UDRŽENÍ SI ZDRAVÍ PŘI VZESTUPU

 

Tipy k vyvážení elementů a k vzestupu z nemoci

 

 

Matka Země a Tao prostřednictvím Karen Danrich „Mila“

 

 16. říjen 2002

 
 
 

Tento článek shrnuje informace, jež přicházejí k tomu, aby byly známy a pochopeny, od Mily a Oy a těch v jejich Programu Skupinového Mistrovství, spolu s Matkou Zemí a cítícími druhy, kteří v tomto čase historie vzestupují a kteří si zvolili zaměřit se na sporné otázky nemoci, stárnutí a choroby v tomto kalendářním roce 2002. Kromě tohoto se zaměřili na pochopení získané z energetického, karmického a biologického vzoru, související s nemocí a rozkladem, a co dělat pro podpoření formy tak, aby nevzestupovala do nemoci nebo aby mohla vzestupovat z nemoci, je-li to třeba. V předchozích sděleních napsaných naším kanálem, se již o karmických a energetických atributech (vlastnostech) nemoci jednalo, spolu se související myšlenkovou formou. Prosím podívejte se na všechna sdělení Sdělení Vzestupu IV, abyste získali důkladné znalosti historie a podstaty nemoci na Zemi.

 
 

S fyzickými smysly lidé upadli do biologie , která je tak vzdálená obnově neboli sebe-udržování. Kterákoli forma ve dvou řetězcích bude mít část buněčné struktury správně nakrmenou a detoxikovanou na denní, týdenní, měsíční a roční bázi. Taková část jejich formy si udržuje své zdraví až do smrti organismu, jenž jí obklopuje. Takové části formy, které jsou většinou ohrožené a stávají se časem nemocnými, jsou zpravidla nedobře krmeny nebo detoxikovány, jsou často v odpadní hmotě, kterou samy vytvořily, podobně jako děti sedící ve špinavých plenkách a bez matky, která by přišla a umyla je. Časem odpad způsobí posun v okruhu buňky nebo kůže, v níž se hlen sbírá v takovém množství, že kůže nemůže dýchat. Nic nevchází a nic nevychází z buňky; vaše současná medicína to nazývá rakovinou.

 
 

Některé buňky se mohou narodit s takovými vlastnostmi a to je důvod odkud pochází rakovina v raném dětství; děti se rodí s buňkami, které již mají membrány, jež nedokáží dovolit buňkám dýchat a jsou obaleny hnisem (slizem). Takový tanec je většinou genetickou karmou z jednoho či více životů předchozích předků a dítě se narodí úplně v karmě, často končící brzkou smrtí. Někdy ukončení související karmy umožňuje uzdravení, po němž potom dítě může žít zbytek svého života více méně bez nemoci.

 

 

 

ODHALENA NOVÁ KARMA OBKLOPUJÍCÍ NEMOC

 
 

Jaký druh karmy způsobuje nemoc? V první řadě karma, která způsobuje vnitřní hranici násilí blíže k éterickému tělu a jak se éterické tělo kazí, není zde dostatek chi, poskytnuté buňkám v odpovídající části formy, které se časem stávají nemocné, nejsou-li opraveny. Bylo zde břímě energeticky hrubých vzorů odkrytých vzestupem, které se objevuje v nevědomí, které si většina lidí neuvědomuje. Freud a Jung začali odhalovat nevědomí v minulém století a mnoho souvisejících vzorů je skutečně takových. Toto psychologické hnutí pokračovalo ve všímání si mnohem lépe nevědomí v současné době, nicméně mnoho není skutečně možné vidět, jaká je podstata temna a ničivost člověka.

 
 

To je to, jak lidé mají vrozený strach z temna neboli „dělání něčeho špatného“. Není zde nic dobrého či špatného, je tu pouze tanec. Jediný, kdo soudí je sám jedinec, proto povzbuzujeme iniciáty, aby si sundali klapky z očí a podívali se na pravdu podstaty. Jedině, když člověk chápe pravdy pro to, co jsou, může si zvolit změnit tanec a vystoupit z nevědomých vzorů, které jsou škodlivé a způsobují nemoc, a pak vzestoupit do nového tance obnovy a radosti.

  

LIDÉ ABYREONU

 
 

Některé z těchto vzorů, souvisejících s nemocí se objevilo díky Annanuki (řečtí a římští bohové), kteří upadli do vzájemného válčení a tak uvedli do pohybu vzory, které odsunuly rozvodnou síť éterického těla z formy do toho, co Mila nazývá „Stroje Nemoci“. (Pro více informací viz Karmická příčina nemoci.) Avšak než se to stalo, byla zde spousta vzestupujících z rudé rasy, u nichž se zdá, že měli ukotvené energeticky škodící entity, jež byly natolik ničivé, že mohly na smrt roztrhat formu v krátkém časovém údobí. Tyto entity přišly na Zemi z jiného umírajícího stvoření.

 
 

Země nedávno odkryla záznamy od 1000 lidí, kteří přišli z umírajícího hvězdného systému, který zná jako Abyreon. Tihle lidé přišli na Zem, usadili se a čase se spojovali v manželských svazcích a mísili s rudou nasazenou Sírianskou rasou. Vypadá to, že se to odehrálo přibližně před 47.000 lety a zrovna 1000 let před příchodem Annanuki. Abyreon neexistuje ve vašem stvoření, ani v čase, v němž existuje vaše stvoření. Trhlina v čase, která zůstala ze zničení jiné planety ve vaší sluneční soustavě, která byla známá jako Maldek (planeta – pozn. překl.), umožnila Plejádským i Abyreonským lidem přijít na Zem. Tato trhlina se nyní uzavírá solárním vzestupem vašeho slunce.

 
 

Ti lidé přišli s odlišným biochemickým složením; Plejáďané byli převážně električtí a radioaktivní; Abyreonci byli magnetičtí, ale s odlišnou energetickou značkou. Jak Plejáďané, tak Abyreonci přišli se spoustou entit, které byly ničivé a hrubé podstaty. Jenže entity, které hostovaly na Abyreoncích byly nejhorší ze všech – měly vzor, kterým mohly k smrti roztrhat éterické tělo za méně, než týden ve fyzické formě. Jakmile tyhle entity vstoupily do chrámů vzestupu lidí, trhaly iniciáty a zvláště pak ty, kteří měli klíče k vizi, aby zcela znemožnily, aby si poškozovaní iniciáti čehokoli všimli. Skutečně, základní příčina problémů v rudém vzestupu se stala nepovšimnutou a co následovalo, bylo údobí ohromného temna, v němž se takové entity staly tajnou vládou na Zemí.

 
 

Falešní bozi neboli jinými slovy vzestoupení mistři, Melchiezedek Order a Sananda však byli pouhými šachovými figurkami těchto entit, které kontrolovaly tanec na Zemi se znalostí tkaní snu a zrcadel, které pocházely z jiných umírajících stvoření, které ve skutečnosti také zničily. V podstatě se tentýž tanec, který se stal na Abyreonu dávno před tím, než Země existovala, znovu odehrával na Zemi. Při objevu těchto entit, byly odstraněny ze Země a pohlceny Taem v posledních týdnech vzestupu Země, neboť vše ostatní by méně bránilo vzestupu celku.

 
 

Tao stanovilo, že entity z Abyreonu spolu s dalšími falešnými bohy, jsou neduše. Duše, která byla původně obsazena Taem, obsahuje vědomí a to vědomí, které si přeje vyvíjet se a vrátit se domů. Tyto bytosti v současné době znovu získané ze Země něměly žádné vědomí, které toužilo vrátit se domů, jak ohodnotilo Tao, ale spíše se snažily udržet si nadvládu nad tím, co je vědomé; udržovaly vědomé duše uvězněné v jejich vlastních přáních a destruktivních tendencích. Proto je Tao považuje za materiál bez duše.

 

 

 

ZTRÁTA GENETICKÝCH ZÁZNAMŮ A SPALOVÁNÍ

 
 

Takové neduše stahují stvoření za stvořením, aby se nafoukly až do dimenzí, zvyšují svou nadvládu neboli oblasti držené pod svou kompetencí. Když tyhle bytosti vstoupily do lidského tance skrze dávné rudé vzestupy, začaly být stahovány genetické materiály z lidského druhu. Tyto entity mohou být považovány za agenty falešných intervencí. (Pro více informací o historii falešných bohů a falešných intervencí se podívejte do sekce „Sdělení Velkého centrálního slunce“.) Když začala chybět genetika, rodily se následující generace se zjizvenou tkání, která neměla informace nezbytné ke zkonstruování zdravých krystalických buněk. Časem tato zjizvená tkáň způsobovala stárnutí formy.

 
 

Rudí lidé přešli z regenerativního života o délce 2000 let do formy, která stárla a stávala se nemocnou, s délkou života 800 let za méně, než 10.000 let (40.000 lidských let) díky tomuto stahování genetických informací přes rudé vzestupy. To se stalo před 37.000 až 47.000 lety. Ztráta genetických materiálů byla generační, a proto se stala nepostřehnutelnou pro kněze a kněžky dohlížejících na vzestup. Když se ti, kteří vedli a účastnili se rudých vzestupů, pokoušeli vzestoupit bez 100% genetických materiálů požadovaných pro tuto činnost, část formy, která byla zjizvená kvůli chybějícím informacím, shořela neboli se zcela spálila při tomto vzestupu, místo toho, aby se dostala do další dimenze se zbytkem formy. Shoření se může přirovnat k jadernému štěpení. Jak shořelo víc a víc vzestupujících forem, stal se způsob myšlení jaderného štěpení stále mocnějším globálním způsobem myšlení. To nakonec způsobilo, že skupina Plejádských lidí (Annanuki) přišla na Zemi a nařídila nukleární holokaust.

 
 

Před asi 38.000 lety přestaly rudé vzestupy vědomou volbou. Přestaly, protože spálení bylo tak velké, že celé nohy, ruce, hlavy a další části těla zůstávaly za skupinovými vzestupy s chrámy vzestupu. Rudí kněží a kněžky pak určili, že se se vzestupy stalo něco hrozně špatného a že by se o to nikdo neměl znova pokoušet, dokud se takový výsledek nepochopí a dokud se mu nezabrání. Dalo by se říci, že nukleární zima, způsobená Annanuki, byla souběžně s nukleární zimou neúplného lidského vzestupu, v němž zůstávaly celé části těla mezi popelem a většina duší byla na kousíčky rozfoukaná při pokusech o vzestup.

 
 

Bohužel již byl ukotven celosvětový způsob myšlení jaderného štěpení údobími dříve, než si kněží a kněžky zvolili přestat vzestupovat a mohlo být pouze otázkou času, kdy se výsledkem toho objeví zničení jadernou válkou, kvůli nedostatečnému uvolňování karmické příčiny. Každá karma se snaží stát se fyzickou. Karma z neúplného vzestupu a souvisejícího spálení se stala fyzickou v nukleárním zničení Země. Kdyby to rudí kněží a kněžky doopravdy pochopili, asi by se pokusili uvolnit tuto karmu a zabránili by tomuhle strašnému výsledku. Jenže tito předci – dle zkušeností Mily a Oy – nechápali, co se děje nebo co se stalo špatně, protože přes tisíce let ztráceli většinu svých genetických holografických znalostí, kvůli pokračujícímu stahování genetických materiálů silami temna prostřednictvím vzestupu.

