Paralelní vesmíry

 

Jakkoliv fantasticky to může znít, teorie paralelních vesmírů předpokládá, že v jakési další paralelní vrstvě existuje jiný svět, souběžný vesmír, zdvojená kopie, maličko rozdílná a přitom stejná jako ta první.

A nejenom dva paralelní světy, ale tři, čtyři a ještě víc..O nic méně , nežli jejich nekonečné množství, utváří Vesmír vesmírů. V každém z těchto vesmírů vy, já a všichni ostatní, kteří žijí, žili a budou žít navždy.

To, co nazýváme „moje mysl“ , je ve své podstatě nekonečné množství paralelních realit,. Vy jste tím, co se dívá na všechny z nich, a to odděleně nebo dohromady. To závisí na tom, jestli zaostříte nebo ne.

Každý z nás je složen z velkého počtu sebe samých.

I když nevnímáme prostupování tam a zpátky mezi vesmíry, ve skutečnosti se to možná odehrává.

Můžeme jít spát a probudit se v jiném vesmíru, jenomže my o tom ani nevíme, protože cokoliv by sedělo by nám připadalo jako návazné a logické. Ani bychom nevěděli, že jsme ten skok udělaly.

Mozek zpracuje 400 miliard bitů informace za sekundu, ale my jsme si vědomi pouze dvou tisíc. Těch 2 000 bitů se ovšem týká jen okolního prostředí, našeho těla a času. V tom světě, kde žijeme, vidíme jen špičku ledovce. Otázkou je …co je to co nevnímáme a proč..?

Svět jsou vlákna potencionální reality, dokud si nevybereme.Každé vědomí si vybírá své vlastní možnosti a tím vytváří svou vlastní realitu. Každá Vaše myšlenka je již existující možnost prožitku. Díky našim rozhodnutím se můžeme probudit v jiných světech. Zatímco spíme (která není plně zaměstnaná úvahami a strukturami bdělého vědomí) – je schopná vnímat tyto jiné vesmíry – klíč k cestovní do jiných vesmírů je zjednodušení mysli. Stejně jako kůň ohromený rušnou cestou, kdyby mu sundali klapky z očí, ohromilo by i vás, když byste uviděli, že to co zažíváte, je simultánně objevující se nekonečné množství vesmírných vrstev obsahujících vaše paralely.

Paralelní vesmíry ovlivňují jeden druhý. My jsme ve všech vesmírech najednou. V kvantovém poli existují všechny reality zároveň.

- - -
Dokument o podstatě paralelních vesmírů a vztahu k našemu vědomí


http://www.youtube.com/watch?v=bNUej2MgMqU