Jane Roberts - Sethovy promluvy

REINKARNAČNÍ CIVILIZACE


Na Zemi se angažovaly 3 civilizace ještě před Atlantidou. Póly byly obrácené. Všechny byly technologicky vyspělé a rozvinutější než naše.

1.civilizace dokázala využívat zvuk. Přenášely s ním hmotu.
2.civilizace - LUMANIA
- byla v Africe a Austrálii
- neměli chuť civilizovat ostatní svět, bránili rozvoji zbytku světa
- prodělali rychlý technologický rozvoj
- část odešla do jiných realit, část zůstala
- byli hubení, fyzicky slabí
- tělo přestalo reagovat na agresivitu, chtěli proměnit agresivní energii v tvůrčí sílu
- umělá strava
- dopravovali se zvukem
- buď měli vysokou psychickou úroveň nebo žádnou
- chtěli udržet neporušenou přírodu ( žádná auta )
- nízká vitalita
- omezená svobodná vůle a tím automaticky zablokovaná energie a svoboda výrazu

Cílem bylo, aby člověk byl pojistka proti násilí – to je však nemožné. Tělo přestalo reagovat na agresivitu. Psychologické pozůstatky jsou mezi námi – nechceme za každou cenu spáchat násilí. Jsou ještě mezi námi. Příliš svědomitý duchovní stav narušil touhu po přežití. Vytvořili si kolem sebe energetické pole jako izolaci od skupin. Jejich experiment nefungoval. Smísili se s ostatními a vymřeli, protože nesnášeli násilí. Jejich potomci jsou mutanti.
Jejich hlavním cílem bylo vyhnout se násilí, se kterým se nenaučili pracovat. Kontrolky proti agresivitě způsobovaly blokaci energie – tím ztratili schopnost telepatie.

Jejich potomci jsou kočovníci se zvířaty. Cestovali po celém světě. Vzájemně o sebe pečovali. Zachycují je staré legendy.

Strach z násilí jim bránil v sebevyjádření a tak omezovali svůj projev. Měli tak jednostranné zkušenosti. Postupem času se dokázali zbavit násilí, ale ne strachu. Při napadení museli utíkat.
Potom se objevil JEHOVA = bůh hněvu, který je měl chránit. Byl převzat do náboženských textů všude tam, kde se nedokážeme bránit.

Žili v podzemí. Odvrátili se od přírody, protože se neuměli bránit jejím silám. Byli to jeskynní lidé. Jeskyně = brány do sídel Lumanianů. Měli podzemní základny, které byly s původními městy spojeny tunely.

Byli to estéti. Jejich malby, sošky a kresby nesly informace. My je dnes neumíme vnímat. Sloužily jako vzory pro jeskynního člověka. Nejvíce základen bylo ve Španělsku a na Pyrenejích. Jeskyně byly brány ven z města. Pozorovali okolí. Sdružovali se do velkých rodin, kde byl úzký vztah dětí a rodičů. Telepaticky se spojovali s ostatním vesmírem a dokonale zmapovali zemský povrch.

Kresby vnímali i zvukově a využívali hojně zvuk. Jím přemísťovali hmotu ( stavba egyptských pyramid ). Tak vznikali tunely i jeskyně. Uměli vytvořit jeskyně v Africe a na Pyrenejích.
Jsou součástí našeho duševního dědictví a proto máme touhu řešit násilí. Stále žijí. Často se projevují v psychickém prostředí. My jsme od nich převzali kult Krutého boha, který nás má chránit před násilím.

     

Citát:
Mějme drzost využít práva vykonavatele své vlastní reality.

Zdroj: http://www.matrix-neo.cz/autori/jane-roberts-sethovy-promluvy/reinkarnacni-civilizace.htm