Jane Roberts - Sethovy promluvy

ČAS A PROSTOR

ČAS se měří jinde intenzitou zkušenosti ( psychologický čas ). Jako emoce se zrychluje nebo zastavuje.
Seth využívá multidimenzionální psychologické reality ( multidimenzionalitu má i naše realita, ale my nejsme schopni ji vnímat ).

Čas jsme si řekli, že je řada po sobě jdoucích momentů. Je to jen naše představa.

Čas neexistuje, je to fyzický klam, iluze.

Vnímáme minulost, ne však budoucnost. Je to však to samé. Po fyzické smrti nám bude budoucnost stejně jasná jako minulost. Vše se děje najednou. Vnímáme pouze jednu minulost z mnoha ostatních. To je stejné i s budoucností.

Nejsme schopni vnímat budoucnost. Nechápeme, že život jde všemi směry.
Existuje dokonce psychický vztah mezi námi a ročními obdobími.

Minulost, přítomnost a budoucnost existují najednou. Není žádný jednosměrný rozvoj, ale všemi směry.

Události nejsou odděleny časem, ale způsobem našeho vnímání. Jsme schopni vnímat pouze jednu událost v jeden okamžik.
Naše podstata nahlíží na čas nebo věk jednoduše jako na vlastnost nebo další dimenzi události nebo osobnosti. Jejich realita se však nemůže plně projevit v rámci tří dimenzí.
Sekundy, minuty neexistují. Formují něco, co vnímáme jako čas. Jsou rychlejší než světlo. Jsou to vlastně atomy a molekuly.

 

PROSTOR


Je iluze. Příčinou je fyzický mechanismus vnímání a námi přijatá duševní struktura.
Základní předpoklady našich představ o skutečnosti ( realitě ) je prostor a čas. Je to však jen domněnka.

     

Citát:
Tvoje realita je to, co považuješ za reálné!

Zdroj: http://www.matrix-neo.cz/autori/jane-roberts-sethovy-promluvy/cas-a-prostor.htm