PYRAMIDY - MARS - SIRIUS: MĚSTA ATLANTIDY A KOD "365"

 

03.08.05   Will Landa

V posledních létech byly v různých koutech naší planety odhalovány uzdravující účinky konstrukce pyramidální formy. Uzdravující efekt "tvaru pyramid" je mnohokrát patentován. Podle výzkumu francouzského inženýra 0T.J.V. Rena pyramidy, koule, polokoule i krychle samy o sobě svým tvarem představují rezonanty kosmické energie. Pyramidální zařízení, které je orientováno světovými stranami jako Cheopsova pyramida, očišťují vodu, zabíjí mikroby a také mumifikují. Tupé ostří se samo v pyramidální konstrukci nabrousí - toto je obsahem patentu českého inženýra Drbala. Tento inženýr také prohlásil,že klobouky a čapky pyramidální formy mají vliv na zdraví člověka. V Kalifornii na klinice Garswill mají pyramidy vyrobené z tyček, které jsou zavěšené u stropu, aby urychlily léčení pacientů.


Pyramidy orientované na SEVER - JIH odstraňují škodlivé vyzařování geopatogenních zón - to je výsledek bádání bulharského vědce Mileva. Podobné výzkumy prováděla i Bajkalská asociace biolokací, která zjistila, že pyramidy z drátu zesilují ( zrychlují ) světelnou vodivost - jsou to jakési antény v domech po jejichž použití zmizely geopatogenní zóny.

Vědci Čitinské lékařské akademie A. Ložkina , I. Landa a V. Kalčenka zase zkoumali fenomén působení forem na prostor a odhalili, že pyramida a spirála různě působí na srážení krve ve zkumavce. Ukázalo se, že po dvou hodinách se ve zkumavce, která byla postavena na vrchol kuželové drátěné spirály s rozměrem 30x30 cm, se začínala doba srážení krve zkracovat. Pyramida zhotovená z drátu rozšiřovala fluktační spektrum času srážené formy ( P=30 ). Pyramidální konstrukce urychlila i reakci usazování eritrocitů.

Symetrické i nesymetrické předměty mají různý vliv na prostor. Pravoúhlé předměty a úhly ( rohy předmětů ) mají záporný ( negativní ) vliv na prostor ( V.Chrapov a rok 1990 ) a naopak předměty okrouhlé a symetrické v sobě nesou zcelující energetický tok a to pro všechny životy ( pyramida, koule, polokoule, kopule ). Záhadu představují síťové konstrukce. Předpokládá se antigravitační průchod sítí Hartmana a Kari ( síťka geopatogenních zón a energetických konstrukcí či kostry Země ), skelet člověka i zvířat, bronchiální a cévní konstrukce. Evoluce forem všeho živého se snaží překonat gravitaci a asymetrii. Proto je tak důležité brát v úvahu Kosmický zákon v architektuře měst a sídlišť. K tomu nás vyzývá i tajemství Egyptských pyramid, které je těsně spjato s tajemstvím Atlantidy.

 

 

NALEZENÁ MĚSTA ATLANTIDY

O Atlantidě i pyramidách byly napsány desítky knih, ale jejich záhada stejně ještě není rozřešena. V šedesátých letech dvacátého století nedaleko ostrova Bimini a Andros v Bahamském souostroví byly odhaleny podvodní archeologickou expedicí architekturní soubory s pyramidami. Téměř současně byly v jezeře ROCK v USA odhaleny tři potopené pyramidy a architektonický soubor několika staveb.Toto jezero se nalézá 40 km od města Medison, jeho šíře je 4 km a jeho délka 8 km. Na začátku století oznámili bratři Wilsonovi v tisku, že zpozorovali pod vodou jezera kamenné stavby. Ten rok byl nadmíru suchý a úroveň hladiny jezera byla silně snížena. Oba bratři byli přesvědčeni, že viděli "mořskou pyramidu".

