Mění se spirituální správci Země.

Matka Země a Zdroj Všeho Co Je prostřednictvím Karen Danrich "Míla"

14. února 2001

 

My, oduševňující faktor Země spolu s naším Zdrojem neboli Stvořitelem a náš komunikační kanál Míla, bychom rádi osvětlili změny v současné spirituální správě Země a očekávanou budoucnost této fyzické úrovně. Tyto změny jsou důsledkem vstupu do první vesmírné brány oblasti působení Velkého Centrálního Slunce. Tyto změny jsou též nedávným ovlivněny rozdělením realit (skutečnosti) neboli konsenzu na Zemi, jedna pro vzestup do vyšší dimenze a druhá pro dokončení karmy. Země se opravdu rozdělila na dvě reality, jedna zahrnuje veškeré přírodní říše včetně rostlin, živočichů, minerálů, delfínů, velryb a malého množství vzestupujících lidí, a druhá zahrnuje zbytek lidstva, které si vybralo nevzestoupit. (podrobnosti viz. článek "Země prošla první vesmírnou branou fotonového pásu Velkého Centrálního Slunce").

První realita neboli konsenzus pro vzestup umožňuje překonání smrti všem, kteří si to zvolí. Překonání smrti neznamená, že všechny existující tělesné formy najednou budou samo-regenerující a žít věčně, ačkoliv někteří iniciáti z řad lidí mohou svůj vzestup dotáhnout až do tohoto stupně v jediném životě. Ale většina současné lidské generace, která vzestupuje, zpracuje jednu fázi vzestupu. Další generace se narodí s větší genetickou výbavou, než předchozí generace a projde ve svém životě další fází vzestupu. Doba života jednotlivých generací se bude stále prodlužovat, až smrt přestane být nutnou zkušeností na Zemi pro všechny lidi. Jakmile bude smrt na Zemi plně překonána, může Země uskutečnit posun do 4. a pak do 5. dimenze v příštích 1000 letech.

Předpokládá se, že bude trvat až 50 let a několik generací v každém druhu, než nový konsenzus plně překonané smrti se uplatní u nově rozených. To znamená, že ti lidé, kteří se narodí po roce 2050 přestanou umírat, stárnout a znát nemoci. Jejich tělesná forma se bude plně regenerovat a potřebné kalorie budou přijímat ze vzduchu. To ale neznamená, že by se nic nejedlo, neboť lidé jedí rádi! Ale konzumace masa úplně zmizí jakmile lidstvo vzestoupí.

Proč přestanou lidé jíst maso? To je opravdu jednoduché. Každé zvíře které umírá prochází soustavnou biochemickou proměnou, neboť tkáň je prostoupena hormonem smrti. Hormon smrti způsobuje, že buňky odumírají i v těch, kteří tuto tkáň zkonzumovali. Z toho důvodu, jakmile lidé přestanou produkovat hormon smrti sami v sobě, nebudou ani jíst maso, neboť by tím zabíjeli svoji vlastní tělesnou formu a ztráceli schopnost udržovat nestárnoucí tělo, které nezná nemoci. Právě hormon smrti způsobuje, že lidské tělo stárne, odumírá, nebo onemocní. Hormon smrti není překonán dříve, než iniciát dosáhne stavu "Plného vědomí", neboli 12. kompletních sestav šroubovic DNA po 3000 segmentech. Předpokládá se, že po roce 2050 budou všichni nově narození přirozeně ve stavu plného vědomí.

Existují samozřejmě i lidé, delfíni, velryby, rostliny, minerály a zvířata, kteří jsou průkopníky procesu vzestupu pro zbytek svých vlastních druhů, kteří je budou následovat. Tyto druhy vzestoupí spolu s těmi lidmi, delfíny a velrybami, kteří si zvolili vzestup do další dimenze v následujících 25 letech. Podle nich bude vytvořena předloha, kterou bude moci následovat zbytek Země. Náš komunikační kanál spolu s mnoha členy její organizace patří k těmto průkopníkům vzestupu, ale nejsou sami. V nové realitě určené pro vzestup je nyní zahrnuto přes 8000 lidí z celého světa a někteří z nich zvolili cestu urychleného vzestupu aby připravili cestu těm, kteří po nich budou následovat. Předpokládá se, že v následujícím desetiletí se k novému konsenzu přidá mnoho dalších.

