Upřímností k Bohu

Neale Donald Walsch, Dr. Brad Blanton

 

 

(0) Předmluva: „Pravda vás osvobodí" - Jan 8 32

Jsou-li lidé otevření a upřímní, dějí se pozoruhodné věci. Jsou-li otevření a upřímní vždycky, dějí se neuvěřitelné věci

S tímto názorem souhlasí téměř každý Málokdo však ví, co s tím dělat Tato kniha hovoří o tom, co se s tím dá dělat

Zdá se, že o tom nikdo jiný nemluví Alespoň ne přímo A ne tak věcně jako tato kniha Někteří lidé budou tuto knihu považovat za nebezpečnou, protože ohrožuje jejich život a všechny společenské instituce, které jej podporují

A co je tady tak hrozivého ? Co je tak hrozivé ?

Poselství této knihy lze vyjádřit třemi slovy

BUĎME VŠICHNI UPŘÍMNÍ.

Toto poselství by mohlo změnit váš život. A mohlo by změnit svět

Toho se někteří lidé obávají.

Ne všichni Jen někteří Zejména ti. kteří by o hodné přišli, kdyby se svět opravdu změnil.

Většinou jsou to lidé, kteří mají moc a kteří si myslí, že by nebyli šťastní, kdyby o ni přišli. A jde především o moc nad ostatními lidmi.

Lidé, kteří jsou ochotni sdílet moc s druhými, nemají proti myšlence totální upřímnosti žádné námitky. Námitky mají jen ti, kteří si chtějí udržet moc nad ostatními. Ti jsou však v menšině.

Většinu lidí fascinuje myšlenka pravdomluvnosti a naprosté upřímnosti - to jest způsob existence, který budeme v této knize nazývat radikální upřímností. Brad napsal knihu „Radikální upřímnost", která silně zapůsobila na sta tisíce lidí, a Neale hovoří o upřímnosti a totální viditelnosti ve svých „Hovorech s Bohem". Takže oba chceme sdělit lidem totéž poselství, a proto jsme se rozhodli, že spojíme své síly.

Proč ? Protože lidé mají strach. Jsou naším poselstvím fascinováni, ale zároveň mají trochu strach. Ti, kteří si chtějí udržet moc nad druhými, je straší. Vyprávějí jim strašlivé příběhy o tom, co by se stalo, kdyby začali mluvit jen čistou pravdu a nic než pravdu, a snaží se je přesvědčit, že toho se musí vyvarovat za každou cenu. Mocenské struktury v naší společnosti odměňují ty, kteří lžou, a trestají ty, kteří mluví pravdu. Proč si myslíte, že lidé pořád lžou ?

Nikdo už o ničem neřekne pravdu. Alespoň ne o ničem důležitém. Každý lže každému a všichni to vědí. Tohle bývalo naše malé špinavé tajemství, ale dnes už není tak špinavé, protože Ihaní se stalo tak běžným, že za špinavé považujeme ty, kteří mluví pravdu. Pravdomluvní lidé jsou kritizováni a čestné jednání je považováno za společensky nepřijatelné.

Proto se lidé bojí mluvit pravdu. Po staletích tohoto tréninku jsou chyceni v pasti, kterou si sami nastražili, a žijí ve strachu z toho, co je může vysvobodit. Pravda léčí, ale oni si myslí, že pravda zraňuje.

Během jedné přednášky v Bostonu, kde Neale hovořil o „naprosté upřímnosti jako o životním stylu", se jeden posluchač rozzlobil. „Znamená to, že bych měl mluvit jen pravdu a nic než pravdu bez ohledu na to, zda to někomu ublíží ?“

Tento dynamický námět začneme zkoumat právě v tomto palčivém bodě. Předem vás však musíme upozornit, že vás některá naše slova možná přivedou do rozpaků. Budeme hovořit o některých věcech, které vám mohou připadat nepříjemné. A některá řešení, jež navrhneme, vám budou připadat tak neočekávaná, že si možná řeknete, že jsme šílenci.

Možná je opravdu šílené věřit, že většinu toho, co se dnes děje na této planetě (a v našich osobních životech), lze napravit použitím jediného nástroje: pravdy. Ale možná jsou šílenci právě ti, kteří vám říkají (samozřejmě ne přímo, ale svým chováním), abyste lhali. Definice šílenství říká, že blázen je ten, kdo dělá stále totéž a očekává rozdílné výsledky. Už dlouhá staletí lžeme druhým i sami sobě, ačkoli už dávno víme, že to nefunguje. A děláme to proto, že nás v tom podporuje naše společnost, která neumí nic jiného.

Naši politikové, kteří se snaží zalíbit všem a nikoho neurazit, neumějí nic jiného.

Naši obchodníci, kteří se snaží zvítězit nad konkurencí, neumějí nic jiného.

Naše školy, které slepě přijímají hodnoty společnosti, neumějí nic jiného.

Ani naše náboženství, která se snaží přesvědčit lidi, že jejich víra je jedinou cestou k Bohu, neumějí nic jiného.

A tak nás všechny naše prolhané instituce učí lhát a podporovat druhé ve Ihaní. Proto dnes lžeme každému i v těch nejmalichernějších věcech. Zapomeňte na velké věci; těmi jsme se přestali zabývat už dávno. Jsme uprostřed éry společenské lži. Dnes nikomu neřekneme pravdu ani o tom, proč si večer nepřijdeme zahrát karty.

Jedinou cestou z této situace je totální upřímnost. Radikální upřímnost. Jedině upřímnost funguje. Jedině ta může změnit všechno. Upřímnost člověka posiluje. Upřímnost léčí. Je soustředěna na intimní vztahy - na skutečné vztahy mezi lidmi, nikoli na nějaké hollywoodské romance. Nezabývá se ničím vyumělkovaným.

Upřímnost přiznává realitu našeho života; nesnaží se nic přibarvovat ani překrucovat. Upřímnost je láska k tomu, co skutečně existuje. Právě láska k tomu, čím opravdu jsme, nám umožňuje respektovat a milovat druhé.

Když začnete číst tuto knihu, možná získáte dojem, že její námět nemá nic společného se současnou celosvětovou krizí. Jedině hluboká moudrost a ochota vidět to, co většina z nás vidět nechce, vám umožní uvědomit si, jak hluboce se tato kniha týká současného dění na naší planetě. Ti, kteří si to uvědomí, budou bohatě odměněni. Proto vám radíme, abyste obrátili tuto stránku a začali psát novou kapitolu v historii lidstva.

Neale Donald Walsch a Brad Blanton

listopad, 2001