 
 

Jaderné zničení Země kromě toho vytvořilo pád ve vědomí natolik velký, že se pak žádná rudá skupina nepokusila znovu vzestoupit na povrchu Země. Nicméně někteří rudí lidé se přestěhovali do vnitřní Země, předvídajíc hrozící zničení jadernou válkou, která se vyskytovala na Zemském povrchu. Tito lidé ve vnitřní Zemi vytvořili chrámy vzestupu. Vzestup pak znovu začal před zhruba 24.000 lety a vytvořil souběžné problémy, místo toho, aby je napravil.

 
 

Takové vzestupy ve vnitřní Zemi také nebyly úplné. Znovu celé části těla a údy zůstávaly pozadu. Tato zkušenost zanechala ohromné jizvy v tkáni u generací, které následovaly a které s tím souvisely. Vlastní bitva Mily a Oy s rakovinou se stala s oblastmi nejvíce sužovanými spálením v neúplných vzestupech jejich vlastních předků, při nichž velké části těla zůstávaly pozadu. Jenže jejich bitva umožnila jejich vlastní osobní překročení za neúplné vzestupy jejich rodu; což jim umožnilo postarat se o úplný vzestup v této době a v cyklu globálního vývoje Země. Dalo by se říci, že dokončují to, co jejich předkové dokončit nemohli a že si všímají to, čeho si nebylo možné všimnout v dávných dobách.

 
 

Proč tomu tak je? Čas se drasticky zpomalil od posledního vzestupu bytosti známé jako Buddha ve vnitřní Zemi. Buddha se také načas objevil na zemském povrchu a shromažďoval následovníky a pokoušel se naučit masy lidí o jiné cestě bytí. Buddhův skutečný vzestup se odehrál ve vnitřní Zemi a byl neúplnější, než dřívější vzestupy, přičemž celá jeho zadní zůstala pozadu. Jizvy z tohoto neúplného vzestupu jsou zaznamenány v Oových zádech, které jsou teď kříšeny ze stavu rakoviny. Oa má přímou rodovou linii k Buddhovi a v tomto životě opravuje to, co se pokazilo v jeho vzestupu.

 

 

DAR ZPOMALUJÍCÍHO SE ČASU

 
 

Se zpomalujícím se časem je více času k pochopení. Podobně, jako u filmu, který byl zpomalen pro prozkoumání snímku po snímku každého obrázku skládajícího danou scénu, může teď člověk zkoumat vzestup snímek po snímku. Přitom může člověk pochopit a pak odvrátit problémy, které by odešly nepovšimnuty, pokud by čas plynul rychleji. To je ten dar – asi v tom, jak dalece Země upadla ve vibraci; neboť zpomalující se čas umožňuje, aby bylo vnímáno všechno, co bylo skryto ve vyšší vibraci.

 
 

Toto pochopení zisku pomáhá jiným planetám a hvězdám, které vzestupují ze stejného problému s klíči, bez jejichž informací by to také vedlo k pádu vzestupu. Země je proto v této době pro vzestup celku stěžejní ve vašem stvoření. Zveme iniciáty, aby pochopili, že není žádná pravda ani mýlka a že všechny věci, všechna zakoušení slouží lekcím všech duší v Tau.

 

 

 

SPALOVÁNÍ A ELEMENTY VZDUCHU, VODY, OHNĚ A ZEMĚ

 
 

V rudých generacích následujících se po neúplných vzestupech rozrostly nemoci. Nejen genetické informace chyběly kvůli silám temna, které stahovaly lidské genetické archívy lidstva přes vzestup, což vedlo k zjizvené tkáni, což způsobilo stárnutí formy a časem onemocnění, ale jizvy ze spálení neúplných vzestupů zanechaly v budoucích generacích zbytek nadbytečného ohně v příslušné tkáni. Nadbytečný oheň v takových oblastech způsobuje nekončící spalování chi. V čínské medicíně by se řeklo, že v tom nebo onom orgánu je přespříliš ohně; karmická příčina přílišného množství ohně v dané části formy je neúplný vzestup a související spálení v jedincově rodu.

 
 

Spalování je výsledek nerovnováhy čtyř elementů – vzduchu, vody, ohně a Země ve formě. Je to spalování, co způsobuje jak nemoc, tak stárnutí v energetickém směru. Na Zemi převládají dvě podoby spalování. Jedna souvisí s ohně, který způsobuje nadměrné teplo v dané oblasti. Nadměrné teplo způsobuje, že se buňky spálí nebo vyhoří a přestanou vykonávat svou práci, což časem vede k nemoci.

 
 

Je však i spalování vody. Spalování vody způsobuje přítomnost přílišného množství vody, které utápí buňky. Přílišné množství vody v podstatě způsobuje, že se nadmíru hlenu sbírá v příslušné oblasti a obaluje buněčné membrány; jakmile je přítomný dostatek tohoto hlenu, zmenšuje se schopnost buňky být živena nebo zbavovaná jedů. Někdy toto zahlenění vede k rakovině; jindy prostě vede k tomu, že buňky nejsou 100% funkční. Když se to stane ve většině buněk určitého orgánu nezbytného k udržování zdraví a pohody celku, zakouší se nemoc.

 
 

Spalování vody souvisí s karmou s delfíními a velrybími říšemi a lidským druhem. Temné síly, které byly přemístěny na Zem Arcturem před šesti miliony lety, použily delfíny a velryby k vyslání elektrických ran do lidských polí, což v krátké době zabilo dávné Velké mistry. (Pro více informací se podívejte do článku „Návrat rovin zlatého a stříbrného zrcadla na Zem“.) Jakmile byli Velcí mistři zničeni, byly velké části lidských genetických znalostí a informací vzestupu přeneseny do delfíních a velrybích říší. Když se to stalo, následující generace těch Velkých mistrů, kteří zplodili potomstvo, byli zanecháni se zjizvenou tkání na místě chybějících informací. Protože je toto zjizvení výsledkem ztráty informací z vodní sféry, často obsahuje vnitřní spojení s vodou. Takové spojení s vodou v určitých oblastech formy vede k přílišnému množství elementu vody, který časem utápí příslušné buňky a vede to k nemoci.

 
 

Kromě toho rány, které přišly od delfínů a velryb způsobilo, že shořela voda ve vtěleních Velkých mistrů. Když shořel dostatek vody ve formách Velkých mistrů, tito rychle zemřeli. Když je do vody aplikováno dostatečné množství elektřiny, voda imploduje. Když voda v buňkách a kapalných systémech implodovala, forma rychle přestala žít. Ti, kteří nosí vzpomínku na spalování vody a kteří udržují rodové linie Velkých mistrů často budou rozvíjet v současné době rakovinu, protože to je výsledek záznamu takového trauma ve formě a které se opakuje v přítomnosti.

 

 

 

BUNĚČNÉ TRAUMA A NEMOC

 
 

Každá nemocná buňka udržuje záznam traumatu z jiné doby. Když se člověk dostává do karmy související s buněčným traumatem z dřívějšího rodového zakoušení, obnovuje se toto trauma v přítomnosti. Pokud toto trauma zahrnovalo spalování ohněm z neúplných vzestupů, pak související buňky začínají hořet nebo se zcela spalovat. Pokud takové trauma zahrnovalo spalování vody, pak se související buňky začínají topit. Pokud se tyto buňky topí přespříliš, začínají trpět rakovinou. Když takové trauma zahrnovalo manipulaci rozvodnou sítí prostřednictvím Annanuki, pak se jedincova éterická rozvodná síť stěhuje z těla a nezanechává dostatek chi k udržování života příslušných buněk a tyto buňky začínají umírat.

 
 

Když jsou záznamy o tom, jak se původní buněčné trauma stalo, vzestupem poskládány a uvolněny, může se ukotvit nový genetický plán, jenž umožňuje buňkám, aby se vzkřísily a obnovily. Při vzestupu člověk pořád odkrývá záznamy buněčného traumatu a uvolňuje je a pak umožňuje příslušné tkáni, aby se stala v podstatě krystalickou a regenerační. Krystalický plán je ukotven jedincovou vlastní duší při vědomém záměru vzestupovat.

 
 

Když člověk dojde do stupně, kdy může uvolnit dostatek buněčného trauma, aby vzestoupil do biologie, která je celkově z 60% krystalická, dosahuje ve vibraci 3000 řetězců. Když se člověk dostává dál a vzestupuje do biologie, jež je z 86% krystalická, dosahuje ve fyzickém 6000 řetězců, neboli vývojové úrovně Bodhisattva. Vzestupující iniciát proto vždy zkoumá dědičné trauma, zpracovává je na buněčné úrovni, což pak umožňuje příslušným buňkám, aby byly vzkříšeny do nové regenerační struktury. (Pro více informací ohledně krystalické genetické struktury se podívejte na článek „Vzestupování do regenerační biologie“.)

 
 

Z tohoto důvodu může být vzestup pro většinu iniciátů bolestivou zkušeností. Protože způsob, jímž byli jedincovi předci traumatizováni není nutně příjemný pro znovu-zakoušení; a někdy člověk doslova znovu-zakouší své rodové trauma v době zpracovávání svého vzestupu. Z bodu pohledu Taa je to však způsob, jakým se rodí soucit. Když člověk prožívá všechna traumata související s jeho rodem, přichází k poznání všech stránek lidského zakoušení; vojína a generála, znásilněného a násilníka, zavražděného a vraha, pána a otroka, bohatého a chudého a přecpaného a hladovějícího. Takovýmto zpracováváním člověk přichází na střední cestu soucitu v akci, jako Bodhisattva v lidské formě, chápajíc všechny tance polarity na každé osobní cestě. A ne, tohle není snadná cesta, milovaný; ale pro ty, kteří si ji zvolí v této době, je to často jediný důvod k existenci.

 
 

Většina jizev u všech lidí je tak velká a z tak dávných dob, že vyžadují vzestup za plné vědomí (36.000 řetězců DNA), aby se oslovily všechny takové jizvy ve všech částech formy. Většina lidí nevzestoupí do plného vědomí v tomto životě, což místo toho umožní budoucím generacím dokončit tento úkol. Tato mladší a zdravější těla budou mít asi méně obtíží, než starší dospělé formy, pokoušející se o takovou přeměnu v přítomnosti a snad uspějí tam, kde by člověk sám nemohl. Nicméně zvláště ti, kteří dosahují Bodhisattvy a kteří podporují a udržují zrovnovážněnou biologii, budou žít, aby byli svědky přicházejících údobí čištění a vstupu do fotonového pásu Velkého centrálního slunce.

 
 

Kvůli těm, kteří se zasvětili cíli dosažení Bodhisattvy v tomto životě, nabízíme tyto informace; protože člověk bude muset dbát na to, aby vytvořil natolik rovnovážnou biologii a natolik harmonickou formu, jak jen to bude možné, aby viděl, jak tento úkol přináší své ovoce. Tomu se může napomoci, když člověk dbá rovnováhy elementů ve formě vědomým záměrem; přidáváním určitého jídla a bylinek mezi svou každodenní stravu, která podporuje formu při vzestupu; a jeho nekončícími detoxikačními praktikami.

