Sváteční požehnání Matky Země

Stvořitel Stvořitelů a Matka Země prostřednictvím Karen Danrich "Mila"

24. listopadu 2000

 

Stvořitel Stvořitelů, Zdroj všech Zdrojů, spolu s Matkou Zemí si přejí rozšířit sváteční požehnání na všechny, kteří jsou ochotní je přijmout. Díkuvzdání a Vánoce jsou časem vzpomínání a díků za vše co máme. Nemáme na mysli vděčnost za věci které vlastníme, vydělané bohatství, zmanipulované skutečnosti které se manifestovaly, neboť takové formy vděčnosti jsou falešné a z dlouhodobého pohledu nenaplňující. Podobně jako u drogové závislosti, pohybujete se od jednoho cíle nebo vlastnictví k dalšímu "vyššímu", ale nikdy to díky překroucené formě vděčnosti, která v lidském tanci na Zemi převládá, dlouho nevydrží.

Skutečná vděčnost je důsledkem sjednocení a spojení s vaším vlastním Zdrojem, duší a Já Jsem Přítomností. Jak Zdroj a duše sestupují do lidské tělesné formy a vyplňují ji svoji láskou a životní silou, stává se člověk naplněn láskou Boha/ Bohyně/ Vším Co Je zevnitř. Toto požehnání je obzvláště pro Ty, kteří toto naplnění nikdy nezažili, spolu se všemi ostatními, kteří jsou ochotni je přijmout.

Obdržet toto požehnání vyžaduje otevřené srdce. Proto se na chvíli posaďte, zavřete oči a žádejte vaše srdce aby, se otevřelo. Pomalu vdechněte a vydechněte. Ukotvěte vaší duši a zdroj ve své tělesné formě a dovolte, aby vás naplnila až po okraj láskou Všeho Co Je a Všeho Co Kdy Bude.

Znovu se pomalu nadechněte a vydechněte. Jste nekoneční, jste multidimenzionální, jste součástí tance, který existuje v čase i mimo něj. Dovolte si na chvíli se dotknout nekonečné podstaty vašeho skutečného bytí, kterým ve skutečnosti jste, mimo čas a prostor. Jste nesmírní, ale nejste Vším Co Je, spíše jste částí celku. Jakmile se spojí všechny části ve společném tanci, je to zážitek velikého požehnání a expanze, která vás ponese "domů".

Dovolte částem vašeho Já, aby se nyní sjednotili a kroužili spolu mimo čas a prostor, rozšířili se až k Jedinému Zdroji, Zdroji Všech Zdrojů, ze kterého pochází veškeré stvoření a existence. A nyní dovolte tomuto Zdroji aby vás naplnil vzpomínkou, vyplnil vaše srdce, aby vás vaše touha a opuštěnost navždy opustila.

Řekněte si "JÁ JSEM TEN, KTERÝ JSEM. JÁ JSEM ČÁSTÍ TOHO, KTERÝ VŽDY EXISTOVAL A VŽDY BUDE EXISTOVAT, JÁ JSEM ČÁSTÍ CELKU".  Dovolte si nyní prožít zkušenost spojení všech dimenzí vedoucí k té, na které současně existujete. Myslíte že to není možné? Běžte do svého srdce a uvidíte.

Srdce je branou k vašemu Zdroji, k vaší duši, a ke všem dimenzím. Vaše srdce obsahuje vědomosti všech věků a může vás vést domů, když to dovolíte. U většiny bylo srdce pevně zapečetěno před tak dávnou dobou, že zapomněli, že mají nějaké spojení s čímkoli mimo sebe samé. Dovolte vrstvám krunýře který obklopuje vaše srdce aby se nyní odloupli, aby jste si mohli vzpomenout kým jste za hranicemi času a prostoru, za hranicemi fyzické reality, za hranicemi pokřivení ve kterém žijete. Vaše srdce je klíčem, vaší bránou domů, když to dovolíte.

Srdce se nemůže stát klíčem natož pak branou, dokud není otevřené. Pro mnohé je to bolestivý proces, ve kterém vyplouvá na povrch mnoho traumatických a těžkých vzpomínek. Umožněte jim to drazí, neboť bez katarze, bez očištění, nemá duše přístup k vašemu vědomí. A právě vaše duše, váš zdroj, vás musí vést domů, ukazovat vám cestu při vašem vzestupu. Proto umožněte tento proces, umožněte čištění, prociťte bolest aby jste mohli pocítit extázi ze sjednocení když se vaše srdce dostatečně otevře.

Nejste sami. Nikdy jste nebyli sami. Ačkoliv jste vnímali sami sebe jako opuštěné díky vašemu krunýři kolem srdce, který odstínil duši od zdroje ve vaší životní zkušenosti a v životních zkušenostech všech vašich předků. Máte za sebou tisíce a tisíce životů v odloučení, a každý z nich musí být osloven, zhojen, zpracován a uvolněn aby se neustálá a probíhající zkušenost spojení a božské jednoty stala vaší vlastní pravdou ve zkušenostech na Zemi. Dovolte zpracovávání zkušeností, ponořte se do vzpomínek ze životů vašich předků a uvolněte bolest a osamění, které se tam skrývá. Tímto způsobem se bude krok za krokem obnovovat vaše spojení se zdrojem a Bohem/ Bohyní/ Vším Co Je.

