Odhalená kabala #5: Uvedení do čtyř fází přímého světla

odkaz na video: https://youtu.be/yAE_XLbVLU4

Lekce představená americkému televiznímu kanálu, Shalom TV
 
Anthony Kosinec
 

 


•    Zvýrazněno: Originální Baal HaSulamův text
•    kurzíva s malým začátečním písmenem: zdůrazněná slova
•    Kurzíva s velkým začátečním písmenem: názvy a přepisy z hebrejštiny

Ahoj a opět vítejte v Odhalené kabale. Jsem Tony Kosinec. Začněme Baal HaSulamovým citátem z Uvedení do Talmud Eser Sefirot (Studium Deseti Sefir). Říká: Proto se musíme zeptat: proč tedy kabalisté zavázali každého člověka ke studiu moudrosti kabaly? Vskutku je v ní veliká veliká věc, hodná zveřejnění: Je tu podivuhodný, nedocenitelný lék pro ty, kdo se zabývají moudrostí kabaly. Ačkoliv nerozumí tomu, co se učí, skrze prahnutí a velikou touhu porozumět tomu, co se učí, na sebe probouzejí Světla, která obklopují jejich duše."

Dokud člověk nedosáhl dokonalosti, ta světla, která jsou předurčena ho dosáhnout, jsou považována za Obklopující Světla. To znamená, že stojí připraveny a čekají na člověka, až očistí své nádoby přijímání. Tehdy tato Světla obléknou způsobilé nádoby.

Proto i když jeden nemá nádoby, když se zabývá touto moudrostí, myšleno jmény Světel a nádob vztahujících se k jeho duši, tato na nás okamžitě svítí do určité míry. Avšak svítí pro něj bez toho, aby oblékly vnitřek jeho duše pro nedostek nádob, způsobilých je přijmout. Navzdory tomu osvícení, které člověk znovu a znovu přijímá během zabývání se (studiem), přitahuje na člověka přízeň Shora, udělujíc mu hojnost svatosti a čistoty, které jej přivádějí mnohem blíže k dosažení dokonalosti.

V této lekci se podíváme na čtyři fáze stvoření bytosti. Toto je obecný vzor pro vše, co v tvorbě existuje: cesta, jíž stvoření vešlo v bytí: způsob, jímž byla bytost stvořena; a způsob v němž je vše, co z toho pramení, stvořeno v každém aspektu tvorby.

Tady je, co nám říkají kabalisté. (Tony kreslí) Ze všeho nejdříve musíme vědět, že jsou zde tajemství Tóry, ale o těchto tajemstvích nebudeme mluvit a jsou nad naší schopností je sdělovat. Žádná kabalistická kniha nemluví o tajmstvích Tóry, pouze o chutích Tóry.

Tato tajemství jsou nazývána Jeho Esencí či Acmuto. Je zakázáno o tom mluvit. Zakázáno znamená, že to je nemožné. Nejsou pro to slova. Nemáme pro to Kelim (nádoby). Můžeto to být poznáno pouze dosažením.

Začínáme tady (Tony kreslí symbol pro nekonečno). Začínáme se Stvořitelem. Kabalisté nám říkají, že původní Myšlenkou Stvořitele, ti, kteří dosáhli té úrovně, nám říkají, že vše začalo záměrem, a tento záměr je stvořit bytost a přinést této bytosti rozkoš. Toto se nazývá Behina Šoreš. To je kořenem veškeré reality.

Teď protože vůle stvořit bytost a dát té bytosti rozkoš je původním postrčením stvoření, co se okamžitě stalo je, že zde byla vůle přijmout tuto rozkoš. Takže tato myšlenka je teď to, co nazýváme "Světlo," a tohle je vůle přijímat. Toto je naše nádoba. Toto je původní bytost. Tato fáze je ta, ve které souhrné Světlo stvoření naplňuje nádobu schopnou pojmout celé Světlo, ale tato nádoba je proti němu téměř zrušena, je v něm tak začleněna, že tyto věci skutečně přicházejí do existence ve stejný okamžik a jedna na druhé kompletně závisí.

Máte tu dávající sílu, touhu dávat, která zatlačí do přijímání a vytvoří opačnou touhu, touhu přijímat. Tyto věci jsou uzamčeny dohromady. Jsou něco jako částí a kouskem stejné myšlenky, ale opačné. Toto je nazýváno druhé rozlišení, což je Behina Alef. Alef je písmeno hebrejské abecedy a má hodnotu 1, a toto je první rozlišení.

Co se stane, když Světlo vstoupí do tohoto prvního Kli - vůle přijímat - je, že vůle přijímat cítí rozkoš, ale Světlo do Kli také předá něco ze své vlastní přirozenosti, a výsledkem cítění tohoto se něco stane.

Když toto světlo dojde celou cestu dolů a dosáhne úplného naplnění této vůle přijímat, nádoba začne vnímat něco o podstatě Světla samotného. Protože toto je pouze vůle přijímat, dělá pohyb na základě svého naprogramování, a uvědomuje si, že je zde Dárce, takže první rozlišení je "je tu Dárce"; jinými slovy je to první věc, která není Stvořitel. Má to pocit, že je zde dávající mód a přijímající mód. Je to v existenci ve vztahu k něčemu.

