Jane Roberts - Sethovy promluvy

MENTÁLNÍ ENZYMY


Světlo je mentální enzym. Oči jsou temnější v momentě koncentrace, kdy ego relaxuje. Koncentrujeme se i když se ego nekoncentruje. Koncentruje se totiž podvědomí a to velice odlišně od vědomé koncentrace.
Podvědomí = vnitřní smysly.

Hlavní mentální enzym vytváří smysl pro fyzickou realitu, abychom ji vnímali. Mentální enzymy jsou základem v Universu, ale jejich materializace je určena na každé rovině jinak a nezávisle. Objevují se jako světlo nebo zvuk, dokonce světlo může být změněno na zvuk a obráceně. Je to také i interakce, která je velice důležitá. Dokonce i mezi sebou se mohou enzymy měnit, ale jejich hlavní účel je separace a odloučení v materializované formě v naší realitě. To je příčina, proč někteří vidí zvuk jako barvu nebo barvu ve zvuku. To je důkaz jejich vzájemné proměny. Kdyby toho nebyly schopni, neslyšeli bychom barvu a obráceně.


Mentální enzymy jsou spojeny s přirozenou psychikou. Pomocí nich můžeme transformovat energii na jakékoli úrovni a jakýmkoliv způsobem. Mentální enzymy jsou transformátoři a jsou extrémně důležité.

Mentální enzymy způsobují v naší rovině chemický efekt nebo reakci. Ale samotný efekt je pokroucen. Na jiných pláních nemůže být distorzní efekt chemický. Naše Země má mnoho rovin ( plání ). Mentální enzymy transformují životní sílu do zvláštních kamuflážních vzorců. Mentální enzymy způsobují chemické reakce. To vysvětluje důvod, proč chemická nerovnováha ve fyzickém těle se bude jevit jako odpovídající distorse smyslových dat. To se stává, když je chemická rovnováha narušena fyzickým světem.


Mentální enzymy přináleží více mysli než mozku, ačkoli jejich funkce je skrze obojí a používají chemické vlastnosti fyzického těla při svých akcích ( operacích ). Je důležité detailně pochopit vnitřní smysly, protože nejsou zasaženy kamufláží. V některém ohledu je můžeme srovnat s kanály na naší pláni. Je to však jen pouhé přirovnání. Jeden ze zázraků našich vnějších smyslů je jejich bohatost. Mohou nás dovést daleko dopředu, například na vzdálenost, v které může být naše fyzické tělo v jakémkoli zvláštním čase.

Mentální enzymy jsou opravdu vlastnictví vnitřního světa přepisující životní síly do kamuflážních vzorců a dat, které jsou poté interpretována vnějšími smysly.

     

Citát:
Je jedno, jak tence to nakrájíte, stejně to má vždycky dvě strany.

Zdroj: http://www.matrix-neo.cz/autori/jane-roberts-sethovy-promluvy/mentalni-enzymy.htm