Jak využít světelný jazyk k usnadnění vzestupu.
 
Lady Gaia prostřednictvím Karen Danrich, Mila Sinoski
 
6. dubna  2000
 
( překlad Vratislav Kašpárek )
 
 
 
Koncem roku 1999 přijali vedoucí Spirituální Školy Vzestupu ( the Spiritual School of Ascension - SSOA) 48 symbolů známých jako světelný jazyk, které reprezentují tóny neboli vibrace nových myšlenkových forem. Myšlenkové formy světelného jazyka vytváří most mezi současným systémem víry lidstva založeném na polaritách a novým systémem bez polarit, tedy myšlenkovými formami založenými na jednotě.
 

Tóny světelného jazyka lze připodobnit k tónům stvoření (známým pod názvem Bija Mantry), což jsou tóny nezbytné k udržení života ve třetí dimenzi. Země a vše živé na ní včetně lidstva se přesouvá ze třetí do páté dimenze, jinými slovy, vzestupuje. K zabezpečení tohoto cíle musí být vytvořen most z tónů neboli vibrací, který tvoří cestu ze třetí do páté dimenze.
 

Od konce roku 1998 do konce 1999, SSOA dostala za úkol projekt zmapování cesty, která povede lidstvo na vzestupu za iniciací 1024. Ti kteří vytvořili studijní skupinu ročního studia mistrovství, měli za úkol vytvoření této mapy. Pomocí skupinových iniciací byla mapa krok za krokem v průběhu patnácti měsíců vytvořena. Tyto tóny umožňují též malým skupinám jednotlivců uspět při vzestupu svých tělesných forem z1024 na 5024 řetězců DNA neboli dosáhnout stavu Bódhisatvy na úrovni své fyzické reality a v osobním vzestupu. Světelný jazyk jsou vibrace a tóny využitelné k transformaci a přeměně ztělesnění při vzestupu.
 

Vzestup je hrdinský biologický skutek při kterém forma zvyšuje krok za krokem své vibrace až dosáhne vyšší dimenze. Když se tak stane, převládající myšlenkové formy a nezbytnosti jednoduše odpadnou. Čím více se vibrace zvyšují, tím je méně místa v životě pro myšlenkové formy založené na strachu a ty jsou nahrazovány novým paradigmatem vědomí jednoty.
 

Genetická informace k dosažení stavu Bódhisatvy byla nedávno zpřístupněna všem lidem, kteří si v tomto historickém období vybrali vzestup. Symboly jsou zdarma dostupné na našich www stránkách v oddíle „Světelný jazyk“ . Vedle symbolů jsou zde dostupné i tarotové karty k vytištění na barevné tiskárně včetně popisu každého symbolu. SSOA předpokládá, že tyto karty a knížka budou oficiálně vytištěny koncem roku 2000 a využity na Masters Conclave. (v české verzi jsou připraveny ke stažení ve formátu tabulek 9x6cm).
 

Bylo nám doporučeno, abychom se s vámi podělili o několik možností, jak tyto symboly světelného jazyka mohou být zahrnuty do vašeho života, aby vám dodaly energii pro váš vzestup. Mnoho spolupracovníků SSOA začalo využívat světelný jazyk při léčení a výuce.
 

Jedna spolupracovnice, která pracuje jako masérka léčitelka používá světelný jazyk každý den v nóbl denních lázních, kde občas má sedm až osm pacientů denně. Nejen že klienti vyjadřují pocity  neobvyklé při běžné masáži, ale mnoho se jich stále vrací z důvodu léčení protože u této léčitelky vykazují mnohem lepší výsledky. Navíc, tato léčitelka dosáhla stavu Bódhisatvy ve svém osobním růstu mnohem dříve než ostatní spolupracovníci její skupiny! S vibracemi vzestupu nelze dennodenně pracovat bez vlastního osobního vzestupu!
 