 

 

 

RODOVÉ LINIE A NEMOC

 
 

Co se týče základního prvku každé nerovnováhy ve formě a poli, můžeme hovořit o neshodě vytvořené ze dvou neshodných energetických toků. Většina lidí dnes nemusí zápasit jen se smíšením elektrického, radioaktivního a magnetického energetického toku, který je výsledkem jejich Annanuki-Sírijského rodu, ale nyní také s dalším nesouhlasným magnetickým tokem, který pochází od Abyreonských lidí pouhých pár tisíc let následujících po vysazení Velkých mistrů. Je to míšení nesouhlasného energetického toku, co nakonec způsobuje neshodu v nějaké části formy; pokud je tato neshoda dostatečně velká je výsledkem nemoc a zkrácená doba života.

 
 

Každý člověk vytváří formu v děloze z genetických materiálů obdržených z jeho tkaniva rodu. Většina lidí zvláště na Západě zdědila rodové linie od mnoha různých humanoidních forem. Jsou-li některé z rodových linií otroků Annanuki a člověk vytváří řekněme brzlík, srdce a plíce z této rodové linie, pak má sklon k tomu, aby měl hodně elektřiny v těchto oblastech formy. Elektřina není slučitelná s magnetickým životem na Zemi a to u takového iniciáta vytváří oslabenou oblast. Na vrchu toho všeho, když má člověk rodové linie, které jsou Andromédské, Šedé nebo Plazivé formy a vytváří rozmnožovací orgány a střevní trakt z těchto rodových linií, pak tento člověk bude mít dokonce časem více oslabenou část formy, jak stárne. Je to proto, že Andromédská, Šedá a Plazivá DNA je ještě více smíchaná, než lidská DNA ve 2 řetězcích.

 
 

Předchozí je složitý přehled Miliny formy, předcházející vzestupu. Byla oslabena v plicích, brzlíku, srdci a děloze, vaječnících a střevním traktu. Tyto oblasti jí daly nejvíce svízelů, aby si udržela rovnováhu ke vzestupu bez vzestupu do nemoci a to do nemoci, která by byla natolik velká, aby zabila její formu. Každá z těchto oblastí časem začala trpět rakovinou a volbou detoxikovat genetiku související s neslučitelnými rodovými liniemi byla tato rakovina vzkříšena a Mila pokračovala ve vzestupu.

 
 

Kromě toho Mila nedávno objevila, že části nervové soustavy byly nataženy z rudé rodové linie příslušející Abyreonským předkům a tyto oblasti byly natolik nesouhlasné, že několikrát při jejím vzestupu vytvořily 18 kapes rakoviny v její nervové soustavě. Nedávno to bylo zcela překročeno, když se nakonec odkryla karmická příčina. To je další problém při vzestupu; chybějící karmické záznamy, které způsobují určité nesouhlasné vzory, které pokračují navzdory tomu, že člověk zamýšlí je uvolnit. Když je nakonec karma poskládána, člověk pak může uvolnit příslušné nesouhlasné vzory v DNA a rodových liniích, což dovoluje, aby se daná část formy obnovila a vzestoupila.

 
 

Proč existují chybějící záznamy? Všechny archívy, které zaznamenaly lidské zakoušení byly silami temna vymazány, aby se odvrátila tato doba probouzení. Temné síly doufaly, že by vzestupující lidé masově onemocněli a vymřeli. To by vedlo k pokračující nadvládě temna nad Zemí; Země a všechny cítící druhy na ní by si měly prostě vybrat vyhynout a to by byl výsledek. Jenže tohle není výsledek, říkáme to s radostí a svítá na novou dobu, kdy se skutečný vzestup může odstartovat.

 
 

Oa, na druhou stranu, měl použito otrocké dědictví Annanuki ke zkonstruování ledvin, jater a sleziny v děloze. Tyto oblasti taky začaly trpět rakovinou v určitém bodu v jeho vzestupu, dokud nemohl vědomým záměrem přeměnit DNA na Sírijskou formu. Když se DNA Annanui v takových oblastech stala Sírijsou neboli magnetickou, uvolnila se neshoda a současně se vyléčila rakovina. Krom toho Oa našel Abyreonskou DNA v zádech, kyčlích a levé noze. Tyto oblasti byly také nedávno na pokraji rakoviny a tohle odhalení nyní umožní úplné uvolnění, když je karma zcela uvolněna a DNA úplně přeměněna na Sírijsou.

 
 

Člověk si může přát zhodnotit své vlastní rody použité k vytvoření formy v děloze, aby porozuměl tomu, které rodové linie vyžadují čištění karmy k předejití nemoci při vzestupu. V první řadě rodové linie nerezonující lidské formy, jako jsou Otrocká rasa Annanuki (Řečtí a Římští bozi), plus Andromédské, Šedé a Plazivé rody budou při vzestupu způsobovat největší nesoulad. Šedá, Plazivá a Andromédská DNA je zvláště odkládána a překračována při vzestupu do 1024. DNA Annanuki a Otrocké rasy Annanuki je zpravidla uvolňována při vzestupu do 3000.

 
 

Ti, kteří vzestupují do 6000 nyní budou potřebovat začít dbát na jiné nesouhlasné sady genetiky rudé rasy z Abyreonu, k nimž mohou mít rodové linie ve svém dávném rodu, právě tak, jako Mila a Oa. Když je přeměněn každý díl neshody z nesouhlasné DNA s uvolněním veškeré karmy, může se příslušná část formy vzkřísit a vzestoupit opět do harmonie a zdraví.

 
 

Pointou zde je, že vzestup není snadný; člověk bude pořád usilovat o udržení dostatečné rovnováhy ve formě, aby se ujistil, že nemoc nepřekoná jeho volbu vzestupovat. Krom toho musí být člověk důkladný, protože každá část formy, která nebyla přeměněna kvůli neúplnému vzestupu a souvisejícím rozkolům, se stane časem nemocnou, když si jí člověk nevšímá. Když je nemoc velká natolik, že ohrozí celkovou pohodu formy, může člověk skončit smrtí, místo pokračujícího vzestupu.

 
 

Nyní, milovaný, není smrt špatná; karma se při vzestupu uvolňuje bez ohledu na datum. Člověk proto přispívá ke schopnosti budoucího rodu hnout se kupředu skrze budoucí generace, které se zachytí tam, přes co se člověk nemohl dostat před svou smrtí. Vědomí se také pronáší přes smrt a tak ve skutečnosti nic není ztraceno.

 
 

Nicméně s určitými vědomými použitími detoxikačních praktik, hlubokým soustředěním se na vnitřní přeměnu způsobu myšlení a uvolňováním karmy, plus uváděním formy do rovnováhy používáním stravy a bylinek s vědomým soustředěním se, může člověk vzestupovat a ne vzestoupit do nemoci; a žít, aby byl svědkem nastávajících údobí čištění a zrození nové zlaté éry, která je před námi. A pro ty, kteří to zamýšlejí, jsou tyto informace věnovány.

 

 

 

UVEDENÍ ELEMENTŮ DO ROVNOVÁHY VĚDOMÝM ZÁMĚREM

 
 

Ti, kteří jsou v Programu skupinového mistrovství Mily a Oy se zaměřili na uvedení elementů ve formě do rovnováhy vědomým záměrem a potravními praktikami. Taková praktika se osvědčila pro výpomoc s vytvářením mnohem rovnovážnější formy ve volbě vzestupovat.

 
 

Aby se elementy uvedly do rovnováhy vědomým záměrem, musí člověk zpřístupnit celé své tělo založené na soustavách. Bude se dívat, aby viděl, zda je element vzduchu, vody, ohně a Země přítomen v každé soustavě a v dostatečném množství. Nejdříve vymezme, co jsou elementy ve vztahu k formě.

 

 

PODSTATA VZDUCHU

 
 

Někdo se může podivovat, co má vzduch, voda, Země a oheň co dělat s formou. Vzduch udržuje plyny, které převládají v celé formě. Přítomnost mnoha plynů se zvyšuje zejména při vzestupu do Plného vědomí, což způsobuje, že forma je ztrácí váhu, protože je v ní více „vzduchu“ nebo jiných plynných látek, které jsou složkami jak buněčné struktury, tak orgánů, žláz, imunitního systému, oběhové soustavy a nervové soustavy. Tyto plyny slouží funkci „větrání formy“.

 
 

Co je „větrání“? Je to schopnost plynu, vytvořit prostor mezi buňkami, ať už jsou tyto buňky udržovány kůží, svaly, kostmi, vazivy nebo ať to jsou bílé a červené krvinky, včetně krve nebo lymfatických tekutin. Je to element vzduchu, který vytváří prostor mezi buňkami, takže přes něj může výživa proplouvat a odpad může detoxikovat v každé skupině buněk, které zahrnují žlázy, orgány nebo které udržují tvar a konstituci formy.

 

 

PODSTATA VODY

 
 

Element vody je u současných lidských vědců mnohem více známý ve vztahu k funkci, kterou ve formě přebírá. Voda promazává, aby se výživa a jedy mohly pohybovat z jedné části formy do druhé, buď pro recyklaci, nebo konzumaci. Buňky také vyžadují určité množství vody k udržení cyklu metabolismu v buňce samé. V podstatě je voda požadována k rozbití všech osmi forem cukrů, které převládají v krystalické soustavě a které jsou vytvářené bránicí při sběru kyslíku, vdechovaného dýcháním.

 
 

Výše jsme hovořili o vodě, která hoří. Voda, která hoří, se mění na sliz. V lidské formě ve dvou řetězcích je asi 18% zdravé formy slizké podstaty ve věku 30-ti let. Je to výsledek spalování vody, které se vyskytuje prostě kvůli nedostatečnému větrání. Voda, která nemá dostatek kyslíku k dostatečnému oddělení molekul, se stočí do slizu. Když člověk použije více vzduchu na systém založený na množství slizu, tento sliz se rozpustí. Existují také bylinky, které s tím pomáhají.

 
 

Na vzestupu je mnoho forem slizu, které jsou sbírány v přeměně na krystalickou formu. Podobně, jako se housenka mění na motýla, vetká se nejdříve housenka do kokonu a pak se rozpustí na primární hmotu a přemění svou formu na motýla nebo můru. Když je to hotovo, můra či motýl se vylíhne z kokonu a uletí. Podobným způsobem buňky, které jsou zrovna přeměňovány na krystalické při aktu vzestupu, vytváří kokon, který je obklopuje. Buňka se pak rozpouští na primární hmotu a pak na základě nového genetického materiálu, se přemění. Co se již nadále nepotřebuje, pro krystalickou formu, je vyloučeno jako sliz. Proto je sliz nekončícím sporným bodem pro každou vzestupující formu.

 
 

Někdy takový sliz udržuje druh draslíku, který již nadále není požadován krystalickou buňkou, který pak způsobuje, že se zadržuje voda, dokud není detoxikována a ta člověku způsobuje opuchlost. Je to často případ při vzestupu do 3000; člověk je po většinu času opuchlý. Jednoduchým řešením je mít dostatek koupelí a plavat několikrát za den, je-li to možné, aby mohl nadměrný draslík odejít póry v kůži. Někdy takový sliz obsahuje i těžké kovy nebo jiné jedy, které vyžadují detoxikaci. Zpravidla je nejjednodušší netoxikovat většinu těchto jedů buď vylučovací soustavou nebo kůží.