Druhá realita je naopak určena pro dokončení, což jinými slovy znamená dohrání karmických dramat a ukončení života smrtí. Některým lidem v druhé realitě se mohou narodit děti, které jsou předurčeny pro vzestup a mají k tomu genetické vybavení. Ti, kteří jsou ve druhé realitě si nezvolili vzestup a zůstanou se dvěma šroubovicemi DNA až do konce svého života. Pro ty bude život na Zemi, která bude stále zvyšovat své vibrace, čím dál tím těžší.

Je důsledkem chování čchi, že tělesné formy se dvěma řetězci DNA jsou vybaveny nakládat pouze s určitým množstvím energie, která protéká mřížkou jejich éterického těla. Když dojde k většímu energetickému toku díky zvýšeným vibracím Země, dojde k proražení éterického těla v různých místech a to vede k nemoci. Předpokládá se, že po roce 2025 již na Zemi nezůstane žádný člověk pouze se dvěma řetězci DNA.

Ti, kteří dosáhnou stavu Bódhisatvy neboli 7500 řetězců DNA a ukončí na této úrovni svůj vzestup, mohou žít ještě 100 roků nebo déle. Ti se dožijí zrození nové éry a budou pomáhat při nezbytné restrukturalizaci měnící se lidské civilizace. Takoví lidé mohou ukončit svůj život smrtí, ale dostane se jim další příležitosti reinkarnovat do jedné nebo více tělesných forem které budou pokračovat ve vzestupu do další fáze vývoje.

Ti, kteří zemřou se dvěma šroubovicemi budou příště zrozeni v jiné třídimenzionální realitě na jiné planetě v jiném stvoření aby pokračovali ve svém vlastním tanci životem. Je důležité aby si všichni čtenáři uvědomili, že život nekončí smrtí ale pokračuje tak dlouho, dokud si duše nezvolí návrat "domů".

Je velmi problematické předpovídat všechny problémy lidstva, které se vyskytnou ve druhé, nevzestupující realitě. Jak bude Země zvyšovat frekvenci, bude se pole této reality rozpadat. Takový rozpad pole může vést k duševním poruchám a náhodný terorismus se může stát normální, zvláště ve městech. Takové chování je již vidět po celém světě, jak je možné se dozvědět z běžného lidského zpravodajství. Z tohoto důvodu náš komunikační kanál doporučuje svým pomocníkům najít si v následujících 4 až 6 letech místo k bydlení v odlehlejších oblastech mimo města, a kde je možné se zásobovat místními potravinami.

Jakmile si větší množství lidí zvolí vzestup, potom převládající myšlenky jednoty uklidní potenciál šílenství a zredukují problémy terorismu. Na základě současného vývoje se předpokládá, že některé problémy jsou nevyhnutelné. To je dané příliš malým počtem lidí kteří vstoupili do nového konsenzu a i když další přibudou v následujícím období nebude to pravděpodobně stačit k tomu, aby se úplně předešlo problémům.

Takové úchylky však umožní splacení karmy ve všech lidských genetických liniích, která vede k takovýmto obtížným manifestacím. Každá tělesná forma čistí karmu pro určitou oblast lidských zkušeností a jedním ze způsobů jak karmu odstranit je vytvoření určitých problémů, jako jsou nehody, nemoci, smrt zaviněná teroristickou akcí, nebo sebevražda. Náš kanál doporučuje nezabývat se takovými problémy jiných lidí a nesledovat zpravodajství a dívat se takové události prostě jako na splácení karmických dluhů. Tak každý zaměří svoji pozornost do sebe, na svůj vlastní vývoj, který musí mít přednost před životními zkušenostmi jiných vzestupujících bytostí. Jak se mnozí učí v Programu Zvládnutí Mistrovství u našeho komunikačního kanálu: Vzestup je práce na plný úvazek a vyžaduje neustálé a každodenní zaměření.

Někomu se možná bude zdát sobecké ignorování parodií lidského života. Ve skutečnosti ale každá lidská bytost činí svá vlastní rozhodnutí. Ti, kteří nevzestupují též udělali svoji volbu a tato volba vede k dokončení karmy, což není vždy příjemné. Avšak je tím dán současný stav věcí. Ti, kteří zvolili vzestup zajistí přežití lidstva v tomto vývojovém cyklu Země a budou přítomní vstupu do nového věku jednoty, nového snu Země v budoucnosti. Tito lidé plní své úkoly stejně jako ti, kteří ukončí svůj život završením karmy. Obojí je důležité, obojí je nezbytné a musíme se naučit umožnit všem jejich cestu.

