Michael Drosnin - Biblický kód

drosnin

Během existence lidstva se mnozí proroci pokoušeli předpovědět, jaká budoucnost lidi na celém světě čeká. Je možné, aby proroci jako Nostradamus, Vanga či Edgar Cayce čerpali své předpovědi z jiných knih? Americký novinář Michael Drosnin je o tom přesvědčený. Tou knihou, podle něj, je Bible, která ukrývá různá proroctví. Je třeba je jen najít, umět je přečíst a následně si je správně vyložit.


Kód ukrytý v Bibli

Michael Drosnin přišel na konci 20. století na neuvěřitelný objev. Podle něj není Bible jen knihou knih, ale dají se v ní, při správném čtení, najít události, které se teprve stanou. Podnět k této teorii Drosninovi dali vědci, kteří se biblickým textem zabývají dlouhá léta.

Profesor Elijah Rips z Jeruzalémské univerzity, společně s kolegy z Technické vysoké školy v Jeruzalémě, Doronem Witzumem a Yoave Rosenbergem, zveřejnili už v roce 1994 v časopise Statistical Science výsledky anylýzy knihy Genesis. Odhalili, že v této knize jsou ukryta slova, která se dají najít, když se čtou podobně jako v osmisměrce, tedy shora dolů, zespodu nahoru a nebo úhlopříčně.

Překvapení byli všichni vědci, kteří Bibli dlouhá léta studovali. Výsledkem snažení profesora Ripse a jeho kolegů bylo to, že v textech vypátrali zakódovaná jména různých židovských osobností. Tehdy sami prohlásili, že Bible není ve skutečnosti ani tak knihou, jako počítačovým programem celé židovské historie.

Výzkumu jeruzalémských vědců se poté chytil americký novinář Michael Drosnin, který s využitím svých algoritmů hledal šifry v nejstarších částech Bible, přímo v Knihách Mojžíšových.

 

Biblická proroctví

Jeho výzkum odhalil opravdu šokující předpovědi. V Bibli našel kupříkladu předpověď války v Perském zálivu i s přesným datem jejího vypuknutí a dokonce i jméno, které bylo s válkou úzce spjato - Saddám Husajn.

V biblických textech našel i jméno tehdejšího premiéra Jicchaka Rabina, se kterým se v textu křížila věta "vrah, který bude vraždit". V blízkosti této věty se nacházelo i město Tel Aviv a nějaké jméno Amir, které mu tehdy nedávalo smysl. Pochopil to až v roce 1995, kdy Jicchaka Rabina zavraždil náboženský fanatik, který se jmenoval Amir.

Ještě před izraelskými volbami v roce 1996 našel v Bibli zmínky o tom, kdo se stane izraelským premiérem. V Bibli stálo jméno Netanjahu, který volby nakonec opravdu vyhrál. Vedle jeho jména však byly také slova smrt, červenec a Ammán. Drosnin proto kontaktoval premiérův štáb, kterému sdělil, co v Bibli o Netanjahuovi našel. Šokujícím faktem pro Drosnina bylo to, že Netanjahu skutečně plánoval na 25. července cestu do Ammánu, kterou, možná i díky americkému novináři premiérův štáb zrušil. Jestli to byl právě Drosnin, kdo zachránil premiéra, to se už asi nikdy nedozvíme.

V roce 1997 po studiu a hledání šifer v Bibli, vydal Drosnin svoji knihu Biblický kód, kde se obsáhleji těmto předpovědím věnuje. Kniha mezi lidmi, tak, jak už to v podobných případech bývá, vyvolala protichůdné reakce.Jsou v Bibli skutečně ukrytá proroctví?

Skeptici sice říkají, že po událostech, které se už staly, není problém prakticky cokoli z jakékoli knihy vyčíst. Drosninovi kritici tvrdili i to, že podobná proroctví se dají najít v jakékoli obsáhlejší knize, protože v množství písmen najde jeho počítačový program vhodnou kombinaci slov, která by mohla nějaká proroctví vytvořil.

Drosnin zvedl vhozenou rukavici a kritikům poskytl svůj počítačový program, aby si vyzkoušeli najít šifry v jiných knihách. Nebyli však úspěšní, protože v žádné jiné knize jim program žádné skryté šifry nenašel. Je tedy možné, že jsou v Bibli šifry ukrývající předpovědi budoucích událostí, které, když se správně přečtou a vyloží, dávají smysl? Michael Drosnin tomu věří a nejen to. Podle něj jsou v Bibli uloženy nejen varování před určitými událostmi, ale i návody, jak jim zabránit. To se mu nakonec mohlo podařit například u izraelského premiéra Netanjahua.

Dokument s více informacemi ke stažení ZDE.

 

Biblický kód o AIDS

Doktoři v UCLA kdysi vyšetřovali chlapce, který se narodil s AIDS. Provedli kontroly při narození, v šesti měsících a dále znovu v jednom roce. Stále měl AIDS. Nekontrolovali ho do věku pět let. Když ho v pěti letech vyšetřili, všechny stopy po AIDS zmizely. Vypadalo to, jako kdyby vůbec nebyl nakažen nemocí AIDS. Nevěděli, jak se jeho systém stal imunní; všichni ale věděli, že se to stalo. Otestovali vše, co si jen lze představit, včetně jeho DNA. Změnu objevili v ní. Tento chlapec již neměl lidskou DNA!

V naší DNA máme 64 kodonů, ale u normálního člověka je aktivnich pouze 20 z nich. Zbylé jsou nečinné nebo nepracují kromě třech, které jsou startovací a zakončovací programy.  Tento malý chlapec měl aktivních 24 kodonů - nalezl způsob, jak být imunní vůči AIDS. A při testech navíc zjistili, že byl imunní vůči všemu. Zjistili, že jeho imunitní systém je 3000x silnější než u normálního člověka.

Nalezli další dítě ve stejné situaci, narodil se s nemocí AIDS a pak aktivoval 24 kodonů a stal se imunní vůči této i dalším nemocem. Pak jich objevili 100 a pak 10 000. UCLA se domívá, že 1% světa tuto změnu provedlo. Jsou přesvědčeni, že 55 miliónů dětí a dospělých nejsou již lidmi vzhledem k definici DNA. Existuje mnoho lidí, kteří dělají to samé, a vědci se domnívají, že se v této době rodí nová lidská rasa, a zdá se, že vychází z AIDS. Je téměř nemožné, aby tito lidé onemocněli.

A jak to vše souvisí s Biblickým kódem? V další zajímavé knize "Rozluštění biblického kódu" (Cracking the Bible Code) od Jeffreyho Satinovera se říká, že po zadání slova "AIDS" do kódu mu vyšla přidružená slova jako v krvi, smrt, vyhlazení, v úpravě virusu, imunita, HIV, zničeno a mnoho dalších. Byla tam ale jistá slova, která nedávala výzkumníkům smysl, leda ve světle výše uvedených informací. Objevili slova "KONEC VŠECH NEMOCÍ."