 
 

Procesem vzestupu do 6000 řetězců je vytvářeno 18 dalších forem slizu. Každý druh slizu se může sbírat a obalovat buňky oběhové soustavy, lymfatické soustavy, orgánů nebo žláz, které se křísí, nebo samotnou soustavu vylučovací a způsobovat tak formě problémy. Pokud se sliz hromadí dostatečně dlouho a ve velkých množstvích, může být výsledkem rakovina. Z tohoto důvodu je detoxikace tak důležitá pro ty, kteří jsou na cestě vzestupu.

 

 

PŘÍNOS KOUPELÍ PŘI VZESTUPU

 
 

Kůže je největší orgán těla. Nejjednodušší způsob, jak se zbavit nadměrného slizu, je denní koupel, nebo plavání, sauna či jacuzzi nejméně 45 minut. Člověk si k pomoci může přidat esenciální oleje nebo koupelové soli a použít slané drhnutí denně ve sprše, aby odhodil všechny mrtvé vrstvy kůže, což učiní póry propustnými. Při špatných dnech trávili Mila a Oa hodiny v minerálních lázních a měli bahenní koupele, nebo trávili hodiny v oceánu a slunili se, aby vyčistili éterický i fyzický sliz.

 
 

Ti, kteří to přeskočí a nedopřejí si denní koupel, se mohou najít dřív nemocnými, než vzestoupenými. Mila a Oa již dostali dopisy od dřívějších studentů, kteří spadají do této kategorie; hlavní příčina? Selhání řádné detoxikace na denní bázi k odstranění slizu průběžně produkovaného při aktu vzestupu. Tito iniciáti skončili v rakovině.

 

 

PODSTATA OHNĚ

 
 

Element ohně je nejvíce chybějící element lidstva, zvláště od posledního pádu Atlantidy před nějakými 10.000 lety. Je to element ohně, kdo udržuje pohyb chi meridiány a ležaté vedení éterického těla. Je to ztráta ohně, co způsobuje lidskému plavidlu, že má v současné době tak zkrácený život na pouhých průměrných 100 let nebo méně. Když se chi v podobě ohně pohybuje přes meridiány, sbírá se ve speciálních raketních centrech, odkud je pak přenášena rozvodnou sítí do všech částí formy. Oheň ohřívá buňky podobně, jako se člověk ohřívá při slunění, poskytujíce nezbytnou chi k udržení existence buněk bez potřeby jejich obnovy.

 
 

V současné genetické struktuře lidské formy ve 2 řetězcích DNA je tak málo ohně, že pouze pár buněk (pokud vůbec nějaké), dostane dost chi, kromě mládí. V mládí ještě není rozvodná síť tak pokažená, že by oheň nemohl volně plynout; a energie a živost malých je výsledek takových nekončících přívalů ohně a chi z těla Země a ležatých vedení plynoucích ke všem formám na Zemi. Časem, jak forma stárne, ztrácí balíčkyležatá vedení rozvodné sítě vně formy mezi zúčastněnými stranami, místo toho, aby zůstávala uvnitř formy, aby podporovala život buněk. Všude, kde jsou díry a kapsy v rozvodné síti, nemůže plynout oheň a chi a příslušné buňky nakonec upadají a umírají.

 
 

Některá z těchto rozvodných sítí se také pohybuje vně formy v tom, co Mila nazývá strojem nemoci, což je složitý soubor zařízení vytvořených Merdukem (Hádes), jedním z Annanuki (Řečtí a Římští bohové) v záchvatu nenávisti proti jeho sestře Innaně (Afrodita). Merduk vytvořil stroje, kterými by mohl vytáhnout Innaninu rozvodnou síť z její formy při pokusu ji zabít; jenže Innana porozuměla této hře, ale nevěděla, kdo to způsobil a předala tento vzor milionům otroků, které Annanuki uměle plodili v laboratoři. Tito otroci pojali dané stroje a nato se projevila nemoc v daleko větším rozsahu, než se kdy před tím zakusilo. Ti, kteří mají přímou rodovou linii k otrokům Annanuki, která zahrnuje většinu bílých dědiců na západě, proto budou v současnosti trpět těmito vzory.

 
 

Nemoci způsobené Merdukem zahrnují cukrovku, která je výsledek ztráty rozvodné sítě v éterické slinivce; epilepsii, která je výsledkem ztráty rozvodné sítě v míše a nervovém systému; ztrátu zraku, což je výsledek ztráty rozvodné sítě v očích nebo očních nervů; chronické nervové onemocnění (Parkinsonova nemoc – pozn. překl.), které je výsledek ztráty rozvodné sítě v mozku; a srdeční nemoc, což je výsledek ztráty rozvodné sítě srdce, a taky zahrnují rakovinu slinivky, jater nebo ledvin, která je výsledek ztráty rozvodné sítě v těchto oblastech.

 
 

Některé nemoci ve skutečnosti souvisí s viry, které byly vědomě vytvořeny pro ovládaní otrocké populace částí Annanuki. Takové viry zahrnují hepatitidu (tj. zánět jater – pozn. překl.), herpes (tj. lišej nebo též opar – pozn. překl.), osypky (také uhry nebo spalničky – pozn. překl.), varicelu (pravděpodobně druh neštovic – pozn. překl.), příušnice, tuberkulózu, zarděnky a záškrt spolu s břišním tyfem. Tyto viry byly používány k zabíjení nejslabších otroků, aby se populace zachovávala zdravá a schopná sloužit Annanuki a všechny byly vyrobeny uměle v laboratořích Annanuki. Většina vzestupujících iniciátů na západě a s rodovou linií Annanuki zjistí, že se tyto viry vtahují do nervového systému, kde jsou v nečinnosti, dokud není člověk z nějakého důvodu oslaben.

 
 

Jedním z důvodů oslabení je karmická srážka, která vytváří břemeno připoutání mezi jedincem samým a druhým v určité oblasti formy. Když se ležaté vedení rozvodné sítě pohybuje z éterického těla do připoutání mezi zúčastněnými, přestává daná oblast dostávat dostatek ohně a příslušné buňky začínají umírat. Taková oblast se pak stává náchylnou na další útok určitými viry, které se pak šíří z nervové soustavy a dále ničí danou oblast. Často viry s funkcí vrátných také infikují ploténky mezi obratli a způsobují bolest zad, vysunuté ploténky a svalové křeče.

 
 

Když se tyto viry při vzestupu detoxikují, vycházejí z nervové soustavy a jsou pohlcovány bílými krvinkami, které je rozebírají na neškodnou hmotu. Někdy mohou iniciáti zakusit takové viry, jak se šíří do infekce celé krve a v takovém případě Země vede tyto iniciáty, aby takové příznaky léčili bylinkami pro podporu imunity. (Pro více informací se podívejte na „Výživu, Vzestup a Nemoc“.)

 
 

Aids a další autoimunní choroby, jako je lupus a MS jsou nový vývoj, který se objevuje s příchodem imunizačního procesu. Tyhle nemoci napadají imunitní systém způsobem, který lidstvu dříve nebyl znám; nicméně odráží rozbití lidského srdce v ještě jednom období, které bylo výsledkem Hirošimy a Nagasaki během II. světové války a pokračujícího jaderného testování, které tolik vlád chápe jako nezbytné. Z těchto nemocí se rychle vzestupu při uvolňování karmy z II. světové války, pokud je forma dostatečně silná pro detoxikaci.

 
 

Nekonečné exploze jaderných zbraní při jejich testování, které tlačí do ovzduší radiaci, pokračují v rozbíjení srdeční oblasti nevzestupujících lidí; rozbíjí příslušnou rozvodnou síť, která zahrnuje jak imunitní systém, tak plíce. Proto je vhodné nežít v oblasti, které byly hodně využívány k jadernému testování, jako je Nevada v USA; nebo blízko jaderné továrny, pokud si člověk přeje vzestoupit a zůstat bez nemocí v tomto životě.

 
 

Jaderná radiace trhá díry v DNA. Když se DNA oslabuje, rozkládá se ještě další část formy na zjizvenou tkáň nebo se stává nemocnou. Z tohoto důvodu je dobrou věcí, když lidé nerozvíjí důmyslnější formy jaderné technologie. Během éry Atlantidy spolu s érou Annanuki a pro lidi Vnitřní Země do dnešního dne, technologie, které nejsou nepodobné televizím a počítačům, na něž se teď lidstvo spoléhá, byly vyvinuté v radioaktivní podstatě.

 
 

Radiace v těchto zařízeních nekazí formu Annanuki. Avšak pro rudé vysazené rase a otrocké rase, kterou Annanuki uměle vytvořili, způsobila radiace zhoršení genetiky. Země udává, že rudá rasa upadla jednou v období před 48.000 až 38.000 lety kvůli jejich vlastnímu neúplnému vzestupu a znovu od doby před 38.000 lety do pádu Annanuki a do jaderného zničení Země před 30.000 lety jadernou technologií, která se stala převládající pro ty, kteří žili poblíž hory Olymp.

 
 

Během růstu další civilizace, která následovala po pádu Annanuki a byla známá jako Atlantida, se rozvinula ještě další jaderná technologie. Znova lidé poklesli v genetických materiálech. Znovu proti sobě lidé válčili a vrcholili jaderné zničení Země. Důvod? Ve vnitřní Zemi se objevily další nekompletní vzestupy plus radioaktivní technologie, které způsobily pokles v lidských genetických materiálech a vědomí.

 
 

Elektřina je ve srovnání s radiací v současnosti druhořadá radiace a je méně škodlivá pro ty, kteří vzestupují do 3000 a výše. Proto se nebojte podle potřeby používat počítač nebo mít doma jakožto vzestupující bytost elektřinu. Když se člověk dostane přes nižší úroveň vibrací generovaných těmito zařízeními, sedí nad nimi. Přesto tím nechceme říci, že práce ve vysoce elektrifikovaném prostředí nebo život v srdci velkoměsta podporuje vzestup, protože elektřina a radiace má sklon se zde sbírat. Elektřina v malém množství vzestupu neškodí; elektřina nebo radiace ve velkém množství ano a může bránit vzestupu za určitý bod (1800 řetězců).

 
 

 

MAGNETICKÝ VERSUS ELEKTRICKÝ A RADIOAKTIVNÍ OHEŇ

 
 

Oheň, který je radioaktivní nebo elektrický, se liší od ohně, který je magnetický. Elektrický a radioaktivní oheň spaluje magnetickou buněčnou strukturu. Při vzestupování může člověk začít s kundahlini na elektrické bázi při vzestupu do 1024 nebo 1800. Potom se oheň probíhající kundahlini stává stále více magnetickou, jak je detoxikován způsob myšlení na bázi elektřiny a jak je nahrazován sjednoceným způsobem myšlení na základě Světelného jazyka, který je magnetický. Od 6000 nespouštějí iniciáti žádný oheň na bázi elektřiny a to způsobuje zjemnění pole, čehož nelze jiným způsobem dosáhnout.