Připouštění je zajímavá věc. Čím více se blížíte k úrovni nepřipoutanosti, tím více dovolujete druhým jejich vlastní cestu beze smutku, zoufalství, beznaděje, trápení, zkrátka beze všeho jenom se soucitem. Soucitem pro těžkosti, které tato osoba musí překonat, soucitem s bolestí, muky, problémy, strachem, nepokoji, smutkem nebo ztrátou. Právě soucit dovoluje a chápe a miluje tyto osoby bezpodmínečně v jejich vlastním tvoření. Právě stav soucitu umožňuje chápat, že veškerá karma na Zemi musí být zpracována, jinak Země nemůže vzestoupit a proto dokončení musí být připuštěno.

Předpokládá se, že na Zemi zůstane mnohem více dětí než dospělých neboť všichni s pouze dvěma řetězci DNA přestanou ve fyzickém světě existovat. Z toho vyplynou další problémy lidské civilizace, protože bude nutné vytvořit zařízení, kde bude postaráno o tyto děti. Ti, kteří jsou informováni a vzestupují mohou takové věci naplánovat a přivést děti do nových společenství založených na vzestupu.

Před mnoha lety, když náš komunikační kanál poprvé začal psát, uvědomila si Míla alternativní spirituální správu, která byla na Zemi ukotvena. Z toho vznikl článek "Nový rok vítá novou Hierarchii", který byl později z originálních www stránek odstraněn a nebyl ani zařazen do prvního tištěného svazku "Ascension Transmissions I". Článek byl odstraněn na doporučení jejího spirituálního vedení a oduševňujícího faktoru známého pod pojmem Riza. Riza si všimli, že čtenáři tohoto článku se navázali na novou hierarchii a to jim bránilo v dalším vzestupu neboť toto vedení je nebylo schopné vést.

Když Míla psala zmíněný článek, uvědomovala si 8 nově zakotvených bytostí v této realitě, kteří reprezentovali paprsky 1 až 7 (vibrace odpovídající červené, modré, oranžové, zelené, fuchsiově růžové, žluté a purpurové). Tyto bytosti jsou stále přítomné a udržují paprsky 1 až 7 pro ty z lidí, kteří vzestupují a dokončují iniciace 12 až 1024 ( ztělesnění 1024 řetězců DNA) neboli dosažení stavu "Plného osvobození". Tyto bytosti udržují tyto frekvence otevřené pro ty lidi, kteří by si mohli zvolit cestu vzestupu v následujících letech aby prošli těmito spirituálními zasvěceními. Udržují tuto bránu otevřenou i pro všechny ostatní druhy na zemi aby mohli tyto iniciace dokončit, neboť v některých hustě zalidněných oblastech se ještě musí dostat za třináctou iniciaci. Tyto oblasti jsou hustě obydleny lidským druhem. Mnoho aspirantů si též uvědomuje starou Hierarchii Země, z níž některé bytosti jsou dost známé a komunikovalo se s nimi. Tyto bytosti jsou ještě pořád reprezentovány v rámci druhého konsenzu pro nevzestupující, i když Země velmi rychle spěje k frekvenci při které se již nebudou moci udržet v globálním měřítku. Z toho vyplývá, že tyto bytosti jsou nejlépe asociovány s těmi lidmi kteří nevzestupují a budou moci plně opustit Zemi až tito lidé přestanou na fyzické rovině existovat.

Za hranicí zasvěcení 1024 existuje jiná skupina bytostí, které udržují vibrace Světelného jazyka Jednoduchých a duálních tónů (viz. Světelný jazyk na našem webu). Duše, která je známá pod jménem Aténa se vrátila do tohoto stvoření a souhlasila, že bude udržovat tyto tóny pro vzestupující Zemi spolu se všemi druhy na ní. Aténa měla pro návrat důvod, protože je zodpovědná za nekompletní vzestup, při kterém část její vlastní duše byla zanechána v tomto stvoření. Proto je přítomna, aby shromáždila tyto části své duše při vzestupu Země, aby se mohla vrátit ke svým současným povinnostem jako stvořitelka jiného stvoření. Aténa udržuje 96 vibrací pro všechny druhy, které si vybraly vzestup za 1024. Jakmile se Země kompletně posune za tuto hranici, Athéna bude kompletní a opustí toto stvoření protože završí úkol kvůli kterému se sem vrátila. (bližší informace o Aténě viz. "Návrat Boha a Bohyně Sjednocených").

