Osho Zen Tarot: Velká arkána

 zen013
12. Nové vidění
JAKMILE SE OTEVŘEŠ ZÁKLADNÍ PRAVDĚ, okamžitě tebou začne proudit. Nejsi už obyčejným člověkem - přesáhl jsi jej. Tvůj vhled se stal vhledem do celé existence. Teď už nejsi oddělený, našel jsi své kořeny.
Většina lidí se pohybuje bez kořenů, neví, kde jejich srdce nabírá sílu, neví kdo v nich dýchá, neví nic o životní šťávě, která v nich koluje. Není to tělo ani mysl - je to něco přesahující všechnu dualitu a nazývá se to "bhagavat" - bhagavat deseti směrů...
Když se tvá vnitřní bytost otevře, vnímá zpočátku jen dva směry - výšku a hloubku. Tepve pak, pomaličku s tím, jak se sžíváš se situací, se začneš rozhlížet kolem sebe, do dalších osmi směrů.

A když dosáhneš bodu, ve kterém se tvé nahoře a dole setkávají, můžeš se rozhlížet po svém obvodu univerza. Pak se tvé vědomí začne rozvíjet všemi deseti směry, ale cesta je vždy jen jedna.

Osho Zen: The Diamond Thunderbolt, Kapitola 9

Komentář:

Postava na této kartě se znovu rodí, vyrůstá ze svých zemských kořenů do křídel, které jí ponesou do nespoutaného. Geometrické tvary kolem jejího těla vyzařují mnohost dimenzí života, jež jí jsou současně k dispozici. Čtverec představuje fyzické, projevené, to co je známo. Kruh představuje neprojevené, ducha, čistý prostor. Trojúhelník symbolizuje podstatu univerza: projevené, neprojevené a člověka, který obsahuje obojí.

Naskytla se ti příležitost vidět život ve všech jeho dimenzích, od těch nejhlubších po nejvyšší. Existují dohromady, a když zkušeností pochopíme, že temné a obtížné je stejně důležité jako světlé a snadné, získáme zcela nový pohled na svět.

Tím, že se necháme proniknout všemi barvami života, se staneme celistvějšími.