 
 

Když elektřina vyřezává díry přes magnetické točící se pole, radiace na druhou stranu zpomaluje magnetickou rotaci, dokud člověk nepoklesne ve vibraci a nestane se nevědomým. To je důvod, proč rudá rasa poklesla ve vědomí, když používala radioaktivní technologii; zpomalovalo to jejich pole natolik, že přes 8000 let jako druh generaci po generaci sestupovali ve vibraci.

 
 

Proto mohou být iniciáti znalci rozdílů mezi elektrickým, radioaktivním a magnetickým ohněm a snažit se detoxikovat elektřinu především pojímáním magnetického ohně na místo elektrického. Magnetický oheň bude poskytovat přesné množství chi nezbytné pro udržení regenerativního krystalického systému v rovnováze. Když člověk ztělesňuje krystalické buňky a udržuje si elektrický oheň, bude spalovat tyto buňky, což povede k nemoci. Při ujišťování se detoxikací každé elektrické myšlenkové formy a jejím nahrazováním magnetickým Světelným jazykem bude člověk méně pravděpodobně vzestupovat do nemoci a v tomto životě ztělesní Bodhisattvu.

 

Článek není přeložený celý - zbytek článku v angličtině.

 

THE NATURE OF EARTH

 
 

Earth is the element that comprises the density of form.  One can think of the density of earth as minerals, rocks, sand and dirt.  In human form, such density is expressed as the building blocks of life; lipids or fats, proteins or amino acids, sugars and starches, and minerals such as calcium.   It is the element of earth that governs the structure of life, along with the DNA itself.

 
 

DNA spirals into a particular pattern that causes molecules to line up to create a particular type of building block for form, such as a fat, minerals, sugars, starches or protein.  Each spin of the DNA causes the molecules to line up in just the right fashion to create just the right component necessary to create life, or the crystalline form in ascension.  The angels monitor the spinning of the DNA and divas transcribe the details down to a molecular level.  Angels receive the blueprint from soul and send the information down the grid work, which is composed of positive and negative energy lines made of energetic serpents.

 
 

Positive and negative energy serpents hold the meridians and grid work into an intricate patchwork quilt of light and dark that composes form in the etheric.  The etheric form is an exact duplicate of the physical body, but a vibrational bandwidth higher.  It is the etheric body that ascends first, and then the physical ascends following.  It is the etheric that the angels and soul perceive; the physical reality is only perceived through the eyes of form.

 
 

When there is a genetic problem such as scar tissue or a genetic ailment, the DNA must be altered first.  Karma and cellular trauma locks in the predisposition to distorted DNA until the karma is released.  The karma sits holographically in those cells related to a particular trauma in one’s present life or ancestral life experience.  Humans are holographic by nature, and record incidents in every cell of the form; but those cells related to a particular trauma generally carry the emotional experience or record of the related trauma.

 
 

As the related incident arises in a dreamtime state while asleep, one begins to release the trauma.  As the trauma lifts that holds a particular set of DNA in place along the grid work of the form, it can then be edited and replaced by one’s soul to the crystalline format.  Once this occurs in the etheric, it is generally only a matter of days to a week before it steps down into the form, and the form begins its decomposition and re-composition process.

 
 

The element of earth is the most actively involved with the process of biological ascension than any other element.  Therefore lacking the earth element may cause one to ascend the etheric but fail to bring the ascension fully into the physical.  This will lead to diseases such as Epstein bar or chronic fatigue, as one has built too large of an etheric body and has not modified the form enough to provide the chi necessary to sustain it.  Now what do we mean by this?

 
 

Chi moves two ways beloved.  One receives chi through the fire that runs through one’s kundahlini that is provided through the aurora by the earth mother unto all living things, and the crystalline cells themselves produce fire in the act of digesting the sugar within the cycle of cellular metabolism.  It is the fire that is produced upon a cellular level that causes the vibration of the form to increase.  As more and more cells become crystalline, more fire is produced by the entire form, which causes the molecules of the form to rotate faster and faster.  At first the molecules continue to hold the rotational solar system type patterning; after about 1800 strands molecules begin to convert to a triple sphere movement, which generates more chi yet, allowing for continued resurrection and ascension of the form.

 
 

Experiences of ongoing tiredness in ascension therefore may be a symptom of the ascent not coming completely into the physical; or the underlying and unconscious pattern to give too much chi to others in imbalanced giving and receiving.  As one balances the in and out energy flow, and still remains tired, it is therefore good to check if all cells that were supposed to resurrect and ascend into the crystalline form have accomplished the task; and if not intend to remove whatever is blocking them from ascending.

 
 

Sometimes in manipulations with dark forces, portions of the ascension grid work or DNA may be distorted or removed altogether.  This can also occur in a karmic encounter that is harmful in nature.  As one releases the karma and retrieves the missing portion of grid work and DNA, then the information is in place to ascend the related portion of the form.  Sometimes also devices are inserted that create a separation between the crystalline information and the cellular structure.  If this occurs, then the related cells associated with such a region may fail to completely become crystalline.  In such a case, release the karma, dismantle the machine through conscious intent, and intend that the DNA come fully into the physical.

 
 

One manner also to combat tiredness is to walk and breathe.  In the act of breathing, one moves the form and field into present time, and anchors soul.  It is soul that moves the kundahlini, commands the angels, dismantles discordant machinery that interferes with ascension, releases the karma, retrieves the missing information, and then feeds the grid work with enough chi to assure that there is enough to sustain consciousness along with the continued ascent.  If there is no soul present, no one will ascend beloved, as it is soul that commands the ascension.

 
 

Therefore grounding soul into form is important; earth perceives that much of the problems with chronic fatigue are simply initiates that began to ascend, but failed to anchor enough soul through conscious intent to support the built up grid work, chakra system and light body.  Many of such initiates may ascend no further than 400 to 600 strands, and may continue to be tired, until they take conscious responsibility for the fact that they were seeded to ascend, and need to manage the energy flow, and anchor soul into form to support the embodiment.  Such initiates will be greatly helped by the materials in the “Messages from the Earth Mother” section to begin with.

 

 

ASTROLOGY, SUBTLE BODIES AND ELEMENTS

 
 

Most in the West are familiar with Western based astrology.  Such astrology was really devised by the Annanuki for the life dance of their slaves, and is solar in nature.  As many are aware of, most are born with a predominance of particular elements, and are missing yet other elements as related to one’s natal chart in the current astrological system.  Those who are primarily fire tend to be outgoing, adventurous if not aggressive; those who are primarily water tend to be emotional and introverted; those who are primarily earth tend to be grounded and stable in nature, and those who are primarily air tend to be mentally active and creative in nature.

 
 

In ascension, one begins to embrace all four elements into the field and form, and the persona alters accordingly.  One can liken the presence of one or two elements to be related to extreme polarity in which one experiences an either-or dance; one is either emotional or mental; one is either creative or stable; one is either intuitive or insensitive, and so on.  On an etheric level, the presence of only one or two elements also equates to missing subtle bodies.

 
 

The mental body is related to the element of air; the emotional body to water; the intuitive body to earth; and the creative body to fire.  If one is missing an element in one’s original birth chart, chances are one is also missing the related subtle body prior to ascension.  The act of ascension to 3000 allows the subtle bodies to be retrieved and re-weaved in a manner that all four are present thereafter, leading to greater balance and wholeness within; for one can be mental and emotional, intuitive and creative simultaneously and thereafter.  This equates to one’s energy field also having all four elements present of air, water, fire and earth, which also leads to a more greatly balanced field and form.

 
 

As one ascends to 3000, one begins to embody a new universal astrological system that is language of light based.  (See “A New Astrology for A New Millennia” for more information).  One will notice that each new sign has three language of light symbols associated of the 10 base notes or building blocks of the entire scale.  Each of the ten language of light base notes is related also to a particular element.  One will see depending upon which sign one is ascending into how one is rebalancing the elements through ascension, embracing those missing in one’s natal birth chart through the language of light.

 

 

EARTH ELEMENT

 

 

Forgiveness, Unity and Power are related to the earth element.

 

 

WATER ELEMENT

 

 

Compassion and Non-Conditional Love are related to the water element.

 

 

FIRE ELEMENT

 

 

Breath of Life, Non-Conditional Governance and Freedom are related to the fire element.

 

 

AIR ELEMENT

 

 

Divine Union and Structure are related to the air element.

 
 

In the ascent to 3000, one will embody one new astrology sign in full along with the associated language of light base notes, and have an overtone of a second supplemental sign that will provide more of the elements leading to greater balance of field.  Much like there are overtones of sound or octaves of tones that reverberate above where one vibrates, one’s supplemental sign is a reflection of the octaves above one’s vibration at 3000, and also the sign that one will ascend into in the journey to 6000 strands or Bodhisattva level evolution.

 
 

In the ascent to 6000, one will embody two of the 18 astrology signs and have a third and fourth that act as supplemental overtones.  This is why the ascent to 6000 leads to such a more greatly balanced form and field, as all four elements shall be present and in relatively equal amounts throughout the field and form thereafter, as one has embodied generally one tone related to each of the elements in one’s ascent.  Below is a shortened list of the 18 new astrology signs.  Please read the full length article for a more detailed description.

 
 

1. PEACE BEARER - YEAR OF THE DRAGON
Elements:  Earth and Water

2. TRUTH BEARER - YEAR OF THE GREAT WHITE BUFFALO
Elements:  Water, Fire and Earth


3. BEARER OF HARMONY - YEAR OF THE GOLDEN BEAR
Elements:  Air, Fire and Earth

4. BEARER OF FREEDOM - YEAR OF THE WINGED HORSE
Element:  Air, Fire and Earth


5. BEARER OF COMPASSION - YEAR OF THE WHITE ELEPHANT

Elements:  Water, Fire and Earth

6. BEARER OF COMMUNION - YEAR OF THE TURTLE

Elements:  Air, Earth and Water

7. BEARER OF WISDOM - YEAR OF THE EAGLE
Element:  Fire, Earth and Air

8. BEARER OF ILLUMINATION - YEAR OF THE HAWK
Elements: Earth, Water and Fire


9. BEARER OF JOY - YEAR OF THE SQUIRREL
Elements:  Fire and Air

10. BEARER OF UNITY - YEAR OF THE DEER
Element:  Earth

11. BEARER OF TRUE LAW -- YEAR OF THE CROW
Elements:  Water, Earth and Air

12. BEARER OF TRUE PURPOSE - YEAR OF THE OWL
Elements:  Fire and Air

13. BEARER OF COMMUNICATION -- YEAR OF THE WOLF
Element:  Fire and Earth

14. BEARER OF UNION - YEAR OF THE GOOSE OR SWAN
Elements:  Fire and Air

15. BEARER OF ASCENSION -- YEAR OF THE TIGER
Elements:  Fire and Earth

16. BEARER OF EVOLUTION - YEAR OF THE FOX
Elements:  Water, Fire and Air

17. BEARER OF EVOLUTIONARY TRUTH - YEAR OF THE ANTELOPE
Elements:  Water, Earth and Air

18. BEARER OF FULFILLMENT - YEAR OF THE PORCUPINE
Elements:  Fire and Earth

Initiates may wish to muscle test or pendulum which signs that one is working towards embodying.  Understand that the sign may change as one proceeds further into one’s continued ascent, as one’s soul comes to more deeply understand one’s biological truth.  One is calling forward a biological truth from one’s ancient red ancestors in the ascent into the language of light and new astrology signs.  This truth will resonate with two to four of the signs for most reading this material.

