VYUŽITÍ ENERGOINFORMAČNÍCH POLÍ VE SPOJENÍ PYRAMIDY - MARS - SIRIUS

 

02.08.05   Will Landa

V bájích, ve starých rukopisech, ale i v současné literatuře se popisují některé události geologického plánu jako jsou potopy, zemětřesení potopení se do moře celých ostrovů i pevniny. Také popisují různé stavby - například pyramidy a také sfingy. Doba jejich stavby a její trvání však nejsou známy. Autor zkusil řešit tyto otázky pomocí dotazů v "Informačním poli". Odhad doby pak odvozoval pomocí biolokačního rámečku ( Parapsychologie a psychofyzika č. 3/15/1994 str.  9-21 N.N.Sočevanov, Informační pole, jeho charakteristiky a  zvláštnosti.) a to při určení času té které události v řádu  jednoho sta až dvou set roků a jeho pokračování 10-20 roků.


Bylo vybráno 15 událostí.  Prvním a nejstarším případem jsou katastrofy, které zahubily Atlantidu. Zmínka o tomto státě je u Platona ( "Timaios a Kritius"), H.P.Blavatské ("Tajná doktrína") a Rerich ("Agni jóga"). Všichni tito autoři ujišťují,že zánik Atlantidy proběhl ve čtyřech fázích ničivého zemětřesení. Další dva autoři (T.N.Drozdová a E.T.Jurkinová v knize " Hledání obrazu Atlantidy" ve strojopise 1992, 310 stran) probírají dvě hypotézy:

 a) Umístění Atlantidy v Atlantickém oceánu

 b) Středozemní mořská adresa Atlantidy

Následná bádání je přivedla k názoru, že mimo hlavních ostrovů, které ležely v Atlantickém oceánu, náležely k Atlantidě ještě i kolonie, které se nalézaly v Evropě i Africe.Důkazů  o existenci celých zatopených měst v Atlantiku je mnoho a jsou to jak snímky z letadel za jasného počasí, tak i z práce podvodních archeologických expedic.

1)   Na pobřeží Venezuely na mořském dnu se táhne  stěna, která je dlouhá 160 km  a je postavena z mnohatunových kvádrů.

2)   V roce 1968 pilot Braut nedaleko ostrova Bimini - v Bahamském souostroví  nalezl jakési zbraně a expedice profesora Valenteina zde objevila nejen chrám, ale  i  různé cesty na dně moře.

3)  F.Morgan na dně jezera RON nedaleko Medisonu v USA z letadla uviděl  zatopené pyramidy.

 

To jsou jen tři z mnoha příkladů. Datum zániku hlavního města Atlantidy Poseidonie a jejího ponoření se do mořských hlubin se pohybuje zhruba 10 - 20 tisíc roků př.n.l. Údaje o době tří prvních katastrof, které způsobily rozpad jediné pevniny Atlantů na oddělené ostrovy však v literatuře chybí. Některé údaje týkající se druhé hypotézy - a tou je nález Atlantidy ve Středozemním moři, ji dělají hodnověrnou při zkoumání údajů a různých vyobrazení na planině Nazka. Na tato vyobrazení se mnoho badatelů dívá jako na pozůstatky existence Atlantů. Planina Nazka se nachází u pobřeží Tichého oceánu v Peru. A samotný komplex obsahuje na 13 tisíc různých linií, 100 spirál, 700 geometrických náměstíček a víc jak 30 obrázků různých zvířat. Podle výzkumu A.Belokoně bylo třeba ke zhotovení celého komplexu alespoň jedno sto pozemských roků.

Velmi zajímavé pro hodnocení středozemské hypotézy Atlantidy je široké pásmo na samém okraji planiny. Když se tento pruh prodlouží, odhalí se v severozápadní Africe kresba člověka podobná těm z Nazka. V současnosti tato linie prochází Portugalskem, Španělskem, Marokem, Alžírem a Mali. Pokud se zhotovením těchto linií skutečně zabývali atlanťané, pak je možné mimo jiné tvrdit, že jejich vliv se rozprostíral na jihu Evropy a také na severu Afriky.

 

Zdroj: http://www.matrix-2001.cz/