PYRAMIDY - MARS - SIRIUS: "Záhadné objekty na Měsíci"

 

 
21.10.05   Will Landa
 

Měsíc vzrušuje lidstvo neméně jako Mars, hlavně po příhodách amerických astronautů, kteří se tam setkali s létajícími stroji jiných civilizací. Společně s NASA v kráteru Aristarchos 112 krát registrovali různé optické jevy. Totéž pozorovali v kráteru Platón (29x) a v údolí Schretra (15x), v Moři krizí (16x). Všeho všudy během posledních pěti roků bylo na Měsíci pozorováno kolem 400 proplétajících jevů. Ještě v padesátých létech našeho století několik zvědavců a obdivovatelů bylo překvapeno zvláštními objekty a jevy, které viděli na Měsíci - ohně, pohybující se světelné pásy, poznávací znaky a inženýrské stavby. Při  Měsíčním programu Apolla či jiných, bylo pořízeno na 140 133 snímků Měsíce. Vědci mnoha zemí zaznamenali na těchto snímcích  záhadné objekty. NASA však tyto informace utajila. Mnozí vědci zkoumali Měsíc v rámci svých zájmů a jen někteří mohou spojit všechny zprávy dohromady. Astronomové věnují Měsíci velmi málo pozornosti, jeho milovníci mnohdy znají víc než oni. Komplexní analýza  tohoto materiálu vypracovaná nebyla - určila se úzká specializace a oddělenost různých odnoží.

 

 
 

V prostředí mnohaletého utajování unikátních faktů před lidstvem Země, které jsou spojeny s Marsem, Měsícem, UFO a také odhalení zahynulých představitelů jiných planetárních civilizací v 70.létech, vyšla kniha Georga Leonarda "Na našem Měsíci je ještě někdo". V ní je víc jak 100 tisíc fotografií NASA a také popsané besedy s účastníky Měsíčního programu a bylo dokázáno, že se Měsíci projevil mimoplanetární rozum.

G.Leonard začal svoje pozorování již v roce 1952 malým domácím teleskopem. Pracoval na zájmové úrovni  a byl v kontaktu s vážnými výzkumníky. Předměty a objekty, které jsme na Luně viděli odpovídají vysoké matematické úrovni - píše Leonard - odlišují se  jasnými, zřetelnými geometrickými parametry a jsou zjevně projektovány myslícími existencemi.

Na Měsíci je myslící rasa ! Ne lidé, možná že ani nejsou ze Slunečního systému. Nikdo nezná vznik Měsíce ani to jak se do naší Sluneční soustavy dostal. Jeho průměr je 400 krát menší jak průměr Slunce a jeho vztah k  Zemi je takový, že k ní má 400 krát blíže jak ke Slunci. Je docela možné, že civilizace, která tvořila tento systém do něj vložila  stroze matematické proporce vyjádřené ve Velké Pyramidě a podrobnosti v parametrech Měsíce. Astronauté z Apolla 17 našli v kráteru oranžovou horninu. Všude na povrchu byly černé, červené a oranžové korálky. Nikdo neví, jak se na Měsíc dostalo barevné sklo.

Kráter Bulliald široký 37 mil ve středu jihovýchodního čtverce Měsíce není klidný. Vybavení Apolla ukázalo několik silných otřesů. Oblast mezi Bullialdem a Ljubeneckým je nejfantastičtější na celém Měsíci. Na fotografiích tohoto místa  je vidět vyčnívající ozubené kolo a to právě nedaleko kráteru Ljubenecký. A tento masivní mechanismus byl zničen nějakým kataklyzmatem. Jeho průměr byl kolem 5 mil . Doktor Whitcomb z NASA zasvětil G.Leonarda do sporu  astrofyzických kruhů. "Poměrně hodně kvalifikovaných lidí nyní přiznává, že se na Měsíci  dějí zvláštní věci" , řekl Whitcomb. Nikdo z nás se ani jednou nezmínil o UFO, ale jsou velmi reálná. To ví každý, kdo danou tematiku zkoumal. A OFU musí mít někde základnu. Měsíc - to je naprosto logická základna pro UFO dotýkající se naší kultury ze staré doby.