 
 

Understand that the related nature kingdom is also holding a gate for one’s ascension in relation to the sign or signs that one is ascending into.  Therefore one will have an intimate energetic relationship to two to four of the 18 land based and aquatic based species holding the gate for human ascension at this time in history.  One may therefore wish to become more cognisant of such a relationship, and understand that one may call upon such kingdoms for support in one’s continued ascension, or for healing and support if one goes into crisis.

 

 

ASSESSING ONE’S SYSTEMS

 

 

In the ascent to 3000 and to retain great enough balance to assure non-ascension into disease, the goal becomes to balance each charka and system in the etheric body so that there is the presence of all four elements therein.  First one may intend to balance the elements of air, water fire and earth by causing the subtle bodies to have equal chi and size as they spin around one’s etheric body.  Then one may wish to intend the four elements to be present within each major and minor chakra center along with the larger chakra system that comprises one’s global sized auric field.  One may wish to make the balancing of elements a part of one’s synthesis meditation, and in so doing; one will create a more balanced field than without such an intention.  (See The Nature of Synthesis for more information and a written copy of this meditation.)

 

 

One may first also wish to assess which elements tend to naturally run in each of the seven major chakras (or 12 chakra system for those who are pushing past 4200 strands at this time.)  One may find that each chakra tends to polarize running only one element.  In the general assessment of those in Lilliya’s Group Mastery Program 2002, this is what was found.  It was found that most initiates tend to run one element only in their major chakra centers.

 
40In one case, one initiate ran earth in the first chakra, water in the second, fire in the third, water in the fourth, earth in the fifth, water in the sixth, and fire in the seventh, but were devoid of any air whatsoever.  Furthermore, the interplay of water in the second and fire in the third created “steam”, that left them with ongoing indigestion.  As the elements became more balanced, the indigestion also improved.  The lack of air further caused this individual to be devoid of enough gas to aerate the cells properly, and they tend to produce more mucous as a result. The solution for this initiate was to add the element to air along with all missing elements into each chakra system through conscious intent during meditation time.
 

 

Over time and through ongoing intent, the presence of all four elements in all chakras became an ingrained pattern that can run all of the time.  One is retraining or reprogramming their field to become more balanced through conscious intent in embracing this exercise of balancing the elements in one’s field.  This is important beloved, as it will only be the most balanced of fields and forms that will pass through the photonic belt and enter the great central sun, and live through the coming times of cleansing.

 
 

 In addition to assessing one’s major chakra centers, one may also assess the systems in the etheric body for the presence of the elements.  Again one may find that one tends to run only one element in each system, leading to various imbalances and disturbances that are associated with the interplay of air, water, fire and earth throughout the form.  One can assess each of the following systems for the elements presently running, and then intend to balance the systems to assure the presence of all four elements therein.  Over time, one will retrain oneself to be more greatly in balanced in the etheric with all four elements present in equal amounts and running throughout all systems.

 
 

One may examine in their etheric body the elements that run in each particular system, and between systems.  If there is too much of any one element, or a combination of particular elements, one can have associated problems in the cellular structure of the related portion of the form.  As one strives to add all four elements to each system or combination of systems that work together or are complimentary, one will come to a greater state of balance within.  This will translate into a biological level with enough air, water, fire and earth (the building blocks of life) present in all parts of the form.

 
 

The below systems are complementary in nature.  For example, the reproductive system and the sensory system are complimentary.  The circulatory system and lymph system are complementary.  The digestive system and the respiratory system are complimentary.  The nervous system and the musculoskeletal system are complimentary.  The endocrine system is complimentary within it’s own system.

 
 

Each complimentary system is best balanced in elements together for those at 3000 strands and below.  Why is this so?  One will be hard pressed to push all four elements into any one system at this initiatory level, as one has yet to embody all of the elements as tones of creation.  Therefore, it is best to intend that the systems work together to create balance within the compliments.

 

 

 

COMPLEMENTARY BODY SYSTEMS

 

 

 CIRCULATORY SYSTEM

Heart, arteries and veins, blood, bone marrow, spleen

LYMPH SYSTEM

Lymph nodes, lymphatic ducts

RESPIRATORY SYSTEM

Lungs, diaphragm

DIGESTIVE SYSTEM

Throat, esophagus, stomach, small intestine, large intestine, gall bladder, pancreas, liver, kidneys, bladder

 MUSCULOSKELETAL SYSTEM

Muscles, bones, ligaments, tendons, cartilage

 NERVOUS SYSTEM

 

Brain, brain stem, spinal cord, nerves, autonomic nervous system (sympathetic and parasympathetic)

 REPRODUCTIVE SYSTEM

Ovaries, fallopian tubes, uterus, breasts and testes

 

SENSORY SYSTEM

 

Eyes, Ears, Nose, Mouth (teeth and gums), Skin

 ENDOCRINE AND IMMUNE SYSTEM

Pituitary Gland, Pineal Gland, Thymus Gland, Thyroid Gland, Adrenal Glands

 

 

Let us give you an example here so that each reading this material may better understand.  If one tends to run the element of fire in the reproductive system, and water in the sensory system, one could focus upon adding air to the reproductive system and earth to the sensory system.  When both systems are united, the presence of air, water, fire and earth is available, leading to greater balance in the etheric body.  Furthermore, if one tends to run the element of water in the circulatory system and fire in the lymph system, one can add air to the circulatory system and earth to the lymph system, again causing all four elements of air water earth and fire to be present as both systems are running.

 
 

Each complimentary system may be worked with through intent to bring the entire system to greater balance within through examination, and intention to allow all four elements to be present therein.  Those inside of our Group Mastery Program in 2002 proved that this exercise produces a more greatly balanced field that is less likely to ascend into disease.  It is for this reason that we present this exercise to others outside of this program and reading our information.

 

 

EXTREME IMBALANCES

 
 

An imbalance of elements is so common, that it has become the accepted norm.  Unfortunately extreme imbalances between elements in particular lead to internal dissonance upon a cellular level that further leads to aging, illness, disease, deformity, decay and death.  We would like to discuss the extreme imbalances so that each may become more conscious of one’s own patterning, and then choose to alter it coming to a deeper level of balance within.

 

 

TOO MUCH FIRE

 
 

Those who run fire in too many of the above systems will tend to burn the cellular structure out.  In Vedic Medicine, they call such individuals Pita, or ones who are based upon fire.  Lilliya much of her early life was Pita and ran a load of fire.  Those who run excessive fire tend to be energetic, enthusiastic and passionate about life.

 
 

However upon a cellular level, the regions with excessive fire tend to burn up, and the regions without fire in counterbalance tend to run too cold.  In Lilliya’s case, most of her body ran too hot with her digestion and intestines forever cold, which meant that she did not assiLilliyate her food very well and suffered a load of indigestion.  Furthermore, the excessive element of water running in the digestion and intestines when pushed up against the fire in the uterus and ovaries created steam, which caused the production of a load of mucous therein; this lead to several experiences of uterus and intestinal cancer in her ascension to date.  As Lilliya balanced the elements, the related tissue was able to resurrect and come to great enough balance to continue to ascend.

 

 

TOO LITTLE FIRE

 
 

Too little fire or no fire on the other hand, causes one to run cold or not have enough chi to function or provide for the life of the cells in the ascent.  Sometimes those running too little fire will gain weight in the form of fat and utilize fat to hold one’s vibration in ascension instead of running enough fire to feed the structure with chi.

 
 

One manner to allow the weight to come to balance is simply to heal the imbalance by integrating more fire into the mix of tones running in one’s field and through one’s etheric body.  As there is more fire, the fat one was relying upon to hold one’s vibration will no longer be needed, and can then be detoxified and removed in one’s continued ascent allowing the body to come to a better size and constitution.  Excessive fat is difficult as there are that many more cells that require feeding and detoxifying, leading to an inefficient regenerative system.

 

 

 

TOO MUCH WATER

 
 

If one runs too much water, the form tends to be on the cool side.  In so doing, one will tend to have not enough chi moving through the grid work of the form; furthermore one will tend to produce more mucous than in a system that runs too much fire.  The mucous will tend to coat the cells leading to disease over time.  In general, those who become diseased in youth or by middle age tend to run too much water in certain systems, and the buildup of mucous simply cause the form to decay more rapidly into a diseased state.

 
 

The antidote to too much water is the addition of air.  Air is more complimentary than fire in a direct exchange, as fire and water tends to create steam, which again can lead to mucous.  Therefore one will add air as the additional element before fire, and fire only as there is enough earth to cause all four elements to be present to create better balance.

 
 

In Vedic medicine, there is not a name for those who run too much water, however we believe that those who run too much water tend to be lumped with those who run too much earth, and are considered Kapha in nature.  Kapha nature tends to be slow and sure, well tempered and easy to get along with.  We believe that those who run too much water tend to be emotional, and this does not necessary lead to stability of temperament.

 
 

Therefore we believe that there should be a fourth system of Vedic definition that is associated with those who run too much water.  (Perhaps we need a new category here -- “Wata”!)  Wata’s tend to be highly emotional and drama and trauma kings and queens.  As one balances the excessive water with other elements, the drama and trauma will ground out into a greater sense of internal peace.

 

 

TOO LITTLE WATER

 
 

Too little water on the other hand tends to create a system that is not well lubricated.  The blood becomes thick and tends therefore not to transport the nutrients or toxins to the appropriate systems in ease.  This leads to a buildup of toxins and cells that are not fed the right amount or detoxified properly.  Drinking a lot of water as an ascending initiate is one manner to handle a system that tends to run dry.  Also adding the element of water so that it is more prevalent throughout all systems of the form will assist.

 
 

For most initiates, the daily requirement of drinking a gallon or more or water per day, plus a 45-minute swim or bath is the foundation of retaining balance and detoxifying in ascension.  To the degree one can simply make this one’s daily habit, the potential of ascending into disease will be less likely of a creation.

 

 

TOO MUCH AIR

 
 

Air equates to gas, and gaseous substances tend to allow for greater nourishment and detoxification if they are present throughout the system in the right amount.  Too much gas can equate to poor digestion both in the intestinal track and throughout the system, much like too much air leads to flatulence and fermentation rather than digestion of one’s meal.  Therefore bringing air to balance will allow the gaseous substances to be present in just the right amount to allow for proper digestion of blood sugar and other cellular nutrients along with detoxification of waste within the entire system.

 
 

Too much air creates too much space between the cells, and aerates the form too much.  Aerating the form too much causes non-communication between the cells; or in other terms, the nutrients cannot find their way to the cells, as there is air or gas in between the cell wall and the carrier cells in the blood.  One would be best to assist such a circumstance by adding the element of fire.  Fire and air are complementary; fire will burn off excessive gas leading to balance.

