Pistis Sofie

Pistis_Sofie

Jaromír Kozák

 

Slovy Jaromíra Kozáka:

"Překlad a výklad mimořádně cenného zdroje, který obsahuje Ježíšovy rozpravy s učedníky v minimálně zkreslené podobě pozdějšími redakcemi a dává nám nahlédnout do jeho skutečného učení. Protože Ježíš vychází z nauk egyptských chrámových škol, je toto dílo i skvělým klíčem k pochopení jejich nauk.

 

Kniha je druhým svazek trilogie shrnující zachované a známé texty Ježíšova učení (viz Knihy o IEOU a Ježíšova moudrost)."

 

Citace z obalu knihy:

"Pistis Sofie je základní dílo pro zkoumání počátků křesťanství. Boří odvěký názor, že se z Ježíšovy doby nedochovaly žádné písemné památky. Mnozí badatelé přesto upozorňují, že zde nejspíš existoval nějaký soubor textů, ze kterého čerpali i pisatelé evangelií a pracovně ho označovali jako pramen Q. A nyní vám tento zdroj předkládáme a umožňujeme nahlédnout do samotné organizace a obsahu Ježíšova učitelského působení.

Od okamžiku, kdy se Pistis Sofie dostala do Evropy, bylo na ní nahlíženo jako na výjimečné a nesmírně cenné dílo. I přesto nebyla často překládána a ani studována. V češtině vychází poprvé. Důvodem nejspíš je, že nauky, které obsahuje, se zdají být nejen velmi náročné, a proto je většina překladů obtížně srozumitelných, ale hlavně, že uvádí Ježíšovo učení, které se však příliš nepodobá tomu, na které jsme byli zvyklí. Potírá i mnohá dogmata. Jedním z nich je, že Ježíš byl krátce po ukřižování vzat na nebesa. Na místo toho se dozvídáme, že učil ještě 11 let po svém ukřižování a mnohem otevřeněji než před tím. Náplní díla jsou právě záznamy některých jeho promluv a dialogů s žáky, které byly pečlivě zaznamenávány. I když nezůstaly asi zcela nedotčené, jsou v mnohem aktuálnější podobě než jakákoliv jiná svědectví o křesťanství.

Význam Pistis Sofie nespočívá jen v poznání původního křesťanství, ale je i záznamem mnoha egyptských chrámových učení, která se předávala jen ústně a nám se zachovala pouze v podobě výjevů na stěnách chrámů, kterým bychom nebyli schopni bez Pistis Sofie porozumět.

Věříme spolu s autorem, že časem přineseme další poznatky a tak doplníme a rošíříme pravdivý obraz přínosu tohoto duchovního velikána."

 

Domovské stránky Jaromíra Kozáka - ZDE

 

Naše hodnocení: 10/10