Stimulace bodů světelných impulsů v obličeji

Na obličeji končí – počínaje špičkami prstů – tři následující světelné dráhy jang a tvoří zde lehce přístupné body světelných impulsů:

- Tlustého střeva po straně nosních křídel
- Trojitého ohřívače na spáncích
- Tenkého střeva před lalůčky ucha

 

Energie proudí ve třech světelnách drahách jang, které počínají zde v obličeji a končí ve špičkách prstů u nohou:

- Žaludku nad čelem a pod očima
- Žlučníku na nejvyšším bodě tváře
- Močového měchýře na kořeni nosu u obočí
 
svetelne drahy 5
 
svetelne drahy 6Začněme s meridiánem žaludku. Body světelných impulsů dráhy žaludku podporují proudění životní energie od hlavy k nohám. Toto jemné proudění začneme vnímat brzy. Opatrným uvolňováním těchto bodů se uvolňuje i příslušná oblast těla. Cítíte své tělo jako lehčí – a silnější v oblasti břicha a nohou!

 

Body světelných impulsů světelné dráhy žlučníku leží na nejvyšším bodu jařmové kosti. Přivádějí životní sílu do horních trávicích orgánů, do kyčelních kloubů a kolen, až dolů ke špičkám prstů u nohou.

Body světelných impulsů světelné dráhy močového měchýře začínají přibližně u obočí, a přenášejí životní sílu z tohoto místa přes hlavu, po páteři dolů až k zadku, po zadní straně nohou až dolů k malíčkům. Stimulujte tyto světelné impulsy opět jemnými krouživými pohyby špičkami prstů. Všímejte si přitom se vcítěním a léčivým citem reakci svého těla.

Koncové body v úvodu jmenovaných, od špiček prstů k hlavě vedoucích světelných drah tlustého střeva, trojitého ohřivače a tenkého střeva jste již stimulovali na špičkách prstů. Při ošetřování sestupných drah jang žaludku, měchýře a žlučníku jsou znovu dobře povzbuzeny. Brzy budete schopni sami toto proudění vnímat.

Při práci s body světelných impulsů platí totéž, jako vždy u terapie světelných drah:

Při vytrvalých potížích se bezpodmínečně poraďte s lékeřem nebo léčitelem, jimž důvěřujete!

Následující meditativní zkušenost vám pomůže léčit sebe sama nebo mírnit potíže s pomocí bodů světelných impulsů na obličeji.

 

Samoléčení a meditativní zkušenost: Stimulace bodů světelných impulsů v obličeji

Zklidňuji se, dopřávám si čas pro sebe... Cítím se ukrytý ve světle, které nade mnou září jako slunce... Světelné atomy proudí do mého světelného těla a zaplavují mé světelné dráhy nekonečnou láskou....

Rytmus mého dechu je uklidňující – výdech a nádech... Pozorně sleduji tento blahodárný rytmus...

Nyní jsem připraven vcítit se do sebe...moje empatie působí jako světelný paprsek a stává se hojivým cítěním....

Opatrně pokládám své palce z obou stran pod oči na své jařmové kosti, ostatní prsty si pokládám přes čelo na hlavu...

Světlo mnou protéká a proudí mým žaludečním vedením od hlavy ke krku, k hrudi, do žaludku, podbřišku a přes stehna do kolen, do nohou až ke špičkám prstů...

Všude se rozlévá léčivé světlo, všechna místa mého těla jsou obnovovány s pomocí tohoto světla....

Nyní opatrně pokládám špičky svých prstů na nejvyšší bod jařmových kostí.... Světlo proudí mou dráhou žlučníku... Všímám si toho léčivého proudění mým čelem, zadní částí hlavy... Léčivé světlo si najde cestu mým krkem, proudí přes moji šíji a po straně těla po žebrech....přivádí léčivé světlo do mého žlučníku...a hledá cestu dolní oblastí mých zad do pánve a kyčlí, do mých kolenou, do nohou až ke špičkám prstů....

Špičky mých prstů se nyní opatrně dotýkají nad kořenem nosu mezi obočím bodů světelných impulsů dráhy měchýře... Tiše sleduji jemné proudění mou hlavou směrem dolů.... Světlo proudí dolů krkem a po zádech....pak k zadku a přivádí léčivé světlo do mého měchýře....pak si vyhledává cestu nohama do pat až k prstům...

Všechny mé buňky se obnovují a atomy tančí v světle....

Moje tělo je úžasným, zářícím chrámem světla.