Programování krystalů

programovani

Čím více krystalům porozumíme, tím účinněji fungují. Zasvěcení společně s naprogramováním pomáhá zvyšovat účinky krystalů. Jedná se totiž o součást rituálu spojeného s prací s krystaly a vzhledem k tomu, že krystaly jsou ve skutečnosti velice mocné bytosti s vlastními právy, je třeba k nim přistupovat s láskou a úctou.

Pokud se budeme těmito pravidly řídit, bude pro krystaly potěšením s vámi spolupracovat. Mnozí lidé rádi hovoří o krystalovém dni. Jedná se o den, v němž své krystaly nejprve čistí, aby s nimi poté meditovali s cílem naladit se silněji na jejich energii. Pokud se této činnosti budete věnovat pravidelně, umožníte krystalům, aby s vámi hovořily a ukázaly vám, jak je používat ke zlepšení kvality vašeho života stejně jako k dosažení pocitu tělesné i duševní pohody.

Věnovat čas čistění krystalů je mimořádně důležité. Krystaly fungují jako účinné přijímače i vysílače energie. Jedna z jejich funkcí spočívá v pročišťování negativních energií a v jejich transformaci. Pokud dovolíte, aby to vaše krystaly dělaly bez pravidelného čištění, většina se jich po jisté době zahltí a nedokážou pak už dál správně fungovat. Jen některé krystaly mají schopnost samoočištění.

Krystaly jsou tvořeny pevnou hmotou uspořádanou v geometricky pravidelném tvaru. Vznikaly v době, kdy se rodila naše planeta, a společně s jejími proměnami se přetvářely i ony. Krystaly tudíž lze označit za DNA planety Země – za chemický otisk její evoluce. Jsou to doslova miniaturní depozitáře obsahující záznamy o mnoho miliónů let trvajícím vývoji Země. Některé byly vystaveny neuvěřitelným tlakům, jiné postupně narůstaly v prostorách skrytých v hlubinách pod povrchem, další ležely ve vrtvách nejrůznějších hornin a ještě jiné se rodily zvolna, doslova kapku po kapce. To vše má vliv na jejich vlastnosti i způsob, jakým fungují. Bez ohledu na to, jakou podobu v průběhu času získaly, dokáže jejich krystalická struktura polhcovat, uchovávat, soustřeďovat a vysílat energii – zejména v podobě elektromagnetického vlnění.

 

Programujeme krystaly

Krystaly je nutno zasvětit účelu, k němuž je budete používat – naprogramovat. Nový krystal zasvěťte hned po vyčištění. Tak zkoncentrujete energii krystalu.

Vezměte krystal do rukou a pozorně se zahleďte na záři, která jej obklopuje. Pokud se vám to nepodaří, přidržte kámen před zdrojem světla. Poté hlasitě vyslovte: „Zasvěcuji tento krystal nejvyššímu dobru. Ať slouží lásce a světlu.“

Při programování držte krystal v ruce a otevřete se vyšší moci, která vás bude provázet. Pečlivě přemýšlejte o účelu, k němuž si kámen přejete používat. Buďte zcela konkrétní. Potřebujete-li krystal k tomu, aby vám přinesl uzdravení, jasně vyslovte, co si přejete, aby se stalo. Poté, co konkrétně zformulujete své přání, nalaďte se na krystal. Přesvěčte se současně, že je to pro daný účel ten správný kámen. Až budete dokonale naladění, proneste nahlas: Programuji tento krystal na.... (co si přejete).

Po obřadu položte krystal na místo, kde jej budete mít na očích, nebo si ho dejte do kapsy. K dosažení stanoveného cíle může také pomoci, pokud kámen dvakrát či třikrát (ale klidně i vícekrát) za den vezmete do ruky. Možná ale bude třeba, abyste programování krystalu několikrát zopakovali.

 

Ochrana sleziny

Použití kombinace kamenů a síly vaší mysli napomáhá přerušit negativní energii psychického vampyrismu. Pokud se v něčí společnosti nebo i při telefonickém rozhovoru cítíte unavení nebo vás bolí v levém podpaží, přiložte si na šířku dlaně pod ně ochranný kámen, třeba greenlandit nebo gaspeit. Představujte si velkou, trojrozměrnou pyramidu, která prochází dolů k pasu a směrem k zádům a dopředu a chrání vaši slezinu (ujistěte se, že pyramida má dno). Abyste se znovu posílili, použijte kámen s quantum qattro nebo jiný silný kámen. Podobné uspořádání kamene a pyramidy může ochránit vaše játra před hněvem jiných lidí a váš solar plexus před těmi, kteří zoufale prahnou po emocionální potravě. Umístěte kámen na šířku dlaně pod levé podpaží pro emocionální výživu a na šířku dlaně pod pravé kvůli ochraně jater a neutralizaci vzteku.