Další spolupracovník začal používat světelný jazyk místo reiki symbolů a nabízí vyladění pomocí světelného jazyka. Světelný jazyk je následující vyšší oktáva nad reiki. Reiki bylo vytvořeno k probuzení do určitého stupně  uvědomění a světelný jazyk může efektivně tento proces posunout na další úroveň. Světelný jazyk překračuje všechny vzory závislostí a vlastnění, což není úkolem reiki. Je to právě závislost, která musí být krok za krokem uvolněna, aby mohlo dojít k další fázi vzestupu.
 

Závislost lze vidět jako tenké šňůry energie, která vede od osoby k dalším osobám v jejich životě, věcem, domácím mazlíčkům a rostlinám, které vlastní. Pro vzestup je nutné tyto závislosti uvolnit, protože tyto energetické provazy samy o sobě neustále odčerpávají čchi energii z pole jedince. Jako u ucházející pneumatiky. Každá šňůra vytváří díru v energetickém poli, kterou utíká životní síla. Při vzestupu neustále odpojujete tyto šňůry a zalepujete více a více své pole, aby udrželo větší množství životní síly a tím vyšší vibraci. Každá změna v éterickém poli též přináší souvztažné biologické změny, které dovolují formě (tělu) udržet vyšší vibraci na molekulární a buněčné úrovni.
 

Aby jste mohli pomáhat vylaďovat jiné na světelný jazyk, musíte nejprve vyladit sebe neboli ztělesnit všechny tóny světelného jazyka. V SSOA (na anglických www) je mnoho léčitelů, kteří nabízejí tato vyladění jako součást každého léčení. Vy však též můžete jednoduše vnést symboly světelného jazyka do zkušenosti vašeho života tím, že se na ně zaměříte, a budete je postupně vtahovat do svého pole.
 

Tóny samy o sobě se velmi podobají stupnici. Tón číslo 1 má nejnižší vibraci, která je známá jako „Odpuštění“. Tato vibrace, jakmile je ztělesněna, přináší určitý úsek biologického vzestupu spolu se změnami v éterickém a ostatních jemných tělech, které obklopují tělesnou formu. Tón číslo 2 má trochu vyšší vibraci a jmenuje se “Struktura”. Opět, jakmile je tón č. 2 ztělesněn, přináší s sebou další úsek biologického vzestupu spolu se změnami v éterickém a ostatních jemných tělech, které obklopují tělesnou formu. Každý tón obsahuje všechny nezbytné informace potřebné pro postup každou další následující fází vzestupu.
 

Uvědomte si prosím, že musíte nejprve dosáhnout iniciace 1024 neboli krystalické formy, než můžete začít z další fází vzestupu do stavu Bódhisatvy a ztělesnit světelný jazyk. Ti, kteří se zatím snaží o ztělesnění 1024 řetězců DNA, mohou mít také užitek z používání vibrací světelného jazyka, a jeho používání může nastartovat rychlý vzestup skrze 1024 iniciací.
 

Symboly světelného jazyka jsou rozděleny do čtyř hlavních kategorií:
 
 

AKTIVNÍ:
 
První kategorie symbolů je svou podstatou “Aktivní”. Aktivní symboly ukazují na změnu a když se na ně zaměříte, dodávají ji energii stejně jako životním zkušenostem. Tyto symboly vyjadřují mužskou vnitřní mužskost, která ovládá vnější pohybové aktivity neboli pracovní stránku existence. Často tato pracovní část ve vaší životní zkušenosti chybí nebo není vyrovnaná. Právě tato pracovní strana manifestuje a vytváří vaše vize ztvárněné na psychické rovině. Takže zaměření na aktivní symboly napomáhá změnám a manifestaci. Změna a vzestup jsou synonyma. Stále se měníte, opouštíte a odstraňujete staré kvůli novým vztahům ke světu při procesu vzestupu.
 
 

PASIVNÍ:
 
Druhá kategorie symbolů je svou podstatou “Pasivní”. Pasivní symboly napomáhají vnitřním změnám, procesům a vnitřnímu zkoumání. Při vzestupu neustále opouštíte staré vzory a chápete se nových. Změny se rodí v takovémto vnitřním aktu. Pasivní symboly vyjadřují vnitřní ženskost neboli  “bytí”, které pomáhá stáhnout se z vnějších aktivit a udělat si čas na vnitřní proces přeměny.
 
