající proud světla vedení jang.

 

Body světelných impulsů na palci a ukazováku

svetelne drahy 2

Na nehtovém lůžku palce končí světelná dráha plic (jin) a proudí dále do světelné dráhy tlustého střeva (jang) na ukazováku. Spolu tvoří pár a jsou přiřazeny elementu kov (vzduch).

Na palci končící světelná dráha plic je příslušná dýchycím orgánům, jakož i zásobování energií v jejím celém průběhu. Odsud můžete ošetřovat a mírnit bronchitidu, kašel a rýmu.

Stimulace bodu světelného impulsu meridiánu tlustého střeva na ukazováku může přinést úlevu při líném trávení a zácpě, případně také obecně při trávicích poruchách. Bolesti v ramenou nebo pažích můžete uvolnit také zde.

 

Body světelných impulsů na prostředníku a prsteníku

svetelne drahy 3

Na prostředníku končí světelná dráha krevního oběhu (jin) a předává energii dále dráze trojitého ohřívače (jang) na prsteníku. Obě světelné dráhy tvoří pár a podléhají elementu ohně. Povzbuzení bodu světelného impulsu mediriánu krevního oběhu na prostředníku uvádí v harmonii periferní systém krevního oběhu a rozděluje životní energii od hlavy až dolů k pánvi.

Stimulace bodu světelného impulsu světelné dráhy trojitého ohřívače na prsteníku uvolňuje blokády v horní části paží, oblasti ramen a postranních částech krku až k uchu. Tomuto důležitému energetickému vedení podléhají tři úrovně – oblast plic, horní trávicí orgány a spodní úroveň trávení. Trojitý ohřívač působí v lidském organismu podobně jako slunce na zemi: Pokud tato světelná dráha ztratí na síle, jsou dopady na tělo takové, jako by venku v přírodě nesvítilo slunce. Mizí životní síla a radost ze života, a navíc je oslabena látková přeměna v trávicím traktu. Nedostatek tohoto ohřívajícího ohně se může negativně odrazit na kloubech, trávicím systému, na vyrovnané teplotě těla i na duši, zvláště na radosti ze života.

Světelná dráha trojitého ohřívače reaguje zvláště citlivě na elektromagnetické záření počítačů a mobilních telefonů. Tyto přístroj mohou, jak již bylo zmíněno, zapříčinit obrovské blokády v oblati čelistí a postranních oblastí krku. Protože tato dráha reaguje velmi citlivě na elektrosmog, je dobré proudění zvlášť důležité. Terapie světelnými dráhami vám nabízí příjemný a zcela jednoduchý způsob, jak ošetřením tohoto počátečního bodu na svém prsteníku stále znovu uvolňovat blokády, vznikající zatížením pracovními podmínkami.

 

Body světelných impulsů na malíku

svetelne drahy 4

Na vnitřní straně nehtového lůžka malíčku končí světelná dráha srdce (jin), a energie plyne dále do světelné dráhy tenkého střeva (jang) na vnější straně nehtu téhož prstu. Obě světelné dráhy tvoří pár a podléhají elementům ohně. Jemné stimulování malíku s koncovým bodem světelné dráhy srdce a počátečním bodem světelné dráhy tenkého střeva vám přinese životní sílu v srdci a trávicí oblasti tenkého střeva.

Protože je každá světelná dráha součástí jakéhosi celistvého systému, můžeme se spolehnout na to, že u každého bodu světelého impulsu může energetický systém celého těla zakusit nové proudění. Všechny světelné dráhy reagují jako v dominovém efektu, protože každé vedení předává energii tomu následujícímu!

Stimulace malíku je navíc velmi účinnou okamžitou pomocí při poruchách srdce a krevního oběhu. Je to skutečný pomocný bod v případě nouze. Při závažnějších poruchách je však vždy nezbytné volat lékaře!

Následující cvičení vám usnadní při prací s body světelných impulsů léčení a meditativní vcítění.

 

Samoléčení a meditativní zkušenos: Stimulace bodů světelných impulsů na špičkách prstů

Užívám si léčivý čas a cítím se klidně a uvolněně....

Spočívám sám v sobě a sleduji své vdechy a výdechy....

S každým dechem se můj klid prohlubuje, a já se cítím v bezpečí, lehce a klidně....

Myšlenky se uklidňují a já se začínám vciťovat sám do sebe....

Nyní se lehce dotýkám palcem a ukazovákem obou stran nehtového lůžka svého palce na pravé ruce... V klidu vyčkávám minutu nebo dvě... Cítím silné proudění ve svých plicích...

Nyní se dotýkám obou stran nehtového lůžka svého ukazováku...

Všímám si proudění síly v mém tlustém střevě....

Nyní se dotýkám obou stran nehtového lůžka svého prostředníku...

Všímám si silného proudění mým tělem - s krevním oběhem...

Nyní se dotýkám svého prsteníku... Zde si všímám proudění síly a tepla v celém svém těle, až do pánve....

Nyní se dotýkám malíku....a sleduji stimulaci svého srdce a tenkého střeva...

Cítím léčivou sílu toho světla, které mnou protéká, a nyní začínám svou práci se světlem také u levé ruky...

Cítím zárak světla ve svém těle.... Léčivá síla proudí srkze mne od hlavy až k patě....a od nohou opět vzhůru do hrudi a paží....

Světelné vlny mne láskyplně zaplavují z dechu božího....

Cítím se lehký, a v mém nitru se šíří hluboký mír....

Moje světelné tělo jasně září.....

Světlo andělů skrze mne působí.....

Jsem vděčný za ten zázrak mého života....

Jsem dítě boží.