Mnohé viditelné objekty Měsíce jsou zničené - jsou to vlastně ruiny. A mlýnský kámen (žernov) - mamut v kráteru Ljubenecký mnení výjimkou. On je kdoví proč povalen - něčím, co odervalo část obalu (pláště).

V zóně Billiald - Ljubenecký je velmi rozměrná konstrukce podobná krytu generátoru - gigantická konstrukce  se sklonem a okrouhlou střechou nahoře. Skutečně je to generátor nějaké energie. Povrch pod střechou vypadá jako generátor stejnosměrného proudu s rámem a plošinou. Oblouk korpusu  má překvapivě pravidelnou formu (tvar). Možná, že generátor pracuje na sluneční, atomovou či jinou energii, kterou si jen ztěží lze představit.

Někteří specialisté NASA počítají, že toto zařízení je gigantický kosmický koráb, který se dostal do Sluneční soustavy před mnoha tisíci léty po nějaké kosmické katastrofě. Jeho obyvatelé se snad snažili koráb  opravit, protože mechanizmy jsou viditelné v různých částech Měsíce.

G.Leonard píše :

"Jeden z inženýrů v Centru kosmických letů Goodarda v Grinbeltě, který znal můj zájem, mi přinesl fotografii, která kolovala mezi jeho spolupracovníky v centru. Byla to mozaika . Konečné snímky byly pořízené částečně skanovací technikou. Fotografie byla sestavena z těchto částí v laboratoři reaktivních motorů Kalifornského technologického institutu (NASA, Pasadena, Kalifornie.)

Popis na nižší části fotografie je : "fotografie s částečným skanováním byly pořízeny z výšky 8000 - 10 000 feetů od povrchu Měsíce a ukazují samé malé krátery v průměru 3 feety. V levém rohu je vidět velký objekt, dále vidíme 6 objektů, které jsou provedeny se závidění hodným mistrovstvím na sluneční straně dna nevelkého kráteru, asi 200 mil od kráteru Bullialda."

A ještě jeden společný pohled na nevelký kráter, který je sestaven ze dvou fotografií. Krátery podobné tomu prvému, plné zajímavých objektů a kterých je plný Měsíc. Jsou všude. Blýskající se předměty, které na obrázku přecházejí do stínu. Velký objekt na odvrácené straně má matně kovovou úpravu, měkké okrouhlé obrysy, je symetrický a má kopuli nebo věžičku. Maskování bylo stejné jako u tří objektů dole pod věncem. Dále přehled všech možných abeced různých národů ukazuje, že například podtržené velké V. je podobné staro semitskému S, které bylo nalezeno  na posledním MAOBYTSKÉM kameni, který se datuje 900 roků př.n.l.. A také se neobyčejně podobá písmenu "S" ve staré abecedě KAROŠI. KAROŠ = to je staro arménská abeceda, kterou používal Ježíš podle vyjádření symboliky indických jazyků. Je možné, že obyvatelé Měsíce, představitelé nad civilizace Síria pomohli pozemšťanům napsat historii Nového Odkazu a také VÉDY, kde je popsaná historie UFO."

 

 

Znaky a symboly

Na Měsíci byla odhalena další písmena abecedy v rajonu Moře IMBROS. Je možné, že všechny písmenkové a číselné symboly se opakují na nespočetných planetách naší Galaxie? Znaky z pohledu písmen A a P je možné vidět všude na Měsíci. Hieroglyf oktagonu v kráteru Ticha je vidět ze vzdálenosti mnoha mil - tak je veliký. Na Měsíci jsou tucty zobrazených gigantických písmen E a F. Jsou v kráteru Plato i Gessendi  i na dně kráteru Koperníka.

Na symetrických  vrcholcích kráteru Kopernik vědci viděli nějaké konstrukce a na dně pak stavby připomínají staré mohyly nebo rampy pozemšťanů, které se zvedají k vrcholu a na jeho boku je jakési poselství. Je tam velká číslice 3. Z fotografií je patrné, že zde jsou písmena všech abeced a dokonce i slepeckého  Breilova písma či Run. Na mnoha místech Měsíce je zřetelný symbol "Stromu života", kříže který je vždy uzavřen v kruhu či oválu Je to jeden ze starých symbolů člověka.

Tento otřesný fakt hovoří o tom, že zanechat tyto symboly na Měsíci mohla jen stará civilizace Země - Atlanťané a mimozemské civilizace pokračovaly v práci na měsíci během milionů let po zániku Atlantidy.

Američtí astronauti viděli nesčíslné blýskající se kříže na Měsíci. Kříž - to je starý symbol Atlanťanů. Latinský kříž na Měsíci  v Keplerově kráteru  je 4 míle dlouhý a 1/2 míle široký a je zvednutý nad zemí. Co je to ? Památník starých astronautů?

Ale na Měsíci jsou i jiné kříže a je jich velké množství , neprotínají se přesně ve středu, ale jak je pravidlem, jedním koncem jsou zabodnuty do půdy. Na jedné fotografii je jeden kříž na okraji kráteru a je jasně modrý. Tyto kříže či poznávací znaky jsou pro kosmické stroje označením místa pulsujících kráterů.  V těchto místech jsou obyčejně X-drony zaneprázdněné hledáním užitečných nerostů. Poznávající kříže jsou obyčejně bílé a blýskají se.  Na Měsíci jsou také poznávací šipky - například na plošině Kinga (Mystický kráter). Šipka ukazuje na rozsedlinu, kde jsou další znaky. Poznávací znaky jsou obyčejně na vyvýšených objektech a na zvláštních "vlajících" provazech, vlnkách a lanech, které pokrývají celé úseky jakoby síťkou. Překrásná vyobrazení lilie jsou na skalnatých výstupcích  . Astronauti byli překvapeni, když tyto znaky uviděli.

Celé hory se zdály být vytvořeny v krásné estetické formě a je to vidět jak na kopcích tak i v údolích. Alpské údolí na Měsíci ohromuje sochami z kamene. Jsou zde kopulové stavby postavené na vrcholcích na blýskajících se plošinách. Tyto stavby Alpského údolí jsou pojmenovány jako blýskající se alabastrové hory. Jsou zde jasně vidět ohromní ptáci. Nedaleko horského masívu RUK a kráteru Shikarda jsou vyfotografovány kopule na plošinách. Jsou to snad města ? Nepochybně, estetika, to je významná část existence této kosmické rasy.

Uvedená plošina je zaplněna ovály a kruhy, které se zvedají k překrásným geometrickým kopulím. Každá kopulovitá stavba  zabírá od 2 - 10 mil a s výškou cca. 1/2 míle a má 6 mil v průměru. To znamená, že uvnitř takové kopule  je možné rozmístnit celé americké město. Oktaedr s průměrem 31 mílí nemohl  na Měsíci vzniknout jen tak. Vidíme zde krátery ve tvaru pravidelných mnohaúhelníků, stejně tak pyramidy nebo kónusové konstrukce, které mají nějakým způsobem vliv na prostor a čas a civilizace pracující na Měsíci využívá tento zákon Prostoru a času.

Odvrácená strana Měsíce má více kráterů tvaru mnohostěnu a cvičný, snad vojenský polygon s různými geometrickými tvary jako oktaedry (oktagony) hexaedry (hexagony). A viditelná strana Luny má krátery kruhové. Odvrácená strana je více propracovaná, své konstrukce se na ní rozhodly postavit mimozemské civilizace. 26.8.1966 Lunar Orbiter I udělal fotku kráteru ve tvaru oktaedru v průměru 1 míle.

Apollo 14 vyfotil divný objekt  vysoký 1 míli a za pět roků stejný objekt, ale na jiném místě. Nazvali je "Super zařízení 1966" a "super zařízení 1971". Oba jsou na odvrácené straně Měsíce. Druhý objekt se dívá přímo nahoru a je zkonstruován z filigránových kovových elementů.

Na Měsíci je mnoho gigantického zařízení, která vypadají jako dva překřížení červi a tyto červy nazvali  "X-drony". Jejich rozměra jsou různé a to 1-3 míle. Nevypadají jako kovové a během práce mohou zvedat jednu nebo dvě nohy či konce. Pohybují se okolo kráteru  a zvedají stovky tun půdy, rozrývají a ulamují okraje kráterů.

Ještě jeden objekt je na Měsíci jehož snímek dodal Magui (observatoř KUASAN, Japonsko) vyobrazený v knize spisovatele  Patricka Mura "Zkoumání Měsíce" Objekt je vyfotografován v oblastiá Pifagora a Sinus Pidium Pifagor - zdařilý název kráteru z různých geometrických obrazců. Ve čtvercovém kráteru se napříč táhne jakási šňůra. Takových objektů je na Měsíci mnoho. Objekty ve tvaru kolosálních kuželovitých jehlic nebo ohromného děla mají jednu nebo dvě míle, jejich "nosy" - výběžky - jsou namířeny nahoru. Jakou hrají roli ?

V kráteru Ticha jsou vyfotografovány kopule připomínající mongolské jurty. Jsou to obydlí mimozemských? Když Georg Leonard zkoumal fotky kráteru Kong uviděl, že X-drony se zakusují do stěny kráteru, aby zničily skalní horninu a vydali proud písku. Speciální aktivita na vypuštění toku je zafixovaná na odvrácené straně Měsíce v kráteru Ticha, v Alpském údolí, v moři Krizí. V zóně Bulliald-Ljubenecký nejsou vidět X-drony. To ale znamená, že na Měsíci existují 2 principiálně různé rasy, každá se svými vlastními zónami, technologií i kulturou ?

Na fotografiích Kinga jsou viditelné hromadné naběračky, lžíce, lopaty vytáhnuté z vesla a poslané rozrušovat vrchní horninu. U podnoží je zde jeden z X-dronů dlouhý 1,5 míle. Využívat zařízení  na Měsíci je pro pozemšťana čtyřicetkrát těžší. A postavit betonové potrubí o průměru 1 míle je pro nás nemyslitelné. Také zde vidíme objekt podobný ohromnému dělu. Toto dělo vystřeluje napříč kráteru vlákna.

V zóně kráteru King je ještě jeden překvapující objekt, který je na několika místech Měsíce. Je vždy pozvednut pod nějakým úhlem, vždy má dvě šišky (boule) symetricky rozložené a s visícím vedením. "Viděl jsem, že byl spojen se super strojem, který pracoval na vrchní terase kráteru" - píše G.Leonard. Byli jsme přivedeni do rozpaků, říkal specialista NASA, když jsem pronikl až do středu. Na Měsíci je totiž mnoho neobjasněných věcí.Těžce jsem se dostával do knihovny  centra NASA, musel jsem telefonovat, vyplňovat testy, žádat o propustky. Kolik tajností !

Specialisté NASA zamlčovali to hlavní a odmítali cokoliv vysvětlit k objektům na Měsíci a G.Leonard stále více pochyboval o tom, že někdy zdolá tu tajemnou stěnu, kterou vytvořily vyšší vojenské hodnosti. Vědecký důkaz Apolla 17 ukázal, že čediče v mořích Měsíce jsou neobyčejně bohaté na železo a titan. Výsledky analýzy gama paprsků ukázaly, že rajon v kráteru Koperníka je velmi bohatý na radioaktivní prvky. Pás jdoucí k severu od FRA MAURO a k západu od bodu přistání Apolla 17 je země 20x bohatší na uran a thorium než jiná teritoria na Měsíci.

Když D.Leonard dal barevné fotografie NASA z kráteru Ticha dětem z ligy mladých astronautů, tak je komentovaly jako "osmihran s hieroglyfy - symbolika slouží pro ustanovení kontaktů s jinými civilizacemi, to je jasné všem!

Umělecká sekce dýchá d harmoničností. Je jasně vidět cylindr s jedinečnými otvory, kruh, zřetelné hřebínky. Na dně kráteru Ticha  je velká plošina na které se přesně opakuje  fenomén kráteru Ljubenecki-Bulliald. Možná velké ovály  - to je panely, které soustředí energii a upravují ji do přístrojů. Níž od oválů jsou vidět protuberance POKRYTÍ z pohledu polosfér.V kráteru Ticha stále probíhají jevy jako ohně, záře apod.

 

Zdroj: http://www.matrix-2001.cz