Existuje mnoho bytostí které mají individuální jména a jsou aspektem Atény. Tato jména však nebyla nikdy zveřejněna ani nefyzické úkoly těchto bytostí. Je naším přáním, aby se iniciáti z řad lidí obraceli do sebe radši než aby se obraceli o pomoc k něčemu mimo sebe sama. Při vzestupu se musí jedinec obrátit do sebe a hledat svoji vlastní pravdu, stát se svým vlastním guruem a učitelem, a projít zasvěceními svým vlastním přičiněním. Iniciace jsou osobní a vnitřní zkušenost. Nikdo nemůže jinému sdělit jaká je jeho pravda ve vztahu k jeho vlastním zkušenostem při vzestupu. Riza předpovídá, že pojmenovávání vašeho stávajícího spirituálního vedení neslouží lidem k tomu aby se obrátilo do sebe, a všechny říše na Zemi souhlasily s tím, že tyto informace nebudou z těchto důvodů odkryty pro vědomí.

Podpora pro vzestupující přichází z velké části z vlastní duše, vlastní skupiny duší, vlastního zdroje a Já Jsem Přítomnosti. Aténa může pomoci s kontaktováním vašeho vlastního oduševňujícího faktoru když je to potřeba pro pokračování vzestupu. Skupina duší Atény spolu spolupracuje a když se zaměříte na "Aténu", patřičná bytost pro váš segment práce na iniciacích 1024 až 7500 vám odpoví. Přírodní říše pomáhají nyní s udržováním Jednoduchých i Duálních tónů Světelného jazyka a každý druh se specializuje na určitou část frekvencí a proto ji též můžete zavolat na pomoc. Přírodní říše také pomáhají lidským iniciátům při kontaktování jejich vlastní Já Jsem přítomnosti, Skupiny duší a Zdroje.

Je to vaše vlastní duše, která musí složit testy při iniciacích. Je to vaše vlastní duše, která instaluje předlohu krystalického těla obklopující éterické tělo, aby tělesná forma mohla vzestoupit včetně fyzického těla. Je to též vaše vlastní duše, která dohlíží na celý proces od začátku až do konce, řídí léčení a nutnou podporu pro vývoj. Duše, které mají se vzestupem zkušenosti se vracejí na Zemi ze všech koutů Velkého Centrálního Slunce a mísí se s lidmi, rostlinami, živočichy, minerály, a skupiny duší delfínů a velryb aby podporovaly v těchto historických okamžicích snahy na Zemi vzestoupit.

Stupeň zasvěcení Bódhisatvy byl díky lidem kteří mapují cestu vzestupu rozšířen a další segment, který do něho dříve nebyl zahrnut, a to o iniciace zapojující řetězce DNA 5000 až 7500. Tyto genetické informace způsobují, že iniciát ztělesní soucit ve skupinových vztazích, což z perspektivy Matky Země je přesně to co znamená být Bódhisatvou - stát se živým příkladem soucitu. Nyní jsou genetické informace 1800 až 5000 řetězců DNA kompletně uvolněny pro všechny lidi kteří vzestupují a další segment 5000 až 7500 se stále ještě mapuje. Předpokládá se, že tento segment zasvěcení bude uvolněn pro ty vzestupující, kteří jsou ochotni tímto segmentem projít, nejpozději začátkem roku 2002.

Bližší informace o tom, co obnáší tato fáze vzestupu (ztělesnění 5000 až 7500 řetězců DNA) budou zveřejněny během roku. Informace podrobně popisující iniciace 1 až 1024 i 1024 až 5000 jsou shrnuty v materiálech našeho komunikačního kanálu

"Ascension Transmissions I" a "Ascension Transmissions II". Doporučujeme iniciátům aby tento materiál využili, jestliže je k tomu jejich vnitřní vedení směřuje, a podpořili tak svůj vlastní vývoj. Vše je volně přístupné na www stránkách.

Za Duálními tóny rozvrstvených vibrací udržovanými skupinou duší Atény existuje na Zemi další bytost známá pod jménem Riza. Riza je též skupina duší, které sem přišly z oblastí mimo tohoto stvoření. Riza se aktivně podílela na mapování cesty lidí, delfínů a velryb na Zemi a v mnoha dimenzích v rámci Velkého Centrálního Slunce i mimo něj.

