rukopisy_z_nag_hammadi2

Wolf Oerter

Druhý svazek přináší komentované překlady dalších pěti raně křesťanských traktátů, které byly součástí významného nálezu rukopisů poblíž hornoegyptského městečka Nag Hammádí v roce 1945.

Pozoruhodné básnické dílo Hrom: dokonalá mysl obsahuje promluvu bezejmenné ženské božské bytosti, která se představuje formou sebezjevení a často o sobě mluví v padaroxech. Najdeme zde též mnoho narážek na gnostické mýty.

Porozumění naší velké moci ve stručnosti líčí dějiny světa od stvoření až po eschatologický zánik, záchranu věřících a očištění trestaných duší. Traktát obsahuje stoické motivy i pozoruhodné interpretace některých biblických pasáží.

Text nazvaný Melchisedek vypráví o zjevení, které anděl předal stejnojmennému starozákonnímu veleknězi, a navazuje tak na bohatou židovskou a křesťanskou tradici spekulací o této postavě, v hebrejské bibli zmíněné pouze marginálně. Traktát je pozoruhodný svým odsuzováním doketismu, tj. nauky, že Kristus žil ve světě, trpěl a zemřel pouze zdánlivě.

Nórea je krátký spis hymnického charakteru, odvolávající se na tradici gnostických příběhů o stejnojmenné Adamově dceři (např. Podstata archontů). Mohl být recitován během udílení některé gnostické svátosti.

Svědectví pravdy sepsal křesťanský gnostik enkratického zaměření (enkratismus je zdrženlivý přístup ke světu i k tělu zavrhující veškeré plození i požitky). Autor kritizuje nauku obecné církve (především křest vodou, touhu po mučednictví a pojetí zmrtvýchvstání těla) i učení jiných gnostiků, přičemž podává svébytný výklad Kristova života i cesty pravého věřícího.