 

Bezpečný prostor

Kameny mohou udržovat prostor, zatímco vy opustíte svoje tělo a cestujete jinými sférami nebo se ponoříte hluboko do sebe, a přispívají i k tomu, aby vaše životní nebo pracovní prostředí bylo mnohem hezčí. Udržování prostoru jakýmkoli druhem koncentrace dramaticky pozměňuje a posiluje dynamiku a pro bezpečnou duchovní práci je nezbytné. Chcete-li si ale vytvořit a uchovat bezpečný prostor, je k tomu třeba být ukotven v těle. Jestliže nejste ukotveni, jste otevřeni drobným útokům. „Mřížkování“ z kamenů naštěstí fyzické tělo nejen ukotvuje, ale také chrání a usnadňuje vaši duchovní práci nebo pohyb v různých dimenzích. Velké kouřové křemeny jsou pro vytvoření bezpečného prostoru perfektními kameny, ale stejně dobře funguje i velký labradorit. Na ochranu vašeho prostoru před ekologickým znečistěním je nejlepší velký amazonit nebo černý turmalín, vhodné jsou ale i greenlandit nebo brekciový jaspis a stejně také křemeny. Základní trojúhelník z bronzitu s obráceným trojůhelníkem z černého turmalínu přes vrchol zabraňuje nemocem a jiným negativním energiím, aby se odrážely sem a tam.

Uspořádání tří kamenů do trojúhelníku nebo šesti do Davidovy hvězdy váš prostor očišťuje, chrání a posiluje. Možné ovšem je i jiné rozmístění. Např. na potlačení příznaků nemoci vyžaduje silnou energii, vytvořenou uspořádáním cik-cak. Stojí za to experimentovat s energetickými efekty rozdílných kamenů a tvarů, pak přidat vysoce vibrační nebo uzemňovací kámen a porovnat rozdíl.

 

Mřížkování

Mřížkování je umění rozmístit kameny tak, aby vytvořily energetickou síť k ochraně a posílení prostoru. Nejsnazší způsob spočívá v tom, že položíme kámen do každého rohu, takže vytvoří „mříž“ energie pokrývající celou místnost. Místnost ale můžete zamřížkovat jakýmkoliv uspořádáním, které v tu chvíli považujeme za správné.

Mřížku můžeme také vytvořit (narýsovat) hůlkou z kamene nebo samotným zahroceným krystalem, jako je třeba lemurijský křišťál. Kouzelné hůlky z bájí a legend možná byly nástrojem těch, kdo s pomocí krystalů léčili ve starověkých civilizacích Atlantidy a Lemurie.

Hůlky dokážou přes svůj hrot silněji a přesněji zaměřit energii a jejich léčivá síla, je-li vyslána cíleně, je nesmírná. Při práci s hůlkou je důležité nechat do sebe léčivou energii záměrně vstupit korunní čakrou a pak dolů paží do dlaně, která hůlku drží, a odtud do hůlky, kde se posílí a předá dál (využití vaší vlastní energie k tomuto účelu je neefektivní, protože vás jen oslabí a vyčerpá a léčivý účinek bude slabý nebo nulový). Nezapomeňte kameny před použitím očistit a jasně vyyjádřete svůj záměr.

Při mřížkování se může stát, že energetické dráhy musejí procházet zdmi a pevnými předměty. Použijte také sílu své mysli nebo krystalovou hůlku k propojení bodů: pozvědnete ji k bodu na zdi, sledujte, jak zdí prochází a poté přejděte na druhou stranu a na dráhu navažte.

 

Triangulace

triangulace 2Budete potřebovat: 

- 3 očištěné a nabité kameny

- krystalovou hůlku

Uspořádání do trojůhelníku je účinné při neutralizaci negativní energie a při jejím převádění na energii pozitivní. Položte kámen doprostřed stěny a dva další na protější stěnu, pokud možno pod stejným úhlem. Jestliže to uděláte po celém domě, dráhy síly budou procházet zdmi, body budou k posílení mřížky spojené hůlkou (viz obrázek).