 
 
INTEGRAČNÍ:
 
Třetí kategorie symbolů je svou podstatou “Integrační”. Tyto symboly umožňují vyrovnání aktivní a pasivní složky osobnosti. Někdy jste přespříliš zaneprázdněni ve fyzickém světě a nemáte čas na „bytí“  neboli  na vnitřní proces. Jindy jste zase příliš zaměřeni na „vnitřní procesy“ a pak nejsou řízeny podrobnosti vašeho života. Právě integrační symboly přinášejí rovnováhu mezi dobou zaměřenou vně a dovnitř ve vaší životní zkušenosti. Navíc tento posun pomáhá nastolení rovnováhy mezi vnitřní mužskou a ženskou částí. Pouze za předpokladu, že je nastolena absolutní rovnováha v tanci mezi vnitřní mužskou a ženskou částí, je poznána božská jednota. Proto integrační symboly pomáhají přinést do vaší životní zkušenosti božskou jednotu.
 
 

UZAVÍRAJÍCÍ:
 
“Uzavírající ” tóny zakotvují každý z mnoha předchozích tónů do jednoho. Například, tón číslo 10 ukotvuje v sobě všech 9 předchozích tónů. Tón číslo 20 v sobě ukotvuje všechny tóny 11 až 19. Uzavírající tóny znamenají uzavření určité fáze vzestupu a jsou mnohem komplexnější ve své podstatě než Aktivní, Pasivní nebo Integrační prvky světelného jazyka. Zkušenost uzavírání určité fáze vám často umožní po určitou dobu „zažít“ výšku nebo úroveň rovnováhy, než opět začnete postupovat v další fázi vzestupu.
 
 
Uzavírání znamená, že všechny aspekty určité fáze vzestupu byly plně ztělesněny a vy jste dosáhli stavu rovnováhy v rámci této roviny.
 

Uzavírající tóny mohou též usnadnit ukončení určité fáze životní zkušenosti; např. ukončení vztahu nebo trvalého zaměstnání. V procesu vzestupu uvolňujete a ukončujete všechnu karmu třetí dimenze. To je nutné pro vstup do následující dimenze zkušeností za třetí dimenzí. Někdy konec určité dlouhodobé zkušenosti ve vašem životě jde ruku v ruce s ukončením této karmy. Jakmile opustíte staré, očekává vás nový život jakmile je přechod dokončen. Uzavírající tóny pomáhají v těchto obdobích změn, když se na ně zaměříte.
 
 
 
Použití světelného jazyka pro dosažení stavu Bódhisatvy
 
Jakmile ztělesníte a ukotvíte všech 48 vibrací světelného jazyka, krok za krokem a jeden za druhým, ukotvíte také všechny biologické a éterické změny a dosáhnete stavu Bódhisatvy ve svém osobním vzestupu. Dosažení stavu Bódhisatvy s sebou přináší nový vztah ke světu, který přestupuje závislosti  a “vlastnické vztahy” a přijímá vědomí jednoty.
 

Vědomí jednoty není lehké pochopit v současném lidském paradigmatu. Vědomí jednoty dává přednost většímu dobru pro celek nad jednotlivými potřebami jednotlivce. Příkladem této skutečnosti je, že jakákoliv činnost vzestupujícího jednotlivce, která by bránila vzestupu Země, by v paradigmatu jednoty nebyla dovolena.  Vzestup Země je větším dobrem a tím má přednost před jakýmikoliv osobními problémy vzestupu jednotlivce a proto převládne.
 

Ztělesnění vědomí jednoty jako skupiny je další fází vývoje pro spolupracovníky SSOA. Tento přechod od vztahů založených na strachu k vztahům založeným na jednotě ve skupině není nezbytně snadný a proto bylo provedeno mnoho změn v průběhu, jak byl tento nový vzor ztělesňován. SSOA efektivně ukotví vzor pro skupinu založený na jednotě v lidské zkušenosti, jakmile organizace plně ztělesní další fázi světelného jazyka.
 