 
 

Over time and as the space between the cells is modified from what is something like glue or paste at 2 strands of DNA, to a living breathing system that is more gelatinous like Jello, air can permeate the space between the cells.  This occurs by about 4200 strands after which initiates can release excessive or unneeded gases through the skin.  Lilliya has been surprised when excessive gases actually leave her form through the space between the cells, and has watched her body literally bubble up in her daily bath or swim at such times.  There are times in ones’ ascent that a particular transmutative process will produce excessive gas that is not required by form; as long as the space between the cells has been transmuted to a more permeable substance, the gas is simply released through the skin.

 
 

Those with too much air have been considered “Vata” in Vedic Medicine.  Vata's tend to be thin.  The thin constitution comes from too much air, which leads to a less dense or more aerated form.  Less dense forms in present time fair better and tend not to manifest disease as easily, and it has lead to the misbelief that thin is healthier.  Why do Vata’s fair better over time and not manifest disease at 2 strands of DNA?  Because they are less likely to feel, as those who are overly air in make up tend to have a mental body and are devoid of an emotional body prior to ascension.  Those who do not feel are less connected to the dance of life, and in remaining separate tend avoid karmic encounters.

 
 

Karmic encounters are emotional reactions from prior ancestral trauma between two ancestries.  It is those that feel the hatred that occurs within a karmic interlude that go into the karma, and then live it; which can include the manifestation of disease due to the harm flowing between two parties.  For those who feel not, there is less likely of a chance to be drawn into the emotional karmic dance in the first place, which causes the karma to fail to manifest in the physical.  One could say that those who are overly air tend to avoid the dance of life by remaining in a mental only expression.

 
 

In ascension, one must process the emotions.  It is only through the emotions that soul and form learn the spiritual lessons associated with the physical plane.  Therefore it is important for initiates who are overly mental to develop their emotional bodies and not avoid feeling.  The avoidance of feeling has caused many an initiate to fail in the ascent to Bodhisattva, for without feeling, how can one possibly learn the lessons of compassion beloved?  It is not possible.  Many Vata’s may find oneself therefore ascending only to 3000 in this lifetime, unless the emotions come to greater balance within.

 

 

TOO LITTLE AIR

 
 

Too little air, on the other hand, creates a circumstance where there is not enough air to aerate the cellular structure.  As cells stick together, they become inefficient at feeding or detoxifying to sustain their existence, leading to greater decay rather than resurrection in ascension.

 
 

One solution is to learn to breathe, perhaps while out walking or while swimming.  It is human nature to shallow breathe.  In so doing, one moves into the past or future and enters a fantasy reality.  To exit the fantasy and commune with one’s soul and ground to earth, take a deep breath, or several deep breaths in a row, or go for a walk breathing in every two steps and out every next two steps.  This aligns one more greatly to the earth mother by bringing one into present time and triggers the diaphragm to collect oxygen, convert it to blood sugar, and feed one’s cellular structure in ease to maintain one’s vibration.

 
 

The most important gas collected in the ascent to 6000 is oxygen through the breath.  Each crystalline cell within the form requires oxygen, along with sugar and water to subsist.  The crystalline diaphragm collects oxygen converting it to sugar to feed the crystalline cells, which require 24 times the amount of sugar to thrive each day than a cell that is of a 2 strand design.   For those living in regions that are polluted, one may also be oxygen deprived in ascension.  In such a case, one may wish to supplement their diet with liquid oxygen until one can move to a location that better supports one’s intent to ascend.   Also when traveling in crowded buses or airplanes, one will tend to become oxygen deprived as an ascending being.  Carrying a bottle of liquid oxygen is a useful tool in such experiences and will limit the number of cells that die due to oxygen deprivation in travel.

 

 

TOO MUCH EARTH

 
 

Too much earth causes one to become overly large or mass out to an extreme.  Therefore balancing earth will allow one to lose excess weight not required to ascend if this is one’s predisposition.  Often those with too much earth tend to take on the pain, anger and fear of others, and store it in the excessive body fat.  As those who are predisposed to this learn to return all the karma and pain that belongs to another unto them, one will learn to only process that which is sincerely of one’s own ancestry.

 
 

Those with too much earth have been called Kapha in Vedic medicine.  Kapha’s tend to have a slower metabolism than Vita’s or Pita’s, and therefore are predisposed often to weight gain.  So are Wata’s.  Sometimes the weight gain is from an inactive thyroid gland.  In ascension, the thyroid is reconstructed to include a much more refined modality of commanding metabolism.  Therefore there is the possibility of those who are excessively heavy in ascension to balance out by adding the missing elements, in particular of air and fire.  Air will aerate the form causing it to lighten up; fire will provide the chi that the fat has been gathered to sustain the vibration of the form, allowing the excessive weight to be shed through ascension.

 

 

TOO LITTLE EARTH

 
 

Earth equates to the amino acids, lipids, sugars and minerals utilized to build the body.  Often those without much earth have a slight form.  Adding earth to the mixture of elements running through the etheric body will therefore assist the form in massing out a little more to hold a higher vibration in ascension.  Often those who are slight have a fear of grounding to earth, and really being inside of the body feeing all of the emotions that living a physical existence entails.  Sometimes those who were of diva or angel origin as soul upon birth have this difficulty, or at least this has been the experience of Lilliya in their Group Mastery Program.

 
 

Divas and angels do not like being in form, as they are more akin to formlessness, and the expansiveness therein.  However as an ascending initiate, one cannot ascend if soul is out of body; and therefore those with this predisposition need to learn to ground into the form, and ground to the earth mother.  As initiates accomplish this task, one will find that the pain eases and leaves; and that one feels safe and loved, loved by earth along with one’s soul.  One will also then grow to the size required to sustain one’s vibration in ease.

 

 

WEIGHT GAIN AND ASCENSION

 
 

Lilliya are so surprised by the number of diet programs that are sent to their web address.  It is as if those reading the information do not understand weight gain and ascension.  The weight gain in ascension is not body fat; it is from the growth of the bones, ligaments and muscles plus the addition of new glands and organs that serve a regenerative form.

 
 

Overall, the crystalline form is 10% larger.  The more of the cells that are converted to crystalline, the larger that one becomes.  In the ascent to 1024 through 1800, Lilliya grew from a medium to an extra large.  In the ascent to 3000, she grew to a 1X size, and her feet grew to size 11.  In the ascent to Bodhisattva, she grew to a 2X and size 11.5 in shoes.  She also grew four inches in height.  Lilliya is less than 8% overall body fat at her current level of ascent.  The growth has nothing with gaining fat.  The growth has everything to do with ascending into a regenerative biology. (See “Ascending into a Regenerative Biology” for more information on a crystalline genetic structure.)

 
 

The regenerative biology has many glands and organs that deteriorated in the falls in consciousness of the human species.  As these glands and organs grow as the karma is released, they add to the size and weight of the form.  However, the density also lifts causing one to weigh less given the size than an obese person of parallel size that is not ascending.  Therefore Lilliya in spite of their size can walk upon their feet as though they were their original weight and size prior to ascension, and this is simply due to the fact that they have created a system that is less dense, or less heavy.  They enjoy strenuous hikes weekly in the Hawaiian Islands and use such time to commune with nature.

 
 

There are organs that grow in the region of the belly in particular that cause one to look pregnant as the result of ascension; particularly this is true for those ascending to Bodhisattva level evolution or beyond.  The belly is the result of the crystalline diaphragm in which multiple pockets grow out over the rib cage that allow the oxygen within blood that has been obtained in the lungs to be extracted and converted to eight types of blood sugar required to sustain the crystalline cellular structure.  In addition to this protrusion, four new organs the size of a liver grow; two in the lower abdomen, and two along the waistline.  These glands filter decay and collect photon energy assuring that the cellular structure regenerates in ease.

 
 

Many have seen pictures or statues of Buddha that are round or fat, and considered happy or lucky in nature.  Such pictures were from a time nearing Buddha’s ascent to the next dimension, and he too ascended into the biology necessary that included a lot of growth in size and shape to accomplish the task.  Much like Buddha, most in Lilliya’s group mastery program have gone up two sizes in clothing in the process of embodying 3000 strands, and four sizes up in the ascent to 6000.

 
 

The cause of this is the continued resurrection of decay and scar tissues in the ascent to 6000 in particular.  Scar tissue and decay are compressed.  It is why humans shrink in size as they age; the decay has compressed hundreds of cells into the space that once contained only a few cells as a teenager.  This is what decay does beloved; it compresses the structure inward until one dies.

 
 

The current desire and focus upon the skinny form as healthy is quite the illusion.  In actuality there is nothing beautiful about a dying form; and those that starve themselves to remain thin are dying beloved.  Those who are naturally thin generally have an intestinal tract that fails to digest much of anything allowing such humans to eat much and weigh little.  This too is a starving form for all intents and purposes.  And what are such humans starving for?  They are starving for love, the love of soul.  However love of soul cannot be experienced until one communes; and communion requires ascension, and ascension will cause the form to expand.

 
 

The more the form expands in ascension, the more joyous the communion.  So perhaps the question becomes, how badly do you wish to feel loved and joyous beloved?  Are you willing to sacrifice what is considered normal and beautiful and expand to be loved from within?  If the answer is yes, then the path to Bodhisattva may be for you.

 
 

The Tao views external beauty as a form of ego.  All egos require relinquishment in ascension.  Ego is simply the result of loss of consciousness in which persona competes with one another and itself for love; and in the competition and through unconscious harm, destroys self and others.  Those ascending to Bodhisattva leave this state of being behind for an internal state of love, which allows compassion in action to be born as a life expression.

 

 

HERBS, ELEMENTS AND DIET FOR ASCENSION

 
 

In addition to modifying the elements through conscious intent that run through the etheric body, chakras and subtle body of the field, one may choose to balance the elements through dietary habits and practices.  Lilliya has putting together a table of herbs and language of light glyphs along with how such herbs support the ascending body.  See Language of Light and Herbs for more information.  Each reading our materials may wish to assess their form and field for the missing language of light notes and connect with the associated herb kingdom to more greatly integrate one's biological ascension.

 
 

The elements and herbs are highly intertwined and associated with taste.  The element of water is experienced in the taste of salt; the element of fire is experienced in the taste of spicy-hot, such as in cayenne pepper or cumin.  The element of air is expressed in the taste of sweet, such as in fruit or sugar.  The element of earth is expressed in the taste of sour-bitter, such as in lemons or rosemary, basil, thyme and oregano.  As each initiate discovers that they have missing elements, one may also discover that one finds repulsive the tastes associated.

 

 

ELEMENTS AND TASTE

 
 

 Element of Air

Taste:  Sweet

Thought-Form: Sweetness of Life

Associated with "Vata's"

Element of Fire

Taste:  Spicy-Hot

Thought-Form: Zest for Life or Passion

Associated with "Pita's"

 Element of Water

Taste:  Salt

Thought-Form: The Salt of Earth or Feeling one's Emotions

Associated with "Wata's"

Element of Earth

Taste:  Bitter-Sour

Thought-Form: Grounded and Centered

Associated with Kapha's

 
 

We have discovered that those who are short of fire stay away from spicy-hot foods.  And yet this is exactly what the form craves to come to balance beloved; for a cool system devoid of fire will begin to run hotter in the ingestion of spicy Mexican, Thai, Indian or Szechwan Chinese cooking.  Those who avoid spicy-hot also avoid feeling passionate, or in other terms, avoid the zest of life.

