Osho Zen Tarot: Velká arkána

 

 zen04  3. Tvořivost
TVOŘIVOST JE KVALITA, kterou vkládáš do své činnosti. Je to Tvůj postoj, tvůj vnitřní přístup ke světu...

Každý nemůže být malířem, to není třeba. Kdyby byl každý malířem, byl by svět ošklivý a život těžký. Každý nemůže být ani tanečníkem, ani to není třeba. Úplně každý však může být tvořivý.

Cokoliv, co děláš s radostí a s láskou, cokoliv, co neděláš jen pro zisk, je tvořivé. Jestliže z toho v tobě něco vyrůstá, jestliže s tím vyrosteš ty sám, pak je to duchovní, tvořivé a božské.

Čím víc budeš tvořivý, tím víc budeš i božský. Všechna náboženství světa říkají, že Bůh je stvořitel. Nevím, jestli je stvořitel, nebo ne, ale jednu věc vím: nakolik se staneš tvořivým, natolik budeš i božským.

Až tvá tvořivost vyvrcholí, až se celý tvůj život stane tvořivým, bude to život v Bohu. Bůh musí být stvořitel, protože lidé, kteří byli tvořiví, k němu měli nejblíž.

Miluj to, co děláš. Medituj při tom, ať děláš cokoli.

Osho A Sudden Clash of Thunder, Kapitola 4

Komentář:

Od alchymického spojení ohně a vody dole až k božskému světlu linoucímu se shůry je postava na této kartě doslova "opojena" tvořivou silou. Zážitek tvořivosti je vskutku vstupem do tajemna. Technika, expertýzy a vědomosti jsou pouhými nástroji. Důležité je oddat se té energii, z níž se+ vše rodí. Sama tato energie nemá žádnou formu ani strukturu, přesto z ní ale všechny ostatní formy a struktury pocházejí.

Nezáleží na tom, jakou podobu na sebe tvá tvořivost vezme - ať je to zpívání, práce na zahradě nebo vaření. Důležité je být otevřený tomu, co se chce tvým prostřednictvím projevit. Pamatuj si, že své výtvory nevlastníme, nepatří nám. Opravdová tvořivost vzniká z jednoty s božským, mystickým a nepoznatelným. Opravdová tvořivost je radostí pro tvůrce a požehnáním pro druhé.