PYRAMIDY - MARS - SIRIUS: "SMRT CIVILIZACÍ NEMUSÍ BÝT POCHOPENA"
 
 
 
31.08.05   Will Landa
 

Byla civilizace na Marsu spojena s Atlanťany, kteří stavěli pyramidy na Zemi - na kontinentu Atlantidy a v Egyptě ? Nebo byla marťanská civilizace mnohem starší jak civilizace Atlantská ? Jasné je jen jedno, a to , že tyto civilizace byly s vyšší a rozvinutější civilizací Síria a od ní získali své kosmické znalosti, které jsou uložené v pyramidách pro případ světové kosmické katastrofy. Obě civilizace nesprávně použily tyto znalosti a obě skončily velmi neslavně a tragicky. Jestliže planetární řetězec ve shodě s "Tajnou doktrínou" chápe svoji sedmerou historii na planetách Sedmerých Kosmických systémů, podobných Slunečnímu, tak na Marsu mohla být civilizace, která byla těsně spojena se Síriem. H.P.Blavatská upozorňuje na toto : " Nebezpečí bylo v tom, že takové doktríny jako Planetární řetězce a Sedm ras v současnosti dávají klíč k sedmeré podstatě člověka, neboť každý princip je ve shodě se známým plánem, planetou či rasou a lidské principy v každém plánu jsou ve shodě se sedmerými okultními silami. Tak se může stát, že chybným využitím okultních věd může člověk napáchat nevyčíslitelné zlo ..." Dokumenty Atlanťanů byly ukryty, ale samotné znalosti a jejich skutečná existence se nikdy neskrývala před Hierofanty Chrámů, kde se Mystéria vždy přijímala s disciplínou a byla stimulem ke zdokonalení.

 

 
 

To jsou velmi stará svědectví, která stále chránili Velcí Adepti počínajíc Pifagorem a Platónem až nové náboženství nazaretských vneslo změnu k chudší taktice věků. Bohužel současná doba dokonale odpovídá poslední době Atlantidy - říká se v "Živé Etice" ( Agni Jóga) Heleny Rerichové - titíž lži proroci, titíž lži spasitelé, titíž vojáci, totéž vedení a duchovní učení. Nyní se pod hříchy hrbí civilizace přesně tak, jak Atlanťané uměli rychle přelétnout planetu, aby rychleji ošidil druh druha. Také se ničily chrámy a věda se stala předmětem spekulace a posuzování. Také se bouřili proti Hierarchii a také se dusili vlastním egoismem. Narušili rovnováhu podzemních sil a vytvořili společnými silami katastrofy. ( Hierarchie 145 "Živá etika ) Stav planety je tak katastrofický, že není možné udržet národy od páchání zvěrstva...

Karma lidstva je sestavena z mozaiky samých děsivých vykoupení. Ale Ohňový strážce Hierarchie spasí lidstvo. ( Agni Jóga, Živá etika ) Kataklyzmata probíhají v rozporu ohně s plamenem v usazeninách planety. Ty planetární plyny, které jsou zrozeny jedem rozkladu, přivádí k činnosti nezkrotnou energii KAMADURO, jinak řečeno - tělo těla se nespojuje a ohněm. Svítící hmota se snaží smířit s počátkem a to, co se nazývá tmou, paralyzuje počátek světové hmoty - a právě tam probíhá kataklyzma. Naše současnost - doba přechodu k Šesté, vysoce duchovní rase lidstva, to je doba začátku činnosti Vyšších Kosmických energií, na což nás upozorňovali Rerichovi i H.P.Blavatská. Naše doba velmi připomíná poslední éru Atlantidy, proto je tak důležité vysvětlovat lidstvu příčiny katastrof, které zahubily civilisaci Atlanťanů a Marsu. V doslovu knihy věnujeme kapitolu Heleně Ivanovně Rerichové, která přijala od Kosmických učitelů Mahátmů Shambally "Učení živé etiky" (Agni jógy), grandiózních 15 kapitol práce, filosofické otevřenosti a tajemství Světového domu a Kosmických Zákonů. Bez pochopení a přijmutí srdcem těchto zákonů nemohou pozemšťané vejít do rytmu a řetězce kosmické evoluce a kosmického přátelství (solidarity) a nemohou ovládat Psychickou energii - druh prostorového kosmického ohně - nepostižitelnou nejjemnější substanci mající nekonečně velkou sílu a dovolující člověku v sobě odhalit možnosti telepatie, jasnovidnosti a mnohé jiné fenomény. Neuznávaná a nesprávně používaná Psychická energie se dnes může obrátit v mocnou ničivou sílu a zakončit evoluci vaší planety gigantickým výbuchem.

