PYRAMIDY - MARS - SIRIUS: "Vimany a silový krystal hlavní pyramidy Atlantidy"

 

 
06.09.05   Will Landa
 

V ústředním archívu města Delhi  je uchovaná kniha  "Vimanika shakti" napsaná sanskrtem. V roce 1930 byla vystavena na Mezinárodním knižním veletrhu v Československu. V tomtéž roce angličtí filologové ji přeložili ale nevnikli do smyslu. Počítali s tím, že mají dílo se zamlženým indickým folklórem. V 70. letech se tato kniha dostala do rukou filologa, který znal sanskrt a najednou se ukázalo, že "Vimanika shakta" je unikátní příručka k létajícím strojům dávné civilizace. Přesněji - je to návod pro piloty létajících strojů, které zde nazývají vimany. Tato zpráva byla uveřejněna v článku A.Kulčického "Šest tisíc roků před kosmickou érou", který publikoval v časopisu "M-ský trojúhelník" v roce 1990 a také v knize "Kontaktéři dnů apokalypsy" od  Ally Ter-Akopjanové.

 

 
 

Kniha má více jak deset kapitol a v jedné z nich jsou vypsány druhy vědeckého tudia, které se musí pilot naučit. Ve druhé kapitole jsou popsány přístroje, které se nacházejí mimo určení vzdálenosti do cíle a zaměření jejího pohybu ještě i pohlédnout do kabiny s cílem poslechnout si a podívat se, co hovoří a dělá posádka.

V následující kapitole jsou popsány kovy a materiál, ze kterého jsou vimany sestrojeny a jakým způsobem byly získány. V jedné z kapitol je popsána konstrukce vimanů. Tam je uvedeno, že bývá 12 typů vimanů a uvádí popis tří jednodušších. Autor knihy dále píše : "Já nepíši o jejich stavbě proto, že neznám, ale proto, že tuto znalost zatím nelze dávat lidem, protože by zničili sebe i Zemi.

V jedné z kapitol knihy se uvádí 3 takovéto charakteristiky vimanů: pro stavbu vimanu je nutná speciální pevná a lehká slitina schopná vydržet ničivé síly nebe. A také :

1)   ZRCADLO pro hromadění a vstřebání energie u okolního meziprostoru  s následnou   Kumulací.

2)    KONSTRUKCE  pro odvrácení úderů blesku.

3)  RCADLO vnějšího pohledu s jehož pomocí je možné sledovat i tu jistě nejmenší změnu v okolí.

4)    ZAŘÍZENÍ pro změny rozměrů a formy vimanů během letu.

5)    ZAŘÍZENÍ pro vytvoření umělé tmy.

6)    ZAŘÍZENÍ  k určení a  rušení špatného slova.

7)  ZAŘÍZENÍ pro vytvoření kruhového ochranného pole, které ochraňuje viman během  letu před nepřátelskými silami.

 

Mimo to se vimany mohou :

1)    Pohybovat se cik cak jako had.

2)    Generovat záření, které může zničit všechno živé.

3)    Stát se průzračným, neviditelným, schopným napodobit mraky.

4)    Využívat energii Slunce i vzdušných vírů.

5)    Vydávat, vyzařovat tmu.

6)    Zářivým paprskem sežehnout vražedné - nepřátelské vimany.,

7)    Okamžitě se maskovat.

8)    Vypouštět paprsky, které paralyzují.

Tato kniha "Vimanika shakti " byla nalezena v archívech Delhi a je to zatím jediný dokument o letectví Atlanťanů. Mimi to zůstaly na celé planetě, na všech kontinentech staré fresky zobrazující vimany. Vladimír Avinský napsal o těchto freskách črtu "Hvězdná předhistorie lidstva " - povídat si o ní budeme v části, která pojednává o UFO. Na východě létaly vimany vybavené laserem a využívající sluneční energii s neuvěřitelnou rychlostí mezi hvězdami. V našich speciálních archívech zůstala vzpomínka na tuto historii ve spojení s Atlantidou a jejím obyvatelstvem, které ovládalo ve kterých je možné převážet lidi i náklad z jednoho konce Země na druhý, ale také z planety na planetu. Toto všechno bylo řečeno znamenitému italskému kontakterovi E.Siracusovi vyšší civilizací Kosmu.

Eugenio SIRACUSA - to je učitel Georgia Bondjovanniho, člověka - legendy nesoucího na sobě znak Bohorodičky, nehojící se krvavé rány - STIGMATA na rukou i na nohou. O Siracusovi a jeho žákovi byla vydána kniha Oracia Valenti pod názvem "Kam kráčíš lidstvo?".