Riza udržuje následující vrstvu vibrací pro vzestup, která obklopuje Zemi, což jsou Trojité a Čtyř-kombinace tónů Světelného jazyka. Tyto tóny jsou dostupné pro ty, kteří pokračují ve vzestupu za úrovní Bódhisatvy směrem ke stavu bytí, které se nazývá "Mahavišnu" (15000 řetězců DNA) až ke stavu "Plného vědomí" (36000 řetězců neboli plně ztělesněných 12 kompletních řetězců po 3000 segmentech genetického materiálu). Tito lidé jsou skuteční průzkumníci a ze začátku jich bude málo. Jakmile bude cesta dokonale zmapována, bude tento genetický materiál vedoucí k Plnému vědomí zpřístupněn pro ty, kteří budou podobným způsobem ochotní se posunout.

Většina těchto informací bude pro následné lidské generace. Předpokládáme, že většina vzestupujících v jejich současném fyzickém ztělesnění nepůjde o moc dále než k hranici 7500 a budou mít děti, které ponesou informace a budou ochotné k další fázi vzestupu od 7500 15000. Následující generace za touto novou generací zpracuje iniciace 15000 až 36000 neboli stav Plného vědomí. Předpokládá se, že všechny druhy na zemi dosáhnou hranice 36000 řetězců DNA neboli stav Plného vědomí nejpozději do roku 2050.

Skupina duší Riza má na Zemi a v mnoha dimenzích v rámci stvoření kterého je Země součástí mnoho funkcí. Riza zodpovídá za dohled nad iniciačními testy všech lidí na Zemi, aby zajistila, že každý projde řádně testy, zpracuje svoji karmu a ztělesní biologické změny v průběhu zasvěcení tak, jak byly tyto změny vytvořeny. Riza je též zodpovědná za správu tohoto genetického materiálu pro příští generace ještě nenarozených lidských dětí.

Riza řídí karmickou radu pro všechny lidi na Zemi. Riza je též v pozici dohlížitele karmických rad v rámci Velkého Centrálního Slunce, pod Řádem Rize v dimenzi 800 a v rámci vašeho Jádra 4000 dimenzí a dál (bližší informace o Řádu Rize viz. "Představení Lorda a Lady Rize"). Důvodem proč skupina duší Riza aktivně dohlíží na všechny karmické změny je zajištění návratu "Pravého Zákona" který byl pokřiven bytostmi neuznávajícími tento zákon, což zapříčinilo pád za pádem ve vědomí v oblasti jejich působnosti. Proto můžete Rizu zavolat při karmických problémech na cestě vzestupu na Zemi.

Podobně jako Aténa i skupina duší Riza nešíří individuální jména těch, kteří k ní patří ani své specifické energetické činnosti, protože to není chápáno jako důležité pro vzestup lidí a ve skutečnosti by to mohlo způsobit problémy, kdyby se příliš mnoho lidí dovolávalo pomoci právě jednoho určitého aspektu.

Medvědi, bizoni, vysoká zvěř, američtí bizoni, jestřábi, orli, bobři, tygři, žirafy a sloni souhlasili s podporou lidského druhu na vzestupu. Každá z těchto deseti přírodních říší souhlasila se spoluprácí na oduševnění každého člověka který vzestoupí za iniciaci 1800. Při vzestupu každý ztělesní skupinu duší, a ta se z pokračujícím vzestupem rozrůstá jak narůstají vibrace. V podstatě je potřeba více duší aby pomáhalo s pohybem stále se rozrůstajícího aurického pole, systému čaker a energetických systémů jemnohmotného těla. Přírodní říše nepřebírají odpovědnost za energetický tok jejich spřízněného člověka, ale zajišťují vedení a učení lidí jak spolupracovat s přírodou. Tímto způsobem tyto druhy nabízejí podporu a asistenci těm lidem, kteří jsou ve styku s více druhy, aby jim pomohly s posunem v obtížných úsecích. Mohou též nabídnout vnitřní vedení při vzestupu.