Když jakákoliv skupina  vzestupuje, udržuje také určitou vibraci jako celek. Skupinový iniciační proces, jak bylo napsáno našimi kanály, popisuje proces kterým SSOA prošla při ztělesňování světelného jazyka jako organizace (na anglických www). Navíc, další konkrétní detaily tohoto skupinového procesu obsahuje nová sekce (na anglickách www). Tyto poznámky byly zasílány spolupracovníkům SSOA procházejícím procesem skupinových iniciací od ledna 1999. Nyní jsou tyto informace postupně zpřístupňovány každý měsíc pro ostatní kdo chtějí ztělesnit vědomí jednoty ve vztahu ke skupině ve své osobní zkušenosti vzestupu.
 

Duchovní škola vzestupu (The Spiritual School of Ascension) efektivně ztělesnila poslední samostatný tón světelného jazyka (#48) jako skupina v prosinci 1999. Skupina pokračuje vzhůru po vibrační spirále. Po samostatných tónech světelného jazyka následují duální tóny, které kombinují vždy dva ze samostatných tónů, aby vytvořily novou vyšší vibraci s novým obsahem.
 

1. června bude na www stránky přidána první část sady duálních tónů světelného jazyka. SSOA zpřístupňuje tyto informace okamžitě  jakmile je sama plně  zvládne v procesu skupinových iniciací. SSOA má za cíl ztělesnit poslední z duálních tónů světelného jazyka (#96) v průběhu každoročního setkání známého jako Konkláve Mistrů, v září 2000. Předpokládáme, že všechny zbývající duální tóny budou přístupné na www před koncem roku 2000.
 

Konkláve Mistrů slouží mnoha věcem. Lady Gaia, vědomí matky Země, dohlíží na toto setkání, kde by se měla setkat malá skupina (200–300) jednotlivců, aby podpořili Lady Gaiu v hlavním úseku jejího globálního iniciačního procesu. Lady Gaia je na cestě ztělesnění Globální iniciace 1024 v září tohoto roku. Je to i lidská karma, která se musí uvolnit, aby jakákoliv část Globálního vzestupu mohla být uzavřena. Setkání slouží k uvolnění veškeré lidské karmy kterou je nutné zpracovat, aby Gaia mohla dokončit Globální iniciaci 1024. To taktéž umožní mnoha iniciátům na celém světě projít současně hlavními úseky  “uzavření” v jejich osobním vzestupu, a tím přispět svojí energií k nezbytnému postrčení Země na jejím vzestupu.
 

Jakmile ztělesníte všechny duální tóny při vašem osobním vzestupu, začnete s procesem vzestupu ze stavu Bódhisatvy do stavu nazývaného stav Mahavišnu (neboli ztělesnění 15 000 řetězců DNA). Úroveň Mahavišnu ztělesňuje opět vyšší oktávu vibrací než vibrace úrovně Bódhisatvy. Genetický materiál pro stav Mahavišnu je stále ve stádiu zpracování, ale je předpoklad, že bude otevřen široké veřejnosti s příchodem ledna 2001.
 

Země jako celek zvyšuje vibrace velikou rychlostí. Aby s ní lidstvo udrželo krok a neodpadlo, je na čase velmi rychle postoupit. Zveme každého kdo v tomto období vzestupuje, aby využil světelný jazyk a tím dodal dopřednou energii svému osobnímu vzestupu. Ty čtenáře, pro které je koncept vzestupu něčím novým, vyzýváme k “Záměru vzestoupit”. Jenom skrze vědomý záměr vzestoupit je vzestup možný a přivolá je ke každé lidské bytosti, která si zvolí tak učinit v této historické době. Záměr vzestoupit znamená, že upustíte od zkušenosti smrti jako konce vaší životní zkušenosti a budete žít aby jste viděli novou éru míru, radosti jednoty a lásky která se zrodí v lidské zkušenosti na Zemi.
 

Do příště, mnoho požehnání na vaší cestě. Namaste.