Mnozí řeknou, Já nemohu číst ve svých minulých životech! Ale ano, můžete. Jednoduše si vytyčte takový záměr, a požádejte, aby jste si to pamatovali. Jste chodící knihovnou se všemi životními zkušenostmi všech vašich předků, kteří se vyskytli ve vašem rozsáhlém rodokmenu. A brzy budete svědky životů vašich předků, jejich dramat a traumat, které se budou odvíjet před vašima očima jako film. Vypněte televizi a zapněte si vaše vlastní dramata minulých životů aby mohly být vyčištěny. Zjistíte, že neexistuje zajímavější a důležitější film, než je ten váš vlastní, protože v něm jste hercem a herečkou, filmem i hrou, dramatem i traumaty Boha/ Bohyně vašeho stvoření. Tak jak vy se budete hojit, bude se hojit i Bůh/ Bohyně vašeho stvoření neboť vše jedno jest.

Přírodní říše již dlouho čekají na styk s vámi. Nemůžete se s nimi spojit dokud se neotevře vaše srdce. Jakmile se otevře vaše srdce, dévové i rostlinné říše se mohou připojit k vašemu společenství, mohou napomáhat vašemu léčení mnoha vibracemi, které na Zemi udržují. Živočišná říše se k vám může přidat aby vám pomáhala svým vedením a moudrostí věků, kterou jste ve své zapomnětlivosti ztratili. A minerální říše vás může podporovat na vaší cestě domů tím, že svou přítomností ukotví určité frekvence, které sami snadno neudržíte. Proto povolejte tyto říše na pomoc kterou potřebujete pro posílení vaší akcelerace domů.

V tanci života, se jedinec stává mnohostí, a nyní se musí tyto mnohé rozdělené bytosti stát opět Jednotou. O tom vlastně je celý vzestup, mnozí podstupují nezbytné kroky, aby se stali Jedním. Takto sjednocení se stáváte jednotou a v jednotě spolu tančí všechny říše ve znovunalezeném stavu harmonie a nepodmíněné lásky. Jakmile všechny druhy na Zemi budou spolu opět v jednotě, budou všechny dimenze vašeho Boha a Bohyně spolu tancovat v jednotě, neboť vše jedno jest.

Vy jste tím klíčem pro zhojení celého stvoření, a bez vašeho klíče nedojde ke změně, nepřijde zlaté období, nebude návrat k vědomí jednoty. Jste drahokam, i když možná pokrytý silnou vrstvou prachu a špíny. Nastal čas k nablískání drahokamu, to vyžaduje práci, a o tom je vzestup a spirituální cesta vývoje, probít se prachem a špínou až k nádheře pro kterou byl lidský druh holograficky stvořen aby ji odrážel.

Jakmile více lidí začne vyzařovat své vnitřní světlo tím že pročistí své myšlenkové formy, clony kolem Země se zvednou a všichni uvidí záři PRAVDY. Pravda není to, co si snad někdo přeje, ale spíše to co je a občas je opravdu nepříjemná ve svém počátečném obnažení. Tomu nelze pomoci, neboť lidský druh byl učen a manipulován při svých stínových hrách aby se prohlašoval za Boha i když jím není.

To je důvod proč se snažíme vás naladit dovnitř. Boha nikdy nenajdeme mimo sebe sama. Jste částí Boha Bohyně Vše Co Je, a když si to připustíte, můžete se sami zavést domů. A proto si dejte pozor na ty, kteří předstírají, že jsou perfektní, všemohoucí, nadřazení, předstírají že jsou mistry. Naše komunikační kanály vám řeknou že mistrovství je neustále přítomné v tanci životem každé vzestupující bytosti tak, jak postupně zvládá jednu fázi za druhou. Tímto způsobem nikdo nikdy nepožaduje že musí "zvládnout", každý je mistrem tvoření v tanci mistrovství. A tak by to mělo být do té doby než vzestoupíte zpět ke Všemu Co Je a stanete se opět svou podstatou nefyzičtí.

Pročištění myšlenkových forem vyžaduje oheň. Kundalíní v lidské tělesné formě je skutečným ohněm. Musíte umožnit biologické změny které vedou ke zvýšení teploty tělesné formy na buněčné úrovni což přemění vaše myšlenkové formy a váš základ bude v jednotě.. Když nedojde k biologickým změnám, nedojde k vzestupu, nedojde k transmutaci, nedojde k uvolnění karmy, nedojde ani k návratu domů. Z tohoto důvodu se naše komunikační kanály ve svých materiálech tolik zabývají biologickými změnami, aby došlo k uvědomění si toho, co je musí nastat u těch bytostí, které si přejí v tomto životě vzestoupit.