Protože je v nové realitě zahrnuto velmi málo lidí, je obtížné obsáhnout celou zeměkouli jednotným energetickým polem pouze lidského druhu. Proto tyto přírodní říše nabídly spolupráci aby zajistily, že jejich lidští bratři a sestry uspějí v dosažení svého vývojového cíle. Přitom každý druh, který asistuje při spolupráci na spoluoživování lidské tělesné formy, si zvolil stát se sám plně vědomým druhem který se bude v budoucnu jednotlivě inkarnovat. Proto jim taková zkušenost z lidského vzestupu bude velkou pomocí na jejich samostatné cestě k Plnému vědomí.

Američtí bizoni začali předávat sérii článků vzestupujícím lidem prostřednictvím našeho komunikačního kanálu (viz. "Vzkazy od Velkého Bílého Bizona" na originálních www). V následujícím období přibudou další články ode všech spolupracujících druhů prostřednictvím našeho komunikačního kanálu nebo jejich spolupracovníků. Je jejich velikým přáním vidět své lidské bratry a sestry jak se připojí ke všem přírodním říším v nově nalezeném stavu jednoty a radosti!

Doufejme, že budoucí vláda lidí bude naplněna reprezentanty, kteří budou zastupovat i každý druh na Zemi a na všechny druhy bude brán zřetel při lidském rozhodování o zemi. Taková je vize budoucí Země, vážení, a ti, kteří vzestupují a jsou zahrnuti v novém konsenzu splétají takový nový sen podstaty Země. Tento sen je o nové éře, která se ještě musí zrodit, ale již přichází. Já, Matka země, vám s velikou radostí sděluji, že nová éře již skoro svítá! A to plní mé srdce velikou radostí!

Nová spirituální správa Země v Šambale zahrnuje představitele všech druhů, rostlin, živočichů, minerálů, delfínů a velryb spolu se vzestupujícími lidmi. Žádné globální rozhodnutí není učiněno bez toho, aby mělo jednohlasný souhlas všech druhů. Všechny druhy pracují pro větší dobro Země jako vzestupujícího celku a správa při takovém zaměření snadná. Vše co slouží pro vzestup Země je odsouhlaseno a co neslouží vzestupu, tak není odsouhlaseno. V Šambale vládne ovzduší při všem rozhodování spolupráce a jednota a Země dosáhla tohoto stavu koncem října. Koncem října Země dosáhla stavu jednoty a byl položen nový konsenzus pro přípravu vstupu do první vesmírné brány Velkého Centrálního Slunce koncem ledna.

Na ukotvení procesu na Zemi se podílí i další bytosti, zdroj Riza chcete-li. Zdroj Riza souhlasil s tím že nyní bude nositelem ještě dalšího nového jazyka a vibrací na Zemi, který má vyšší vibrace než Světelný Jazyk a je znám pod názvem Jazyk Zdroje Všeho Co Je.

Tento jazyk je univerzálním jazykem, kterým je možné komunikovat s každým stvořením v čase i mimo čas. Jedná se o jazyk, který využívá k veškeré komunikace Velké Centrální Slunce. Tyto tóny stvoření začaly být nyní ukotvovány v auře země a v aktivních vulkánech. Náš komunikační kanál spolu s mnoha dalšími na Zemi ztělesňuje tyto tóny ve své současné fázi vývoje, která se nazývá infuze duše. Jakmile tato fáze bude ukončena, bude možná přímá komunikace mezi Zemí a Velkým Centrálním Sluncem. Záměrem našeho komunikačního kanálu je přinést sérii materiálů pro lidstvo přímo od Velkého Centrálního Slunce. S tímto materiálem začneme koncem tohoto měsíce. Takže můžete očekávat další zajímavý materiál o vývoji Země v brzké době.

Doufáme, že shledáváte tento materiál použitelným. Já, Matka Země, zvu mé lidské děti, aby si vybrali cestu vzestupu, cestu do nové reality.

Taková volba se nemůže stát během jedné noci, ale soustavné přání vzestoupit ji může přinést. Tímto způsobem dostává každý příležitost žít a vidět nový úsvit Země a podílet se na novém paradigmatu spolu se všemi ostatními druhy na Zemi.

Uzavřeme náš článek Lemurianským termínem, který má blízko k reprezentaci nového jazyka Velkého Centrálního Slunce.

Om lomi nanu nanon man. Aku amin ono o.

Srdce je klíčem k nalezení tvé pravdy. Následuj své srdce a najdeš cestu domů.

 

Namaste

Matka Země

Zdroj Všeho Co Je

 

Zdroj: Duchovní škola vzestupu