Jane Roberts - Sethovy promluvy

MYŠLENKY, EMOCE, PŘEDSTAVIVOST


Nedokážeme utajit jedinou myšlenku, neboť rodina, přátelé a nepřátelé je stejně dobře znají. Pouze si to neuvědomujeme. Jediná cesta je vybírat si své myšlenky.


Nikdo nemůže uniknout obrovské tvůrčí síle představ a emocí. Nesmíme proto ztratit svou představivost.

Při inkarnaci je mysl vybavena pamětí, která je větší jak u počítače. První den již máme jisté schopnosti a dovednosti, které nejsou dědičnými vlastnostmi.


Každá emoce a myšlenka má svoji vlastní, jedinečnou elektromagnetickou realitu ( jednotku). Ta se mísí s ostatními podle různých odstínů své intenzity. Elektromagnetickou realitu přeměňujeme ve fyzické předměty. Vědomí na to musí vyvinout velké úsilí. Proto síla a stálost fyzické podoby závisí na intenzitě myšlenky nebo emoce.

Mylně považujeme myšlenky a názory, které si pamatujeme z minulých životů za své vlastní a zapomínáme, že dříve nesly význam, který dnes již ztratily.

Ignorujeme skutečnost, že nelze udržet myšlenku. Ta, kterou jsme měli před chvilkou, už vlastně zmizela.

Můžeme se naučit následovat svoji myšlenku, která opouští vědomou mysl. Může nás zavést do jiných rovin reality. Tím otevřeme dveře, které se obvykle otevírají ve snu.

Prostředí jsou realizované myšlenky.
Pokud věříme, že jsou lidé pouze zlí, nemůžeme narazit na dobrého člověka.

Naše myšlenky se objevují v rámci jiné reality jako živé a vitální objekty. Jsou živnou půdou v realitách, které napomáháme vytvářet.


- chovají se podle určitých pravidel
- nerozumíme jim, ačkoli je nazýváme vlastním myšlenkami
- zaznamenáváme pouze to, co vnímáme svými smysly jako realitu

V našem systému máme volnou ruku v tvorbě fyzické reality – je kreativní.
Někteří záměrně mění informace získané skrze smyslové vjemy a experimentují s nimi.

STRACH zkresluje přirozené rozměry symbolů. Vytváří bariéru, která zpomaluje volný pohyb. Agresivita ( výbušnost ) uvolňuje to, co je zablokováno. Jinak bychom se pomátli. Agresivita úzce souvisí s tvořivostí. Bez ní by byla neměnnost symbolů a nebyla by pohyblivost.

Fyzický svět je záležitost myšlení.

     

Citát:
Příroda zajišťuje pokrok ne snižováním dvou na stejnou úroveň, ale povzbuzováním a zachováváním toho, co je nejlepší.