Prošla třetina století a 11.04.1936 místní lékař F. Morgan letěl hydroplánem nad jezerem Rock a tohoto letadla viděl jasně na dně .? celé tři veliké pyramidy! Jeho vyprávění se stalo zlatým dolem tisku. Potápěči jeho vyprávění potvrdili. Pyramida měla tvar odříznutého kužele vysokého 10 metrů. K záhadě jezera Rock se vrátili až za 30 roků. V létě roku 1968 byl na dně jezera odhalen celý architektonický soubor. Geologové odhadli vznik jezera Rock na neuvěřitelných 10 tisíc roků. V tomtéž roce pilot R.Brash uviděl ze vzduchu obrysy velkých podvodních staveb vedle ostrova Bimini a Andros. Tímto objevem se začala zabývat skupina vědců kolem profesora Valentaina, která byla vybavena vším potřebným pro zahájení podvodního archeologického výzkumu. Prvním jejich nálezem byla kamenná stavba podobná chrámu, po celé ploše porostlá vodními rostlinami. Kolem byly stopy dalších budov a cest. Bloky staveb vážily od 2 do 5 tun.

V září roku 1968 letecký snímek ukázal, že v hloubce 30 metrů vedle Bimini prosvítají desítky architektonických objektů: pobořené stavby, pyramidy, ostatky velkého oblouku, klenby... Začal se rýsovat vzhled potopeného města. Jižně od ostrova Andros se podařily vyfotografovat kruhy z obrovských kamenů. Druhá expedice našla stavby dlouhé 70 metrů - to byl přístav s dvojitým vlnolamem a kamenným nábřežím. Město bylo odhadem staré asi 12 tisíc roků.

Vladimír Ščerbakov, autor knihy "Vše o Atlantidě" udělal závěr, že tyto stavby náležely jedné pra civilizaci, ještě před Atlantidou - poslední ostrov, který se potopil v průběhu velkého kataklyzmatu v roce 9 541 př.n.l.

Osmdesátá léta našeho století se zdála být šťastná pro Atlanťany. Za jasného počasí piloti uviděli podvodní kanály, terasy a cesty táhnoucí se dolů až do moře do velikých hloubek. Vzpomenu velkého proroka Edgara Cayce, který nazval tento prostor místem vložených tajných letopisů Atlanťanů !

Jednoznačně je známo, že od pobřeží Venezuely se táhne po mořském dnu stěna, která je dlouhá okolo sta mil ( víc jak 160 km ). Byly také odhaleny budovy, hřiště a náměstí severněji od Kuby na ploše asi 4 ha viditelné pouze za velmi jasného počasí. Ve stejnou dobu byly nalezeny rozvaliny u ostrova Boavista v souostroví Zelený mys.

U břehů Španělska jsou zase pod vodou čtyři obrovské budovy, které objevil archeolog, Ascher. Spis o odhalených potopených městech a přístavech je velmi obsáhlý. Jsou tu pevnosti antické Olvie, Dioskurie, Chersonesu, Fanarogie, Kaspické Atlantidy Chazarin, Kyperské Salamin, finského města Tir a Sidon, přístav Cesaria, Korint, řecké Gofion a Kalidon, hrobky na ostrově Melos v Egejském moři, pevnost Egina, římský přístav Baji, před římský přístav Ostia, osady Etrusků na dně Tyrhenského moře, řecké kolonie u břehů Libye a Tunisu, přístav Royal na Jamajce, "pirátský Babylón" - téměř okamžitě zničený zemětřesením a potopený. Konec konců, i naše Benátky se postupně noří do oceánu.

      

INFORMAČNÍ KÓD 365

Málo kdo z nás dnes pochybuje o existenci ohromného kontinentu pra civilizace ATLANTIDY. Historie a vývoj Atlantidy však zůstává stále jen tajemstvím a záhadou stejně tak, jako pyramidy, které byly postaveny v každém jejich městě. Jak všichni víme, v konstrukci pyramidy byly zakódovány matematické vzorce ve vazbě na průchod do jiných rozměrů Kosmu. Nebo to byly startovací plochy pro vimany - letadla a hvězdné koráby atlanťanů, které v několika vteřinách mohly obletět celou Zemi - tak se píše ve starých esoterických knihách a v Agni Józe.

