Stimulování bodů světelných impulsů na špičkách prstů u nohou

Již jste poznali proudění světla třemi dráhami jang na obličeji. Nyní se opět vrátíme ke špičkám na nohou, kde končí. Jsou to tyto:

  • žaludek – tračník – měchýř.

V následující části vás seznámím blíže s koncovými body těchto meridiánů – s body světelných impulsů – a také se třemi vzestupnými dráhami jin:

  • slezina – játra – ledviny.

Prsty na nohou mohou být, jak jsem se již zmínila v úvou, srovnány s kořeny stromu. Na špičkách prstů předávají tři dráhy jang svou energii dál drahám jin, vedoucím vzhůru. Zde u nehtových lůžek naleznete snadno stimulovatelné body světelných impulsů.

svetelne drahy 7

Práce se světelnými dráhami na prstech nohou má velmi uvolňující účinky na celý organismus! Zaujměte pokud možno co nejpohodlnější pozici. Pokud pro vás taková stimulace není fyzicky možná, zůstaňte bez dlouhých úvah u ostatních cvičení. I tak pocítíte blahodárné proudění a příjemné uvolnění blokád v energetickém systému.

Pokud jste schopni se v pohodlné poloze dotknout prstů na nohou, začněte nyní uvolňovat dráhu měchýře u malíku. Ukazovákem a palcem se dotkněte vnějších stran nehtového lůžka, lehce kružte a nechte proudit energii. Od kořene nosu vede meridián měchýře světlo a energii přes hlavu dolů přes krk, po zádech do pánve a do močového měchýře, pak dále do nohou, lýtky a patami až k malíku.

svetelne drahy 8

U dalšího prstu se dotkněte bodu světelního impulsu světelé dráhy žlučníku. Možná zprvu pocítíte jakýsi tlak v oblasti hlavy, než se pozvolna objeví jemné proudění – šíjí, oblastí žeber, kyčlemi do nohou až k tomuto koncovému bodu.

svetelne drahy 9

U dalších prstů se dotkněte u nehtového lůžka koncových bodů žaludeční světelné dráhy. Tato dráha prochází od hlavy přes kloub čelistí do hlavy, krkem vepředu přes klíčovou kost a hrudníkem do žaludku, odsud do podbřišku, třísly do nohou až k prstům. Vciťte se: Stále znovu vám to půjde lépe a vy budete stále lépe vnímat jemné proudění, které se dostaví s jmeným kroužením špiček vašich prstů.

svetelne drahy 10

Nyní uvolníme obě vzestupné dráhy jin sleziny a jater na palci. Na vnitřní straně nehtového lůžka se nachází počáteční bod dráhy jater. Jemným dotykem bodu světelného impulsu plyne energie nohama podbřiškem do jater a poté do plic. Na vnější straně nehtového lůžka, tedy směrem ke středu těla, leží počáteční bod světelné dráhy sleziny. Lehkým dotykem tohoto bodu povzbudíme proudění energie nohama do pánve, do oblasti břicha – do sleziny a s slinivky břišní, až k srdci. Již víte: protože všechny světelné dráhy tvoří plynulý systém, vzniká každým dotykem pohyb a harmonizace vešekerého energetického systému.

Uprostřed chodidla se nachází bod světelného impulsu ledvin. Prostředníkem nyní lehce kružte na tomto bodu a poskytněte ledvinám a celému vzestupnému toku této světelné dráhy více energie.

svetelne drahy 11

Do nohou, do pánve i do ledvin vepředu přes střed břicha až ke klíční kosti proudí léčivé světlo a harmonizuje celý systém. Nyní si ještě jednou krátce shrnu souvislosti světelných drah:

- světelná dráha žaludku (jang) proudí do světelné dráhy sleziny (jin). Tvoří pár principu země.

- energie světelné dráhy žlučníku (jang) plyne do světelné dráhy jater (jin). Oba tyto proudy tvoří pár principu prvku dřeva.

- světelná dráha měchýře (jang) plyne do světelné dráhy ledvin (jin). Tvoří pár principu prvku vody.

Dopřejte si dostatek času a klidu, k meditativnímu využití následujícího samoléčení!