Podívejme se na tuto první a druhou část pomocí Sefirot.

První rozlišení se nazývá "Keter" neboli "koruna." Druhé rozlišení se nazývá "Chochma." Chochma znamená moudrost. Takže toto světlo je cítěno první bytostí tady, první fází bytosti je rozkoš, která je odpovědí na vlastnosti Stvořitele a toto Světlo, které cítí, které do ní vchází, se nazývá "Světlo Moudrosti " (v hebrejštině "Ohr Chochma"). Takže kdykoliv v kabalistických textech slyšíte slovo "moudrost," mluví o vlastnosti této Fáze.

Teď se tu něco stane, a výsledkem pocitu, že je tu Dárce, cítí také požitek z touhy dávat, a protože je vůle přijímat, chce tento požitek. Takže v této touze se objeví nové rozlišení. Aby toho dosáhla - protože v sobě cítila tento nedostatek (nejprve byla naplněna úplně a pak pocítila nedostatek po tom, co ucítila ve vlastnosti Světla) - aby toho dosáhla, zkusila toho pro sebe dosáhnout, uvědomí si, že nechce přijímat. Co chce, je požitek z dávání, takže udělá ten pohyb, aby byla schopna prožít požitek z dávání, ale protože je postavena pouze aby přijímala, jedinou věc, kterou může udělat, je nepřijímat. Jinými slovy odmítá Světlo. Tato fáze se nazývá "Behina Bet." Bet je druhé písmeno hebrejské abecedy a dojem, který má, je, že dávat je lepší než přijímat. Je to touha dávat.

Teď se děje velmi zajímavá věc. Máme dvě fáze, které se pohnuly (Fáze 1 se přesunula do Fáze 2), přesunuly se do úplného protikladu. Fáze 1 je touhou přijímat a Fáze 2 je touhou dávat. Tato Sefira (Fáze 2) se nazývá "Bina." Bina pochází ze slova Hitbonekut, což znamená "dodržovat." (sledovat, pozorovat, plnit - přeloženo z observe) A co doopravdy dodržuje a co rozlišuje je kvalita Stvořitele, že vlastností Stvořitele je dávat. Takže toto je vlastnost dávání, tato Sefira Bina, tato Behina Bet, tato Fáze 2.

V tomto stavu prázdnoty přijde k nádobě další rozlišení. Teď chci abyste si všimli, že to o čem se mluví v jedné každé z těchto Behinot, v jednom každém z těchto rozpoznání, není o činech Světla. Akce Světla je vždy stejná. Vždy používá pouze tento základní zákon - vůle stvořit bytost a naplnit tu bytost. To je jediná věc, kterou Světlo dělá. O čem mluvíme my jsou změny rozpoznání uvnitř Kli, uvnitř touhy, uvnitř bytosti. Takže tady uvnitř Behiny Bet, v nedostatku Světla, je tu rozpoznání, které přijde, že její podstata je ve skutečnosti přijímat, a že nemůže bez Světla Moudrosti existovat.

Toto odmítnutí Světla, toto vrácení Světla, se nazývá "Světlo Milosrdenství" (v hebrejštině "Ohr Hassadim"), takže ví, že takto nemůže existovat, že musí přijmout. Ale nechce být přijímajícím, takže musí najít způsob, v němž bude její přijímání ve skutečně ve formě věnování. A to přivádí další rozlišení.

To je Behina Gimel - třetí písmeno hebrejské abecedy. Toto rozlišení způsobuje dvojí fázi. Totiž, tato fáze sdružuje tyto dva protiklady, jak přijímání Ohr Chochmy, a také zahrnuje - Ohr Chochma a Ohr Hassadim. Takže tyto opačné touhy jsou zde obsaženy v této smíšené fázi. Proč? Co se tu děje? V tomto módu přijímání našla Behina Gimel způsob, jak změnit své přijímání ve způsob dávání.

Jediná věc, která existuje ve stvoření je bytost a Stvořitel - Světlo a nádoba - to je vše. A dokonce i když bytost cítí, že dělá akt dávání jen uvnitř sebe, ve skutečnosti je jediným, komu je z pohledu bytosti co dávat, je Stvořitel. Behina Gimel činí rozhozhodnutí, že bude kopírovat čin Stvořitele, tedy že rozumí, že Stvořitel ji chce naplněnou potěšením, že toto potěšení musí přijmout, a že touto částí Myšlenky Stvoření je stvořit bytost a dávat té bytosti. No, jediným druhem bytosti, kterou může skutečně stvořit je stvořit něco uvnitř sebe. Takže udělá rozhodnutí, že přijme jen část světla, řekněme 20% Světla, pod podmínkou, že to dělá, aby naplnila Myšlenku Stvoření, tuto Stvořitelovu touhu stvořit bytost a naplnit ji rozkoší. Takže ji bude přijímat se záměrem, že jejím přijeím naplňuje tuto Myšlenku. A toto je jediným módem, v němž může být přijímání dáváním. Ale dávání je záměr. Nezáleží na tom, co je akt; je to záměr. Takže je to ve skutečnosti do určitého stupně v podobnosti formy s touto fází 0 (Keter).