Mexické pyramidy svými rozměry nezůstávají za egyptskými nijak pozadu. Pyramida Slunce ve městě Teotiahuacan poblíž Mexica má základnu 200 metrů a výšku 60 metrů. Všechny pyramidy však ještě do dnešní doby nejsou odhalené, jak říká autor knihy " Bohové, hroby, učenci " K. Keram. Možná, že je část pyramid skrytá bujnou tropickou vegetací a část pohltila voda i země. Ale obyvatelé země Mayů docela určitě před odchodem zasypali svoje cenné pyramidy, aby je uchránili před zničením. Mexické pyramidy, to jsou velké obětní stoly, na jejichž vršku se uskutečňovaly slavnostní obřady s oběťmi. Tyto pyramidy se od egyptských lišily tím, že byly useknuté v horní části. A tak na vzniklých terasách Mayové stavěli chrámy, ke kterým vedly od vzniku pyramidy široké schody.

Proč byly mexické pyramidy useknuté? Pitěrský badatel A.Belov tvrdí, že energeticko informační charakteristiky takovéto pyramidy jsou různé. Pyramida takovou energetickou informaci uzavírá do sebe, ale useknutá je jako fontána, protože tuto energii tryská ven. Snad právě proto je veškerá pozornost soustředěna na komplex v Gíze a speciálně na pyramidu Cheopsovu. Jestliže vezmeme v úvahu to,že useknutá pyramida tryská energii ven do prostoru a je postavena na zlomu, tak na uvedené ploše takové pyramidy mohly atlantské koráby čerpat energii, mohly se tak nabíjet před cestou na jiné světy.

Vědec P.Petrosjan tvrdí, že pyramida nese obrovskou informaci o budování Vesmíru, Sluneční soustavy i člověka. Informace je zakódovaná v geometrické formě pyramidy - přesněji ve formě OKTAEDRU. Pyramida je jeho polovina. Pyramida svojí výškou směrem nahoru symbolizuje život a směrem dolů pak smrt. Přilehlý svět Slunce se nachází v jednom ze dvou ohnisek eliptické orbity planet. Ve druhém ohnisku je pro člověka neviditelný pramen oslepujícího světla na které vzpomínali všichni ti, kteří prožili klinickou smrt.

Číselné vyjádření známého kódu, kterým je v pyramidě zašifrovaná informace o Vesmíru-je známé číslo 365 - a je to velmi závažné číslo pro Zemi. Je to celý roční životní cyklus naší planety Země. Toto číslo se totiž skládá ze tří cifer a to z čísel 3-6-5. Co tato čísla mohou označovat? Když vezmeme v úvahu toto číslování planet , pak dostaneme:

Slunce - 1           Země - 4               Saturn - 7           

Merkur - 2           Mars - 5                Uran - 8

Venuše - 3          Jupiter - 6            Neptun - 9      Pluto - 10

 

Nyní se podívejme na číslo 365 - pak je 3 Venuše - 6 Jupiter - a číslo 5 je Mars. To znamená, že je Země silně napojena hlavně na tyto planety. Nyní si toto číslo rozložíme jako 3+6+5=14 a zde je podle našeho schématu číslo 1 Slunce - 4 Země. Kód Sluneční soustavy ( pod číslem 1 ) je tedy těsně spjat s celým Kosmem. Také lidská ruka je sestavena na principu čísla 14. Také všeobecné číslo palců je 14. Tento kód má podobenství v souhvězdí Velké Medvědice do kterého vchází naše Slunce. V tomto souhvězdí byla ještě jedna hvězda, jejíž smrt zahubila i Faeton, planetu mezi Marsem a Jupiterem. Po této katastrofě se zaměnily charakteristiky planet Sluneční soustavy a objevil se Pluto.

Podle toho co mám k dispozici, píše P.Petrosjan v časopisu "Věda a náboženství " v jeho čísle 12/92 - lidstvo již sedm krát přežilo světovou katastrofu. Naši dávní předkové znali Božskou vědu Vesmíru a předávali toto tajemství jen zasvěceným. A zasvěcení stavěli pyramidy a velmi odpovědně přistupovali ke studování Kódu života. Mnohé se jim dařilo, ale světová katastrofa je zastavila na určité úrovni poznání a zakódovaná informace pyramid je opět zahalená.

 

Zdroj: http://www.matrix-2001.cz/