 
 

Those who are short of water resist the taste of salt, and crave bland foods.  Again salt is exactly what the form craves to come to balance; for a dry system without water will begin to retain the water it needs in the ingestion of salty foods such as Japanese cooking.  Those who avoid salt also avoid being the “salt of earth”, or in other terms, feeling one’s emotions.

 
 

Those who are short of earth resist the taste of sour and bitter.  Oa suffers from this, as he tended to be devoid of earth in his original astrological composite.  Oa is discovering today that sour and bitter to bring the form to balance is a good thing.  Lilliya have been making their own yogurt, and this is one sour food Oa craves as he has come more greatly to balance.  Those who avoid sour wish to escape the bitterness or pain; alas there is only one way out of the pain, and that is to go into it and process it.  This too Oa has discovered over time.

 
 

Those who are short of air resist the taste of sweet.  Lilliya was devoid of air until much later in her ascent.  Then she would feed herself bags of dark chocolate, which sufficed to feed her the sweet she needed to come to balance.  From time to time, she still craves the bittersweet chocolate, as it also provides a particular fat needed to ascending nervous systems.  Those who avoid sweet also avoid the “sweetness of life”, and perhaps view things from a diabolical or hopeless perspective.  Indeed much of Lilliya’s pre-ascension life was expressed from this state of being.

 

 

FOOD MACHINES AND FOOD PROGRAMMING

 
 

Most initiates have no idea what their body really needs to come to balance.  This is because of all of the food machines, programming and entities that have been installed over time within one’s field and form; and the programming one received in childhood about dietary preferences.  Early in her ascent, Lilliya was told to go on a three-day fresh fruit juice fast, and juice the fruit at home.  And so she bought a juicer.  The real purpose of this exercise was for her to perceive the machines and entities that caused her to eat a particular way.

 
 

Indeed, all of the machinery and programming and entities came up very rapidly!  Lilliya drove past McDonalds and thousands of entities came into the car tempting her to eat a hamburger.  And she didn’t even like McDonalds hamburgers!  Every restaurant she went near, or grocery store she entered, caused her to realize how programmed humanity is around diet.  In seeing the underlying programming, she chose to dismantle it, and then came to more greatly understand what her body really wanted at that particular time in her ascension.

 
 

Lilliya’s intestinal tract was extremely debilitated at this time in her ascension.  It could not stand the consumption of flesh, even fish.  And so she became vegetarian at this juncture to give her tract time to regenerate without having to digest such dense foods.  This is when Lilliya discovered she could eat heartily upon a vegetarian diet and have all of the tastes she craved therein, primarily through ethnic foods.  Oa discovered the same as he became vegetarian over two years ago, and finally gave up the machinery that caused him to crave meat.

 
 

Earth recommends that each initiate consider doing the same; to go on a two to three day fruit fast, and watch the programming around food come up so that one may deprogram oneself through conscious intention.  In so doing, one will come to greater understanding of what one requires eating to support one’s ascent in any given day, week, or month of one’s ascension.  It is only as the programming is removed that interferes with sensing the bodies true biological needs that one will more greatly feel the cravings that the body is in need of to fulfill upon a rapid ascension.

 
 

Why is a rapid ascension better?  It is too easy to ascend into disease beloved.  The crystalline cells surrounding decayed or dying cells will speed up the pace of the decay.  This will lead to cancer.  For a time, earth hoped that a slower ascent would also work out.  This is not so; one may wish to push as rapidly as possible to the highest level one’s ancestry can ascend into, and then stabilize through balancing the elements through conscious intent and diet; and through one’s detoxification practices prevent the build up of mucous that would lead to disease in ascension otherwise.  In so doing, one will live to witness the new era about to unfold.

 

 

BALANCING THE pH OF THE FORM

 
 

Foods also come in many forms that are acidic, basic or balanced in pH.  Each form will also have an optimal pH that it retains its health within.  Most forms become ill as either the entire form or portion of the form goes into a pH imbalance that is either overly acidic or overly basic.  Therefore each may wish to assess the optimum pH for one’s health at one’s given level of ascent.  The current pH scales may or may not be suitable as a gage; Lilliya muscle test the optimum pH for their embodiments, and for them, acidic is better as an ongoing overall pH.  On may discover in one’s own assessment that their form also is better slightly acidic.

 
 

Why is acidic better?  Acidic substances do not let the mold grow.  Mold and disease and mucous are all related.  Lilliya rapidly found out that vinegar is perhaps the best household cleaning agent of anything else in the grocery store.  She now scrubs the kitchen and bathroom with pure vinegar, and discovers that the mold rapidly disappears and without harmful agents that are toxic to her form.  Why is this so?  Nature also prefers a slightly acidic backdrop to stay in balance and health just like ascending initiates.

 
 

Acidic substances are craved when the body requires more acid to move back to the optimal pH for one’s health.  For Lilliya, she craves lemons and lemon rind almost daily, along with other sweet-sour fruits such as passion fruit, pineapples and guavas.  At other times and if Lilliya has become too acidic, she craves a large salad with Italian dressing.  Vinegar goes basic when the digestive enzymes in the stomach are applied, allowing her form to come back to balance again if overly acidic.

 
 

Furthermore, Lilliya both crave a plain bowl of yogurt every 2-3 days eaten upon an empty stomach either upon retiring or awakening.  This allows their intestinal tract to have all of the positive bacteria present to assure good digestion.  From time to time Lilliya crave large bowls of pasta or polenta.  Pasta, polenta or oatmeal will sweep through the intestinal tract, clearing the debris and mucous that has collected along the edges, allowing all to exit during one’s daily bowel movements.  This is a good dietary addition for ascending forms 2 to 3 times per week.

 
 

Oa craves hot-spicy foods more than Lilliya.  His system tends to run a load of fire and water creating mucous.  The spicy-hot herbs dissolve the mucous in his intestinal tract and blood stream, and it is for this reason you will often catch him putting hot sauce on everything.  Lilliya on the other hand craves fine gin, and drinks several small glasses with limes daily.  The gin is a gentler manner of dissolving the mucous in her system, as the hot spicy herbs are too much and would burn a hole through her stomach otherwise.  Lilliya tends to need more bitter-sour foods and this is provided through the gin, which also has a bitter-sour taste, especially when fresh lime is added.  Each will find their own optimal solution to retaining balance in their form and dissolving the excessive mucous produced in ascension.

 
 

Ethnic cooking has become the foundation of Lilliya’s gastronomical experimentation in the kitchen lately.  They have experimented with Mexican, Italian, and Indian dishes, and have been pleasantly surprised at the outcome.  They are choosing to cook everything from scratch most of the time, including making bread and pasta from flour; making stock from fresh veggies; making tomato sauce from fresh tomatoes; and making their own pesto, mayonnaise, ketchup, salsa, chutney, jelly, and so on from scratch and from local produce by in large purchased at farmers markets or fruit stands.  Often Oa will go out onto the web to find a recipe from which they then improvise.  They have also picked upon a few wonderful vegetarian cookbooks.

 
 

Food that is cooked from scratch will have no ownership upon it; no ownership of the store, the distributor, the manufacturer, the grower and so on.  As such, the food tastes better, as the elements and divas can work through to provide the energetic nourishment more effortlessly.  Food is more than simply physical nourishment; it is an energetic dance of communion and love between the species providing the sustenance and one’s own form and field along with soul, oversoul and source.  In the dance of communion, eating can be a wondrous and joyful experience that nurtures one with love, filling oneself to the brim.

 

 

BALANCED GIVING AND RECEIVING

 
 

Lilliya give greatly of their time and energy to earth and all in their program.  There is little to fill them in return other than their walks in nature, a swim in the pool or at the ocean, a sunbath, or having a delicious meal.  What is given must be returned unto them, or they would burn out and their ascensions fail.  So this is also true for each reading these materials; one must receive as well as give, and retain the giving and receiving in balance or one will simply fail at their choice to ascend.

 
 

Disease is a sign that one is giving too much.  This both Lilliya rapidly discovered, and paired down their school as the disease was detected, removing those who expected to receive more than they gave.  This was necessary, as they would have died otherwise.  So this is also so for each of you.  Earth suggests that each become mindful of their boundaries, and learn to give only as much as one receives.  One may also wish to end any relationship with another or a group that takes too much; lest one become ill in the dance and fail to ascend.

 

 

ASCENDING OUT OF DISEASE

 
 

Any diseased portion of the form will have an extremely imbalanced elemental energy flow.  As initiates choose to rebalance the etheric body through conscious intent, and then supply the necessary nutritional items and food sources or herbs to assist the body in resurrecting, there is a good chance that one may ascend out of disease.  Lilliya have ascended into and out of disease many times now in their journey to full consciousness and beyond; so can anyone as long as one intends it so, and follows through with the necessary life changes and dietary and detoxification rituals that will assist.

 
 

Moving energy through the etheric body is primary to the resurrection of any diseased part of the form.  Gentle walks or swims are therefore important to those ascending out of disease.  Also tuning inward to the underlying karma at cause of the manifestation so that one may learn the spiritual lesson behind the disease, and then ascend beyond it.

 
 

Earth and the nature kingdoms will assist all those who choose to ascend out of disease; after all so are all species focused upon this shift into a regenerative biology at this time in history.  One can experience this now beloved; and this is the gift of the release of all karma that would prevent a regenerative form from being made available unto the human species at this time in history.

 

 

FINAL NOTES

 
 

The ancient red humans misused ascension knowledge causing a fall of earth.  This karma is great; great enough to prevent ascension causing the extinction of mankind.  This earth does not wish to create, as global ascension requires all species to ascend.  This karma shall be released in the year ahead and as we turn our focus to slavery, dominion and imprisonment karma.

 
 

Humans have a special contribution to the whole; as humanity personifies characters in the dance of life.  In the interactions between humans that flows this way or that, earth can better discern her own karmic relationships to other planets, stars and galaxies that parallel in nature.  As the karmic relationships are decoded, they then can change, allowing earth her opportunity to resurrect and ascend.

 
 

Each species contributes a gift to global ascension.  It is the hope of earth that more humans will choose to ascend, and provide their gifts and talents too.  There is a special place for each ascending initiate; each receives a special dream and purpose that supports the ascent of the whole.  Each species that holds a gate for human ascension learns through the dance of life of the human initiates associated.  It is through such lessons that such species release their own related karma, as humanity provides a valuable mirror to their internal own state of being.  The point is that we can all learn from one another, and all ascend into a new day of harmony, hope, joy and unity together.

 
 

Therefore earth requests of those reading this material to intend to ascend; to take action to balance the field into a beautiful dance with all elements present – air, water fire and earth.  Earth invites each to assess one’s diet and dietary needs, providing the form the sustenance it needs to ascend and remain disease free.  Earth also invites initiates to assess their own detoxification practices, and to incorporate those that will assure non-ascension into disease.  As humans come to a greater state of balance through ascension, so does earth, as all is interconnected and interrelated.

 
 

Until our next communication,

Namaste

The Earth Mother

The Tao

 

Zdroj: http://vzestup.unas.cz/

Domovská stránka: SSOA