Již nyní probíhá transmutace každého člověka v ohnivých sférách a polích. Všechno živé na Zemi projde Ohnivým Křestem. Jen lidé čistého a ušlechtilého bytí, se srdcem, které přijímalo přikázání Krista mohou tyto energie vydržet. Nevěřící v Boha, ti co nedodržují přikázání, ti co trpí mysli zlo a emoce - tyto energie nevydrží. Kosmos od nás potřebuje jasné vyzařování, které se dosáhne službou společnému blahu, láskou ke světu, k bližnímu i k Bohu. Kosmická vyzařování budou nás spalovat plazmou vysoké úrovně vibrací. Tyto vibrace jsou léčivé pro světlé bytí a zhoubné pro temné. Vyvarujte se zlostných myšlenek a rozčilení. Obraťte se ve svém srdci k Tvůrci modlitbou. H.P.Blavatská tvrdí, že 4. rasa pozemšťanů Atlantů začala svoji existenci před 5 miliony let, když se 3. rasa s jejím kontinentem Lemurií pomalu skláněla k zániku. V průběhu 4,5 milionů let Lemurie a Atlantida existovaly současně. Kolonie Atlanťanů byly i v Lemurii a kultura těchto civilizací se prolínala. Ale vědecké úspěchy Atlanťanů VIMANY, Velký krystal, překonání gravitace, to bylo mnohem výš než úspěchy Lemurijců.

Nedávné vyřešení kreseb na Planině Nazca letcem Babaninem (jeho kniha "Tajemství planiny Nazca"), kde tvrdí, že : Atlantida i Lemurie byly spojeny jediným vzdušným mostem za pomoci vimanů a planina Nazca v symbolice a v ekvivalentu vzdálenosti projekce je mapou dřívějších kontinentů - Afriky, Lemurie, Atlantidy a dalších kontinentů. " Lemurie ... nesmíme zaměňovat s kontinentem Atlantidy stejně tak, jak nezaměňujeme Evropu a Ameriku. Oba kontinenty - Lemurie i Atlantida se ponořily i se svými vysoce rozvinutými civilizacemi i Bohy - i když mezi oběma katastrofami proběhla doba přibližně 700 000 let, přičemž Lemurie dosáhla svého rozkvětu a zakončila svoji kariéru v době, která předcházela epoše Eocen, neboť její rasa byla 3. rasou. Pozůstatky tohoto provždy velikého národa je možné vidět v některých ploskohlavých abogirejců v Austrálii. Malajci a papuánci představují smíšenou skupinu, která je výsledkem mísení nižších subras Atlanťanů se 7. subrasou 3. kořenové rasy Lemurijců. A také hotentoti se jeví jako vedlejší větev Lemuro - Atlantů." H.P.Blavatská "Tajná doktrína." Souhlasně s H.P.Blavatskou - Lemurie se prostírala podél rovníku a zabírala velkou část Indického a Tichého oceánu od úpatí Himálaje. Moře se tehdy prostíralo přes Tibet, Mongolsko a poušť Gobi. A kontinent Lemurie zabíral nynější Jižní Indii, Cejlon, Sumatru, Madagaskar, Tasmánii a Austrálii, bez několika stupňů až do Arktického kruhu a k Velikonočním ostrovům.

Část kontinentu zasahovala do Jižní Afriky a stáčel se k severu do Norska. V samém středu 3. kořenové rasy před 18 miliony let se Sedm Velkých Kumárů, Velikých Duchů Kosmické Hierarchie Světla - postavilo do vedení naší planety. Oni se vtělili do králů a Žreců Lemurie a vládli této zemi. Gigantický vzrůst lemurijců (až 18 m) během milionů roků se zmenšil na 6 metrů. Sochy Velikonočního ostrova zvěčnily podobu pozdních lemurijců. Pozůstatky těchto starých lemurijců se objevují u národů etiopského typu. Kosmická hierarchie se stala hlasatelem náboženství Lemurie a dala lidem kosmogonické vědomosti a první impuls k vynálezům, ke zdokonalení věd a umění (zručnost, šikovnost), astronomii, architekturu, botaniku i matematiku. Odhalili jim tajemství ohně a přinesli ovoce i označení dalších planet. Lemurijci stavěli svá ohromná skalní města z vyvřelin lávy, z bílého kamene z hor i z černého podzemního kamene.

První města Lemurie byla u nynějšího Madagaskaru. Rozvíjející se kontinent Lemurie se za miliony let začal potápět do oceánu, drobil se na oddělené ostrovy. Podle Kosmického zákonu Zrodu a smrti hlavních ras, člověka vždy doprovází kataklyzmata, když probíhá změna ve sklonu zemské osy a rotace planety. Staré kontinenty se potápějí do oceánu a hory se zvedají tam, kde dříve byla voda (moře). Povrch Země se vždy mění při výměně ras.Tento zákon vždy existoval v přesně naznačené době se souhlasem s Kosmickými zákony. Nynějším pozůstatkem Lemurie je Austrálie, nynější ostrov Cejlon byl severní náhorní planinou ostrova Srí Lanka, na které 3.Rasa dovršila svůj osud. Lemurie byla zničena činností vulkánů, zemětřesením a podzemním ohněm, ale i rozestupováním dna oceánu. Lemurie zahynula zhruba před 700.000 léty, to je do začátku toho, co nazýváme eocenem.

 

Zdroj: http://www.matrix-2001.cz