Moc a síla pyramidy

pyramid_night

Pavel Mácha

 

Pyramidy jsou dnes doslova ovinuty různými ideologiemi, a to tak pomotanými, že v mysli dnešního člověka, dnešním vnímáním, je pyramida pouze něčím nevysvětleným a její prapůvod záhadou. Jelikož je zde už dostatek lidí schopných plně pochopit následující řádky, nastal čas popsat skutečnou podstatu tak, jak se věci a události okolo pyramidy mají v Pravdě. Pojďme krůček po krůčku, ověřováním a pochopením strohých faktů na sobě samém…

Pyramida - nejdříve základ základu - slovo: pyro je oheň a slovo amid je prostředek. Čiže pyramida je zařízení s ohněm uprostřed.

Konstruktéři pyramidy byli zasvěcenci - osvícení lidé, se znalostmi sahajícími daleko za hranice Sluneční soustavy, ovládající podstatné a základní stavební prvky vesmíru vzniklé z vesmírné hmoty. Tedy živly - oheň, vzduch, vodu a zem, zasazené ve vše objímajícím éteru. Znali dokonale průběh proudění sil na Zemi a pyramidy logicky projektovali a stavěli na základě těchto znalostí.

Skutečnému středu pyramidy se říká královská komnata, a to proto, že se v ní koncentruje největší množství energie, která jakoby v podobě plamene svíčky stoupá k vrcholu pyramidy. Toto místo a jeho energie může být využito k mnoha účelům. Lze tam sušit jakoukoliv hmotu obsahující vodu, nabíjet zdroje schopné pojmout energii, ostřit nástroje, mumifikovat a konzervovat maso nebo těla lidí, zasvěcovat adepty do vyšších znalostí o kosmických principech.

Pyramidy, nebo také „čtyřstěny“, jsou stavěny tak, že jedna strana míří přesně k jihu, další k severu a zbylé logický k východu a západu.

Na levé straně pyramidy najdeme negativní energii, na pravé pozitivní a na severu a jihu neutrální energii - harmonii poměrů sil.

Můžeme tedy říci, že boky vyzařují opačné magnetické povahy. Pohlédneme-li do teorie elektro zákonitě nás napadne, že někde tady tím pádem musí být proudění elektronů a musí vznikat elektrická energie - mezi pozitivním a negativním, bude vznikat napětí. Ano, je tomu přesně tak, elektrickou energii najdeme právě ve vrcholu pyramidy. Délka vlny pyramidy 21 cm je stálá, stejně jako teplota v královské komoře 21°C (to číslo se nám vyskytuje v životě nějak často, že?).

Pyramidy tedy byly jsou a budou stroje či nástroje k zacházení s kosmickou energií. Nejsou to žádné hrobky faraónů, orientační body a další nesmyslené věci, které jsou pyramidám připisovány novodobými badateli. Nebyly postaveny otroky, ale za pomoci nejdokonalejších zařízení pracujících s kosmickou energií. Všechna tato zařízení byla po postavení pyramid zničena, aby nepadla do ruky nezasvěceným lidem.

Největší pyramida na Zemi stojí v Gize a její základní údaje mluví samy za sebe Strana čtvercové základny měří 230,4m a do výšky má pyramida 137,7m. Je postavena na ploše asi 5,4 hektarů a k její stavbě bylo zapotřebí 2 250 000 kvádrů, které dohromady mohou vážit 5,625*109 kg. Suma sumárum, na pyramidách a jejich nepochopení je vidět, jak člověk ve svém vývoji couvá a upadá stále více na závislosti od a do hmoty.

Tolik z širší teorie a pojďme se na to podívat blíže. Co jiného bychom asi měli probírat, než vodu?

S vodou je spojená celá existence lidstva. Je podmínkou života na Zemi. Voda tvoří více než 70 - 80 % lidského těla. Na jejím dostatku závisí lidský život. O to více fascinuje skutečnost, jak působí na vodu pyramidální energie. Voda vlastně bude středem našeho zájmu při všech pokusech s pyramidální energií.

S vodou umístěnou pod pyramidou se dějí úplně fascinující věci. Pod vlivem pyrénu se mění její molekulární struktura a při ochutnání takto upravené vody okamžitě poznáme změnu k lepšímu. Nejvýraznější změny se projeví u destilované vody, pramenité vody a minerálek. Jejich chuť zintenzívní a na jazyku snadno ucítíme stopy solí, minerálů a stopových prvků. Zesílí i bioenergetická hodnota vody. Tato voda pak může léčit. Modrá barva vyzářená do vody dává chuťově pocit, jako by voda byla studenější. Stojí proto za povšimnutí, že některé vody dovážené i prodávané na Západě se prodávají v modrých láhvích. A nejde jen o pocit chladu, ale i o zlepšení jejích léčivých vlastností, protože modrá barva vodu energeticky dobijí. Člověk by se měl každé ráno a večer napít takto energií nabité vody. Zajímavé je, že voda uskladněná pod pyramidou se nekazí, protože pyramida působí i antibakteriálně. To umožňuje její dlouhé uskladnění v místech s nedostatkem pitné vody. V takhle uskladněné vodě se totiž netvoří řasy.

Pro své vlastnosti je pyramidální voda výhodná i pro vaření a pečení. Zkracuje totiž čas vaření, jakoby zlepšovala konzistenci kynutého těsta, apod. Voda nabitá pyramidální energií urychluje vaření brambor a zeleniny asi o 10 minut.

Pozitivní účinek se potvrdil při kožních nemocech a alergiích. Při vnějším použití je velmi působivé proplachování vlasů touto vodou, které pak získávají vyšší lesk, kučeravost, přestávají se lámat a rychleji rostou.

Pyramidální voda je užitečná i při ošetřování tváře a očí. I zálivka touto vodou má podobné účinky, jako kdybyste květiny pěstovali pod pyramidou. Je známo, že asi po šesti týdnech se ve vodě mohou tvořit řasy a rozmnožovat různé mikroorganizmy. Pokud je však voda pod správně nasměrovanou pyramidou, řasy se netvoří a nerozmnožují se ani mikroorganizmy.

Tolik bližší teorie, přistoupíme k reálné praxi. Začneme však úplně jiným zařízením - povídáním o kompasu. Každý jej známe a umíme používat už ze základní školy. Teorie je nám každému více či méně jasná, ale o tom, že střelka kompasu, pokud není ovlivněná jiným magnetem, vždy spolehlivě směřuje k severu a to i v případě, že kompas zavřeme hluboko pod povrch Země, obeženeme ho deseti zdmi, nebo jej vyneseme do výšky. Stále bude ukazovat magnetický sever. Tedy proudění ovlivňující střelku kompasu které způsobuje její natáčení k severu, proniká veškerou hmotou. A jsme u „jádra pudla“: kompas a pyramidy fungují na stejný „pohon“ a zatímco o funkčnosti kompasu nikdo nepochybuje, u pyramidy je tomu přesně naopak. Kompas si do ruky může vzít každý, třeba jen v obchodě aniž by si ho koupil a uvidí, že s jistotou funguje. Do pyramidy se už ale těžko dostaneme a povedlo se to málo lidem. Není to však až taková pravda. My si svou pyramidu postavíme a naučíme se podle ní bezpečně ovládat kyvadlo. Nereálné ? Ale ano. Pojďme na věc...

Zdroj: http://www.mwm.cz/