Těchto 80% Ohr Hassadim (Navracejícího se Světla) je stále potěšení, je to stále Světlo, přicházející dovnitř, ale tady mu nevěnuje pozornost. Tato fáze, v Sefirot zvaná Zeir Anpin, a ve skutečnosti se skládá z několik Sefirot: je to Chesed, Gevura, Tifferet, Necach, Hod a Yesod. Je to smíšená fáze, která umožňuje přijímání s cílem věnování.

V této simulaci aktu věnování, kterou Behina Gimel dělá, je zrozeno nové rozlišení. Díky svému činu zde cítí jinou vlastnost Světla a tou vlastností je ve skutečnosti samotná Myšlenka Stvoření. Dojde k dosažení, že to není jen dávat, a není to jen, že příjímá určitou porci, aby naplnila touhu Stvořitele jí dávat, ale že Myšlenkou Stvoření je naplnit stvoření neohraničenou rozkoší úplně, a pak si uvědomí, že musí toto Světlo přijmout, aby naplnila Myšlenku Stvoření. Musí přijmout celé Světlo.

Takže tady Světlo vstoupí a naplní celou nádobu. Toto je Behina Dalet, 4, ale je velmi odlišná od Behiny Alef. I když vypadá stejně, stalo se tu něco velmi odlišného, protože tady (Tony ukazuje na kresbu) v Behině Šoreš, Alef, Bet, a Gimel, všechny tyto akce nebyly nezávislými akcemi. Tyto akce byl činěny Stvořitelem. Síla Světla, odpověď a touha, vytvořená v jedné každé z nich byly činy dělané Stvořitelem. V Behině Dalet se stane něco zcela nového. Je to nezávislá touha být a dělat přesně to, co tam Stvořitel umístil. Zde, v záměru přijmout všechno toto Světlo, je možnost rovnocennosti formy se samotnou Myšlenkou Stvoření.

V tomto bodě se pro bytost všechno změní. Je tu omezení, stane se tu změna v podstatě touhy. Místo aby přijímala, jako to dělala, Přímé Světlo, a zkoušela toho dosáhnout pro sebe, cítí tu, díky tomu poslednímu rozpoznání které měla, cítí velikost Stvořitele. A teď nadále nechce dělající část stvoření, Přímé Světlo, co chce je mysl Stvořitele, myslící část stvoření. Chce se Stvořitelem dosáhnout rovnocennosti formy, což je v podstatě od počátku Stvořitelovým záměrem. Takže tu máme počátek všeho ostatního ve stvoření. Máme nezávislou bytost.

Proto je tato čtvrtá fáze v Sefirot nazývána "Malchut." Malchut pochází ze slova "král" či "království." Znamená to, že je zde vše ovládáno touhou. A teď se tento nový záměr nepřijímat pro sebe samotného, protože cítí velikost Stvořitele, cítí případem přijímání zahanben, a toto se nazývá omezení - První Cimcum - a od teď sleduje Myšlenku za stvořením a ne činy stvoření.

Takže tu máme tento Malchut, počátek stvoření. A tato nádoba, tato Behina číslo 4, se nazývá "Olam Ejn Sof," tedy "Svět bez konce," a všechny Světy a duše se šíří odtud.

Každá část stvoření používá přesně tuto formu. Tento proces, tento obecný vzor, je také čtyřpísmenné jeméno Boží. Viděli jste jej. Je tu špička Jodu, Jod, Hey, Vav, a nižší Hey - HaVaYaH. Když vidíme toto jméno, představuje tuto sérii sil.

Všechna jména a slova v kabale jsou jako formule ve fyzice. Mluví o vztazích Světla ke Kli. Takže tu vidíte, že nám kabalisté dali mapu Shora dolů - jak jsem vešli v bytí. Ale není to jen to. Také popisuje stavy, jež musí člověk dosáhnout při svém vzestupu nahoru. Dává nám cíl, dává nám kořen, a dává nám místa po cestě. A to je to, co stvoření dělá poté, co udělá toto omezení. Začíná stavět systém světů, aby mohlo dosáhnout Myšlenky Stvoření, ale jako nezávislá touha, a stát se rovným Stvořiteli.

Toto je citace Rava Laitmana:
“Člověk uvnitř v sobě zahrnuje vše. Pokud dělá člověk nápravy, znamená to, že se v souladu s tím přibližuje stvoření ke Stvořiteli. Proto musí člověk napravovat pouze sebe. Člověk, který pozvedá, s sebou vynáší všechny světy. Proto se říká, že byly všechny světy stvořeny pro člověka.”

Připojte s k nám příště, kdy se naučíme o hlavním nástroji dosažení - o budování zástěny, snímače, který nám umožní cítit Myšlenku Stvořitele a dosáhnout s Ním rovnocennosti formy. Uvidíme se příště.

 

Zdroj: http://www.kabbalah.info