 

Cik-cak

cik cakBudete potřebovat:

- 8 očištěných a nabitých kamenů

- krystalovou hůlku

Rozložení cik cak je obzvláště vhodné pro práci se syndromem sílící nemoci a znečistění prostředí. Rozložte příslušné kameny tak, jak je znázorněno v nákresu, a nezpomeňte na návrat z pozice od posledního kamene k prvnímu. Kameny pravidelně očišťujte.

 

Pěticípá hvězda (pentagram)

peticipa hvezda 2Budete potřebovat:

- 5 očištěných a nabitých kamenů

- krystalovou hůlku

Toto je vhodné ochranné rozmístění, ale také spoušteč lásky a hojení a posiluje vaši energii. Při rozmístění kamenů se řiďte směrem šipek v nákresu a nezapomeňte se vrátit k počátečnímu kameni, abyste kruh uzavřeli. Stejně jako Davidovu hvězdu lze toto rozmístění použít k zamřížkování těla, ale také místnosti či jiného prostoru.

 

Osmička

osmickaBudete potřebovat:

- 5 očištěných a nabitých kamenů s vysokou vibrací

- 5 očištěných a nabitých uzemňovacích kamenů

Toto seskupení přitahuje do těla duševní energii a mísí ji s energií země přijímanou nohama, aby se vytvořila dokonalá rovnováha. Otevírá také kosmické ukotvení, aby vás uzemnilo mezi jádrem země a galaktickým centrem, upevňuje energii středu, která vás vyzbrojuje, abyste bez úhony přečkali energetické změny, a směřuje vysoce vibrační energii zpět do země. Umístěte vysoce vibrační kameny, např. amfibol, tanzanit, kakoxenit či modrý měsíční kámen nad pas ke koruně hlavy, a s nimi uzemňující kameny, jako je např. brekciový jaspis, achát nebo septarian pod úroveň k nohám. Nezapomeňte dokončit kruh zpět k prvnímu umístěnému kameni.

 

Davidova hvězda

Davidova hvezda2Budete potřebovat:

- 6 očištěných a nabitých kamenů

- krystalovou hůlku

Davidova hvězda představuje tradiční ochranné rozmístění, ale dovoluje také ideální projev prostoru, pokud takto umístíme velký grossular granát, amolit či řadu jiných kamenů. Rozložte první trojúhelník a spojte jeho body, poté umístěte další trojúhelník vrcholem dolů. Spojte body. (Používáte-li bronzit a černý turmalín k neutralizování přání nemoci, položte nejprve trojúhelník z bronzitu a hvězdu denně očišťujte).

 

Výborné je kameny nabíjet léčivými energiemi jako např. Shamballou, Ra-Sheebou či je ponechat venku, když je nějaká vyjímečná konstelace planet, aby do sebe energii těchto konstelací do sebe vstřebaly.

Nejlepší, jak si svůj osobní krystal nabít, je brát ho všude sebou, spát s ním a pokud možno meditovat, čímž se bude neustále plnit energií, láskou a vašimi vibracemi.

Krystaly jsou živé, staré a neskutečně moudré bytosti, které umí mluvit. Nebojte se je žádat o rady, odpověď může přijít v meditaci, kdy se dokážeme zklidnit nebo prostřednictvím snů. Nacházíme se na Zemi, která má v průměru 7000 mil. Zemská kůra s tloušťkou 30-50mil je jako skořápka, tvořená dvaceti pěti procenty křemíku, ale jelikož křemík reaguje skoro se vším, zaujímá zemská kůra se svými křemíkovými sloučeninami vlastně osmdesát sedm procent. Znamená to tedy, že zemská kůra je téměř čistý krystal s hloubkou 30-50mil.

 

Jednosměrný portál

Položíme-li prut selenitu jako základ, přes něj křížem (do tvaru X) podlouhlý hrot chloritu křemene (jako je šamanův křemen nebo zelený fantom a nahoru přidáme prut stibnitu, vytvoříme jednosměrný portál, kzerý usnadňuje ztraceným duším a entitám opustit zemskou sféru a brání jim v návratu. Selenit vytváří světelné znamení, chlorit očišťuje energii a stibnit portál uzavírá a střeží. Držený nad vyššími čakrami je velmi účinný. Po skončení práce krystaly na éterické rovině očistěte a důkladně si umyjte ruce, protože stibnit je toxický.