Jane Roberts - Sethovy promluvy

OSOBNOST


- přichází s určitou představou o realitě
- její duševní vybavení je uzpůsobeno specifickému prostředí
- je naprogramována do fyzické reality a nemůže se měnit
- není schopna měnit podobu, ale může rozšiřovat své vědomí a hledat cestu skrze tento systém a překročit tak dosud známou hranici reality
- přetrvává se vzpomínkami ( osobnost nemizí )
- prochází neustálými změnami
- je jedním z projevů duše
- učí se rozvíjet a využívat svoje schopnosti, které ji jsou vrozené
- je nesmrtelná
- duše vytváří ( projevuje ) všechny naše osobnosti, které existují nezávisle na sobě a každá se vyvíjí, má svobodu se vyvíjet, probíhá mezi nimi vnitřní komunikace, poznání jedné je dostupné ostatním
- osobnosti jsou součásti duše
- v každém životě se osobnost učí vnímat hodnotu a účel svých vlastností a schopností

     

Citát: