Jane Roberts - Sethovy promluvy

SETHŮV MATERIÁL – JANE ROBERTS

KNIHA 1Kontakt Setha probíhá částečně přes podvědomí Jane, ale také přes větší část, která existuje mezi rovinami, které jsou vlastnictvím mysli a ne mozku a která komunikuje s vnitřními smysly.

Je důležité nebýt závislý na náboženství, kultech a různých myšlenkových školách. Potom jsme otevřeni k informacím. Těžké je hledat, když jsme ovlivněni Buddhou, Bohem, Svatými nebo Peklem. Jsou to všechno kamuflážní vzorce. Tyto personální kamuflážní vzorce nám zatěžují mozek a celkově zhoršují naši vnímavost.

Pokud respektujeme svoje potřeby, vyjadřujeme tím lásku sami k sobě.

Přišli jsme na tento svět způsobem, kterému nerozumíme. Jsme složeni z prvků, chemických látek a atomů, a přesto se oslovujeme jmény. Svůj vnitřní svět se snažíme vysvětlovat omezenými pojmy vnějšího světa. Naše identita vychází ze zdrojů, které jsou nám dosud neznámé.

Náš pravý původ nám zůstává zamlžen a nepoznán.

Máme sice fyzické tělo, ale měli bychom si vzpomenout, jaká byla a bude existence bez něj, jaké to je být energií beze jména, hlasem, který nepotřebuje jazyk, tvořivostí, která nepotřebuje hmotu. Jsme sami sebou, jenom naruby.

Měli bychom si často říkat : Budu pouze reagovat na konstruktivní nabídky a návrhy.

USNESENÍ :

1. Budu schvalovat sám sebe, moji charakteristiku, moje schopnosti, moje lásky a nenávisti, moje vlohy ( dispozice ) a indispozice, realizující se v mé jedinečné individualitě. Byly mi dány záměrně.

2. Budu se radovat z mých provedení, budu statný v naslouchání, přísný v jejich zapamatování, jako budu si vždy pamatovat moje chyby a selhání.

3. Budu si pamatovat tvořivou práci existence, v které žiji. V mé mysli jsou možnosti, spontaneita, potenciál – jsou to otevřené dveře tvoření.

4. Budu si vědom, že budoucnost je pravděpodobnost. Řečeno z obecné zkušenosti ( normální ), nic ještě neexistuje. Je to panenská půda zasazena mými pocity a myšlenkami v přítomnosti. Proto budu pěstovat dokončení a úspěchy a budu to dělat se zapamatováním, že nic nemůže existovat v budoucnosti, co nechci, aby tam bylo.

     

Citát:
Neustále umožňujete lidem, aby věděli, jak s vámi mají zacházet, a to tím, jak zacházíte sami se sebou.

Zdroj: http://www.matrix-neo.cz/autori/jane-roberts-sethovy-promluvy.htm