Jane Roberts - Sethovy promluvy

 

POSMRTNÁ VOLBA A ZPŮSOB PŘEVTĚLENÍ

Jsou 3 možnosti :
a) další inkarnace – většinou lidé, kteří jsou logičtí a uznávají minulost, přítomnost, budoucnost
b) rekapitulace předešlého života – oprava, obměna událostí
c) vstup do jiného systému pravděpodobností, který se vymyká reinkarnaci ( bez času ) – lidé intuitivní ( více intuice než rozumu ), musí však být na konci reinkarnačního cyklu, který si zvolili. Potom mohou být učitelé. Můžeme vystoupit z reinkarnačního cyklu ( pouze za předpokladu, že dosáhneme vyššího poznání ), ale musíme ho někdy dokončit. Před tím však je fáze sebezpytování, čas studia a učení. Dostáváme rady od ostatních částí naší duše, které jsou zralejší. Vnímáme tyto ostatní části. Cítíme emocionální pouta k lidem z minulých životů, kteří mohou nahradit vztahy z poslední inkarnace.

Důležitý je stav a stupeň rozvoje osobnosti než délka pobytu v tomto prostředí.
Minulé životy jsou jako křižovatka, kterou musíme rozluštit, abychom získali tajenku, emocionální zkušenost, jež je základem. Nejdůležitější jsou vzájemné vztahy podpořené emocionálním zabarvení, ne data a jména.
Minulé životy probíhají současně, ale na jiných rovinách reality. Někdy mohou být mezi jednotlivými existencemi velké rozdíly v temperamentu, takže naše současné já prostě nepřijímá zkušenost z ostatních životů.
Probíhá neustálá komunikace mezi naším současným já a reinkarnačními já. Spolupracují s námi skrze naše osobní vztahy s lidmi. Některé současné události jsou toho důkazem. Ony mohou existovat na jiných rovinách reality.

Naše současné události mohou ovlivnit náš budoucí život.
Pokud nechceme, nebudeme pronásledováni strachy z minulých životů. Každá z našich osobností může svobodně přijmout a rozvíjet vlastnosti, které chce, a zamítnout ty, které se nehodí.

     

Citát:
Smysl života nenajdete pod kamenem, kam ho někdo schoval. Smysl můžete dát životu pouze sami, z vlastního nitra.

Zdroj: http://www.matrix-neo.cz/autori/jane-roberts-sethovy-promluvy/posmrtna-volba-a-vteleni.htm