 

 

Silový krystal a hlavní pyramida Atlantidy

Edgar Caysi řekl, že : "Atlantové ovládli síly, které v kombinaci se silami elektické energie a rozšiřujících se plynů vyvolávaly vulkanické erupce. Zápisy o systémech vyrábějících elektrickou energii se nacházejí u Bimini. Epicentrum zemětřesení, které rozdrobilo Atlantidu - kontinent na 5 ostrovů se nacházelo na Bahamských ostrovech. Po druhé katastrofě se rozeběhla emigrace obyvatel Atlantidy do Afriky a Jižní Ameriky.  Atlanťané odhalili tajemství koncentrace slunečné energie s pomocí krystalu s magnetickými vlastnostmi. Velký kámen představoval cylindrický krystal s mnoha hranami. Jeho vrchol přijímal sluneční energii, která se koncentrovala ve středu cylindru. V roce 1933 několik malých kamenů podobného tvaru bylo nalezeno na Yukatanu, ale lidé nepochopili jejich význam.

Velký silový krystal Atlanťanů ještě stále odpočívá na dně Atlantického oceánu v Bermudském trojúhelníku. Čas od času se tento krystal nabíjí energií a proto tam mizí beze stopy mnoho lodí i letadel. Obrovský krystal - největší úspěch atlantické civilizace byl zhotoven, kdy již mohli Atlanťané zkrotiti sluneční energii za pomoci malých krystalů. Kosmičtí učitelé jim pomohli vyhledat mohutnou křemennou žílu, která mohla svými rozměry odrážet všechny paprsky Slunce i Měsíce. Atlanťané mohli vytěžit
ze země tento balvan křemene a opracovat hrany s takovou přesností, že odrážely každý paprsek, který na ně dopadal. Krystal byl používán dnem i nocí mimo deštivé dny.

Po 1. katastrofě a po prvním rozpůlení pevniny začali Atlanťané používat onen gigantický krystal s agresivním cílem. Jejich pýcha došla tak daleko, že se rozhodli  napadnout vojensky dnešní Čínu, která ležela na opačné straně Zemského glóbu. Když paprsky krystalu zamířili skrze střed Země, vznikl výbuch neuvěřitelné síly a kontinent Atlantidy šel ke dnu.."

Raymond Bernard zasvěcený do Tajných učení Rosikruciánů v knize "Neviditelná impéria" píše :" Atlantida byla kontinentem vysoce rozvinuté civilizace. Pro srovnání s atlantskými, jsou naše prostředky spojení a transport úplné nic..."

V hlavní Pyramidě Atlantidy zasedalo Kolegium Mudrců, ochránců tajných vědění. Pouze jedna jediná pyramida zobrazovala Nejvyšší Pyramidu Atlanťanů a to ještě v jiném měřítku. Je to Cheopsova pyramida.

Atlanťanům byla známá moc a podstata některých kosmických sil, speciálních zemských telurických toků. Harmonické řízení těmito toky jim dovolovalo zabraňovat geologickým katastrofám. Pyramidy splňovaly tuto roli, speciálně hlavní pyramida. A celá země se díky ní stala efektivním příjemcem Kosmických sil.

Vědomosti získali Atlanťané z jiných Galaxií. Nyní jsou mezi pozemšťany inkarnovaní mnozí atlanťané, jejich Učitelé Moudrosti a oni dnes řídí lidstvo Země a jednají se svolením Vyššího výboru A (tajný název rosekruciány nerozšiřovaný - R. Bernard "Neviditelná impéria").

V roce 1940 Edgar Caysi předpověděl odhalení zatopených stěn Bimini a Baham. V tom samém roce ještě předpověděl, že Poseidonic musí být prvním ostrovem Atlantidy, který se objeví nad úrovní moře a toto by mělo proběhnout během let 1968 - 1976 - píše ve své knize "Zaniklé světy" celosvětově známý badatel Robert Sharru - dříve i hlava Rosikruciánů mistr Velancova publikoval tutéž předpověď ve své knize "Neviditelná impéria".

.... A skutečně v roce 1970 francouzský potápěč Dmitrij Ribikof jako první zpozoroval podvodní geometricky pravidelné hromady nedaleko západního břehu Bimini.  Společně s americkým profesorem získal přesvědčivé letecké snímky a dokázal, že to jsou staré stěny ve hloubce 20 feetů a mající délku 250 feetů. Tyto stěny byly vystavěné z obrovských bloků na prostoru asi 60 čtverečních feetů. Podobné stěny byly ještě odhaleny nedaleko ostrova Andros.

E.Caysi  v roce 1940 řekl na jedné besedě, že zápisky o systémech s jejichž pomocí Atlanťané vyráběli energii budou nalezeny nedaleko Bimini společně s částí chrámu. Tyto zápisy doposud nalezeny nebyly, ale stěny u Bimini jsou odhaleny. Podle Caysiho první katastrofa Atlantidy proběhla asi 15.600 roků př.n.l. a epicentrum zemětřesení, které rozdrobilo Atlantidu na 5 ostrovů bylo na Bahamách. Tři hlavní ostrovy byly nazvány POSEIDONIC - ARIN - OG a před 12.000 léty proběhla druhá katastrofa Atlantidy.

H.P.Blavatská a Tajná Doktrína udávají jiná data  čtyř katastrof Atlantidy. Jedna z nich proběhla před milionem roků, a potom přibližně po 100 tisíci létech po "zlatém věku " Atlanťanů.

 

Zdroj: http://www.matrix-2001.cz