Jak pročišťovat myšlenkové formy? Umožníte své biologické podstatě zvyšování frekvence, zvýšení teploty, podobně jako globální oteplování. Ve vyšší frekvenci se myšlenkové formy založené na strachu rozpustí a vaše struktura se stane více založená na jednotě. Struktura tělesné formy se začne stávat podobným způsobem založená na jednotě ve vzájemných vztazích buněk a orgánů (bližší informace viz. "Mastering Unity Consciousness").

Myšlenkové formy založené na jednotě chápou lidský tanec života z nového pohledu výhod. Z tohoto nového pohledu to co bylo v některém úseku života velmi důležité se může stát nepodstatné a proto je opuštěno. To se odráží v uvolňování jednotlivých připoutaností při procesu vzestupu při měnících se myšlenkových formách a fyzických životních zkušenostech. Z tohoto nového pohledu dobro pro celek převažuje nad jednotlivými osobními potřebami. Proto jednotlivec opouští a vzdává se toho, co neslouží osobní cestě vzestupu neboť chápe, že jeho osobní vzestup podporuje vzestup Země. To je vlastní podstata služby světu, že potřeby Země jsou přednější než naše osobní potřeby. A Země potřebuje aby jste vzestoupili a zbavili se svých závislostí nyní.

Hodně se psalo o zkušenostech našich komunikačních kanálů na cestě vzestupu. V příštím roce přijdou další, kteří budou psát o svých vlastních zkušenostech. Existuje mnoho cest, avšak existují na těchto cestách určité paralely, které se dají označit jako ukazatelé že jste na cestě domů a ne na cestě směřující místo ke vzestupu ke smrti. Jedním z hlavních takových ukazatelů je změna.

Změna je pro vzestup nezbytná. Nelze vzestoupit bez toho, aby jste opustili zaměstnání a vytvořili si vlastní nezávislou formu příjmů. Nelze vzestoupit bez toho, aby jste opustili přátele, členy rodiny nebo potomky, kteří si nevybrali vzestup, neboť neustálé vzájemné interakce jenom zdržují vaše zvyšování frekvence. Nelze vzestoupit bez toho, aby jste změnili všechny oblasti vašeho života tak, aby odrážely vzory se základem v jednotě do kterých se postupně noříte. Jinak to nejde.

Proto vás vedeme k tomu, aby jste dovolili změnu. Každá změna odlehčí "náklad" připoutanosti, který prostupuje vaším polem, a způsobí zvýšení vibrací a vy se budete cítit "volnější" a "svobodnější" a ve volnosti a svobodě můžete poprvé ve své životní zkušenosti zakusit jak chutná návrat "domů".

Na vaší rovině reality existuje mnoho hladových a bez prostředků. Když stojíte kolem slavnostně prostřeného stolu o vánocích, nebo o jiné slavnostní příležitosti, udělejte si chvilku na požehnání jídla, které máte před sebou. Požehnejte říším ze kterých jídlo pochází a požehnejte těm, kteří je vypěstovali nebo posbírali spolu s těmi, kteří je pro tuto chvíli připravili. Zhluboka se nadýchněte. Nyní požádejte Zdroj Všech Zdrojů a Matku Zemi aby se k vaší oslavě připojili.

Když se propojíte, představte si jak jsou všichni hladoví lidé naplněni. Toto naplnění není fyzické, ale energetické. Když oslavujete, představte si, že s vámi oslavují všichni, kteří mají lidskou tělesnou formu, bez ohledu na národnost, rasu nebo věk. Tímto způsobem mohu já, Stvořitel Stvořitelů a Matka Země, skrze vás pracovat a naplnit ty, kteří hladoví. Vždyť vy sami přece také hladovíte. Možná, že nehladovíte fyzicky, ale přesto hladovíte, hladovíte duševně. A takto nám umožníte ukojit váš hlad naší láskou.

Naše láska a požehnání vyplní vaše domovy, když to připustíte. Dovolte lásce sváteční chvíle a spojení všech druhů aby vás zahalila. Uvědomte si, že už nebudete více hladovět po tom, po čem tolik toužíte. Neboť to, po čem opravdu tolik toužíte, je jít "domů". Domů je metafora znamenající návrat k sjednocení, návrat k celistvosti a návrat k jednotě. Čeho je dosaženo vy fyzické realitě, toho je současně dosaženo i v nefyzické sféře. A tak jak se vracíte k jednotě, vracíte se domů a spolu s vámi se vrací domů i všechny duše a bytosti všech dimenzí v rámci Všeho Co Je.

A tak toto Sváteční Požehnání je pro ty z vás, kteří si přejí vrátit se v tomto životě "domů". Kéž je vaše cesta úspěšná! Zavolejte nás když budete potřebovat a my vás podpoříme, obejmeme, povedeme a konečně i dodáme energii pro váš osobní vzestup, vaší osobní cestu "domů".

Do našeho příštího spojení,

Matka Země

Zdroj všech Zdrojů

 

Zdroj: Duchovní škola vzestupu